2024, május25, szombat
KezdőlapAmerikaHa a republikánusok az abortusztilalom miatt bukják a félidős választásokat, nagy ívben...

Ha a republikánusok az abortusztilalom miatt bukják a félidős választásokat, nagy ívben tesznek majd az „életvédelemre”

-

Miután a Trump által a Legfelsőbb Bíróságba beépített vallásos fanatikusok, akik hivatásukat a szélsőséges ideológiájuknak rendelik alá, eltörölték az abortuszhoz való jog alkotmányos védelmét, a nagy kérdés az, hogy a novemberi félidős választásokig mennyire jönnek ki a döntés embertelen és negatív hatásai. Mert azok mindenképp kijönnek, és előbb-utóbb a republikánus fasisztákat rég nem látott mélyrepülésbe viszik. A kérdés csupán az, hogy ez olyan gyorsan játszódik-e le, hogy emiatt már a novemberi félidős választásokat is elbukják vagy nem.

Az abortusz vitában a legfelháborítóbb az, hogy az egész politikai haszonszerzést szolgál, ha pedig kontraproduktív, akkor az „elvek”, a magzatok, semmit nem számítanak. Nem véletlen, hogy Orbán a keresztényfasiszta repertoárból az abortusztilalommal még nem állt elő, mert tisztában van azzal, hogy ebből nem politikai haszna, hanem politikai kára származna. Ha pedig így van, akkor ott dögöljenek meg a magzatok, ahol vannak. Csak akkor életbevágó kérdés ez, ha politikai hasznot hoz. Ez az egészben a legundorítóbb, hogy bizniszt csinálnak a magzatokból.

A lengyel keresztényfasiszták is kevés híján belebuktak az abortusztilalomba. Ez egy nagyon érzékeny, bonyolult és összetett jogi, egészségügyi, morális és szociális kérdés, amit a fanatikusok, akik egyetlen összetevővel sincsenek tisztában, lebutítanak ócska vallási hazugsággá, s ami a legtragikusabb, hogy ezt is egymással összejátszó vallási vezetők és politikusok pénzügyi és hatalmi érdekei alapján. Az „életpárti” zéró tolerancia halálos áldozatokkal jár. Az egész pedig illeszkedik egy antiliberális, fasiszta, náci koncepcióba, aminek a vége a társadalmi szabadság és jog felszámolása.

Nem véletlen, hogy a keresztényfasiszta narratívából Orbán a genderkérdést, a homoszexualitást vette át, mert ha mindezt összemossa a pedofíliával, akkor politikai hasznot remélhet, a magyar közvélemény elmaradottsága, intoleranciája és előítéletei alapján számíthat egy jelentős réteg támogatására. A magyar közvéleménybe még nem jutottak el az abortusszal kapcsolatos fasisztoid hazugságok, uszítások, amelyek „népirtásról” és gyerekgyilkosságokról szólnak, ezért ezzel nem lehet szavazatokat szerezni, hanem ellenkezőleg. Emiatt itt nem számít a „népirtás”.

Ahogy a „keresztény Magyarország” hazugságát hirdető egyházak is valamiért nem erőltetik Magyarországon az abortuszkérdést, pedig a KDNP által készített abortusztörvény a liberális New York abortusz szabályaival azonos. Ha ezek a képmutatók komolyan gondolnák, amivel hülyítik a híveiket, akkor Orbántól követelniük kellene, hogy az oklahomai ultrafasiszta rendelkezéseket vezesse be. De nem teszik, mert ők is tudják, hogy Magyarországon ennek nem lenne támogatottsága, és a politikai érdekek fontosabbak, mint az „életmentés”. Ezért hányinger és okádék az egész.

A papírforma Amerikában az, hogy a félidős választásokat általában az a párt nyeri, amely elveszítette az elnökválasztást, hogy kiegyenlítsék az erőviszonyokat. Másrészt a kormányzás mindig erodálja a kormányzó pártot, sokkal inkább, mint azokat, akik csak felelősség nélkül bírálhatnak. Az orosz háború okozta gazdasági válság és a magas benzinár még ráerősít erre, ezért majdnem biztosra vehető a republikánusok nagy arányú győzelme a novemberi kongresszusi választáson. Ezt egyetlen dolog húzhatja keresztbe: a keresztényfasiszta túlkapás, az abortusztilalom.

Ehhez jön még a melegházasság veszélyeztetése, mert miután az amerikai történelemben egyedülálló módon egy fasiszta elnök három legfelsőbb bírósági bírót nevezhetett ki, akik nem jogászok, hanem csak jogi végzettségük van, amit arra használnak fel, hogy ideológiai rögeszméiket állami törvényekbe foglalhassák és az országra kényszerítsék (az abortusztilalmat az amerikai lakosság 60 százaléka elutasítja), a vallási szélsőjobboldal nem áll meg, hanem ugyanezen hamis jogi érvelés mentén a melegházasságot is meg akarja szüntetni. Egyes hírek szerint büntetnék az azonos nemű szexuális kapcsolatokat is. Ez rosszabbnak látszik, mint az alkoholtilalom volt, amivel az erkölcsös „keresztény” állam hívei soha nem látott bűnözést, züllést, erkölcsetelenséget, gyilkolást okoztak.

Ha a magánéletbe való beavatkozás, az alapvető emberi szabadság és emberi jogok lábbal tiprása a fasisztákkal megtüzdelt Legfelsőbb Bíróság által polgárjogot nyer, és annak következményei láthatóak lesznek, az ország békéjét és stabilitását felborítják, s egyes társadalmi rétegeket üldözni kezdenek a képmutató vallásos gazemberek, annak nagyon erőteljes társadalmi ellenállás lesz a vége, ami a soron következő különféle választások során mutatkozik majd meg. A republikánusok olyan közutálat tárgyai lesznek, hogy sorozatban veszítik el a választásokat és a pozícióikat.

Akkor derül ki, hogy mennyire fontosak a magzatok, amikor az abortusztilalom nem hoz szavazatokat, hanem választási vereséget okoz. Ha a nagypofájú republikánus keresztényfasiszták nem jutnak be a képviselőházba és a szenátusba emiatt, akkor is fontos lesz-e, hogy még az anya életének veszélyeztetése, megerőszakolt nők, stb. esetében se lehessen abortuszt végrehajtani. Mert az nem életmentés, amit ezek a barmok akarnak, hanem maga a sötét butaság, amibe nők tízezrei fognak meghalni. S az sem mellékes, hogy a terhesség nagyon korai szakaszában egy nő dönthessen szabadon, akár így, akár úgy. A kényszer nem bibliai. A törvény haragot nemz. Nem kevesebb, hanem több abortuszt eredményez.

Ez nyilván nem érinti Amerika redneck-lakta sötét középső részét, ahol betont lehet törni a többség fejével, de a nem kevés billegő államban eldöntheti a szavazásokat, s az éppen elég ahhoz, hogy a republikánusok erőteljes kisebbségbe szoruljanak. Ahogy Biden is laposra verte Trumpot, és nem azért kapott rekordszámú szavazatot, mert John F. Kennedyhez hasonló sztár lenne, hanem azért, mert Trumpot el akarta kergetni az ország, az elkötelezett fundamentalista keresztényfasiszták pedig jóval kevesebben vannak, mint a többség, amire a republikánusoknak szüksége van.

Ezért a kérdés az, hogy a Legfelsőbb Bíróság (republikánus szempontból) legrosszabbkor meghozott döntése, megfordítja-e már a novemberi választás eredményét is, vagy csak azután kezdenek a republikánusok mélyrepülésbe, ha a józan észt, az alkotmányosságot, a szakmai, egészségügyi szempontokat és a Bibliát is lábbal taposó döntésük súlyos következményei egyre inkább megjelennek és sokkolják a közvéleményt. Tömegesen fognak meghalni anyák, gyereklányok, mert a fanatikus esztelenek zéró toleranciája életveszélybe sodorja a nőket. Mint Máltán egy amerikai nőt.

Akik az „életpártiság” hamis jelszavával vallási alapon vakhitből hőzöngenek, nem értenek a probléma egészségügyi, morális és jogi aspektusaihoz, még saját vallásuk alaptételeit sem értik, csak fanatikusan képviselnek egy középkori álláspontot, amely ugyanolyan, mint amelyek alapján a feketéket „bibliai” alapon rabszolgává tették, a nők szavazati jogát megtagadták, a zsidók egyenlő jogait lábbal taposták, őket gettókba zárták, a papoknak vonzó nőket boszorkányként elégették, stb.. Ez maga a középkori sötétség és butaság, amelyet vallásos fanatikusok állami szintre emeltek.

Maguktól ezek az emberek soha nem állnának meg a máglyákig, semmivel nem lennének különbek, mint a trón és az oltár szövetségének középkori képviselői, akik vallásos meggyőződésükből elevenen szántottak be embereket a földbe. Ha tehetnék, holnap elégetnék az összes meleget, a nőket megfosztanák minden joguktól, a zsidókat üldöznék, a feketéket rabszolgává tennék. Ezek mind ugyanabból a forrásból, ugyanarról a tőről fakadnak.

Az ügy abszurditását az adja, hogy ennek a szélsőjobboldali fasiszta álkeresztény irányzatnak a legfőbb képviselői azok a neoprotestáns evangéliumi pünkösdi-karizmatikus egyházak és a híveik, akiknek őseik Európából ugyanilyen ideológiai „keresztény” állam elől menekültek el. Európában a felvilágosodás vetett vége ennek, Amerika sikere és gazdagsága a felvilágosodás eszméin alapuló alkotmány és szabadság, az állam és az egyház szétválasztásának eredménye. Az üldözöttek utódai pedig visszatértek, mint eb a saját okádására, a középkori feudális vallási államhoz.

Az ok ugyanaz, ami a középkori Európában volt: az amerikai neoprotestáns vallási vezetők eltávolodtak a kegyelem evangéliumától, a híveket a bűnökkel és a büntetéssel (a mózesi törvénnyel) való fenyegetéssel tették maguktól függővé, bálványt csináltak magukból és a pozíciójukból, és uralkodni kezdtek az emberek fölött. Anyagilag kifosztották őket, és a pénz mellé megkívánták az evilági hatalmat is. Így ugyanott kötöttek ki, mint a középkori katolikus egyház. Összefonódtak az állammal, pápát és királyt játszanak, dőzsölnek és lopnak, evilági hatalmat akarnak.

Ennek egyik leglátványosabb képviselője az ATV „700-as Klub” című műsorában látható Pat Robertson (és a nála sokkal szürkébb, tehetségtelenebb, de rendes munkát nem találó fia), aki már rég nem a megváltást, az engesztelő áldozatot, a kegyelmet, a megigazulást, nem Istent hirdeti, hanem a műsorával politizál, prófétát játszik (az egyik leghírhedtebb sarlatán és hamis próféta), s ennek köszönhetően a szélsőjobb legszélén kötött ki, egy ócska fasiszta ripacs. Akárcsak a követője, az ATV tulajdonos Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezetője, aki szintén szélsőjobboldali lett.

Ezek a szektás fasiszta őrültek, pénzéhes és hatalomra vágyó sarlatának fűtik és butítják a hívőket, akik a Bibliától elszakadnak, azt arra használják, hogy embertársaikat elítéljék, gyötörjék és üldözzék, s mindent megtesznek azért, hogy a középkori hamis ideológiájukat állami erővel érvényesítsék. Amerikában ennek megvannak a korlátai, egészen addig, amíg szabad választások vannak, mert az emberek ellenállnak ennek, és a republikánusokat úgy megbüntetik ezért, hogy évtizedekbe telik, mire kiheverik.

Ha pedig a választásokat elveszítik a vallásos fanatikusok embertelen és jogtipró ideológiája miatt, ha elveszítik a képviselőházat, a szenátust, a képviselői és a szenátori székeket, nagy ívben „szarják le” az életvédelmet. Nincs az a magzat, ami fontosabb lenne nekik annál, minthogy visszaszerezzék a pozícióikat. Ennek pedig előbb-utóbb csak egy hatalmas bukta és kijózanodás lehet  vége. Ez a demokrácia, ezért kell megőrizni a demokratikus intézményeket és az alkotmányosságot, a szabad és tiszta választásokat. Ezért kell elválasztani az egyházat és az államot.

Amerikában a demokrácia túlélte a fasiszta Trumpot, de annál a szerencsétlen helyzetnél fogva, hogy elnöksége idején három legfelsőbb bírósági bírót is pótolni kellett, akikre ő (a mögötte álló szélsőséges sarlatán tévéprédikátorok, vallási fanatikusok) tehettek javaslatot, a Legfelsőbb Bíróság (mint a jogállamiság és a demokrácia őre) elesett. Ezek az emberek nem bírók, hanem őrült fanatikus vallási szélsőséges szektások. Szó szerint.

De az amerikai demokráciának megvannak a korrekciós eszközei, amelyek még ezt is kivédhetik. Reméljük, már novemberben megkapják a jelzést, hogy ezen az úton a republikánus párt a biztos és tartós bukás felé halad. Amint ezt megérzik, visszacsinálnak mindent, mert a magzatok élete csak addig fontos, amíg politikai hasznot hoz.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések