2024, április23, kedd
KezdőlapFesz leszDrábik János nyomában: Németh Sándor harca a globalista világelit ellen

Drábik János nyomában: Németh Sándor harca a globalista világelit ellen

-

Németh Sándor ATV-tulajdonos, a Hit Gyülekezete vezetője interjút adott a Magyar Idők című fideszes propagandakiadványnak, amelyben Szaniszló Ferenc, Morvay Péter, Drábik János összeesküvés-elméleteket adott elő a globalista világelitről, és hiba nélkül sikerült felmondania a strukturális nácizmus programját, melynek lényege, hogy a világ leuralására szerveződő háttérhatalmat nem nevezi zsidónak, de mindenki más érti, hogy róluk beszél.

Mióta Németh Sándor a korábban halálos ellenségének tartott (szélső)jobboldal mellé állt, nem sikerült feloldania bizonyos ellentmondásokat a buksijában, mivel a szélsőjobboldali konspirációs elméletek, amelyek a gondolkodását vezetik, a zsidó világuralomról szólnak, és mutációi azoknak az összeesküvés-elméleteknek, melyek nyomán 6 millió ártatlan zsidót gyilkoltak le a holokausztban. Ezekkel az elméletekkel kellene összeegyeztetni a kincstári filoszemitizmust, amely nem mentes némi haszonleséstől: „aki téged áld az áldott”.

A mentális zűrzavarban Németh Sándor egyik énjéről ugrik a másikra, a zsidó globális elit nemzetállamok elleni összeesküvése után mindjárt az antiszemitizmus ostorozásába kezd. Az interjú végén már a zsidókkal azonosított liberálisok nyakába varrja az antiszemitizmust is, az illiberális törekvésekkel és korrupciós vádakkal terhelt Netanjahu kritikáját pedig az Izrael-ellenes antiszemitizmussal keveri. Majd a liberalizmus kárhoztatása után azt mondja, hogy „néha az az érzésem, hogy egyesek szemében csak a halott zsidó a jó zsidó”.

Németh Sándor agya úgy működik, mint amikor felrobban egy tüzijáték- és petárdaraktár. A mellbevágóan durva, ízléstelen mondat a halott „jó zsidókról” azért meghökkentő, mert a legtöbb zsidót éppen olyan összeesküvéselméletek miatt gyilkoltak le, mint amilyeneket az interjúban egy perccel korábban kifejtett. Előre figyelmeztetjük Németh Sándort, hogy ezek után a következő lépcső, amelyre lépnie kell, hogy Hitler cionista báb volt, méghozzá zsidó világösszeesküvés része, szabotálta a német győzelmet, a célja pedig az volt, hogy a túlélő zsidókat Izraelbe kényszerítse. A holokausztban zsidók öltek zsidókat, hogy megtévesszék a világot, és bűntudatra kényszerítsék, majd ezzel uralmuk alá hajtsák a nemzetállamokat.

Németh Sándor ugyanis adagolva kapja mérget, és nem tudja, hogy ezeket csak ő fedezi fel egy napközis gyerek örömével. A logikai lánc folytatása ismert, és a vége is. Akiknek az elméleteit most előadja, azok már túlléptek ezeken, ennek van ismert folytatása. Amikor például Németh azt mondja: a globalista világelit célja a „gyökértelenítés”, hogy „aztán az embereket eszközként felhasználhassák bármire”, az nem új találmány. Mint „a gyökértelen zsidók” mesterkedése régi antiszemita és náci toposz.

Hogy hiteles forrásból idézzünk, a kuruc.info ezt írja: „Európa-szerte zsidók, köztük vezető befolyásos zsidók egybehangzóan és aktívan támogatják Európa átformálását egy valaha (és még részben) homogén nemzetek Európájából egy teljesen összekevert, idegen fajok és faji érdekek között őrlődő, gyökértelen masszává” alakítása érdekében. Németh Sándor nyugodtan adhatna interjút a kuruc.infonak, mert ugyanazt mondja. Az is antiszemitizmus, ha a „globalista elitről” nem mondja ki, hogy zsidók, mert azt jelenti.

Németh szerint a „demokratikus legitimáció nélküli világelit” harcol a nemzetállamok ellen. Ez a zsidó finánctőke, a zsidó bankárok által képviselt háttérhatalom náci kódja. Németh Sándor nácik és antiszemiták oldalára keveredett, és egykori énjének maradéka arra még emlékezhetne, hogy ezek a náci összeesküvéselméletek nem igazak. Hazugságok. Nem az a helyzet, hogy vannak a jobboldali vallásos jó zsidók és a vannak a liberális és vallástalan rossz zsidók, akik világ-összeesküvést szőnek a nemzetek ellen, akik nem is igazi zsidók.

Nincs összeesküvés. Elmebetegek, gyűlölködő antiszemiták vannak, akiknek az elméleteit terjeszti. Hazugságokat terjeszt, agyalágyult konspirációs teóriákat. Drábik János közismert konspirációgyáros, akinek hivatkozásai náci forrásokból származnak, vagy maga találja ki őket, mint Schweitzer rabbi magyarellenes mondatait, a honlapja címlapján már ezt írja: „Európa iszlamizációjával olyan, gyökértelen és identitás nélküli, kevert fajú népesség “kinemesítése”, kitenyésztése a cél (társadalom-mérnökség, social engineering), ami így még könnyebben irányítható lesz.” Ugyanazok a szavak, mint Németh Sándoré.

Olvassa el Németh Sándor a saját interjúját, amelyben ő maga ezt mondja: „a felülről vezérelt keveredés, amit migrációnak hívnak”, „ez a gyökértelenítés a cél, hogy aztán az embereket eszközként felhasználhassák bármire. Úgy tűnik, az a tervük, hogy a nemzeteket alárendeljék egy globális akaratnak, nemzeteken felüli centrumnak. Ennek a szándéknak az egyik legfelháborítóbb kiszolgálója és végrehajtója az Európai Bizottság”, „önkinevezett világelit által kitervelt szuperállam és a nemzetállamok küzdelme” zajlik.

Ezek Drábik János, és az általa forrásként használt antiszemiták, nácik szavai, elméletei. Hol van ez a világelit? Kik ezek? Meg tudja mondani? Vagy itt jönnek a Hit Gyülekezete által kiadott Udo Ulfkotte Bayer Zsolt és Lovas István által üdvözölt összeesküvéselméletei a Trilaterális Bizottságról, a Bilderberg-csoportról, a Torontói jegyzőkönyvekről. Szembe kellene néznie Németh Sándornak azzal, hogy a konspirációs elméletek iránti érdeklődése nem bibliai. Összeegyeztethetetlen a Szentírással és a szélsőjobboldali nácikhoz sodorják.

Nincs összeesküvés. Nincs globalista világelit, amely ugyanazt akarja, és terve van a világ romba döntésére, nemzetek felszámolására, kereszténység eltüntetésére. Ez okkultizmus. Nincs irányított migráció. Nemzetközi helyzet van, menekültek vannak, sokféle szándék és akarat van. Morvay Péter, a Hartmann László fedőnevű volt III/III-as ügynök félrevezeti, és csak kihasználja az összeesküvéselméletek iránti beteges érdeklődését és a fogékonyságát. Ez babonából származik, miszticizmusból, félelemből, paranoiából, de nem valóságos.

A gonosz liberalizmus a pénzhatalmi világelit és a mély állam (a „deep state”) kiszolgálója és a háttérhatalom akciójának fedezésére szolgál. A szervezett migráció, felülről irányított keveredés a globalista erők eszköze a nemzetállamok ellen – Németh Sándor addig olvasta a volt III/III-as Morvay Péter eszeveszett összeesküvéselméleteit, hogy már kívülről tudja a bolondokházából szalajtott szélsőjobboldali elmebetegek összes konteóját. Magáévá tette ezeket. Hacsak elhitte, tévelygő. Ha tudatosan felhasználja, gonosz ember.

Németh Sándor nyolc év után színt vallott. Teljes extázisban kampányol Orbán mellett.

Van egy probléma, amit kezelni kell, meg kell oldani. De nem szervezik láthatatlan, titkos csoportok. De még a látható Soros György sem. Ilyenek máskor is voltak, az elmebetegek ilyenkor beindulnak, és megtalálják a mögötte levő összeesküvést, belendülnek a nácik és a politikai szélhámosok, akik a félelemkeltésből akarnak hatalmat és pénzt szerezni. Ezek közé keresztény ember, istenfélő, Bibliában hívő lelkész nem keveredhet, hacsak maga is nem ezekre vágyik. Különben antiszemita gazemberek, kóklerek, bűnözők közé kerül. Ilyen mélyre keresztény egyházi vezető nem süllyedhet.

A kereszténységet semmi nem fenyegeti, különösen a liberalizmus nem. A liberalizmusnak köszönhetik a keresztények az életüket, a vallásszabadságukat, a politikai katolicizmussal és a vallásos „keresztény állammal” szemben, amelynek Németh Sándor is a hirdetője lett. Ebben az a döbbenetes, hogy ő valamikor tudta, hogy ez mit jelent. A kereszténységet nem kell az államnak megvédeni, elég a szabadság. A kereszténység mellett másokat ugyanúgy megillet a szabadság. Ha a liberális demokrácia ugyanazt a jogot megadja más vallásnak és más életfelfogásnak is, az nem a kereszténység támadása, hanem a búza és a konkoly egymás mellett való növekedése a világban. Jézus Krisztus szerint követőinek nem feladata a konkoly szaggatása.

A bibliai kereszténység alapértéke nem a család, a házasság, és a nemzeti önrendelkezés. Németh Sándor húsz éve ekkora hülyeségeket és eretnekségeket nem mondott. Jézus soha nem mondott ilyeneket. A kereszténység ezek fölött áll. Jézus azt mondta, hogy aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám; aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. A házasság és a család nem azt jelenti, hogy valaki nem homoszexuális. A homoszexualitáson kívül vannak más bűnök is, de az egyház a kívülvalók bűneivel nem foglalkozhat. Kényszerítéssel senkit nem lehet megváltoztatni.

A nemzet azonosítása a kereszténységgel bibliaellenes. Keresztény ország, keresztény Európa nincs. Ezt senki nem tanította nagyobb elánnal, mint Németh Sándor. A nemzeti identitás megtéréskor másodlagossá válik. Isten országában nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Az új ember mennyei állampolgár lesz, elveszíti a nemzeti identitásának erejét. A kereszténység nem megerősíti a nemzeti identitást, hanem meggyengíti, a kereszténység maga a „globalizmus”, amely kiemel a nemzeti korlátok közül. Miket tanít Németh Sándor, lesüllyedve a vallásos nacionalizmus fertőjébe?

Ezek ellentétesek a Bibliával, Németh Sándor ezt korábban a névleges egyháznak nevezte, amely az erkölcsöt és az erkölcs megjavítását azonosítja tévesen a kereszténységgel. Ezért talán nem kellene a homoszexuálisoknál is nagyobb bűnözőket támogatni, mert ők cserébe korlátozzák a nem hívők alapvető emberi jogait. Miközben ennek a hátterében, az erkölcsre való hivatkozás mögött hatalmi ás anyagi érdekeltség áll. Azt hiszi, Isten ezt nem látja? A milliárdokról nem tud? A hívők manipulálására használ kereszténységre való hivatkozást, hogy becsapott hívek arra szavazzanak, akitől a vezető lelkész több pénzt kap? Ez hol van a Bibliában? Mit mond Jézus a Mammonról?

Németh Sándor azt mondja, hogy „kialakulóban van egy emancipált, öntudatos keresztény életstílus, magatartás, amely nem engedi meg, hogy megfélemlítsék. A legjobb példa erre Donald Trump megválasztása, amelyben az amerikai keresztény közösségeknek jelentős szerepük volt”. Ez hazugság. Amerikában semmiféle megfélemlítés nem volt, csak Németh Sándorhoz hasonló milliárdos tévéevangélisták, szélhámosok félemlítették meg a hívőket, hogy a nekik előnyösebb republikánusokra és egy immorális szörnyetegre szavazzanak.

Németh Magyarországon ugyanezt teszi. Visszaél a pozíciójával, a hívők kiszolgáltatott helyzetével. A hitükkel manipulálja és becsapja őket. Egy bűnszervezetre való szavazásra buzdítja őket uszítással, hazudozással, olyan emberek magánéletébe való beavatkozással, akikhez semmi közük. Nekik az evangéliumot kell hirdetniük, semmi más feladatuk nincs velük. Senki nem akarja kirekeszteni őket, a liberálisok csak azt kifogásolják, hogy a saját keresztény értékrendjüket állami erővel akarják rákényszeríteni másokra. Ez nem üldözés. Ezzel szemben a világ bűnöseit fenyegetni, hogy nem élhetnek úgy, ahogy akarnak, az már üldözés, fenyegetés és zaklatás, visszatérés a középkorba. Ott tartunk, hogy a katolikus pápa már keresztényibb, azt mondta, a maffiózók nem keresztények. Se egyházi, se világi maffiózók.

Németh Sándor egy olyan embert támogat az „egyházra” és a kereszténységre hivatkozva, aki rasszista, embergyűlölő plakátokkal teríti tele az országot, aki a gyűlölet, az előítélet magvát hinti el a szívekben, aki szélsőjobboldali összeesküvéselméletekkel ijeszteget sok szegény embert, akiknek nincs lehetőségük meggyőződni az igazságról. Olyan, mint amikor vakot vezet félre. De ezen nincs is mit csodálkozni, ha a Hetek az „erős vezetőt” ünnepli a tömeggyilkos Putyinban a gyenge demokráciával szemben (lásd még Hitler: Mein Kampf), aki Szibériába deportálja a politikai ellenfeleit, újságírókat lövet le és ideggázzal gyilkol.

Orbán hatalma érdekében Németh Sándor azt hazudja a híveinek és a nyilvánosságnak, hogy az ország kormányozhatósága a tét, mintha terroristákkal, nemzetközi bűnözőkkel, gázszerelő strómannal bizniszelő köztörvényes bűnözőn kívül senki más nem tudna itt kormányozni. Azt veti az egyik riválisa szemére, hogy változtatja a nézeteit. Mondja ezt Németh Sándor, aki az SZDSZ-től az MSZP-n, az MDF-en át a Fideszig és a KDNP-ig már minden párttal összefeküdt, úgy váltogatta a nézeteit a liberalizmustól a mai nácizmusig, mint más a fehérneműjét. A politikai korrektség terrorját levetette és a nácik között kötött ki.

Megkérdeznénk nagy tisztelettel, Németh Sándor milyen „demokratikus legitimációval” bír, amely alapján felhatalmazva érzi magát, hogy 1990 óta manipulál és befolyásol pártokat, a közéletet, amihez még egy csaló TV-csatornát is felhasznál? Kicsit bővebben kifejthetné, hol van, kikből áll a globalista világelit, amely nem bír demokratikus felhatalmazással? Ja, igen, nem láthatjuk, mert ez titkos. De azt láthatjuk, hogy az Európai Unió legitimitásáról is hazudik, mert az EU-parlamentet is szavazással választják. Nem a háttérhatalom irányítja. Nem igaz, hogy senki nem kontrollálja és a tisztségviselők nem felelnek senkinek.

Németh Sándor végezetül nem tud elszámolni azzal, hogy a menekültekről, bevándorlókról valótlant állít, gyűlöletet kelt velük szemben, holott a keresztények maguk is jövevények a földön. Nincs maradandó lakóhelyük itt. Isten Ábrahámnak is azt mondta, hogy jövevény a te magod a földön. Aki nem szereti a jövevényeket, az nem szereti a zsidókat sem, mert az ő egész lényük, lényegük, ahogy a keresztényeké is, a jövevénység. Ezért tanítja a Biblia a zsidóságot is, a kereszténységet is arra, hogy szeresse a jövevényt, mert maga is az.

„Olyan legyen néktek a jövevény, a ki nálatok tartózkodik, mintha közületek való benszülött volna, és szeressed azt mint magadat, mert jövevények voltatok Égyiptom földén. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.” (III Mózes 19,34) Az világos, hogy a jövevény csak más vallású lehetett. Attól jövevény. Egy jövevény nem tudja megváltoztatni senki vallását, nem tudja elvenni sem a nyelvét, sem a kultúráját, sem az identitását. Nem tud belemenni a másik ember lelkébe. Ezek mind szemenszedett hazugságok, a Bibliával ellentétesek.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések