2024, április15, hétfő
KezdőlapFesz leszBartus László: Németh Sándor dzsihádot hirdetett Orbán mellett

Bartus László: Németh Sándor dzsihádot hirdetett Orbán mellett

-

PestiSrácok ismertette Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze „nemzetközi evangéliumi-karizmatikus mozgalom vezetőinek” írt levelét. A Hit Gyülekezete sajtója már évek óta a fideszes propagandasajtóval dolgozik össze, ebben nincs semmi meglepő.

Németh Sándor alaposan elvetette a sulykot: radikális iszlám hitszónokokat megszégyenítő vallásháborút hirdetett a liberális demokratikus Európai Unió ellen. Katonai megszállással azonosította az uniós közös határvédelem tervét, attól rettegve, hogy az uniós határőrség betartja a nemzetközi jogot, és emberségesen bánik majd a menedékkérőkkel. Kevés híján a német náci megszállással vont párhuzamot, s az Unió első fasiszta államát azzal riogatta, hogy jön a német liberális katonai megszállás:

„Magyarország déli határa nemcsak az államunknak, hanem az EU-nak is határa, tehát így kikerülne az ország határának őrzése saját, demokratikusan megválasztott kormányának kezéből. Merkel így akarja biztosítani a tömegméretű legális migrációt Európába, a migránsok beengedésében és elosztásában is európai központi hatalom döntene, vagyis német dominancia alá helyezné a bevándorláspolitikát is. Gyakorlatilag ez a döntés az országunkat katonai megszállás alá helyezné, és gyarmati helyzetbe taszítaná, mert ha az országba történő be- és kiutazásokat nemzetközi határőrség ellenőrizné, az a magyar államhatár megszűnését jelentené”.

Ilyet épeszű ember még nem írt le Európában. Az európai közös határvédelmet gyarmati katonai megszállással azonosítani tényleg felveti a beszámíthatóság kérdését. Ráadásul ehhez hozzátette, hogy a „Soros hálózat” emberei láttak neki a „háttérhatalom ukázának” végrehajtásához. Németh Sándor uszítása felülmúlja az orbáni propagandagépezetet, és a goebbelsi propagandát egy új szintre emelte. Miközben Németországból tömegesen küldik haza és deportálják azokat, akik nem felelnek meg a menekültstátusz követelményeinek.

*

A levél hazugságcunami, egy komplett összeesküvéselmélet. Németh levelének logikája a Mein Kampf. Azért figyelemre méltó, mert a Hit Gyülekezete vezetője kardot rántott, híveinek feladatba adta az emberi jogok elleni küzdelmet. Németh „szent háborút”, és keresztény dzsihádot hirdetett az Európai Unió és a liberális demokrácia ellen. Tálibokat csinál a Hit Gyülekezete tagjaiból. Az egész levél célja a megfélemlítés és a mozgósítás:

„hitvédelmi feladat megakadályozni olyan hatalmi rendszer létrejöttét az unióban, amely rá akarja kényszeríteni a tagországokra a melegházasságot, áltudományos gender-elméleteket, az abortusz liberalizációját, a soft drogok legalizálását, a kötelező menekültkvótákat és minden olyasmit, ami ellentétes a zsidó-keresztény kinyilatkoztatással”.

A zsidó-keresztény kinyilatkoztatással nem ellentétes a menekültek befogadása, hanem összhangban áll azzal. Az a gyalázatos, hogy a magát „kereszténynek” nevező Orbán-rezsim a nemzetközi jogot is megtagadja a menekültektől. A hazugság lényege az, hogy a bevándorlást összemossa a menekültkérdéssel. Illegálisan bevándorlókat az Európai Unió minden állama kiutasít, menekülteket viszont befogad.

Németh legmagasabb állami iskolai végzettsége érettségi. Sem képzettsége, felkészültsége és tudása nincs annak megállapítására, hogy mi tudományos és mi áltudományos. Pechjére nem 1600-ban vagyunk, hogy egyházi vezetők mondják meg, mi tudomány és mi nem az. Némethnek fogalma nincs arról, mi a gendertudomány, szélsőjobboldali ponyvairodalomból tájékozódik. Ha szerencsénk van, nem küldi máglyára a társadalmi nemi szerepek kutatóit, nem nyomatja ki a szemüket, és nem vágatja ki a nyelvüket, mielőtt máglyán elégeti őket.

A melegházasság nem erkölcsi, hanem jogi kérdés. A melegházasságot jogtudósok vezetik le a diszkriminációmentesség elve alapján a fennálló alkotmányokból. Németh meghamisít mindent, amit a Biblia mond, mert a Biblia tiltja, hogy az egyház a kívülvalók erkölcseivel foglalkozzon. Pál apostol azt mondta, hogy „mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is tegyek ítéletet? A kívülvalókat majd az Isten ítéli meg. Magatok közül vessétek ki a gonoszt”. (I. Kor. 5, 12-13)

Ezzel szemben az a gyűlölet, amit Németh és társai a melegekkel, mint kiemelt bűnösökkel szemben folytatnak, bibliaellenes, antikrisztusi. Jézus Krisztus meghalt a melegekért, vérét adta értük. Őket is szereti, mint minden bűnöst, ők is az Isten képmásai. Amíg nem térnek meg szabad akaratukból, Németh Sándornak semmi köze ahhoz, hogyan élnek, ahhoz sem, ha szövetségre akarnak lépni egymással. Senkinek nem ártanak vele, semmi nem változik tőle. Ki akarja rákényszeríteni Némethre a melegházasságot? Ő azt nem akarja elfogadni, hogy a melegek egymás közt házasodhassanak. De ez őt nem érinti. Mi köze hozzá?

Ettől Németh élhet keresztény családi életet, senki nem akadályozza ebben. Én őszintén szólva, nála még csak százszor különb meleg embereket ismertem, akik a légynek sem ártanának. Szemben vele, aki a szabadságunkra tör és embereket átkoz és átkoztat. Azt tanácsolom, hagyja békén ezeket az embereket, semmi köze hozzájuk, és ha nem tudja nekik Isten szeretetét megmutatni, nem Isten embere, hanem egy gyűlölködő sarlatán.

Németh semmivel nem különb, mint bármelyik bűnös. Ha ő igaz, az igazságát kegyelemből kapta, nem a saját cselekedetei alapján. Mielőtt bárkit megkövezne, porba írom a bűneit a hazugságtól, a rágalmazáson, a gyűlöleten, mások megátkozásán át a lopásig, hogy mást ne is említsek a személyiségi jogai miatt. Aki egyetlen törvényt megront, az egész törvény megrontásában bűnös. Képmutató farizeus, aki másokra mutogat, és nem együttérez.

*

Az abortusz a jobboldal propagandája, hogy a keresztény hívőket szavazóivá tegye. Ezt az amerikai korrupt evangéliumi keresztény vezetőkkel együtt találták ki. Az abortusz nem jó dolog, tragédia mindenki számára, de nem gyilkosság. Frölich Róbert főrabbi bebizonyította a Biblia alapján, hogy Isten nem tekinti teljes értékű emberi életnek a magzatot.

Az abortusz tiltása hasonló eredményhez vezet, mint az alkoholtilalom. Növeli az abortuszt választók számát, mert nem kerül be az anya az egészségügyi rendszerbe, ahol segíthetne rajtuk a szociális intézményháló. A fekete abortuszokat kuruzslók végzik, embertelenül és rossz higiéniai körülmények között, tömegesen az anyák kínszenvedését és halálát okozva.

A teljes abortusztilalmat elutasítók nem a korlátlan és feltétel nélküli abortuszt propagálják, hanem elsősorban arra törekednek, hogy az anyán segítsenek, magzatát megtartsák, arról lebeszéljék, hogy a magzatot elvetesse. De ha a körülmények miatt nem lehet mást tenni, és tiszteletben tartják az anya szabadságát, akkor az anya életét védik, hogy az abortuszt normális körülmények között végezzék el, és az anya ne haljon bele.

Németh és társai ezt akarják megakadályozni hamis bibliamagyarázatok alapján. Ezek ellen hirdetett dzsihádot Németh, amikor azt mondta, „hitvédelmi feladat” az Európai Unióban az emberi jogok, a demokratikus alapelvek érvényesítése ellen harcolni. A muszlim terroristák és tálibok ugyanezt mondják, kárhoztatják az erkölcstelen liberális Nyugatot.

Pat Robertson tévéprédikátor, akinek 700-as Klub című műsora látható az ATV-n, Istennek tulajdonította a World Trade Center elleni támadást, háromezer ember megölését, mint aki egyetért a terroristák cselekedetével. Pat Robertson szerint Isten a homoszexuálisok miatt büntette New York-ot, ahol ettől egy homoszexuálissal sem lett kevesebb, csak háromezer halottal több. Ártatlan emberek haltak meg gyilkos terrortámadásban. Németh és társainak ilyen az istenképe, ilyen indulatok munkálnak bennük. Ők nem megváltották volna, hanem agyoncsapnák a bűnösöket, természetesen mindenki mást, magukon kívül.

Amit Németh beszél, az ellentétes a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás minden részével. Az állam feladata nem ez, és a hívők feladata sem az, hogy az Európai Unió emberi jogokat védelmező tevékenységével szemben harcoljanak, hanem az odafelvalókkal törődjenek. A Hit Gyülekezete vezetője közveszélyes ember, aki vallásháborút hirdet, fanatizálja a híveit. Éppen olyan, mint egy radikális iszlám hitszónok. Németh levele harci riadó. Fanatizmus, gyűlölet és hazugság keveréke.

*

Először is, nem tudni, hogy kik a nemzetközi evangéliumi-karizmatikus mozgalom vezetői, akiknek levelét írta. Ilyen nemzetközi szervezet nem létezik. Az evangéliumi-karizmatikus mozgalom nem hierarchikusan felépülő egyházi szervezet. Nincsenek választott vezetői és tisztségviselői, akiknek a levele szólhatna.

Németh legfeljebb az amerikai evangéliumi-karizmatikus mozgalomhoz tartozó vezetőknek írhatott, akik Trump támogatói, akik még Amerikában sem egységesen elfogadott vezetők. De semmiképpen nem tekinthetők nemzetközi vezetőknek. Németh soha nem vettette alá magát semmiféle nemzetközi szerveződésnek, nem is tartozik egyetlen szervezethez sem. Éppen azért nem, amiért Orbán sem viseli Brüsszelt: mert korlátlan hatalmát és a Bibliával összeegyeztethetetlen diktatórikus vezetési módszereit nem hajlandó kontrollnak alávetni.

Németh Sándor levele részben Orbánnak szól. A Hit Gyülekezete milliárdos támogatások kedvezményezettje, s további adóforintok várományosa. Másrészt a Hit Gyülekezete tagjai a valódi címzettek, akiknek meg kell magyarázni, hogy SZDSZ-es kopogtatócédula-gyűjtés után miért is helyes, ha az illiberális Fideszt támogatják, s a politikai katolicizmus általuk is jól ismert ideológiáját képviselik. Németh a tizedfizetőit akarja egyben tartani, mert bomlik a nyáj. A pénz és a védelem most Orbántól jön, ezért vele együtt át kell állniuk mellé.

Németh Sándor levele antiszemita világösszeesküvést hirdet. Szerinte a „háttérhatalom” (az mi?) célja az antiglobalista, a nemzeti és keresztény politikai erők megerősödésének megakadályozása Európában. Ezt bármelyik neonáci, a Fehérlófia könyvesbolt bármelyik szerzője sem mondhatta volna szebben. Ez náci alapvetés.

Ha figyelembe vesszük, hogy Németh ehhez még hozzátette „Sorost”, a „nemzetközi zsidó” figuráját, aki a neonáci szakirodalomban a Cion bölcseinek jegyzőkönyvei által megrajzolt zsidó-világösszeesküvés mai szimbóluma, akkor pontosan behatárolható az a szellemi kör, szellemi valóság, amelyből Németh ideológiája származik. Mi köze van ehhez az Ábrahám, Izsák és Jákób Istenének, Jézus Krisztus Atyjának? Úgy sátáni az egész, ahogy van.

Aki „háttérhatalomról” beszél, zsidó-világösszeesküvésről beszél. Nincs más háttérhatalom a köztudatban, csak a Soros György személyével jelképezett „nemzetközi zsidóság”, ahogy Németh Sándor szellemi elődje, Adolf Hitler fogalmazott. A nemzetközi zsidóság pusztítja a nemzeti identitást és a keresztény értékeket – ez a holokausztot előidéző ideológia. Ehhez képest gyomorforgató, ahogy Judith Sargentinit a „modern antiszemitizmus szószólójának” nevezi, mert nem ért egyet a Netanjahu-féle szélsőséges, illiberális politikai irányzattal.

A politikai jobboldal a zsidóság ellen fonódik össze a névleges, politikai kereszténységgel – e mondatot a Hit Gyülekezete korábbi írásai alapján idézem. Németh Sándornak nem kell ezeket magyarázni, elég fellapoznia saját cikkeit, a Hit Info és a Hetek 2010 előtti számait, melyekben ezeket megtalálja.

Az akkori Németh Sándor a szentistváni állameszme ellenségeként kárhoztatta annak a gondolatát is, hogy alkotmányba kerüljön a Szent Korona, vagy az Európai Unió bevegye az alapokmányába a „keresztény gyökereket”. Mindez akkor volt, amikor a katolikus egyház fonódott össze az állammal.

Amikor a Hit Gyülekezete tehette ugyanezt, ez a szemlélet hirtelen megváltozott. Lehet, hogy a Biblia megváltozott? A Szentlélek, aki vezeti állítólag Németh Sándort, meggondolta magát? Rájött, hogy keresztényellenes volt, Németh Sándort helytelen utakon vezette? De most megvilágosodott, hála Orbán Viktornak? De ha mégsem a Szentlélek fordult meg, mint Saul a damaszkuszi úton, akkor Némethet eddig sem a Szentlélek vezette?

Elég volt kiváltságos helyzetbe hozni Németh Sándort, elég volt a katolikus egyházzal egy szintre emelni, és elég volt kitömni az ATV-n keresztül és más jogcímeken milliárdokkal, hogy a liberalizmus, a vallásszabadság, a sajtószabadság ellensége legyen. Éljen az egyház és az állam összefonódása, éljen a politikai katolicizmus. Az Orbánnal kötött paktuma óta a politikai katolicizmus „zsidó-keresztény” érték, a zsidó-világösszeesküvéssel (!) együtt.

*

Németh Sándor szerint a Sargentini-jelentés a szuverenisták és a globalisták közötti harc része és az egyik eszköze. A globalisták így akarják eltenni Orbánt az útból, hogy európai birodalmat hozzanak létre, amely felszámolja a nemzeti függetlenséget. Németh szerint ez egy diktatúra lenne. Miközben az Európai Unió próbálja a posztkommunista államokban a diktatúrák kifejlődését megakadályozni.

Csak jelzem Némethnek, hogy az Egyesült Államok ilyen birodalom, ahova levélnek álcázott feljelentését írta a háttérhatalomról. Az Egyesült Államok liberális alkotmánya a garanciája annak, hogy azok az „evangéliumi vezetők”, akiknek levelét címezte, nem egy máglyáról köszönik szépen a levelét, ahogy ő maga is régen az inkvizíció poklában végezte volna, ha az átkos liberalizmus nem lenne.

Ez ugyanaz a liberalizmus, amely neki vallásszabadságot adott. Akik szabadságot kaptak, nem tűrik mások, a melegek és más világnézetű emberek szabadságát. Az antiliberalizmus erről szól. Útban vannak a jogok és a korlátok.

Az EU jövőjéről szóló vitának semmi köze ahhoz, hogy Magyarországon állami irányítással zajlik a korrupció. Mészáros Lőrinc a könyvkiadástól a hídépítésig mindenhez ért, milliárdos állami megrendeléseket kap, Orbán vejével együtt. A globalizmushoz semmi köze annak, hogy kivégezték a Népszabadságot, megszállták a teljes vidéki sajtót, központi propaganda és agymosás zajlik a közmédiában és a Fidesz által elfoglalt médiumokban.

Semmi köze az Európa jövőjével kapcsolatos vitához, hogy Magyarországon megszűnt a hatalmi ágak szétválasztása, a felekezeti egyenjogúság, a fékek és ellensúlyok rendszere, a joguralom, a törvény előtti egyenlőség, a bírói függetlenség. Orbán királyként uralkodik, de a királyokkal szembeni alkotmányos fékek és ellenőrzés nélkül. Orbán diktátor. Ez a baj, nem az, hogy globalista vagy a nemzeti szuverenitás híve az EU-ban. Németh hazudik, mikor letagadja a jogállam leépítését, bagatellizálja a korrupciót, amelynek maga is nagy híve.

*

Az „európai birodalomtól” való rettegés mögött egy vallásos téveszme áll. A Jelenések Könyve alapján a keresztény hívők az Antikrisztus birodalmát az újjászerveződő „Római Birodalommal”, az Európai Unióval azonosítják. Ez az Európai Unió azonban nem azonos a mostani, liberális demokratikus Európai Unióval.

Az Antikrisztust a Biblia „törvénytaposónak” nevezi. A liberális demokratikus Európai Unió azonban a jogállamra épül, a mindenkire egyformán érvényes törvények uralmára. Éppen ezt akarják megkövetelni Orbántól is. Az Antikrisztus előképe Orbán, a törvénytaposó, aki csinál bármire egy törvényt, oszt jónapot. Még a saját alaptörvényét sem tartja be.

De lesz egy másik Európai Unió, amely a liberális demokratikus EU bukása után jön létre. Amikor az illiberálisok kerülnek többségbe, az Orbán-féle rendszert kiterjesztik Európára. Ez már egy törvénytaposó, a joguralmat elutasító Európai Unió lesz, s erről beszél Orbán. Már a májusi európai parlamenti választásokon szeretné ezt győzelemre vinni.

Az Európai Unió az ő kezükben egycsapásra megfeledkezik a nemzeti szuverenitásról, és az illiberális rendszert kötelezővé teszi a tagállamokra. Németh Sándor, s az Orbánt, Trumpot, Putyint támogató evangéliumi kereszténység az antikrisztusi Európai Uniót, csúfondárosan „kereszténynek” nevezett európai birodalmat segíti elő.

Az elveit alsógatya módjára cserélgető Németh azonnal elfelejti majd, milyen veszélyt jelent egy európai birodalom. Egy „keresztény” frazeológiával leplezett fasiszta diktatúrát azonnal támogatni fog, és boldogan osztozik a pénzben, a hatalomban, a kiváltságokban, az emberek fölötti elnyomás különböző formáiban. Az már nem lesz se nemzetellenes, se keresztényellenes.

*

Nehéz indulatok nélkül szólni arról, amikor Németh a jelenlegi egyházi törvényt, amely a keresztény kisegyházak tucatjait fosztotta meg egyházi státuszuktól, az azzal járó erkölcsi és anyagi előnyöktől, a „legliberálisabb jogszabálynak” nevezi európai viszonylatban is. Van pofája ezt mondani annak az embernek, aki 1990-től 2010-ig a legádázabb küzdelmet vívta ennek a törvénynek különböző tervezeteivel szemben, mert azok őt és a magánegyházát, a vallási magánvállalkozását hátrányos helyzetbe hozta volna.

Amint Németh ígéretet kapott arra, hogy az általa elutasított törvénytervezetek bejegyzett egyháznak elfogadják a Hit Gyülekezetét, annak minden anyagi előnyével együtt, azonnal átállt az ellenség oldalára, és nagy ívben szarta le mindazokat az elveket, amelyeket addig hirdetett, melyeket ők maguk írtak bele a vallásszabadságról szóló 1990. évi IV. törvénybe. Júdás ahhoz képest egy vívódó alkat, tragikus figura, ahogy ő elárulta az elveit, a barátait, a más gyülekezetekben levő testvéreit, egykori jótevőit, köztük Iványi Gábort.

És a Bibliát.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések