Ferenc pápa felismerte a hasonlóságot Hitler és Orbán között

Közzétéve August 10, 2019, 1:46 pm
5 mins

A La Stampa című olasz lapnak adott interjújában Ferenc pápa azonosította a szélsőjobboldal által használt “nemzeti szuverenitás”  kifejezés jelentését. A “nemzeti szuverenitás” jelszava mögött Adolf Hitler ideológiája és szellemisége húzódik meg. A pápa világos határt húzott az egészséges nemzeti identitás és az illiberális szélsőjobboldal retorikája között, amely a hamis keresztény-nemzeti identitással valóban a náci ideológiát eleveníti fel.

Ferenc pápa szerint az illiberális politikusok részéről olyan beszédek hangzanak el, amelyek Hitler 1934-es beszédére hasonlítanak. Majd olyan idézeteket említett, amelyek beazonosíthatóan Orbán részéről hangzottak el. Ez azt jelenti, hogy Ferenc pápa, a magát Európa keresztény megmentőjének valló Orbánt Adolf Hitlerhez hasonlította.

Orbán már évek óta a Mein Kampf szellemiségét idézi, az “illiberálisnak” hazudott rendszere valójában antiliberális, mint az összes fasiszta és náci rendszer, lényegét tekintve antiszemita. Orbán a liberalizmus bukásáról ugyanazokat az állításokat tette Tusványoson, amit Hitler mondott a liberalizmusról: “A liberális korszak már rég eltűnt, mindenütt összeomlóban van a demokratikus államforma is, amely teljes kudarcot vallott. Könyörtelen harcot hirdetek ez ellen a kivénhedt társadalmi rend ellen, és ezt a harcot a legrendíthetetlenebb hittel folytatjuk.” Ezek Orbán és Hitler szavai.

A “Nekünk Magyarország az első” jelszava az orbáni elzárkózó értelmében ugyanígy a nácizmust idézi. Ferenc pápa kijelentette, hogy “a szuverenizmus elszigetelődő magatartás, ez a fajta “szuverenizmus bezárkózás. Egy ország legyen szuverén, de ne bezárt”, “a szuverenizmus túlzás, amely mindig rosszul végződik: háborúkhoz vezet”. A keresztény alapelveket hirdető Ferenc pápa ezzel megvonta Orbántól a “kereszténységre” való hivatkozás legitimitását. Orbán “nemzeti szuverenitásra” és “kereszténységre” hivatkozó rendszere valójában náci, ideológiája hitlerizmus.

A politikai és vallási diktatúrák hasonlóságára is rámutatnak ezek az összefüggések. A szekták lényege is a bezárkózás, a külvilág ellenséggé válik, a belső kohéziót az ellenséggé tett külvilág elleni küzdelem adja. Ehhez kell az agymosás, a gyűlöletpropaganda, az uszítás, az ellenségképek, és ezeknek mind a vallási szekták, mind a politikai diktatúrák esetében a vége gyilkolás. Ezért közveszélyesek a szekták, a vallási diktatúrák és a politikai diktatúrák is. A bezárkózás, az elzártság, a megfélemlítés a hamis ellenségképtől gyilkos indulatokhoz és gyilkolásokhoz vezetnek. Nem véletlen, hogy a gyűlölködő szekták és a gyűlöletpropagandát folytató Orbán-rendszer egymást támogatják. Ez a trón és a Sátán “oltárának” szövetsége.

Erre mutatott ra Ferenc pápa, aki a katolikus egyház történetében talán az első keresztény pápa, aki a krisztusi tanokat képviseli, éppenséggel saját egyházának antikrisztusi tradíciójával és e tradíció köztünk élő képviselőivel szemben. Orbán a fasizmust és a nácizmust nevezi kereszténységnek, beszédei nem Jézus Krisztust, hanem Adolf Hitlert idézik.Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.