A diktatúra idegen az emberi természettől. Az ember szabad lénynek született, nem bírja a másik ember elnyomását. Ezért ne legyen kétsége senkinek, hogy a bűvészkedés egyszer végetér, a jó lapjárásnak vége szakad. Nem lehet örökre elhitetni az emberekkel, hogy ők szabadok, amikor az alapvető jogaikat lábbal tapossák.

Az nem minden, hogy egy fasiszta diktatúra kezdetben nem alkalmaz erőszakot. Nem kell erőszak ahhoz, hogy egy fasiszta és náci elveket valló önkényuralom működjön, de a világ Salamon bölcsességét nem képes túlnőni: nincs új a Nap alatt. Nincs észrevehetetlen terror és észrevhetetlen önkény. Ahogy elviselhető mértéket sem képes tartani egyetlen diktatúra sem. Orbán sem talált fel semmi újat, ezeket már Hitler és mások eljátszották előtte.

Ez a diktatúra is egyre nyilvánvalóbb lesz, egyre nyíltabb lesz, és egyre gyűlöltebb lesz. Ez a diktatúra sem más, mint amilyenek voltak az emberiség történetében, csak azoknak egy változata, egy mutációja. Legfeljebb azokat nem így hívták, de a lényegük ugyanaz. Ezért a NER sem tart örökké, de előre bocsátom, hogy nem is szűnik meg hamarosan, mert ahol a nép nem utasítja el a fasiszta vezért azonnal, annak végig kell menni az úton.

Nem is az ún. “ellenzék” fogja megbuktatni ezt a diktatúrát sem, hanem azok potyautasai a fasisztáknak, belőlük élősködnek, a rendszer legitimációs alapját jelentik. Orbán ellenzéke a rendszer része, Orbánhoz tartozik, ugyanolyan ellenség, mint Orbán. Ma már ezt egyre többen látják, és kimondják, mi 2011-től folyamatosan ezt mondjuk. A diktatúra akkor és azért fog megbukni, mert befutotta a maga pályáját, és képtelen tovább létezni.

Ez még hosszú idő, magyar testvérek, ne hitegesse senki magát, s ne csaljon meg a hazug illúzióival másokat. Nincs remény, nincs esély, nincs jövő. Ezt akkor el tetszették jól szúrni, mikor hazudoztak, hogy ez nem diktatúra, csak korlátozott demokrácia, ne essünk túlzásba és ne emlegessünk fasizmust, mert ez nem az. De az, és az volt az első perctől fogva, már akkor is az volt, amikor tagadták. Amikor lerakták a törvényes kereteit, már az volt. Azóta lényegileg semmi nem változott, csak működik, és működés közben lehull az álarc.

Ma már sokan mondják, hogy ez diktatúra, de még nem mondják, hogy fasizmus, pedig az. Nem kell mindent klasszikusokhoz hasonlítani, a faiszták fejlődnek, de fasiszták maradnak, ezért a rendszerük végül ugyanoda lyukad ki. Aki ezt nem látta, az vak, a legtöbb hazug, s korrupt vagy gyáva ember, mert amikor lehetett volna, és amikor kellett volna, nem tettek semmit, hanem próbálták letagadni azt, ami a Napnál is világosabban látszott.

De ne beszéljünk múlt időben, mert ma ugyanezt teszik, csak másképp. Ma sincs egyetlen jellemes, egyenes ember, aki valóban szembeszállna Orbánnal, elvszerű, őszinte, egyenes lenne, vállalná vele a nyílt konfrontációt s vállalná annak következményeit. Ma is hazudnak s ugyanúgy elkerülik a becsületes és tisztességes viselkedést, csak mostani viszonyokhoz igazodva. Most másképp hazudoznak, másképp sunyítanak, de ugyanúgy engedik minden ellenállás nélkül a fasiszta diktatúra kiépítését, mint eddig.

Egészen addig, amíg már nemcsak a jogi lehetőségek hiányoznak, hanem az erőszakkal is szembe kell nézni, s akkor lesz végre egy újabb hivatkozás, hogy erőszakkal szemben nem lehet tenni semmit. Fizikai túlerővel állnak szembe a gyáva s korrupt, haszonleső hazugok, akik 2010-tól asszisztálnak ehhez a tragédiához. Pedig nagy lehetőség adatott meg nekik, a hőssé válás lehetősége. Nem mindennapi hősök lehetnének, akik például a bevándorlás mellett kiállnak, és nem hazudoznak vagy lapítanak róla, hanem vállalják, mert nem bűn az.

Vállalhatnák a börtönt, amit most kilátásba helyeznek. Nem kell sokat tenni érte, és egyre kevesebb is elég lesz hozzá, ahogy Orbán elmebetegsége súlyosbodik és elönti még jobban az agyát a vér és a paranoiás skizofrénia. Lehetne kijelölni határokat, értékeket, elveket, s lehetne azokért kiállni, vállalni a következményeket. Ma még lennének támogatók, holnap már azok se lesznek. Kussolni fog mindenki. Nem lesz ám itt fake news-irogatás, majd azt Orbán mondja meg, mi a sajtószabadság, nem te.

Ez ugyanolyan aljas, koszos és mocskos diktatúra lesz, mint a többi, a különbség abban áll, hogy a demokráciából a fasizmusba való békés átmenet útján jött létre, nem egy katonai puccs formájában. Az alkotmányos rendet puccsolták meg, és fenntartották a demokrácia hamis látszatát, felkínálva a félrefordulás, a szemet hunyás, asszisztálás és a kollaboráció lehetőségét, hogy úgy tehessen mindenki, mintha nem látná, mi történik. A vége ugyanaz.

Nem jó látni, hogy akik akkor lapítottak és hazudoztak, most is azt teszik, csak másképp. Lehet, hogy ma már diktatúrát mondanak. Lehet, hogy ma már kimondják, hogy Orbánt demokratikus választás útján leváltani nem lehet, mert nincs demokratikus választás, csak szavazni lehet. Választani nem. Mégsem jobbak 2011-es önmaguknál, mert ugyanabban a fáziskésésben vannak, mint hét éve. Ma ugyanúgy nem azt teszik, mint amit kéne.

A “Stop Soros!” törvény előkészítése zajlik, gyorsan a választási csalás utáni döbbenetben, de ez a törvény már nem a demokrácia utolsó maradványait bontja le. Ez már a diktatúra nyílt formája, ez már a fasiszta állami erőszak előkészítése. Mindezt óriási csend veszi körül. Az újságok címlapjain érdektelenek hírek vannak, a civilek és minden valódi ellenzék kinyírására irányuló törvényjavalatról úgy tudósítanak a lapok, mintha demokrácia lenne, s egy demokratikus törvényelőkészítés zajlana. Olyanok a tudósítások, mint egy akasztásról, ahol a tudósító nem közli, és fel sem fogta, hogy akit felakasztanak, az ő maga lesz.

Az élet úgy megy, mintha mi sem történne. Az írók írnak, a művészek fellépnek, a tudósok kutatnak, vagy legfőbb tevékenységüket végzik, pályázatokat írnak, a villamosok mennek, a boltok kinyitnak. Miközben foglalják el a bíróságokat, az igazságszolgáltatást, miközben a civilszervezeteket felszámolják, börtönnel fenyegetik, a sajtót kitiltják, egyetemet bezárnak és elüldöznek. Tehetnék ezt gépfegyverekkel is, mert ugyanazt teszik. Ugyanúgy is kellene reagálni rá. Azt kellene látni az embereknek a szellemi szemeikkel, hogy fegyveresek viszik el a civileket, lőnek le újságírókat, vernek szét szerkesztőségeket, mert ez zajlik.

Akkor is tétlenül nézték, most is. Akkor is lehúzták a redőnyt, amikor az utcán hajtották a zsidókat a halálba, most is. Az sem a haláltáborokkal kezdődött. De a tömeg akkor is azok pártján volt, akik a “keresztény Magyarországot” védték azzal, hogy gyilkolnak. Először az eszméikkel, az ideológiájukkal, aztán fizikailag is. Még most is lehetne tenni valamit, és az őrületet meg lehetne állítani. Kiállásra lenne szükség. Néhány olyan ember kiállására, akik több erkölcsi tőkével rendelkeznek, mint ezek. A sajtó nem írja meg, mint jelent a “Stop Soros!” (az “SS” törvény). Semmi másról nem szabadna szólni a világnak, csak erről.

Ízekre kellene szedni már a tervezeteket, a kikotyogott részleteket is. Leleplezni ezeket a hazugságokat, pontról pontra kimutatni, hogy hol hazudnak. Minek van az “ellenzék”, ha nem járják az országot, és nem beszélnek a főtereken hangosbemondóval, hogy fasiszta diktatúra épül, nincsenek migránsok, akik veszélyeztetnének, vannak viszont fasiszták, és ezek sokkal veszélyesebbek. Ha a szűz nem védekezik, akkor az erőszak nem erőszak. A magyarok most játsszák el, hogy az ellenük elkövetett erőszakot erőszaknak nevezhessék.

Ha önként elfogadják a diktatúrát, mire panaszkodnak? Felesleges a választáson búslakodni és azon rágódni, ez nem történhetett máshogy. Ez nem szabad választás. El kell felejteni a megélhetési parlamenti ellenzéket, ezeket az álpártokat, akik senkit nem képviselnek, csak magukat, és mindenkit becsapnak, hogy a pénzüket megkaphassák Orbántól. Nem számít, hogy ezek mit mondanak, mit csinálnak, Orbán kitartottjai, mindig is azok voltak 2010 óta.

Nem számíthatnak senkire. Az Európai Unió elfogadja a hamis látszatot, amit az álellenzék hitelesít, hogy ez egy legitim hatalom, és törvényes kormány. Ezért nem tehet semmit. A magyarok nélkül semmit nem tehetnek. De a magyarok nem mondják meg nekik, hogy az alkotmányos rendet megdöntötte egy bűnszervezet, amely törvénytelenül bitorol hatalmat, mert úgy tesznek, mintha minden törvényes lenne, és Orbánt demokratikusan választották volna meg. Ez (is) lenne a bojkott értelme, hogy ezt a látszatot meg kell szüntetni.

Azoké a felelősség, akiknek lehetőségük van szólni az emberekhez, és akikre hallgatnak. A sajtó viszonylag szabad része, a hiteles tekintélyes személyiségek, akiknek nem szabadna ezt tovább szó nélkül tűrniük, hanem vállalniuk kellene a konfrontációt. De minek, mondják azok, akik ezt megtehetnék, amikor nyugodtan távozhatnak, ha nem tetszik? Miért hozzon áldozatot bárki, ha erre senki nem hajlandó? Nem érdekből, az biztos.

Nincs racionális, anyagias válasz. Egyszerűen a tisztesség és a becsület miatt. Azok miatt a gyerekek miatt, akik egy ilyen sötét rendszerben nőnek fel, az idősek miatt, akik ok nélkül halnak meg Orbán lezüllesztett kórházaiban. Az emberi méltóság és az önbecsülés miatt. A példamutatás, az erkölcsi mérce miatt. Más nem segít. Ha nincs ennek a népnek egyetlen Mózese, prófétája, megváltója, nincs egyetlen hőse, aki erőt merítene az elődök tetteiből, akkor ez a nép kárhozatra van ítélve.

Szükség lenne egy szabadítóra, aki kivezetné a népet a rabszolgaságból. Aki szembeszáll a fáraóval. Aki először törvényt ad az értékeit és a tartását veszített népnek, majd kegyelmet hirdet. A magyaroknak megváltóra van szükségük, mert olyanok, mint megvakított juhok. Semmit nem látnak, semmit nem értenek, semmiben nem tudnak megegyezni. Nincsenek axiómák, elvek, alaptörvények, amelyekben megegyeznének, amelyek irányítják a sorsukat és a tetteiket. Nincsenek szubsztanciái, vitathatatlan alapértékei, amelyekhez térhetnének. Ha ezeket megértik, és elfogadják, azután felszabadítja őket a kárhoztatás alól, kegyelmet ad nekik, hogy meg tudjanak változni.

Nem Orbánnal kellene már foglalkozni. Az világos, hogy ő kicsoda. Az nem világos, hogy kik vagyunk mi, ha ezt az embert eltűrjük. És hogy sötétségben hagyunk egy tömeget, egy jobb sorsra érdemes népet, amely nagy dolgokra lenne képes, ha nem engednénk, hogy az orránál fogva vezessék. Ha magunkkal tisztába jövünk, tudni fogjuk, hogy mit kell tenni Orbánnal. Olyan picire zsugorodna ez a felfújt hólyag, hogy szabad szemmel sem lehetne látni. Nevetséges lenne, nem férne a hírekbe, hogyan próbálja mentegetni magát a bírái előtt. Jelentéktelen apró hír lenne, hogy életfogytiglant kapott és teljes vagyonelkobzásra ítélték. Senkit nem érdekelne. Mennyivel másabb élet ez, mint ami vár a magyarokra.18 hozzászólás : Bartus László: Szabadítóra van szükség

 1. bmk

  May 29th, 2018

  “Nem kell sokat tenni érte, és egyre kevesebb is elég lesz hozzá, ahogy Orbán elmebetegsége súlyosbodik és elönti még jobban az agyát a vér és a paranoiás skizofrénia”

  Szia Laci!

  Rég nem szóltam cikkekhez, de mostanában egyre gyakrabban látom, ahogy a cikkírók Orbánt elmebetegezik. Óva intenék mindenkit ettől. Értem, mire gondoltok, de ti is tudjátok, hogy elmebeteg ember a Btk. alapján nem büntethető.
  Orbán igenis pontosan tisztában van vele, hogy mit művel. Az egész NER egy régóta, és módszeresen előkészített rendszer. Volt miből forrást merítenie. Sőt, ha jól tudom, akkor ő az autokratikus rendszerek kialakulásából diplomázott (persze lehet, hogy nem tudom jól). Akárhogyis, de látható, hogy hosszú évek óta készül erre a posztra, rendszerre. Utálom, de nagyon jó stratéga. Ebből a szempontból biztosan nem elmebeteg. Attól, hogy esetleg gyermekkorában sokat szenvedett, attól igenis büntethető.

  Üdv.

  Reply
  • Bogomil

   May 31st, 2018

   A kóros elmeállapot nem zárja ki a büntethetőséget:
   A személyiségzavar önmagában nem zárja ki a beszámíthatóságot, általában csak büntetéskiszabási szempont lehet, enyhítő körülményként sem jön mindig számításba, de önmagában nem lehet súlyosbító körülmény sem BH 1992. 83; BH 1989. 257; 12. irányelv; BED XXVIII). A bűnözők jelentős része pszichopata, ezért a beszámítási képességet ki nem záró és nem is korlátozó személyiségzavar figyelembe vétele a társadalom védelmét gyengíti; az esetek többségében – enyhébb formái nem is befolyásolják; tipikusan korlátozza, és nem kizárja a beszámítási képességet, de a súlyos fokú pszichopátia a 154. számú BK szerint enyhítő körülmény lehet akkor is, ha a Btk. 24. § (2) bekezdés alkalmazásának nincs helye.
   https://www.kapcsolattartas.hu/single-post/2016/06/27/A-k%C3%B3ros-elme%C3%A1llapot-szab%C3%A1lyoz%C3%A1sa-a-hat%C3%A1lyos-magyar-b%C3%BCntet%C5%91jogban

   Reply
 2. bmk

  May 29th, 2018

  “Nem kell sokat tenni érte, és egyre kevesebb is elég lesz hozzá, ahogy Orbán elmebetegsége súlyosbodik és elönti még jobban az agyát a vér és a paranoiás skizofrénia”

  Szia Laci!

  Rég nem szóltam cikkekhez, de mostanában egyre gyakrabban látom, ahogy a cikkírók Orbánt elmebetegezik. Óva intenék mindenkit ettől. Értem, mire gondoltok, de ti is tudjátok, hogy elmebeteg ember a Btk. alapján nem büntethető.
  Orbán igenis pontosan tisztában van vele, hogy mit művel. Az egész NER egy régóta, és módszeresen előkészített rendszer. Volt miből forrást merítenie. Sőt, ha jól tudom, akkor ő az autokratikus rendszerek kialakulásából diplomázott (persze lehet, hogy nem tudom jól). Akárhogyis, de látható, hogy hosszú évek óta készül erre a posztra, rendszerre. Utálom, de nagyon jó stratéga. Ebből a szempontból biztosan nem elmebeteg. Attól, hogy esetleg gyermekkorában sokat szenvedett, attól igenis büntethető.

  Üdv.

  Reply
 3. Honjo_Leon de Castilla

  May 30th, 2018

  Orbán az önigazgatási mozgalomról írt, a lengyel autonóm munkásmozgalomról. A mostani helyzet annak köszönhető hogy a Hatalom mániája fogságba ejtette őt.
  A kegyelmet hogy kell érteni? A fidesz pártállamra ugye ez nem fog vonatkozni?

  Reply
  • Amerikai Népszava

   May 30th, 2018

   Nem. Dehogy.

   Reply
 4. May 30th, 2018

  Orbán a lengyel önigazgatási mozgalomról írt, egy kiútról a diktatúrából. És most ő maga harcol az ilyen mozgalmak ellen. A hatalom fogságába esett.

  Reply
 5. Honjo_Leon de Castilla

  May 31st, 2018

  Orbán az önigazgatási mozgalomról, a lengyel autonóm szakszervezeti mozgalomról írt, hogy hogyan nő ki valami a diktatúrából. Most pont Ő számolja fel ezeket. A Hatalom foglyul ejtette, nem kétséges.
  Kegyelmet? De ugye nem a pártállami diktatúrának?

  Reply
 6. gabriel

  June 1st, 2018

  Hát ez az, Mózesek nem születnek nagy gyakorisággal egy nemzet életeben. És az a nép is, Isten népe aki személyesen tapasztalta meg Isten csodait saját életében maga Mózes által, hányszor fordult szembe magával Mózessel? Hányszor áhította vissza a Fáraó uralma alatti “sárban dögönyözős” rabszolgaságbeli időket?
  Jó, ütős párhuzam ……

  Reply
 7. goldinger

  June 2nd, 2018

  Nőmemo

  Reply
  • goldinger

   June 3rd, 2018

   Elnézést, az alábbiakat akartam írni:

   Reply
 8. Anonymous

  June 3rd, 2018

  Nem értek egyet a cikk címének gondolatával, mert a keresett és várva várt személynek még erőszakosabbnak, gátlástalanabbnak, cinikusabbnak kellene lennie, hogy esélyesként lépjen a leváltandó elleni küzdelemben. Akarunk-e ilyet? Mindenki tudja rá a választ. Felesleges a Messiás vagy az új Megváltó eljövetelére való várakozás, nem más ez, mint önhülyítés. A civil spontán szerveződésekben lehet bízni csupán, ahol nincsenek vezetők, csupán közös célok. Az elmúlt években elindult mozgalmak vezetői egytől egyig elhallgattak, eltüntek a nyilvánosság elől, vagy önként visszavonultak. Legutóbb egy színész-csemete jelentette be, még mielőtt szárba szökkent volna diákmozgalma, ő inkább a költészettel foglalkozik tovább. Legalább magunkat ne hülyítsük! Ezeket megfélemlítik, megveszik, vagy “jobb belátásra” bírják. Igaza van Szrgya Popovicsnak, amikor azt mondja, hogy a vezetők nélküli civil szerveződésekböl is kiiktathatnak személyeket, ez azonban a szervezet, mozgalom számára nem okoz zökkenőt, működik tovább. Csak az ilyen civil szerveződésekben bízhatunk!

  Reply
 9. goldinger

  June 3rd, 2018

  Nem értek egyet a cikk címének gondolatával, mert a keresett és várva várt személynek még erőszakosabbnak, gátlástalanabbnak, cinikusabbnak kellene lennie, hogy esélyesként lépjen a leváltandó elleni küzdelemben. Akarunk-e ilyet? Mindenki tudja rá a választ. Felesleges a Messiás vagy az új Megváltó eljövetelére való várakozás, nem más ez, mint önhülyítés. A civil spontán szerveződésekben lehet bízni csupán, ahol nincsenek vezetők, csupán közös célok. Az elmúlt években elindult mozgalmak vezetői egytől egyig elhallgattak, eltüntek a nyilvánosság elől, vagy önként visszavonultak. Legutóbb egy színész-csemete jelentette be, még mielőtt szárba szökkent volna diákmozgalma, ő inkább a költészettel foglalkozik tovább. Legalább magunkat ne hülyítsük! Ezeket megfélemlítik, megveszik, vagy “jobb belátásra” bírják. Igaza van Szrgya Popovicsnak, amikor azt mondja, hogy a vezetők nélküli civil szerveződésekböl is kiiktathatnak személyeket, ez azonban a szervezet, mozgalom számára nem okoz zökkenőt, működik tovább. Csak az ilyen civil szerveződésekben bízhatunk!

  Reply
 10. András

  June 3rd, 2018

  Én meg attól félek, a magyarok fele egyáltalán nem akar szabadságban élni. Akkor most mi legyen? Erőltessük rájuk a szabad gondolkodást, liberalizmust, az egyenlőséget, a szeretetet?Minek? Ebből mindig háború lesz, mert ha egy közösség fele erre tolja a szekeret, a másik arra, majd kormányváltáskor ugyanúgy csak ellenkező előjellel, akkor itt nincs mit tenni. Hagyjuk a francba az egészet. Úgyis mindenki csak dumál, a tettek nem életképesek. Hozzászokni, és kész.

  Reply
 11. Nyuszika

  June 3rd, 2018

  Nem tűnik úgy, hogy lenne a demokratikus alapelveket értő, azok iránt elkötelezett, pláne azok gyakorlatban történő realizálásért tenni akaró kritikus tömeg. A többség elfogadja azt a szociáldarwinista jellegű felfogást, hogy alapvetően nem vagyunk egyenlőek, az “erősebb” azaz a másik fölött hatalommal bíró pedig kénye-kedve szerint azt csinál amit akar. A feleségét verő, terrorizáló féregtől kezdve, a helyzetével visszaélő munkaadón, hivatalnokon át, a nép nyakán ülő fasiszta bűnszervezetig. A “liberális értelmiség” cinkosan sunnyog, mismásol, mi több alapvetően osztja ezt a felfogást; alapvetően szintén nem híve az emberek közötti egyenjogúság, pláne szolidaritás eszméinek. Inkább elégedettséggel tölti el őket hogy ő “alattuk” is vannak, akiket lenézhetnek. Továbbá a társadalmi különbségek – vagy inkább kasztos jellegű szakadékok – természeti törvényszerűségként kezelése mellett, a “mindenki csak önmagárt” patkányversengésére is így tekintenek. Ez utóbbi sem új dolog, “fogolydilemma” néven a játékelmélet már rég leírta a messzire vezető társadalmi, gazdasági, politikai következményekkel járó problémát. Szumma szummárum, ameddig nem lesz meg a fentebb említett kritikus tömeg, addig semmiféle “szabadító(k)” nem lesz(nek), aki(k) ennek a tömegnek a követeléseit artikuláló “arca(i)” lehet(nének).

  Reply
 12. Anonymous

  June 3rd, 2018

  Az alábbi elemzés is kapcsolódik a problémához. Egy másik cikkhez fűződő kommentemet, amely a linket tartalmazta jól kicenzúrázták. De ha a csak a vallásos-messianisztikus, alapvetően polgári jellegű megközelítések elfogadottak errefelé, a balos kritikák meg nem, akkor sorry…

  http://ujegyenloseg.hu/a-kozeposztalyi-tiltakozasok-impotenciaja/

  Reply
 13. Nyuszika

  June 3rd, 2018

  Az alábbi elemzés is kapcsolódik problémához. Az AN egy másik cikkéhez, az ezen a linket tartalmazó kommentemet amúgy jól kicenzúrázták. Persze ha csak a vallásos-messianisztikus, alapvetően polgári jellegű megközelítések elfogadottak errefelé, a balos kritikaiak meg nem, akkor sorry.

  http://ujegyenloseg.hu/a-kozeposztalyi-tiltakozasok-impotenciaja/

  Reply
 14. June 4th, 2018

  Nincs ellenzék. Ezt mondja már sok éve az Alkotmányos Ellenállás, és most 2018. április 9.-én bebizonyosodott.
  Április 9.-én egy videóban egy barátunk leleplezte, hogy május 8.-án központilag manipulálták az eredményt. Még aznap kora délután Budapesten, az Alkotmány utcában a Nemzeti Választási Iroda közelében azonnali népgyűlést hirdettünk, és ezt és folyamatosan az ottani eseményeket az interneten közvetítettük (online közvetítés), amit az interneten széles körben el is terjesztettek, vagyis elég sok ember tudott róla.

  A helyszínen úgy tíz-tizenöten vártuk, hogy a magukat ellenzékinek mondó pártok vezetői és aktivistái, valamint legalább a budapestiek odajöjjenek, és azonnal rákényszerítsük a Nemzeti Választási Irodát a szavazatok újraszámlálásra. Az idő sürgetett, mert amíg ott várakoztunk, a szemünk láttára hordták el a bizonyítékokat diplomáciai rendszámú autókkal (nem állíthatja meg senki!), amihez nagy létszámú rendőrkordon biztosította a helyszínt.

  Ez az akció felért egy beismerő vallomással a Nemzeti Választási Iroda, és persze a hatalom részéről, de akkor bizonyosodott be végképp az is, hogy a magukat ellenzékinek beállító pártok tényleg nem ellenzékiek, hiszen a csalás miatt azonnal ott kellett volna, hogy legyen az összes, hogy megakadályozza a bizonyítékok eltüntetését, és kikényszerítse a szavazatok újraszámlálását.
  Ehelyett mit csináltak? Elismerték a hamis eredményt, és a vezetőik szép sorban lemondtak.

  Nincs tehát ellenzék. Szépen beültek a parlamentbe jó pénzért bólogatni azoknak, akik még a saját maguk által rendezett választási színjátékon is csalni kényszerültek, mert a nép vátozást akart és felborította volna az egyezséget, amit a pártok egymással kötöttek, és ami szerint a Fidesz marad hatalmon legalább még 4 évig.

  Persze az egész úgy, ahogy van érvénytelen, és semmis.
  https://www.facebook.com/jogfolytonosmagyarallam/videos/1600931463325557/?hc_ref=ARRiJaxMmBiXcjodi9bm-ybq76x_4K4aft2RGAk2D5SCswdEIDWmgm81LOS2U51srQs
  https://alkotmanyos-ellenallas.hu/pub/jogi_allasfoglalas_2017_10_23.pdf

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)