Orbán rendszere addig él, amíg a demokrácia hamis látszatában tud megjelenni. Az egész illiberális őrület lényege az, hogy tartalmilag ugyanazt a diktatúrát látszólag demokratikus keretek között építi ki s tartja fenn. Ez az orbáni modell, megspékelve a hamis keresztény retorikával, a nemzeti identitás vallással való azonosításával, amely indokolja a jogfosztást, mert így a jogtalanság a “nemzetmegmaradást” szolgálja. Ezért kaphat tömegtámogatást. Aki ezen az identitáson belül van, magyar. Aki kívül, az ellenség, aki nem érdemel jogot.

Ebből az következik, hogy az ellenzéki pártoknak és a szabad sajtónak az lett volna 2010-től a feladata, hogy a rendszer hamisságát, csalását, demokratikus látszatát leleplezze, azt ne legitimálja és ne asszisztáljon hozzá. A demokratikus látszatot az ellenzék legitimációja nélkül fenntartani nem lehet. Mivel ez a rendszer alapja, a látszat megszüntetése után az egész rendszer kártyavárként omlik össze. Aki ezt nem érti, az nem ért hozzá.

A demokrácia hamis látszatát ugyanis az adja, hogy az ellenzék úgy viselkedik, mintha ez egy demokrácia lenne. Az ellenzék igazolja ezt a hamis látszatot. Az ellenzék leginkább két dologgal tudja ezt a látszatot fenntartani: parlamentben való részvételével és a választáson való indulással. Miért is érdekelt az ellenzék ebben? Az ellenzék finanszírozása a parlamenti részvételhez és a mandátumokhoz, valamint a választáson való részvételhez kötött. Ezért a rendszer kulcsa a pénz. A többi hazugság.

Ebből az következik, hogy az ellenzék az egzisztenciális érdekei, a pénz miatt legitimálja a rendszert, tartja fenn a demokrácia hamis látszatát, s biztosítja az Orbán-rendszer alapját. Ezzel nemcsak Magyarországot tartja a bűnszervezet fogságában, válik maga is bűntárssá, hanem az egész demokratikus világot is fenyegeti, mert Orbán-modell van, de az Orbán-modell lebontásának s szétzúzásának modellje nincs. Ennek kulcsa az ellenzéki kollaboráció felmondása és megszüntetése. Az ellenzék erre a létezése alapját jelentő pénz miatt nem képes.

Az ellenzék a pénz miatt érdekelt, hogy Orbán partnere legyen ebben a csalásban. Orbán korlátlan hatalommal bír, az ország vagyonát saját pénzeként kezeli, azt kisajátította. Ezért az állam pénze Orbán pénze, az ellenzék belőle él. A létezésük a rendszer legitimálásához van kötve. Orbán csapdájában vannak, Orbán rabszolgái. Ebből a helyzetből csak olyan felelős hazafiak tudnának kilépni, akik készek a pártjuk, megélhetési politikusaik, és saját maguk bevételeit feláldozni, hogy a hazájukat (sőt a világot) megmentsék egy új típusú fasiszta rendszertől. Azért ez nem olyan nagy áldozat. Meghalni nem kell.

Miután Orbán négyévente akkora vereséget mér a csaló választási rendszerével az ellenzék pártjaira, hogy azok látszólag demokratikus úton forgácsolódnak le, tűnnek el a semmibe, ez azt jelenti, hogy a kollaboráció sem életbiztosítás, nem nyugdíjas állás. A kollaborációval is eltűnnek a süllyesztőben, néhány év nyomorúságos túlélésért áldoznak fel mindent. Ez azt is jelenti, hogy ha rövidtávú céljaikról lemondanának, a legitimáció megszüntetésével a saját túlélésüket hosszútávon megalapozhatnák, mert hitelessé válnának, s a rendszert így előbb-utóbb megdöntenék. Hogy a nyelvükön beszéljünk: utána megint ők lophatnának.

De ezzel a szisztematikus erózióval azt hozzák létre, hogy Orbán lecseréli őket a maga által létrehozott ellenzékre. Így nem marad legitim ellenzék, amely a hamis látszatot felmondja. Amikor elérünk erre a pontra, hogy Orbán kicserélte az ellenzéket, a szabad sajtót, a civil szervezeteket a sajátjaira, akkor rendszerének demokratikus látszata végképp megmarad és esély sincs arra, hogy ettől az embertől békés úton meg lehessen szabadulni. Hamis lesz a centrális erőtér is, mint minden, amit ez az ember csinál, de legitim. Ez valami borzasztó.

A parlamenti részvétel és a választáson való részvétel felmondása a rendszer bojkottja, a rendszer legitimációjának felmondása. Ez pedig kívül-belül egyértelművé tenné a rendszer diktatórikus voltát. Az Európai Unióban, a NATO-ban nem lehet egy leleplezett diktatúrát működtetni, a magyar társadalom sem fogad el egy leplezetlen önkényuralmat. Ezt csak az ellenzék kollaborációja akadályozza meg. A bojkott kihúzza alóluk a talajt, kamupártokkal a jelenleg még legitim ellenzék nem pótolható. Ezen mindenki átlátna.

A bojkott az egyetlen békés lehetőség, erőszakot csak a hatalom alkalmazhat, de azzal a sorsát megpecsételné. Senkit nem lehet kényszeríteni arra, hogy bevonuljon díszletnek egy álparlamentbe, ugyanakkor a demokrácia hamis látszatának a megszüntetése a rendszer gyökerére helyezi a fejszét. Azt nem lehet túlélni. Abba az önkényuralom, amely erre épül, megbukik. Az ellenzék a választási részvétel támogatásához sikeresen csapta be a népet, s most arra készül, hogy a parlamentbe való bevonulásával is becsapja őket. De repedezik ez a hazugság, az emberek kezdenek rájönni az egész csalásra és az összejátszásra.

Évek óta mondjuk, hogy hazaárulás, amit az ellenzék tesz. Bűnrészesség az alkotmányos rend megdöntésében. Ha ezt most is megteszik, akkor Magyarországot, és lehet, hogy a demokratikus nyugati világot, amelyet Orbán szörnyeteg rendszere fertőz, kivégezték. Ez az ára annak, hogy 66 (szép szám, még egy 6-os hiányzik) nem fideszes ember jó meleg helyen ücsörögjön, felvegye a fizetést és a térítéseket, a pártjaik pedig évi százmilliókból úgy tegyenek, mintha léteznének. Cserébe törvényesnek hitelesítenek mindent, amit tesz Orbán. Erre kapják a pénzüket. A pénzért eladnak mindent, az országot, a magyar népet.

Ez azt jelenti, hogy mivel Orbán rendszere nélkülük megbukna és meghalna, ők a felelősei annak, ami Magyarországon történik. Mivel a parlamentben a “nem” gomb megnyomásával is azt a látszatot keltik, mintha a kormányzati hatalomtól független törvényhozás lenne, és a törvénytelenségeket (például a felekezeti egyenlőség megszüntetése, Stop Soros törvény, CE-törvény, és még ki tudja, mi következik) legitim és demokratikus parlament hozná, ők mindenért felelősök, amit Orbán tesz. Pénzért ráteszik mindenre a hitelesítő bélyegzőt. Erre van joguk, és ez a funkciójuk. Ez csalás, hazugság, becstelenség és hazaárulás.

Erre most már egyre többen jönnek rá, Gulyás Márton is, aki először megtalált legalább egy legitim hivatkozást a bojkottra és a kollaboráció felmondására: azzal kezdte, hogy ha nincsenek demokratikus, szabad, egyenlő választások, akkor bojkottálni kell. Aztán fordult egyet, és az egészet elfelejtette. Ebből csak annyi fontos, hogy a bojkottra megfelelő indok és hivatkozás kell, ami van dögivel, de olyannak kell lennie, amely meggyőző kifelé, befelé, és amit az ellenzék eddig még nem legitimált. Megfelelő hivatkozás nélkül a bojkott ostoba öngól, mert azt a látszatot kelti, hogy ok nélkül nem vesznek részt a parlamentben.

A bojkott alapvető indoka az alkotmányos rend megdöntése, erre kellett volna hivatkozni már 2010 óta. De ezt már legitimálták, amitől az még nem lett törvényes, viszont nem is megfelelő hivatkozás két választás után a bojkottra. Megfelelő hivatkozás lehetett volna a választási törvény súlyos aránytalansága, amit mindennél jobban kifejez, hogy a Fideszre a választásra jogosultak 31 százaléka szavazott, 69 százaléka nem szavazott rá, de a Fidesz 67 százalék mandátummal, kétharmados többséggel azt csinál az országban, amit akar.

De az ellenzék ezt is eljátszotta, mert azt hazudta, hogy így is győzni lehet, amikor pedig megnyilvánult Hódmezővásárhelyen egy népakarat, hogy a pártok álljanak félre, engedjék meg, hogy a nem Fideszre szavazók 69 százalékos többsége egy az egy ellen fellázadjon és Orbán ellen szavazzon, akkor nem álltak félre ennek az útjából, és Orbán forgatókönyvébe csatornázták ezt a népakaratot, s megint agyonverették vele az országot. Depressziós az egész ország a választás után, és egy törpe kisebbség nyert az ellenzék miatt. Utólag nem lehet arra hivatkozni, hogy nem fogadjuk el az eredményt, mert csaló a választási rendszer. Tetszettek volna bojkottálni előtte, a vereség bele volt kódolva a választási rendszerbe.

Megfelelő hivatkozás lehetne az, ha bizonyítható, hogy tényleges csalás történt, de ennek konkrét nyomai nem látszanak, a jogos gyanú ellenére sem. Ha lennének ilyen nyomok, azt már eltüntették. De ha ez az aljas tolvajbanda még a csaló választási rendszerben elért eredményeket is meghamisította, az nagyon súlyos. Azt nem szabad szó nélkül hagyni, az fordulópont. De ha ez nem bizonyítható, akkor nem lehet, hogy ez a csalásra hivatkozás az eddigi pótcselekvések egyike legyen, ami majd elhal, viszont emiatt nem történik semmi. Az nem lehet, hogy az ellenzék ezzel terelje el a figyelmet és a felelősséget magáról.

Erre a pillanatra gyakorlatilag megszűntek azok a hivatkozások, amelyeket az ellenzék nem használt ki, és amit már legitimált. A következő az lehetne, hogy a civilek kivégzésére hivatott “Stop Soros!” elleni tiltakozásul távoznak, de az szintén alkalmatlan. A Fidesz azonnal azt mondaná, hogy persze, a “Stop Soros-törvény” miatt, Soros akciója a bojkott. De az biztos, hogy ezt az egész őrületet valahol meg kell állítani.

A magam részéről nem látok jobbat, mint az őszinteséget. Meg kell mondani, hogy Orbán az alkotmányos rendet megdöntötte, államellenes bűncselekményt követett el. Alkotmányt döntött, törvénytelenül. Demokratikusan leválthatatlan lett, az ország egyharmadának a szavazatával kétharmados többséggel, abszolút hatalommal rendelkezik, mert felszámolta a fékek és ellensúlyok rendszerét, megszüntette a hatalmi ágak szétválasztását is. Orbán hatalma nem korlátozható, ami ellentétes az Alkotmánnyal, amit – amúgy is – önkényesen eltörölt. A választást úgy nyerte meg, hogy a szavazókat becsapta, nem létező veszéllyel riogatta. Az ország népét erről nem lehetett felvilágosítani, mert a médiát elfoglalta.

Be kell ismerni, hogy az ellenzék nagy hibát követett el, hogy egzisztenciális okoból ehhez asszisztált. Talán volt olyan ember is, aki elhitte, hogy Orbán demokratikus úton leváltható és a rendszere demokratikusan lebontható, de ehhez be kell ismerni, hogy aki ezt hitte, az nagy hülye volt, de már megfelelő orvosi segítséget kapott. Meg kell mondani, hogy ehhez a csaláshoz, demokráciának álcázott diktatúrához nem lehet tovább asszisztálni, ennek a hamis és hazug, törvénytelen rendszernek a legitimációját meg kell vonni. Az ellenzék nem hitelesíthet további törvénytelenségeket, amelyek a demokrácia maradékát felszámolják, s a magyar polgárokat fenyegetik, akik ráadásul az ország nagy többségét jelentik.

Terjedelmi okokból most nem reagálnék a hülyék kérdéseire, hogy példál mi van, ha nem bojkottál mindenki. Semmi nincs. Aki nem bojkottál, bűnrészes, mindenki magáért felel. Nem sok idő, és ez a diktatúra még jobban kimutatja a foga fehérjét, és elválik élesen a Fidesz bűnszervezete a kollaboránsaival az ország egészétől. Aki bojkottál, aki hiteles, aki kivonul a rendszerből, azé a jövő. Ha van, aki a fentiekre hivatkozva (!), ezt hangsúlyozom, a fentiekre hivatkozva bojkottál, akkor van kihez csatlakozni az országnak. Az megrövidíti ennek a diktatúrának az élettartamát. Még akkor is, ha a bojkottáló pártot betiltják.

Természetesen, aki ezt megteszi, az valódi ellenzékké válik, amelyet mocskolni, zaklatni, üldözni fognak. Nem lesz pénz, de a nép összedobhatja, lehetnek üldözések, börtönzések, de ettől a pillanattól az Orbán-rendszer napjai (évei) meg vannak számlálva. A Vezérnek nincs több nyugodt éjszakája, a NER alapjai megdőltek, valaki ellenállt, és nem a rendszer logikája szerint cselekszik, nem engedelmeskedik neki. A hazugsággal szemben ott áll az igazság. Ez a kiindulópont a változáshoz. De akkor igazat kell mondani, és őszintének kell lenni, minden hamisságot, hazugságot, mismásolást és spekulálást be kell fejezni. Nyista money. De nincs ennél szebb feladat, felemelőbb történelmi szerep.

Aki kollaborál, az bűnrészes, mostantól teljesen összeforr Orbán rendszerével, amely a következő években kőkemény diktatúra lesz. Az ellenzéki legitimációnak köszönhetően még mindig “demokratikus” látszatban. Eljött az idő, hogy valaki mindent feladva, mindent egy lapra téve (az elvszerűségre és az igazságra) szembeszálljon Orbánnal, a nép mellé álljon, a nép élére álljon, és felmondja a NER logikáját, az Orbánnak való engedelmességet.

A választásról most már legalább kiderült, hogy csalás. Orbán rendszere demokratikus úton nem leváltható. Ezzel elvesztettünk nyolc évet. Sajnos, az még nem derült ki, hogy még a választási győzelem sem döntené meg a rendszert, és nem tudnának vele mit kezdeni, ha ki nem mondják, hogy a NER törvénytelenül jött létre, alkotmányos rendet megdöntötték. Nincs olyan többség, amely erre feljogosítana bárkit. Alkotmányt csak jogállami kereteken belül lehet módosítani, e kereteket eltörölni nem lehetett volna. De erre ne adjunk még tíz évet, mert 2010-től, a választás éjszakáján bejelentett “fülkeforradalom” óta tudható.

Ahogy annak belátására sincs még újabb tíz év, hogy igazi ellenzék az álparlamentbe nem mehet be, nem legitimálhat egy diktatúrát. Igazi ellenzék egy diktatúrában vagy az utcán vagy a börtönben van. Nem a diktatúra álparlamentjében. Nincs megalázóbb szerep, mint egy diktátor kezéből enni és lapítani. 

38 hozzászólás : Bartus László: Mindenért az ellenzék felel, ha beül a parlamentbe

 1. goldinger

  April 10th, 2018

  A bojkott gumicsontját évek óta rágjuk. Nem késtek el vele az illetékesek? Most, egy ekkora pofon után nem tűnhet úgy, hogy savanyú a szőlő effektusból bojkottálnak? Nem akkor, idejében az Alkotmány megpuccsolásánál kellett volna kivonulni? Az ténylegesen és szimbolikusan is erős húzás lett volna.

  Reply
  • Amerikai Népszava

   April 10th, 2018

   De igen, mi orditottuk ezt akkor, de nem hallgatott rá senki. Viszont valamikor fel kell mondani ezt a legitimaciot. Ez nem mehet tovabb, a rendszer hazug alapjait ki kell rántani.

   Reply
 2. Szilágyi Gábor

  April 10th, 2018

  “Erre a pillanatra gyakorlatilag megszűntek azok a hivatkozások, amelyeket az ellenzék nem használt ki, és amit már legitimált.”

  Istenem, de jó, hogy ezt valaki leírja. Én magam is ugyanígy gondolom.

  “Ebből csak annyi fontos, hogy a bojkottra megfelelő indok és hivatkozás kell, ami van dögivel, de olyannak kell lennie, amely meggyőző kifelé, befelé, és amit az ellenzék eddig még nem legitimált.”

  Pillanatnyilag én sem tudok ilyet, mert nincs is. Most hétvégére tüntetést szerveznek a fővárosban, állítólag több tízezren jelezték már a részvételüket. Tudom, ez nem bojkott, ez tüntetés, de kapcsoljuk össze a kettőt. Habár én magam is vallom, és azt szajkózom, hogy választások útján ez a rezsim nem leváltható, és ide már réges – rég keményebb megoldások kellenek, még is azt mondom, ezt a tüntetést most még korainak vélem. Ennek olyan “nem fogadom el a választás eredményét” szaga van. Olyan ez, mint a 2002-es választások után a Fidesz csalásozása, vagy Budaházyiék hídfoglalása. A harag, a keserűség, a kilátástalanság érzése szüli, de jogilag érvekkel nem alátámasztható.

  Az Alaptörvény ellen már nem lehet tiltakozni. A manyup vagyonok vagy a termőföldek elrablása ellen sincs már értelme. Baszhatjuk. Veszett fejsze nyele. Alapos érv, indok kell a bojkotthoz, és a mind jobban kibontakozó tiltakozási hullámhoz. De az még a jövő zenéje. Lehet, a nagyon közeli jövőé.

  Most meg kell várni, mit lépnek Orbánék. Beváltják-e korábbi fenyegetőzésüket? Ha olyat lépnek, amely ellen fel lehet és fel is kell lépni, akkor jöhet, aminek jönnie kell.

  Reply
 3. Aradi Emil

  April 10th, 2018

  Nem hiszek benne, hogy az iszonyatos erőfeszítéssel parlamentbe jutott ellenzéki képviselők nem mennének be a Parlamentbe, s pártjuk bojkottálná a magyar törvényhozási rendszert. Erre ígéretet sem tettek, nem ezért harcoltak. Éppen ellenkezőleg: elvük, hogy a lakosság érdekei pártokon, illetve azok küldöttein keresztül a képviselőházban érvényesüljenek. Elfogadják a pluralista demokrácia elvét. Elfogadják a kapitalizmust, abban akarnak érvényesülni. Abban akarnak karriert csinálni, pénzhez jutni. Ha ellenzékben, akkor kis pénzhez, ha hatalomra kerülnek nagy pénzhez. Az 1990 utáni politika a bizonyíték erre: a korrupciót ellenzékben ostorozó pártok kormányra kerülve ugyanolyan korruptnak bizonyultak. A mostani választások is jól mutatták: az ellenzéki pártok elsősorban abban voltak érdekelve, hogy szavazataikat növeljék, mert ez után kapják az állami támogatást, és ennek alapján tudnak befolyásos képviselőket küldeni a parlamentbe, ezért is nem jött létre az együttműködés közöttük. A hiba nem a fondorlatos politikusokban keresendő – ők csak azt teszik, ami miatt politikusokká váltak. A lényeg maga a rossz rendszer, amely ezt lehetővé teszi. De ezt a munkáspárton kívül senki sem akarja lecserélni. A Munkáspárt pedig – múltja miatt – teljesen hiteltelen.

  Aradi Emil

  Reply
 4. Laczi József

  April 10th, 2018

  Termeszetesen a legnagyobbat az ellenzeki partok buktak.Ezeknek mar nem hisznek az emberek.Nem is biznak bennuk.Csendes ellenallas mind 1849 utan tortent. A Jo Isten megmutatta az utat meg a szemelyt a gyozelemhez. Az alellenzeki partok megint bevittek az erdobe a szavazoikat. Meg az utolso napokban is egymast apritottak. Amig egymast oltek addig a fidesz hathatos unios tamogatasokkal vagonnyi penzekkel vasarolta a szavazatokat.Szervezte az atjelentkezeseket es a kulfoldiek csalasait. Az orszag most mar tenyszeruen ketteszakadt a fidesz orszagara talan 3 millionyian vannak.Meg a tobbi itt elo lakosra. Aki tud menekul aki nem tud mind pl. az en korosztalyom mi maradunk. Nekunk kell bojkottalni mindent ami a fideszorszaghoz kotheto.Most kovetkezzenek,es tiltakozzanak a valasztoik! Nem kellhozza tul sok ido es meg fogjak erteni,hogy mit tettek a gyermekeik jovojevel. Erre kell most az embereket osztonozni.Minden azorbane de a lelkunk a mienk. Semiben nem reszt venni amit a hatalom kezdemenyez.Legyen az barmilyen valasztas,teveiket nem nezni ,ujsagjaikat nem olvasni,stadionjaikat nem latogatni,muveszeiket bojkottalni.A nemzet arulo ellenzekiek meg uljenek a parlamentbe es dumaljanak a falahoz. Senki nem lesz rajuk kivancsi!

  Reply
 5. Tóth Zoltán

  April 11th, 2018

  Általában egyetértek, én is ezért bojkottáltam a NER látszatszavazási színjátékát, miként hirdettem is azt már jó ideje. Viszont épp a cikkben megfogalmazottak miatt is (azokból következően) jelenleg már nem a kollaborációt szintén reklámozó Gulyás Márton újabb baromságának propagálása (a Parlamentbe jutott megalkuvók bojkottja) a megoldás, mivel ezek egyek a rezsim pártkatonáival, hanem a teljes NER-féle parlamentarizmus bojkottja, az összes képviselőjével együtt – a teljes társadalom részéről. Most már nem a képviselőknek kell bojkottálniuk, tojni kell az összesre, hanem nekünk, állampolgároknak kell bojkottálnunk az egész rendszert, annak minden szintjét (sztrájkokkal, demonstrációkkal, általános engedetlenséggel), s ebben a lagymatag “messiásvárás” ismételten csak félreterel és befékez, megint vakvágányra és hiú ábrándokhoz vezet. Sokkal aktívabb cselekvésre van már szükség, mivel épp a választási aktivitással legitimáltuk (mondjuk én nem, de ez most mellékes, mivel én is része vagyok a társadalomnak, közös felelősség!) a hétvégi eredményt, így innentől Orbánék ámokfutása végleg a mi vétkünk is, nem számíthatunk mások megértésére (míg egy sikeres bojkott esetén mondhattuk volna, készülődve a tömeges szervezkedésre, hogy “sorry, Orbán nem a mi sarunk”), tehát nekünk is kell haladéktalanul cselekednünk!

  Nekünk, civileknek, polgároknak egyaránt támadnunk kell a NER törvényhozásának összes szereplőjét, a pártszínek, lobogtatott elvek és ideológiák már nem számítanak – amúgy is hiteltelenné váltak!

  A bojkott ugyanis most már önmagában kevés, és alapvetően hatástalan, mivel a legitimációt épp a választás bojkottjának mellőzésével Orbán már megkapta. Pont a kollaboráns “ellenzék” és beteges szereplési vágyukat önkényesen kiélő megmondóemberek által. Ez az alapvetően még békés lehetőség már kihunyt, eljött a tettek ideje.

  FORRADALMAT!

  https://www.youtube.com/watch?v=wauzrPn0cfg

  Reply
 6. Laczi József

  April 11th, 2018

  Mozgalom kell a partok teljes
  mellozesevel. Egy Davidot mar kuldott nekunk az Isten. Aki legyozte a Goliatot. Az utat is,a hogyanra. Ket honap eleg lett volna,hogy az orszag bejarja. Nem tettek meg azok akiknek erre lehetoseguk lett volna. Europa is olbe tett kezzel nezte,hogyan szervezik az adofizetoik penzebol a nyilvanvalo csalasokat. Mert voltak. Bizonyithatoan is! 100 ember bejelentese 1 lakasba legalabb ket torvenyt sert. Aztan persze a belfoldi fidesz szavazok atjelentese a biztos korzetekbol a billegokbe. Siman vegre tudtak mindent hajtani,mert a kollaborans al ellenzeki partok egymast apritottak az utolso pillanatig. Merkel banya akinek a rendszer kulso megtamogatasa,foleg anyagilag koszonheto az gratulal. Marki Z. Peter! Mondjon le a polgarmestersegrol mert abban ugyis csak felorlodik! Vannak mar huseges hazajukat szereto tamogatoik nekik kell felvallalni a haza megmenteset.Persze nem azonnal mert a fidesz tabor jelentos reszenek fogalma sincs,hogyan is all ez az orszag valojaban! Mar a valasztasok utan kenytelenek lesznek a durva megszoritasokra.2014 ben meg megvartak az onkormanyzati valasztasokat aztan apritottak
  Most masfel evet mar nem tudnak varni.
  Nagyjabol ennyi ido kell egy mindent elsopro mozgalom megszervezodesehez.Gorog minta! Addig mindent mindenkit bojkottalni ami a ner hoz kotheto.Sztrajkra polgari engedetlensegre meg korai az ido. Europa mit lep? Tovabb tamogatjak e azorban rendszeret? 1_2 ev es kiderul. Addig turelem es szervezodes!

  Reply
  • abramovics

   April 11th, 2018

   Laczi József!

   azt mondod, mozgalom kell!
   OK!
   .
   DE
   .
   akkor mi a jó kurva édes anyjáért lapít mindenki a
   .
   RADIKÁLIS DEMOKRATÁK PROGRAMJA TEKINTETÉBEN? HE? MI? NA!
   .
   te elolvastad egyáltalán?
   tudod, miről szól?
   mert abban benne van, az amit tenni kéne nyolc éve, amit tenni kellett volna már régóta!
   viszont a pénz nagy úr. pénz nélkül, sima lelkesedéssel semmit semm lehet elérni, s azok, akik segíthették volna a Radikális Demokratákat, azok inkább ott gáncsolták, akadályozták, hallgattál el, ahol csak tudták, s tudják.
   tegnap az a féreg kuncze megint osztotta az észt a kálmán olgánál.
   mondta, hogy azok, akik most arról beszélnek, hogy a pártok vezetőinek félre kell állniuk, azok ne pofázzanak, hanem álljanak a tagságuk elé, s győzzék meg azokat, hogy ők a jobbak, s akkor majd ha ez sikerül nekik, akkor talán az ország népét is sikerül meggyőzniük.
   újfent azt tudom csak mondani, a jó kurva édesanyádat kuncze!
   te profi politikus, te!
   a pártokban ma sehol sem érvényesülnek a demokratikus elvek, módszerek, így senkinek semmi esélye, aki nincs benne a brancsban.
   nézzük meg gyurcsányt. szerinted van ember, aki a dk-ban lehetne pártelnök a gyurcsány helyett? he? mi? na!
   ugyanolyan vezérelvű brigád, mint a csuti bandája.
   ugyanez a szociknál. egymás között cserélgetik a pozíciókat, mint a putyin a medvegyevvel a ruszkiknál.
   ők hozzák a szabályokat, az ő embereik irányítanak, így nincs esély a magtisztulásra.
   igaza van a Bartusnak, meg neked, csak és kizárólag egy kíméletlen, tiszta, mindenkit elszámoltatni, beszámoltatni – lényegtelen ki fia borja! – akaró, s azt mindenkivel szemben keresztülvivő szerveződés lehet a megoldás arra, hogy ez a kis kurvaország kitörjön ebből a mocsokból, amiben fetreng.
   a Radikális Demokraták vállalják, sőt AKARJÁK azt a feladatot, hogy mindenkit a rendszerváltás kezdetétől fogva átvizsgáljon, elszámoltasson, ellenőrizzen tekintet nélkül arra, kiről is van szó!
   mondok egy nevet: csányi. jelen pillanatban a leggazdagabb magyar,
   .
   DE
   .
   nem ártana megvizsgálni, mekkora a felelőssége a csuti hatalmában, s hatalomban tartásában.
   .
   a Kolozsvári Szalonnán megtalálod a programot, vagy írj rám, s elküldöm neked
   .
   .
   abramovics voltam, s vagyok

   Reply
   • Kertes Attila

    April 11th, 2018

    Talán azért nem vonzó a Radikálisok programja, mert az nem elég, hogy leváltjuk Orbánt, mert helyette biztosan egy új jön a DEMOKRÁCIÁBAN.

    Reply
    • abramovics

     April 11th, 2018

     te Kertes Attila!

     elolvastad a programot?
     vagy csak úgy jár a szád?
     mert ha és amennyiben elolvastad, s ennyi jött le belőle neked, akkor menj vissza az általános iskoládba, s add vissza a bizonyítványodat, ha és egyáltalán elvégezted, mert a tanító néni nem tudott megtanítani olvasni, s a szótagova, amkogva magadévá tett szöveg – mellyel irtózatos birkózásban vagy – megértéséről már ne is beszéljünk esetedben.
     ha meg el sem olvastad, s úgy véleményt akarsz annak tartalmáról formálni, akkor tán még nagyobb a gond esetedben.
     száz szónak is egy a vége, ebből te nem tudsz jól kijönni, azaz, ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.
     bár véleményem szerint veled kapcsolatba hozni a bölcsességet barokkos túlzás.
     ha kérhetlek a továbbiakban “magvas gondolataiddal” ne koszold össze amit írok, mert nem mindegy, hogy az okos hülyéskedik, vagy a hülye okoskodik!
     ne okoskodj!
     .
     .
     abramovics voltam, s vagyok
     .
     .
     ps.:
     természetesen nem sértegetni akarlak téged személyedben.
     amúgy sem lehetne, mert te olyan ember lehetsz, akit nem lehet megsérteni.
     s vélhetően nem a mérhetetlen intelligenciád okán.

     Reply
   • Laza

    April 12th, 2018

    Ok! Rajta! Nagyon sokan allnak keszenletben,ido most van boven!

    Reply
 7. Doncsev Tosó

  April 11th, 2018

  Laci.
  Nem lesz itt bojkott.
  Majd a Gujás Marci-mint a “sorossisták” uj arca veri a tamtamot.
  A többiek meg eljátsszák hogy politikusok.
  Ennyike.
  🙂

  Reply
 8. Honjo

  April 11th, 2018

  Csatlakozom. De ez kevés. A bojkott se érdekli ezt a rendszert. Ugyanis van egy erös hitű 2,6 millió ember akire bármikor számíthat. Ők a legitimáció. Akiket megtévesztették. Őket kéne felébreszteni de nem akarnak felébredni. Nekik ez a rendszer ad (Erzsébet utalványt, etc) és legyőzi azokat a félelmeit… Amiket maga a rendszer ad, propagandával.
  Ez van 🙁

  Reply
 9. Anonymous

  April 11th, 2018

  Test.

  Reply
 10. Amanda

  April 11th, 2018

  A videót nem néztem meg, egy bekezdés elég is volt.

  http://www.atv.hu/belfold/20180411-bangone-nyugtassak-meg-az-embereket-hogy-szombaton-ne-legyen-baj

  “Bangóné Borbély Ildikó az ATV Egyenes Beszédben azt mondta: nem értették a koordinált indulást a választók, és ezért megbüntették a DK-t és az MSZP-t is. Hangsúlyozta, ők a kezdetektől fogva a közös listát javasolták, ami ha összejön, ma nincs kétharmada Orbán Viktornak.”

  Nem értették.

  A választók.

  A koordinált

  A kurva édes anyáddal koordináljátok, ki melyik kuncsaft elé térdel a sarkon, te …. ….. .

  Reply
  • Laza

   April 12th, 2018

   Elkepeszto! Nagyjabol 5 perc az amit ki lehet birni.Uljenek ezek a szelbernadettek,bangonek,kunhalmik, a fidesz frakcioba oda a novak katalinok melle! Meg mindig folytatjak a mert mi ezt akartuk mi ezt javasoltuk de a gaz masik nem azt akarta. Szegyen gyalazat meg nezni is rossz ezeket az egyebkent csinos noi arcokat.
   Leszerepeltek takarodjanak haza es probalkozzanak otthon! Legalabb a remenyt ne vegyek el az emberektol.

   Reply
 11. Amanda

  April 11th, 2018

  “Bojkottálják az elnökválasztást. A jelenlegi elnök győzelme előre borítékolható. Az ellenzéki politikusok eleve csalást sejtenek. Azt mondják, 2013 óta lehetetlen demokratikus választást tartani. Ha a jelenlegi elnök nyer, sorban negyedszerre tölti be a tisztséget. Bár heten indulnak, sokan azt mondják, nem valódi politikusokról van szó.”

  Bojkottálják az elnökválasztást az ellenzéki politikusok, mert azon nem lehet nyerni.

  AZERBAJDZSÁNBAN

  http://www.atv.hu/videok/video-20180411-zuckerberg-hibaztam-sajnalom

  7:00-tól.

  Bojkottálják az elnökválasztást az ellenzéki politikusok AZERBAJDZSÁNBAN.

  Nem szoktam írásban kiabálni. Most csak azért nem üvölteni szeretnék, mert inkább lőni.

  Reply
 12. Péter (nem az)

  April 11th, 2018

  Angliában, ahol kizárólag egyéni jelöltek vannak, ugyanez most 6/7-es Fidesz-győzelmet jelentett volna.

  A választási rendszer mindenhol a győztesnek kedves valamennyire, és nálunk még sokkal kevésbé, mint máshol.

  A szavazatok számlálására, a szavazókörökbe, minden párt küldhet delegáltat. Egy nagy asztal van, ahol számolunk. Mindenki megszámol minden kupacot. Eközben mindenki figyel is mindenki mást. Emellett minden kupacot többször is átszámolnak, különböző számlálók.

  Bárki aki delegálttal beszél, az meg tudja neki mondani, hogy csalni ott gyakorlatilag nem lehet.

  Az egyes szavazókörök eredményei nyilvánosak, letölthetőek a valasztas.hu -ról. Az, hogy ott ugyanaz a szám áll-e, mint amennyit megszámoltak, a pártdelegáltak tudják megmondani, de egyébként a jegyzőkönyveken is ott kell, hogy legyen. Ezt a pártdelegáltak mind aláírták. Nyilván nem lehettek olyan debilek, hogy aláírtak volna egy olyan jegyzőkönyvet, amin más számok vannak, mint amit ott számoltak meg.

  A szavazóköri eredmények összesítése pedig szintén elvégezhető a valasztas.hu-ról letöltött adatbázisból. Összeadni nem csak az NVI tud.

  Egy olyan szavazást, amit a pártok tényleg komolyan vesznek (értsd: mindenhol van delegált, a delegáltak figyelnek, az ellenőrzést saját maguk is elvégzik), elcsalni a mai magyar rendszerben nem lehet.

  Reply
  • Amanda

   April 11th, 2018

   Én is ezen csodálkozom. Ha más nem, a helyi delegált észrevenné.

   Nem értem egyébként. Az emkékeim szerint legpontosabb közvélemény kutató előtte 4 nappal kétharmadot mért. Kétharmad lett.

   Nem minden szakma olyan, mint a meteorológia. Van, ahol elvárják, hogy amit mondasz, annak köze legyen a valósághoz.

   Szóval, az egy dolog, hogy nem csaltak.

   Az a másik dolog, hogy nem voltak választások.

   Röhejes, hogy ezt leírja az ember, elszáll a levegőben, miközben Azerbajdzsánban bojkottál az ellenzék. És ott is vannak kamu jelöltek. És mégis. És benne van a hírekben.

   Az azerbajdzsáni bojkott világhír.

   A magyarországi bojkott Bartus lászló, és még olyan 50-100 “szélsőséges, radikális, onnankülföldrőlkönnyendumálsz-gyereide-szopjteis” “nem érted, hogy nem lehet?”, “nincsértelme”, “agyszüleménye”.

   https://www.google.com/search?q=boycott+azerbaijan&oq=boycott+aserbaj&aqs=chrome.1.69i57j0.8654j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

   Reuters, Guardian, Business Insider, US News. Ezzel vannak ők a hírekben.

   https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/10/orban-election-hungary-europe-future-past

   “Orbán’s Hungary is not the future of Europe: it represents a dying past”

   Ezzel van Magyarország a hírekben.

   Reply
   • Amanda

    April 11th, 2018

    A német- és a francia tagozatosok kedvéért:

    “In fact, the situation is worse today than it was when he took over in 2010. And the net figures hide an even bigger tragedy, the extraordinary brain drain of highly educated, younger people, who move to the west. His re-election will undoubtedly lead to a new exodus and will strengthen the opinion of many previous expats that there is nothing to return to. This is Hungary’s lost generation, which will haunt the country even after Fidesz is finally ousted.”

    A helyzet ma rosszabb, mint 2010-ben, Orbán hatalomátvételekor volt. A kivándorlás puszta számai mögött még nagyobb tragédia rejtőzködik. Ez a masszív agyelszívás. A magasan képzett fiatalok húznak el Nyugatra. Orbán újraválasztása kétségkívül újabb elvándorláshullámhoz vezet, és megerősíti a korábban elvándorlók véleményét, hogy nincs hova visszatérniük. Ez Magyarország elveszett generációja, ami akkor is kísérteni fogja az országot, amikor Orbán után ismét Gyurcsány Ferenc lesz a miniszterelnök.

    “In short, Orbán’s Hungary is not the future of Europe, it is its declining, nationalist past. It is a country with an ageing and ever decreasing population, turned in on itself, scared of everything outside, and increasingly inside, its borders. Ironically, it mainly survives because of the very future it rejects, ie subsidies by the much-maligned European Union.”

    Orbán Magyarországa nem Európa jövője, hanem a hanyatló és nacionalista múltja. Az ország lakossága elöregszik, a népessége csökken, magába fordult, minden idegentől fél, és egyre inkább retteg saját magától is. Ami nevetséges, hogy azért marad életben, amit elutasít. A gonosz EU adófizetői tartják el.

    Reply
  • Laza

   April 12th, 2018

   A csalas maga az egesz ellenorizetlen,ellenorizhetetlen rendszer. Az europai es magyar adofizetok penzen eveken at tarto szavazatvasarlas. Maga a valasztasi gyozelem torvenytelen elokeszitese.A kulfoldiek szavazataival torteno manipulaciok,a be es a billego korzetekbe torteno atjelentkezesek,ajanlo ivek kamupartok,Aztan persze a korzetekben mar ott vannak a delegaltak.Tapasztalataim szerint mar a valasztottak is tisztessegesek,csak hat ameddig a korzetekbe eljut a mar alaposan megdolgozott valaszto?

   Reply
 13. Kertes Attila

  April 12th, 2018

  Esterházy szellemét idézve: a sorosistákat egy s-sel írják!

  Reply
 14. Aradi Emil

  April 12th, 2018

  Kedves főszerkesztő úr!

  Nem dőlt össze a világ, ilyen győzelmet látott már nem egyszer. A két világháború közötti választások MINDEGYIKÉT egyetlen jobboldali, félfasiszta, nacionalista, antiszemita és elitista párt nyerte Magyarországon, s mind a hatszor 60% fölötti túlsúllyal! A valódi vetélytársuk a szélsőjobboldali fasiszták voltak, akikre 1939-ben saját szabad akaratából 900 ezer ember szavazott. Főleg azokban a körzetekben, amelyek ma is a Fidesz bázisai. Hosszú harcra kell berendezkedni ….

  Reply
  • Laza

   April 12th, 2018

   Itt is vannak a leszarmazottaik szivukben a zsigeri gyulolettel,es most is viszik a primet.Az elodeik eredmenye vegzetes volt, Az utodoke szinten csak egyelore moralisan, es gazdasagilag!

   Reply
  • ???

   April 12th, 2018

   És utána összedőlt a világ, vagy nem?

   Reply
 15. Janos Hamori

  April 12th, 2018

  Kiegészítve Bartus Lászlót, néhány konkrétummal:

  A képviselők képviselnek – ennél világosabban nem tudok fogalmazni. Ám a kétharmad esetén az egyharmad szóhoz sem jut: tehát az egyharmad senkit sem tud képviselni. Még ha akarna, akkor sem tudna. Konkrétan: az előző ciklusban az ellenzék egyetlen törvényjavaslata sem ment át az országgyűlésen, a geci válasz helyett “kellemes karácsonyi ünnepeket” kívánt, sőt, a végén már oda jutottunk, hogy egy fontos bizottsági ülést is sikerült elszabotálnia a fidesznek – ügyrendi megoldással. És még csak meg sem volt a kétharmad.

  Az sem érv, hogy csak így lehet artikulálni az ellenzéki gondolatokat. A parlamenti egyenes közvetítéseket csak szakemberek hallgatják, a sajtó immár teljes terjedelemben orbán kezében van – hiába jártatja a száját a „parlamenti képviselő”, őt még a kormánypártiak sem hallgatják meg, nem hogy a szava eljusson az őt választó közösséghez.

  Összességében: nincs érdemi funkciójuk az egyharmadot sem elérő ellenzéki képviselőknek. A parlament helyett itt lenne az ideje annak, hogy a népet újfajta megoldásokkal szólítsák meg. Olyan megoldásokkal, amik felett orbán nem rendelkezik és nem is tud rendelkezni.

  Az a megválasztott képviselő, aki ezek után átveszi a mandátumát és beül az országgyűlésbe, az egyszerűen hazaáruló. Mert legalizálja az orbáni diktatúrát. Hiszen aki nem teljesen hülye, az látja, hogy a választások nem egyenlő feltételekkel realizálódtak, hogy az aktuális választási törvény kizárólag a fidesznek kedvez, hogy a fidesz elképesztő hazugság cunamiba zavarta az országot. Ezeket legalizálni azzal, hogy valaki kizárólag a fizetéséért és a parlamenti büféért ül be a képviselői székbe – mert másra nem képes – arcátlanság azzal a választói többséggel szemben, akiket képviselnie kellene.

  Az a képviselő, aki felesküszik az alaptörvényre, a csirkefogó gazember – aki vagy nem tudja, mit jelent az eskü, vagy nem ismeri az alaptörvényt, vagy egyszerűen sík hülye. Vagy mind a három.

  Reply
  • Amerikai Népszava

   April 12th, 2018

   Teljesen egyetértek. BL

   Reply
 16. Csaba Szekely

  April 12th, 2018

  Ezt a logikát követve többé nincs is szükség választásra, hiszen a vesztes mindig előállhat ezzel a demagógiával és bojkottálhat arra hivatkozva hogy csakis ő az igazi és csakis ő képviseli a helyes utat. De akkor miről is szól a demokrácia, minek kellenek választások, ha az egyik oldal csakis akkor fogadja el a választás kimenetelét és szerinte csakis az a demokrácia ha ő nyeri a választást, ellenkező esetben diktatúrát kiált és a játékszabályok felrúgására buzdít. Körmönfontan összerakott érvrendszer, ám kilátszik a lóláb, hogy csak egyet említsek ”A választást úgy nyerte meg, hogy a szavazókat becsapta, nem létező veszéllyel riogatta. Az ország népét erről nem lehetett felvilágosítani, mert a médiát elfoglalta.”

  Reply
  • Amerikai Népszava

   April 12th, 2018

   Tisztelt Szekely Csaba, Ön meghamisítja azt, amiről a cikk szól, nem arról van szó, hogy a vesztes azért bojkottál, mert ő képviseli a helyes utat, hanem azért, mert Orbán megdöntötte az alkotmányos rendet, államellenes bűncselekményt követett el, és csaló válastási törvényt hozott létre, sok minden más mellett a szavzatok egyharmadával kétharmados többsége van. Egyéb csalásokról és törvénytelensélgekről, a média szabadságáról nem beszélve.

   Reply
   • Csaba Szekely

    April 12th, 2018

    És miért nem szerzett az ellenzék ő maga a szavazatok egyharmadával kétharmados többséget? Előtte is ott volt a lehetőség, ki nem engedte hogy osszefogjanak, ki nem engedte hogy hihető és meggyőző választási programmal álljanak elő akár együtt akár külön-külön, hogy ők nyerjék el a választók többségének bizalmát? Sok mindent fel lehet róni a jelenlegi hatalomnak, ám a cikk több fontos kiindulási pontja illetve állítása egyszerűen nem fedi a valóságot

    Reply
    • Janos Hamori

     April 13th, 2018

     “…ki nem engedte hogy összefogjanak…”???

     A politikusok, az ellenzéki pártok vezetői. Akiket most a fene eszi azért, hogy beülhessenek a parlamentbe négy évre, tuti fizetésért. És ha csöndben maradnak, akkor még annak sem teszik ki magukat, hogy kövér disznó megbüntesse őket.

     Reply
   • Amanda

    April 12th, 2018

    A tragédia az, amikor Hillary Clinton, sőt, a CEU rektora(!) is azt mondja, hogy demokratikus választások voltak Magyarországon. Nekik is annyi állt össze, hogy lehet X-elni a lapra.

    Sajnos az emberek nagy része a világon bárhol ennyit fog fel a dolgokból úgy általában. A kultúrán múlik, hogy akik döntéseket hoznak, azok kik.

    Például Amerikában a szenátorok meglepően értelmesek. Néztem a Zuckerbeg interjút, és minden elismerésem. Nem egynek, hanem az összesnek.

    De például a külföldi újságírók is ott tartanak, hogy “Magyarország lehet, hogy talán demokráciadeficites álmot látott volna egy párhuzamos univerzumban”, amikor a rendszert jellemzik.

    Lehet, hogy be vannak oltva az ellen, hogy leírják, amit egyébént tudnak, és le lehet írni egy szóval, és úgy még igaz is.

    Reply
  • Amanda

   April 12th, 2018

   Ha annyit értesz a “választások” alatt, hogy “négyévente rajzolhatsz két X-et papírra”, akkor igazad van.

   Ebben az esetben annyi fogalmad van a választásokról, mint egy szentjánosbogárnak Budapest teljes éjszakai közvilágításáról.

   A teljesség igénye nélkül:

   * Információhoz való hozzáférést joga
   * Szavazatok egyenlő értéke
   * A jelöltek, pártok bemutatkozásának lehetősége
   * Lelkiismereti szabadság: nem kérdezi meg a főnök, hogy kire szavaztál, és nincs következménye, hogy kire

   Ezekből ha bármelyik, akár csak egy is hiányzik, akkor nem választások vannak, hanem cirkusz.

   Mindegy, hogy melyik, elég, ha egy nincs meg.

   Na most, ezek közül egyik sem adatott meg, és van még 5-10 másik, amire ez igaz.

   A szomorú az, hogy már a 2010-es és a 2006-os választások és alkotmányellenesek voltak, ha jól emlékszem, csak Magyarországon ilyen dolgok a társadalom maximum 0.1%-t érdeklik.

   (A szavazókörzetek voltak annyira rosszul felosztva, hogy bizonyos emberek szavazata több mint dupláját érte másokénak, és erről tudott a parlament).

   A te definíciód szerint Észak-Koreában is vannak választások, és demokrácia is.

   A szomorú az, hogy az emberek többségének a definíciója szerint is, és ez nem csak Magyarországra igaz.

   Ezért mondom, hogy nem a 10 millió ember felelőssége, ami történt, hanem az agyhalott magyar “értelmiségé”, akinek el kéne ezeket mondania egyszerűen és gyakran.

   Reply
 17. Szilágyi Gábor

  April 12th, 2018

  “Ahogy annak belátására sincs még újabb tíz év, hogy igazi ellenzék az álparlamentbe nem mehet be, nem legitimálhat egy diktatúrát.”

  Van itt egy ellentmondás. A leírt elvekkel természetesen egyetértek. Én is ezt képviselem, és mint (bojkottáló) választópolgár, hangoztathatom is. De ugyanez elmondható-e az ellenzék pártjairól is? Nekik van-e most joguk, morális alapjuk így is cselekedni legalábbis anélkül, hogy súlyos önellentmondásba keverednének, és kiröhögtetnék magukat?

  A legutolsó másodpercekig, addig a késő esti időpontig, mikor ránk zúdultak az adatok, végig az volt a hit, hogy a magas részvétel okot ad a reménykedésre. Az egyre magasabbra kúszó részvételi arány ismeretében ellenzéki pártok prominensei álltak ki a kamerák elé napközben, és hangoztatták, hogy a magas részvétel a demokrácia ünnepe – bárki is kap felhatalmazást a kormányzásra, kellő legitimációval fog rendelkezni az új Országgyűlésben. Mondták ezt ama hitben élve, hogy a mind magasabb részvétel nekik kedvez.

  Akkor? Ha én egy általam is csalónak minősített választási procedúrában részt veszek, és én győzök, akkor oké, ha vesztek, akkor nem fogadom el az eredményt, mert csalás? Hogy van ez?

  A választás azért csalás és színjáték, mert a választási törvény már maga egy csalás. És ahol nem teremtenek minden résztvevő számára egyenlő feltételeket, ott a választások nem tiszták és nem szabadok.

  A történet viszont nem azzal kezdődik, hogy az ellenzék elvesztette a választást. Hanem, hogy korábban elfogadták a játékszabályokat, és az adott feltételek között részt vettek a választási procedúrában.

  Az ellenzék azért nem nyert, mert ki van zárva, hogy nyerhessen. Lehet, a Fidesz a régi modellben is nyert volna, de mivel önkényesen és részrehajlóan átalakította a törvényt, bűnt követett el, amit viszont a részvételükkel az ellenzéki pártok legitimáltak. Akkor viszont milyen alapon nem vennék át most a mandátumaikat? Milyen indokokra hivatkoznak ők? Az indokok persze ismertek, de ők a választáson való indulással szerintem saját magukat zárták ki abból, hogy ezekre a cikkben leírt világos indokokra most legálisan hivatkozhassanak.

  Válaszokat szeretnék, ki hogyan látja.

  Reply
  • Amanda

   April 13th, 2018

   Az első kérdésedet érzem a legnehezebbnek. Morális alapja egyedül arra lenne, hogy börtönbe vonul, tehát a rövid válasz: nem.

   Nem tudom, láttad-e, amit linkeltem. Tegnap nem tudtam róla higgadtan kommentelni. Azerbajdzsánban bojkottál az ellenzék, pedig ott is több a kamujelölt, mint a baltás.

   Ez a nemzetközi sajtóban hír. (Világhír? Van ilyen szó?)

   A kérdésed szempontjából ez azért releváns, mert ott a negyedik ciklusára készül az elnök. Az ellenzék nem a bojkottal kezdte. Mégis két pillanat alatt bejárta a világot. És nekem sem az volt az első gondolatom, hogy a negyediknél már nincs rá alapjuk, hanem az, hogy gratulálok nekik. (És nem azért, mert hogy Magyarországgal ellentétben, hanem azért, mert Azerbajdzsánban).

   Szerintem a bojkottnál könnyű elkövetni azt a hibát, hogy két külön kérdést egybevesz az ember.

   A két kérdés a következő:

   1. Lehet-e nem bojkottálni?

   2. Van-e politikai haszna vagy eredmény?

   Nem tudom, miért keverjük össze őket, mert ez két független kérdés.

   Az elsőre az a válasz, hogy “Lehet (nem bojkottálni). Bárkinek lehet, aki hazaáruló. Több opció nincs. Akiben gerinc van, az nem indulhatott el már 2014-ben sem. Ezt most nem arra a kérdésre válaszolom, hogy van-e a mostani “ellenzéknek” bármi értéke. Pedig arra a kérdésre is válasz volna. Mégis, most kizárólag arra nézve vizsgálom, hogy lehet-e olyan, hogy valaki nem hazaáruló/idióta/kollaboráns, és elindul. A válasz az, hogy nem lehet.

   Az egészben az az abszurd, hogy ez kérdés, és hogy úgy érzem, hogy esetleg valaki azt gondolja, hogy a világűrben élek. Pedig Magyarország nem volt mindig (ennyire) ilyen elvtelen. A kétezres évek elején még “társadalmi” vita folyt arról, hogy szabad-e egy pártnak “pragmatikus politikát” folytatnia. Már ha az ÉS olvasói “társadalmi” vitát tudtak folytatni mint az ötezren, vagy ahányan voltak. Azért onnan, hogy elfogadható-e pragmatikus döntéseket hozni, tíz év alatt jutott el oda az értelmiség, hogy “Orbán bűnöző, ezért el kell indulni a választáson ellene, és összeveszni azon, hogy ki fogjon össze a Jobbikkal”.

   És ha valaki azt gondolja, hogy biztos a filozófusok voltak, hát, marhára nem. Egyrészt Magyarországon nem tudok egyetlen filózófusról sem. Másrészt ezt a vitát az ÉS hasábjain politikusok folytatták. Igen, volt idő, hogy oda cikkeket bírtak írni. Ma ki tudna oda írni, és mit? Hogy a 11 a legnagyobb nyolcjegyű prímszám? Merevrészeg munkatársat keresünk? És nem csak az SZDSZ írt oda, volt ott Bokros is, de akkoriban még talán az MSZP-ben sem volt kötelező anafabétának lenni.

   Még egyszer: nem lehet nem bojkottálni a részvételt (mint politikus), és hazaárulónak se lenni ezzel egyszerre.

   Ami a 2. kérdést illeti, hogy van-e haszna vagy politikai eredménye.

   Már ha az nem elég haszon, hogy egy politikus nem árulja el a hazáját.

   Hát lenne, például meg lehetett volna vele buktatni Orbánt. Valamint olyan munkaerőhiány van, hogy soha nem volt ilyen egyszerű lebénítani az országot egy sztrájkkal. Csak ahhoz valami morális tartás és kinézet is kell.

   Én nem azért nem voltam a “talán mégis” ötlet mellett, mert hogy nem nyerhertnek, hanem azért, mert szerintem, ha az “ellenzék” nyert volna, az több okból a lehető legrosszabb volna. Szerintem jobb, hogy Orbán nyert, onnan fogva, hogy elindultak rajta.

   Láttad a Sopranos sorozatot. (Spoiler alert!)

   Az egyik maffiózó lebukott, és egy alku keretében beépülve maradt. Kis idő múlva nem azt hitte, hogy ő besúg az FBI-nak, hanem azt, hogy ő egy FBI ügynök. Úgy beszélt velük a rádión, mintha nyomozati naplót vezetett volna, amit majd oktatnak is a leendő FBI ügynököknek, hogy na, így kell.

   Csak hát rajta kívül mindenki azt gondolta, hogy egy szerencsétlen besúgó maffiózó. Valahogy nem lett belőle FBI ügynök, és ez jó.

   Valahogy örülök, hogy nem lett a bűnözőkből kormány. Olyan van most is. Nem kell belőle új.

   Reply
   • Szilágyi Gábor

    April 14th, 2018

    Azerbajdzsánban és Venezuelában van ellenzék, nálunk nincs.

    A többivel egyetértek.

    Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)