2024, április20, szombat
KezdőlapVéleményBartus László: Mindenért az ellenzék felel, ha beül a parlamentbe

Bartus László: Mindenért az ellenzék felel, ha beül a parlamentbe

-

Orbán rendszere addig él, amíg a demokrácia hamis látszatában tud megjelenni. Az egész illiberális őrület lényege az, hogy tartalmilag ugyanazt a diktatúrát látszólag demokratikus keretek között építi ki s tartja fenn. Ez az orbáni modell, megspékelve a hamis keresztény retorikával, a nemzeti identitás vallással való azonosításával, amely indokolja a jogfosztást, mert így a jogtalanság a „nemzetmegmaradást” szolgálja. Ezért kaphat tömegtámogatást. Aki ezen az identitáson belül van, magyar. Aki kívül, az ellenség, aki nem érdemel jogot.

Ebből az következik, hogy az ellenzéki pártoknak és a szabad sajtónak az lett volna 2010-től a feladata, hogy a rendszer hamisságát, csalását, demokratikus látszatát leleplezze, azt ne legitimálja és ne asszisztáljon hozzá. A demokratikus látszatot az ellenzék legitimációja nélkül fenntartani nem lehet. Mivel ez a rendszer alapja, a látszat megszüntetése után az egész rendszer kártyavárként omlik össze. Aki ezt nem érti, az nem ért hozzá.

A demokrácia hamis látszatát ugyanis az adja, hogy az ellenzék úgy viselkedik, mintha ez egy demokrácia lenne. Az ellenzék igazolja ezt a hamis látszatot. Az ellenzék leginkább két dologgal tudja ezt a látszatot fenntartani: parlamentben való részvételével és a választáson való indulással. Miért is érdekelt az ellenzék ebben? Az ellenzék finanszírozása a parlamenti részvételhez és a mandátumokhoz, valamint a választáson való részvételhez kötött. Ezért a rendszer kulcsa a pénz. A többi hazugság.

Ebből az következik, hogy az ellenzék az egzisztenciális érdekei, a pénz miatt legitimálja a rendszert, tartja fenn a demokrácia hamis látszatát, s biztosítja az Orbán-rendszer alapját. Ezzel nemcsak Magyarországot tartja a bűnszervezet fogságában, válik maga is bűntárssá, hanem az egész demokratikus világot is fenyegeti, mert Orbán-modell van, de az Orbán-modell lebontásának s szétzúzásának modellje nincs. Ennek kulcsa az ellenzéki kollaboráció felmondása és megszüntetése. Az ellenzék erre a létezése alapját jelentő pénz miatt nem képes.

Az ellenzék a pénz miatt érdekelt, hogy Orbán partnere legyen ebben a csalásban. Orbán korlátlan hatalommal bír, az ország vagyonát saját pénzeként kezeli, azt kisajátította. Ezért az állam pénze Orbán pénze, az ellenzék belőle él. A létezésük a rendszer legitimálásához van kötve. Orbán csapdájában vannak, Orbán rabszolgái. Ebből a helyzetből csak olyan felelős hazafiak tudnának kilépni, akik készek a pártjuk, megélhetési politikusaik, és saját maguk bevételeit feláldozni, hogy a hazájukat (sőt a világot) megmentsék egy új típusú fasiszta rendszertől. Azért ez nem olyan nagy áldozat. Meghalni nem kell.

Miután Orbán négyévente akkora vereséget mér a csaló választási rendszerével az ellenzék pártjaira, hogy azok látszólag demokratikus úton forgácsolódnak le, tűnnek el a semmibe, ez azt jelenti, hogy a kollaboráció sem életbiztosítás, nem nyugdíjas állás. A kollaborációval is eltűnnek a süllyesztőben, néhány év nyomorúságos túlélésért áldoznak fel mindent. Ez azt is jelenti, hogy ha rövidtávú céljaikról lemondanának, a legitimáció megszüntetésével a saját túlélésüket hosszútávon megalapozhatnák, mert hitelessé válnának, s a rendszert így előbb-utóbb megdöntenék. Hogy a nyelvükön beszéljünk: utána megint ők lophatnának.

De ezzel a szisztematikus erózióval azt hozzák létre, hogy Orbán lecseréli őket a maga által létrehozott ellenzékre. Így nem marad legitim ellenzék, amely a hamis látszatot felmondja. Amikor elérünk erre a pontra, hogy Orbán kicserélte az ellenzéket, a szabad sajtót, a civil szervezeteket a sajátjaira, akkor rendszerének demokratikus látszata végképp megmarad és esély sincs arra, hogy ettől az embertől békés úton meg lehessen szabadulni. Hamis lesz a centrális erőtér is, mint minden, amit ez az ember csinál, de legitim. Ez valami borzasztó.

A parlamenti részvétel és a választáson való részvétel felmondása a rendszer bojkottja, a rendszer legitimációjának felmondása. Ez pedig kívül-belül egyértelművé tenné a rendszer diktatórikus voltát. Az Európai Unióban, a NATO-ban nem lehet egy leleplezett diktatúrát működtetni, a magyar társadalom sem fogad el egy leplezetlen önkényuralmat. Ezt csak az ellenzék kollaborációja akadályozza meg. A bojkott kihúzza alóluk a talajt, kamupártokkal a jelenleg még legitim ellenzék nem pótolható. Ezen mindenki átlátna.

A bojkott az egyetlen békés lehetőség, erőszakot csak a hatalom alkalmazhat, de azzal a sorsát megpecsételné. Senkit nem lehet kényszeríteni arra, hogy bevonuljon díszletnek egy álparlamentbe, ugyanakkor a demokrácia hamis látszatának a megszüntetése a rendszer gyökerére helyezi a fejszét. Azt nem lehet túlélni. Abba az önkényuralom, amely erre épül, megbukik. Az ellenzék a választási részvétel támogatásához sikeresen csapta be a népet, s most arra készül, hogy a parlamentbe való bevonulásával is becsapja őket. De repedezik ez a hazugság, az emberek kezdenek rájönni az egész csalásra és az összejátszásra.

Évek óta mondjuk, hogy hazaárulás, amit az ellenzék tesz. Bűnrészesség az alkotmányos rend megdöntésében. Ha ezt most is megteszik, akkor Magyarországot, és lehet, hogy a demokratikus nyugati világot, amelyet Orbán szörnyeteg rendszere fertőz, kivégezték. Ez az ára annak, hogy 66 (szép szám, még egy 6-os hiányzik) nem fideszes ember jó meleg helyen ücsörögjön, felvegye a fizetést és a térítéseket, a pártjaik pedig évi százmilliókból úgy tegyenek, mintha léteznének. Cserébe törvényesnek hitelesítenek mindent, amit tesz Orbán. Erre kapják a pénzüket. A pénzért eladnak mindent, az országot, a magyar népet.

Ez azt jelenti, hogy mivel Orbán rendszere nélkülük megbukna és meghalna, ők a felelősei annak, ami Magyarországon történik. Mivel a parlamentben a „nem” gomb megnyomásával is azt a látszatot keltik, mintha a kormányzati hatalomtól független törvényhozás lenne, és a törvénytelenségeket (például a felekezeti egyenlőség megszüntetése, Stop Soros törvény, CE-törvény, és még ki tudja, mi következik) legitim és demokratikus parlament hozná, ők mindenért felelősök, amit Orbán tesz. Pénzért ráteszik mindenre a hitelesítő bélyegzőt. Erre van joguk, és ez a funkciójuk. Ez csalás, hazugság, becstelenség és hazaárulás.

Erre most már egyre többen jönnek rá, Gulyás Márton is, aki először megtalált legalább egy legitim hivatkozást a bojkottra és a kollaboráció felmondására: azzal kezdte, hogy ha nincsenek demokratikus, szabad, egyenlő választások, akkor bojkottálni kell. Aztán fordult egyet, és az egészet elfelejtette. Ebből csak annyi fontos, hogy a bojkottra megfelelő indok és hivatkozás kell, ami van dögivel, de olyannak kell lennie, amely meggyőző kifelé, befelé, és amit az ellenzék eddig még nem legitimált. Megfelelő hivatkozás nélkül a bojkott ostoba öngól, mert azt a látszatot kelti, hogy ok nélkül nem vesznek részt a parlamentben.

A bojkott alapvető indoka az alkotmányos rend megdöntése, erre kellett volna hivatkozni már 2010 óta. De ezt már legitimálták, amitől az még nem lett törvényes, viszont nem is megfelelő hivatkozás két választás után a bojkottra. Megfelelő hivatkozás lehetett volna a választási törvény súlyos aránytalansága, amit mindennél jobban kifejez, hogy a Fideszre a választásra jogosultak 31 százaléka szavazott, 69 százaléka nem szavazott rá, de a Fidesz 67 százalék mandátummal, kétharmados többséggel azt csinál az országban, amit akar.

De az ellenzék ezt is eljátszotta, mert azt hazudta, hogy így is győzni lehet, amikor pedig megnyilvánult Hódmezővásárhelyen egy népakarat, hogy a pártok álljanak félre, engedjék meg, hogy a nem Fideszre szavazók 69 százalékos többsége egy az egy ellen fellázadjon és Orbán ellen szavazzon, akkor nem álltak félre ennek az útjából, és Orbán forgatókönyvébe csatornázták ezt a népakaratot, s megint agyonverették vele az országot. Depressziós az egész ország a választás után, és egy törpe kisebbség nyert az ellenzék miatt. Utólag nem lehet arra hivatkozni, hogy nem fogadjuk el az eredményt, mert csaló a választási rendszer. Tetszettek volna bojkottálni előtte, a vereség bele volt kódolva a választási rendszerbe.

Megfelelő hivatkozás lehetne az, ha bizonyítható, hogy tényleges csalás történt, de ennek konkrét nyomai nem látszanak, a jogos gyanú ellenére sem. Ha lennének ilyen nyomok, azt már eltüntették. De ha ez az aljas tolvajbanda még a csaló választási rendszerben elért eredményeket is meghamisította, az nagyon súlyos. Azt nem szabad szó nélkül hagyni, az fordulópont. De ha ez nem bizonyítható, akkor nem lehet, hogy ez a csalásra hivatkozás az eddigi pótcselekvések egyike legyen, ami majd elhal, viszont emiatt nem történik semmi. Az nem lehet, hogy az ellenzék ezzel terelje el a figyelmet és a felelősséget magáról.

Erre a pillanatra gyakorlatilag megszűntek azok a hivatkozások, amelyeket az ellenzék nem használt ki, és amit már legitimált. A következő az lehetne, hogy a civilek kivégzésére hivatott „Stop Soros!” elleni tiltakozásul távoznak, de az szintén alkalmatlan. A Fidesz azonnal azt mondaná, hogy persze, a „Stop Soros-törvény” miatt, Soros akciója a bojkott. De az biztos, hogy ezt az egész őrületet valahol meg kell állítani.

A magam részéről nem látok jobbat, mint az őszinteséget. Meg kell mondani, hogy Orbán az alkotmányos rendet megdöntötte, államellenes bűncselekményt követett el. Alkotmányt döntött, törvénytelenül. Demokratikusan leválthatatlan lett, az ország egyharmadának a szavazatával kétharmados többséggel, abszolút hatalommal rendelkezik, mert felszámolta a fékek és ellensúlyok rendszerét, megszüntette a hatalmi ágak szétválasztását is. Orbán hatalma nem korlátozható, ami ellentétes az Alkotmánnyal, amit – amúgy is – önkényesen eltörölt. A választást úgy nyerte meg, hogy a szavazókat becsapta, nem létező veszéllyel riogatta. Az ország népét erről nem lehetett felvilágosítani, mert a médiát elfoglalta.

Be kell ismerni, hogy az ellenzék nagy hibát követett el, hogy egzisztenciális okoból ehhez asszisztált. Talán volt olyan ember is, aki elhitte, hogy Orbán demokratikus úton leváltható és a rendszere demokratikusan lebontható, de ehhez be kell ismerni, hogy aki ezt hitte, az nagy hülye volt, de már megfelelő orvosi segítséget kapott. Meg kell mondani, hogy ehhez a csaláshoz, demokráciának álcázott diktatúrához nem lehet tovább asszisztálni, ennek a hamis és hazug, törvénytelen rendszernek a legitimációját meg kell vonni. Az ellenzék nem hitelesíthet további törvénytelenségeket, amelyek a demokrácia maradékát felszámolják, s a magyar polgárokat fenyegetik, akik ráadásul az ország nagy többségét jelentik.

Terjedelmi okokból most nem reagálnék a hülyék kérdéseire, hogy példál mi van, ha nem bojkottál mindenki. Semmi nincs. Aki nem bojkottál, bűnrészes, mindenki magáért felel. Nem sok idő, és ez a diktatúra még jobban kimutatja a foga fehérjét, és elválik élesen a Fidesz bűnszervezete a kollaboránsaival az ország egészétől. Aki bojkottál, aki hiteles, aki kivonul a rendszerből, azé a jövő. Ha van, aki a fentiekre hivatkozva (!), ezt hangsúlyozom, a fentiekre hivatkozva bojkottál, akkor van kihez csatlakozni az országnak. Az megrövidíti ennek a diktatúrának az élettartamát. Még akkor is, ha a bojkottáló pártot betiltják.

Természetesen, aki ezt megteszi, az valódi ellenzékké válik, amelyet mocskolni, zaklatni, üldözni fognak. Nem lesz pénz, de a nép összedobhatja, lehetnek üldözések, börtönzések, de ettől a pillanattól az Orbán-rendszer napjai (évei) meg vannak számlálva. A Vezérnek nincs több nyugodt éjszakája, a NER alapjai megdőltek, valaki ellenállt, és nem a rendszer logikája szerint cselekszik, nem engedelmeskedik neki. A hazugsággal szemben ott áll az igazság. Ez a kiindulópont a változáshoz. De akkor igazat kell mondani, és őszintének kell lenni, minden hamisságot, hazugságot, mismásolást és spekulálást be kell fejezni. Nyista money. De nincs ennél szebb feladat, felemelőbb történelmi szerep.

Aki kollaborál, az bűnrészes, mostantól teljesen összeforr Orbán rendszerével, amely a következő években kőkemény diktatúra lesz. Az ellenzéki legitimációnak köszönhetően még mindig „demokratikus” látszatban. Eljött az idő, hogy valaki mindent feladva, mindent egy lapra téve (az elvszerűségre és az igazságra) szembeszálljon Orbánnal, a nép mellé álljon, a nép élére álljon, és felmondja a NER logikáját, az Orbánnak való engedelmességet.

A választásról most már legalább kiderült, hogy csalás. Orbán rendszere demokratikus úton nem leváltható. Ezzel elvesztettünk nyolc évet. Sajnos, az még nem derült ki, hogy még a választási győzelem sem döntené meg a rendszert, és nem tudnának vele mit kezdeni, ha ki nem mondják, hogy a NER törvénytelenül jött létre, alkotmányos rendet megdöntötték. Nincs olyan többség, amely erre feljogosítana bárkit. Alkotmányt csak jogállami kereteken belül lehet módosítani, e kereteket eltörölni nem lehetett volna. De erre ne adjunk még tíz évet, mert 2010-től, a választás éjszakáján bejelentett „fülkeforradalom” óta tudható.

Ahogy annak belátására sincs még újabb tíz év, hogy igazi ellenzék az álparlamentbe nem mehet be, nem legitimálhat egy diktatúrát. Igazi ellenzék egy diktatúrában vagy az utcán vagy a börtönben van. Nem a diktatúra álparlamentjében. Nincs megalázóbb szerep, mint egy diktátor kezéből enni és lapítani. 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések