Bartus László: Orbánnak mennie kell

Közzétéve March 06, 2019, 11:30 am
19 mins

Tamás Gáspár Miklóst megtéveszti a történelmi-filozófiai felkészültsége, amikor hosszú elemzést ír a Nyugat és a Kelet, többség és kisebbség viszonyáról, aminek semmi köze ahhoz, ami ma Európában zajlik. Ezt pedig igazolja ő maga, amikor írásának utolsó két mondatában összefoglalja a lényeget, s azzal felesleges szócséplésnek minősíti mindazt, amit előtte írt. Orbánnal szemben nem azért vannak kifogások, mert a Nyugat tradícionálisan lenézi és nem érti meg a Keletet, hanem azért, mert Orbán fasiszta. Ez nagy különbség.

Ez a két mondat pedig így hangzik: “Mindenesetre pillanatnyilag Európa „magvát” csak a félelem tartja egyben. A félelem: nehogy olyan legyen Európa, mint Magyarország.” Tökéletes meglátás, és ez Európa legnagyobb dicsérete.

Ennél jobb és fontosabb dolog nem tarthatja egyben Európát, mint a magyar mintától, az orbáni illiberális posztfasiszta rendszertől való félelem. Ez a félelem ugyanis nem más, mint minden fontos emberi érték tisztelete, ami az embert emberré teszi.

Az Orbán által nyújtott magyar minta mindennek az ellentéte. Ha van mitől félni Európának és a világ minden polgárának, akkor az az, hgy Európa és a világ nehogy olyan legyen, mint Magyarország. Erre jött létre az Európai Unió, ez a félelem őrizte meg békében Európát a II. világháború óta. Ezek azok a ki nem mondott, soha el nem mesélt emberi és “európai” értékek, amelyekre hivatkoznak. Orbán embertelen, az ember nembeli lényegét, minden pozitív tulajdonságát, értékét, becsületét sárba taposó, az emberi méltóság szikráját is felszámoló rendszere a világra leselkedő legnagyobb veszély, és az ettől való félelem a legpozitívabb félelem, amely egy embert hatalmába keríthet. Ez a jogos félelem alkalmas arra, hogy mozgósítson, hogy felébresszen, hogy elindítsa a védekezési ösztönt.

Mert Orbán G. Viktor az ördög legocsmányabb pofáját megjelenítő, az embert önmagából kivetkőztető, lealacsonyító, és méltóságából, pozitív értékeiből kiforgató ocsmány rendszere magát a poklot hozza fel a földre. Nincs a földön fontosabb poziítv érzelem, mint az ettől való félelem. Ennek a félelemnek kell növekednie azzal, hogy nem irkálunk ostoba cikkeket a történelem különböző párhuzamairól, szétszórva a lényeget és a felelősséget, mintha egy félkarú rabló karját húzogatnánk, amely mindig új kombinációt ad ki. Hanem megmutatjuk, milyen az orbáni Magyarország (amire például TGM méltatlanul kevés, bár igaz szót szentel). Mi az, amitől nemcsak félni, de rettegni kell. Ez a rettegés az, amely képes feltámasztani az önvédelmi reflexeket, az ellenállást a hazugságokkal, a csúsztatásokkal, a sátáni szócsavarásokkal szemben, mert ezek a tények. A felszámolt jogállam, a joguralom hiánya, a korlátlan hatalom, a zsarnokság, az önkény, egy ember totális uralma, ahol még az életet sem a jog, hanem az ő kegye adja, amíg ez az érdeke.

Az ország morális lepusztítása, a tudomány és az oktatás tőből való kivágása, a klientúrarendszer, a modern jobbágyság és rabszolgaság, a fékek és ellensúlyok totális felszámolása, az alternatív tények, a párhuzamos valóság építése, ahol a kommunikáció a propaganda szintjére süllyed. Ahol az ember értéke nulla, ahol a szavaknak nincs jelentése, ahol megszűnnek az axiómák, ahol semmi nem az, ami, ahol az emberek úgy hullanak, mint ősszel a legyek, mert a pénzt kilopják az egészségügyből, a szociális hálóból. Ahol a koncot osztogatják, ahol a társadalom totális kontroll alatt él, ahol nem lehet leváltani senkit, ahol a tudás, a szorgalom, az érdem, semmit nem számít, ahol a felcsúti gázszerelő a világ elitjébe emelkedik közpénzből, míg világhírű professzorok laborjaiban kikapcsolják az áramot. S ahol a világ egyik legjobb egyetemét elüldözik, de a miniszterelnök lánya minden tudományos fokozat nélkül egyetemen taníthat. Ahol a futballba öntik a közpénzek milliárdjait, nem az informatikába, és a fiatalok menekülnek.

Ahol étel helyett gyűlöletet osztanak, ahol megfélemlítenek, kisebbségek ellen uszítanak, háborús bűnösöket mosnak tisztára, az ország főterét nem modernizálják, hanem a holokauszt évének állapotára állítják vissza. Ahol az emberek pénzét nem orvosokra, hanem gyűlöletpropagandára költik, ahol hazugságokat terjesztenek, ahol a viszonylag szabadnak meghagyott sajtó is hazudik, mismásol, sunyít, és a valóságot meghamisítja, az embereket elaltatja, és egy fasiszta diktatúrába konszolidálja. Ahol a hajléktalanság és a szegénység bűncselekmény, ahol a beteg halálra van ítélve, ahol a bíróság előtt nem lehet igaza, ahol az embereket napi tíz órában lehet dolgoztatni pénz nélkül, ahol kizsigerelik a munkaerőt, és ahol eladják őket kilóra a profitéhes multinacionális cégeknek. Ahol nincs ellenzék, csak kollaboránsok vannak, akiket megbüntetnek, ha ki merik nyitni a szájukat a parlamentben, az ülésterem előtt pedig fegyveresek állnak készenlétben. Ahol jelképesen cicáznak a szép csendőrtollak.

Ahol nincs jövő, ahol csak az a választás marad, hogy belépsz Orbán klientúrájának szolgálatába, vagy megalázva, kifosztva éhendöglesz. Ahol szégyellni kell a pofádat, hogy magyar vagy, mert egy ember az országot elfoglalta, kisajátította, a csámpás lába alá hajtotta, és hazudik, mint a vízfolyás. Uszít szerencsétlen emberek ellen, elállítiasítja egy ország népét, lejáratja a nemzetet, és olyan, mint a lepra, amellyel fertőz, és fenyegeti az egész világot. Ez a világ kell Európának? Ez a világ, amelybe kódolva van a fizikai erőszak, a terror, az elnyomás, a bebörtönzések, a vérengzések, az üldözések és egy világháború? Ezt nevezi TGM lekicsinylőn egy olyan veszélynek, amelytől félni nem az élet, nem az emberség, nem a legnemesebb szándék, és nem a legfontosabb emberi értékek féltésének a jele? Emiatt szólja le az Európai Uniót, hogy “csak” ez az, ami egyben tartja? Mi másnak kellene? Mi más van, ami fontosabb, mint az embertelenségtől, az aljasságtól, a hazugság erejétől, az emberi méltóság lábbal tiprásától való félelem és rettegés, és az abból kinövő önvédelem?

Felháborító aljasság, ami például az Indexben zajlik, és más magukat függetlennek tartó lapokban, ahol az Orbán-féle szörnyállamról, mint lehetséges alternatíváról irogatnak, hazudoznak, mentegetik az önkényt, szépítik a valóságot, hülye elméleteket állítanak a jogfosztó, kontroll nélküli, alkotmányos rend nélküli zsarnokság mögé. Orbántól és Magyarországtól, mint lehetséges mintától, igenis félni kell. Nem is elég félni, rettegni kell tőle, mert az a világ mocska, a pusztulás, az ember ember voltának megsemmisítése. Ezek nem politikai játszmák, politikai stratégiák, lehetséges alternatívák, hanem az élet és a halál harca. Nem véletlen, hogy kik állnak Orbán “alternatívája” mellé, kiknek tetszik ez. Csupa gyűlölködő elmebeteg, a társadalmi szabadságot, az egyéni jogokat és mberi méltóságot felszámoló potenciális fasiszta diktátor. Ki akar lövészárokban feküdni, pincékben rettegni, fegyveresek elől bujdosni, a gyerekeit harctérre küldeni? Orbán szürreális, valóban elmebeteg, illiberális, antiszemita és fasiszta elméleteiért?

Ez nem lenne egy értékes és jogos félelem? A világ jövőjét az dönti el, hogy mitől félnek jobban az emberek. Ha nem Orbántól és Orbán Magyarországától, ha nem a fasizmustól félnek jobban, akkor félnek az Orbán-Finkelstein páros által kitalált hazugságoktól, a “Cion bölcseinek jegyzőkönyvei” mai megfelelőitől, és tudatlan eszközei lesznek szörnyetegeknek. Ma még békében él a világ, lehet tanulni, dolgozni, még lehet szép, értékes és hasznos életről álmodozni, gyerekeket felnevelni, az életet, az emberek társaságát élvezni, a jog védelmének biztonságában élni. Ezt meg kell becsülni, meg kell védeni, mert ennek egy pillanat alatt lehet vége, ha az orbáni lepra megfertőzi az embereket. A fasizmusnak, a nácizmusnak, nevezzék akárhogyan, nincs helye Európában és az emberek világában, mert embergyilkos hazug eszmék. Azoknak sincs helyük Európában és a közhatalomban, akik ezeket az eszméket terjesztik, képviselik. Orbánnak nincs helye Európában, a Néppártban, az EU-ban, de a magyar közéletben sem. Egy bűnöző.

Kis János klasszikussá vált mondatát számos alkalommal felhasználták már, és itt az ideje, hogy az európai közélet is megismerje. Nem tudjuk, hogy az Európai Néppárt hogyan dönt Orbán ügyében. Azt sem tudjuk, lesz-e még olyan politikai érdek, amely miatt szemet hunynak, eljátsszák azt, mintha nem tudnák, Orbán mit akar, mire készül, s egyetlen szavában sem lehet megbízni. De azt tudjuk, hogy akár kiteszik a Néppártból, akár nem, “Orbánnak mennie kell”. Ennek az embernek nincs helye Európában. Ennek az embernek nem lenne helye a magyar közéletben sem. Megdöntötte az alkotmányos rendet, a jogállami liberális demokráciát.

Államellenes bűncselekményt követett el, amelynek életfogytiglan a büntetési tétele. Egy önkényuralmat vezetett be, a hatalom kizárólagos birtoklását valósította meg. Ki az a hülye, aki elhiszi, hogy ez egy demokrácia attól, hogy a saját lefizetett tróger haverjait beültette a jogállam intézményeibe, és formálisan meghagyta azokat? A magyar “parlament” az egy parlament? Áder egy elnök? Polt egy legfőbb ügyész? Az MNB egy valódi jegybank? Az AB egy valódi alkotmánybíróság? A “Stop-Soros” és hasonló törvényekkel? Az a “hibrid” a rendszerében, hogy a látszat kedvéért fenntart ellenzékinek látszó sajtót, és ellenzéki pártokat, amelyeket a kontrollja alatt tart, ha kell megfélemlít, leszalámiz, vagy a számvevőszékkel kivégeztet? Itt semmi “hibrid” nincs, itt minden az ő kezében van. Aki nem tudja, az is.

Orbánt ki kell vágni az Európai Néppártból. Távozzon a fasiszta és náci haverjai közé, lássa mindenki, hogy hova való. Ne tudjon a konzervatív pártok családjának jelmezében tovább rombolni és pusztítani. Rá kell tenni a címkét, hogy fasiszta ragadozó, fertőző náci. Mert az egész illiberális rendszere az. A Soros-Juncker plakátkampány náci kampány. Orbán egy náci. Ez nem kérdés. A kérdés az, hogy fél-e eléggé Európa ahhoz, hogy kivesse magából a mételyt. Orbánnak mennie kell, méghozzá feltétel nélkül, azonnal. Nem számít, mit hazudoznak, alakoskodnak, képmutatóskodnak, hogyan manipulálnak. Európa és az Európai Unió erősödni fog, és visszatalál önmagához, ha ezt az első lépést megteszi. És ha ez nem elég, akkor meg kell teremteni a módját annak, hogy az ilyen romboló, pusztító, a emberi értékeket taposó, megfélemlítő emberektől és az országaiktól Európa megszabaduljon. Aztán a magyarok döntsék el, mit akarnak: Brüsszel liberális joguralmát, vagy Felcsút fasisztáját, a hazugságaival, a cinikus strómanjaival, a történelemhamisító uszítókkal, a tolvajaival, Putyinnal és a kézzel vezérelt falusi futballbajnoksággal együtt.

Vagy egyet kivágnak, és megmarad az egész, vagy egyet megtartanak, és elpusztul az egész. Mert az egy elpusztítja az egészet, ez a terve. Nem megszüntetni akarja az Európai Uniót, hanem ugyanolyanná tenni, mint a minta: olyanná, mint az orbáni Magyarország. Amitől Európának rettegnie kell. Mert normális ember ilyen világban nem akar élni. Ezért elszabadulna a pokol.6 hozzászólás : Bartus László: Orbánnak mennie kell

 1. helóta

  March 6th, 2019

  “Mindenesetre pillanatnyilag Európa „magvát” csak a félelem tartja egyben.
  A félelem: nehogy olyan legyen Európa, mint Magyarország.” Vitatkoznék.
  Az Eu nem őszinte. Pénzeli orbánt, végignézték a 2010-es puccsot, meg ami azóta zajlik.
  Az Eu akarja orbánt, az Eu gerjeszti orbánt, orbán az Eu teremtménye. Az Eu
  rá akarja verni orbánt az átlag magyar szavazóra, ez egy nagyon gusztustalan büvészmutatvány.
  Igen, szolgalekű, félelemmel manipulálható nép vagyunk, de ezt az abszolút monarchiát nem
  mi akarjuk, hanem az Eu. Európaszerte válságban az alkotmányos monarchia.
  Az európai oligarchia rühelli a Felvilágosodást, fáraókat akarnak.

  Reply
  • Amanda

   March 6th, 2019

   Az, hogy az EU szándékosan pénzeli O1G-t, ugyanolyan optimista vélekedés, mint bármelyik összeesküvés elmélet.

   Az összeesküvés elméletek a világ legoptimistább, legpozitívabb, legremenytkeltőbb üzenetei. Összeesküvés elméletnek nevezünk mindent, ami amar csak minimális mértékben is logikus, értelmes, vág ha nem, akkor legalább értelmezhető választ magyarazatot keres a világban zajló agyatlan, idióta, önpusztító viselkedés mintákra. Végső soron minden összeesküvés elmélet arról szól, hogy ezek a dolgok nem azért történnek, mert a legtöbb embernek annyi agya van, mint egy baktériumnak, hanem azért, mert azt valakik a susnyásból így szervezik. Aki azt gondolja, hogy a világ sorsa egy sátánimádó illuminati orgián dől el, ahol Kate Perry és Madonna tizenkét klónját egyszerre áldozzák fel az izraeli gyíkemberek, az hurrá optimista azokhoz képest, akik tudják, hogy a dolgok miért történnek.

   Mert a döntéseket hozó és az őket megválasztó emberek ennyire sötétek.

   Akinek esze van, az talál magának jobb elfoglaltságot annál, hogy a majmokat irányítsa.

   Ehhez hasonlóan röhejes ahhoz, mint amikor valaki egyetemen akar tanulni az üzletről, vagy rábízza a pénzét egy brókerra.

   Mi a halál bánatot keresne egy egyetemen bárki, ami tudja, hogyan kell sikeres válllakozást építeni? Mi a bánatos bánatot keresne bárki bármilyen állásban, aki tudja, hogyan kell pénzből több pénzt csinálni?

   Hogyan viselné el valaki egy politkus életét, akinek agya van?

   Ha egy értelmes ember valami természetfeletti okból politikai pályára téved, azt egyebek mellett onnan lehet felismerni, hogy 5%-nál többen nem szavaznak rá, és annak is a fele véletlen szavazott. Eredetileg kenyérért indult s boltba.

   Annak kell örülni, amelyik nem teljesen hülye, és aki tudja, hogy kikre kell hallgatni. Általában a zöld pártokban találni ilyeneket. Mondom, általában, és zöld. Nem, az nem az LMP.

   (Bár, végülis, Magyarországon most Hadházy a legkevésbé gáz)

   Reply
   • abramovics

    March 7th, 2019

    ebben nincs igazad.
    a hadházy is ugyanolyan mocskos senkiházi féreg, mint a bernike, akivel összespannolt, vagy a többi mocsok a gyurcsánytól kezdve a a krácsony gergelykán át a szocikig bezárólag.
    mikor bementek a tv székházba, s elkezdték a bohóckodást, a tüntikézésesdit jáccani, egy kósza pillanatomban eltévedtem magam is.
    megszereztem az e-mail címét, s elküldtem neki egy általam alkotott anyagot, amit akkor, és ott útjára lehetett volna indítani, mert a pillanat adott volt.
    természetesen – azaz EGYÁLTALÁN NEM TERMÉSZETESEN! – semmilyen reakciót nem kaptam. annyit sem, hogy jelen pillanatban nem látják alkalmasnak az időpontot, esetleg később, vagy sohasem.
    a szokásos történt csak, ami magyarországon történik, ha valaki kívülről a civil világból próbál segíteni.
    ezt legjobban a kuncze által mondottakkal tudom megvilágítani számodra:
    .
    a civilek hagyják a politikát a profikra.
    .
    mondta az a féreg, aki az átkosban csak egy koszos, mocskos, általa oly annyira lenézett civil volt, s akinek “áldásos” belügyminiszteri tevékenysége, s amit az elbukott szdsz-ben előadott, nagy mértékben hozzájárult a csuti geci politikai életben maradásához, hatalomra kerüléséhez.
    most a kedvedért elmondom azt is, mi volt az, amit válaszra sem méltattak.
    .
    elindítani javasoltam, a
    .
    BIRKABŐR MOZGALMAT
    .
    BIRKABŐR

    Előrenyújtott nyakú tevéken idegenlégiósok vágtatnak a sivatagban, egy csapat tuareget üldöznek, akik a szabadságukat féltve elmenekültek régi sátraikból.
    Az ellenállás mételyét gerjesztik a törzsek között, mindenképpen meg kell törni lázadó szellemüket.
    Az üldözők mind közelebb nyomulnak, előbb csak a menekülők nyomai látszanak, aztán eldobott takaróik, vizestömlőik, végül hosszú órák után feltűnnek a fehér burnuszos alakok is.
    A siker közelsége még nagyobb erőfeszítésre készteti a légiósokat.
    A távolság méterről méterre csökken, a menekülés mind reménytelenebb, az oázis már elérhetetlen – ha van egyáltalán.
    A harcban edzett tuaregek belátják, hogy nincs esélyük többé, és most jön az a jelenet, amiért elmesélem az egészet!
    A szabadcsapat megáll a homokdombok takarásában, a forró szél lengeti a rongyaikat, és a nyeregtáskából elővesznek valamit – távolról nem látni, hogy mit, leteszik földre és ráállnak.
    – Mit csinálnak? – kérdezi a tuaregüldözésben még kevésbé járatos katona.
    – Tudnod kell – okítja őt tapasztalt társa -, hogy ha egy tuareg úgy érzi, hogy reménytelen helyzetbe került, akkor nem menekül tovább, hanem a nyeregtáskájából előszed egy birkabőrt, melyet mindig magával hord, rááll, és megesküszik, hogy többé nem kér, és nem ad kegyelmet.
    És a légió rohamra indul.
    Ennyi az egész jelent, talán egy fél oldalt sem tesz ki egy könyvben,
    .
    DE
    .
    hidd el, sokat tanulhatunk a tuaregek példájából.
    Mert ugye te is látod, a sakálok légiója mivé nőtte ki magát, és első győztes csatái után, már hajtja a vágy, hogy még inkább, lehetőleg mindenre kiterjessze hatalmát, és csak úgy mellesleg még több zsákmányban reménykedik! A sakálok légiója telhetetlen, az életünket felzabáló szörnyeteg, mely minden értéket, emberit el akar pusztítani, mely nekünk oly fontos.
    Menekülnünk kellett előle, elhagytuk régi sátrainkat, eldobáltuk életünk kis komfortjait, gyermekeink szeretteink kényszerültek elhagyni otthonukat.
    Lefoszlott rólunk az önbecsülés burnusza, a mosoly, amely elviselhetővé tette életünket.
    Megtapasztaltuk, hogy a félelem menekülés közben csak tovább növekszik.
    Egy nap – és ez a nap már eljött, s most itt van – be kell látnunk, bár elfáradtunk,
    .
    DE
    .
    maradt még erőnk a csatára a sakálok ellen.
    Megfordulunk, az önérzetünket bántaná, ha hátulról sújtana le ránk az ellenség.
    Bevárjuk őket, míg arcukból ki nem világít szemük fehérje.
    Az, az aljas tekintet, amit ma itt, és most a világ is láthat, a gyilkosok, népnyúzó, magukat királynak, sérthetetlen uralkodónak, felsőbbrendűnek képzelők szeme fehérje látszik, mutatkozik meg a maga valójában.
    Vedd hát elő a birkabőrödet a nyeregtáskádból, állj rá velünk együtt, és ne adj többé kíméletet ezeknek a sakálhordáknak!
    Ócska vacak holmi ez a birkabőr, talán már a moly is beleesett, csak neked fontos, mert élő szabadsággal takar be egy talpalatnyit abból a földből, amelyet a sakálok légiója birtokba akar venni.
    Jól választottad ki a méretet: egy birkabőr éppen akkora, hogy ha ráállsz, minden sarkát elérheted kinyújtott kezeddel, és harcostársaid karnyújtásnyira lesznek tőled.
    Ha ráállsz, akkor, ha csak egyhüvelyknyivel is,
    .
    DE
    .
    magasabbra kerülsz, jobban látsz, és téged is jobban látnak.
    A sakálok légiója már felsorakozott, a kürtöseik újra fújják teli tüdőből a kürtöket, készülnek, uszítanak a véres harcra.
    Egyelőre még kerülik a nyílt harcot, lapítanak – hisz valójában gyávák, rettegnek tőlünk – ezért alattomos bekerítéssel próbálkoznak.
    Ám mi tudjuk, eljött az idő, elővesszük a birkabőrt, amit a nyeregtáskánkban hordunk.
    Megéreztük a pillanatot, a megfelelő időben állunk rá, ahogy illik a méltóságunkhoz!
    .
    .
    abramovics voltam, s vagyok
    RADIKÁLIS DEMOKRATÁK
    .
    .
    azt gondolom, ennek sokkal több értelme van/volt, mint amit a márki-zay, meg a többi gazember most elővezet.
    .
    .
    abramovics voltam, s vagyok

    Reply
    • Amanda

     March 8th, 2019

     Tisztázzuk.

     Aki 2014-be elindult a “választásokon”, arról azt tartom, hogy bűncselekményt követett el. Morális és intellektuális értelemben mindenképp. Esélyes, hogy jogi értelemben is. (Hogy ezt a söpredék Alkotmánybíróság sose lenne képes agyilag feldolgozni, még az O1G előtti tagokkal se, az más kérdés.)

     Ezen a véleményemen semmi, amit bármelyik képviselő tesz, és semmi, amit a jövőben írok, nem fog változtatni.

     Hadházyt nem egy kínai laborban egybeklónozott Jézus-Buddha-Szárnyas Unikornis mixhez hasonlítottam, amikor azt mondtam, hogy kevésbé gáz, hanem a körülötte ülő képviselőkhöz. Felesleges neveket mondanom. Az összeshez.

     A TV akció volt az elmúlt 9 év első értelmes megnyilvánulása. Akkor lett volna igazi, ha visszamennek egy ezer-tízezezer fős, felfegyverzett sereggel.

     Ettől a lehetőségtől akkor bukott el végleg az ország, amikor Kónya Péter és Árok Kornél leszereltek.

     Akkor még Magyarországon laktam. Már becsomagoltam a holmimat. Jó volt tudni, hogy helyesen döntöttem.

     Én se szeretem, ha nem válaszolnak az emailemre. Azért vannak egyéb szempontok is.

     Reply
 2. Amanda

  March 6th, 2019

  ‘Ez a félelem ugyanis nem más, mint minden fontos emberi érték tisztelete, ami az embert emberré teszi.’

  TGM teljes életművében nem lehet találni egyetlen mondatot sem, amiben annyi értelem volna, mint ebben.

  Fodor Gábor és TGM kapcsán évek óta összesen annyi a nyitott kérdés, hogy kapnak-e rendszeresen pénzt Orbántól, vagy alanyi jogon ekkora hülyék. Valószínűleg mindkét magyarázat igaz.

  Reply
 3. Bogatyr

  March 7th, 2019

  Itt a legújabb kedves Népszava: a Fidesz akar kilépni a Néppártból. Kikkel? A Magyar Nemzet (lopott cím!) megmondta a veretes társulatot:
  “kössön szövetséget Matteo Salvinivel, az osztrák Szabadságpárttal, valamint a lengyel kormánypárttal”

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)