2024, június18, kedd
KezdőlapFesz leszItt vannak a tények: Németh Sándor és a Libri azért tiltotta le...

Itt vannak a tények: Németh Sándor és a Libri azért tiltotta le a Fesz leszt, hogy az ATV ellopását eltüntessék

-

A Libri Kft. augusztus 18-án egy mondatos indoklást küldött a Fesz lesz című könyv kiadójának, hogy „a GDPR törvénnyel (az európai adatvédelmi törvény – a Szerk.) való összeférhetetlensége miatt levette a Libri-Bookline az elérhető címek sorából”. A Libri erről előzetesen nem egyeztetett a kiadóval, nem is tájékoztatta erről a szándékáról. Az adatvédelmi törvénnyel való összeférhetetlenséget sem az adatvédelmi hatóság, sem a bíróság nem állapított meg, ilyen eljárás még csak nem indult.

A Libri nem adatkezelő, nem felel a könyvek tartalmáért. Ha nem így lenne, akkor az újságárus is felelne azoknak az újságoknak a tartalmáért, amelyeket árul, és minden reggel át kellene lapoznia minden újságot, és annak alapján eldönteni, hogy aznap melyik újságot árulja, melyiket nem. Mindent elmond az is, hogy a Libri közleménye szerint a cég nem tudja eldönteni, hogy adatkezelő vagy sem, de azért adatkezelőként járt el, azonban kizárólag Bartus László Fesz lesz című könyvével szemben gyakorolta ezeket a feltételezett kötelezettségeit, a Libri többi 18 ezer könyvében nem talált a Németh Sándoréhoz hasonló adatvédelmi kifogásokat.

A Libri hivatkozása nyilvánvalóan hamis, és valamilyen más okot takar. A Hit Gyülekezete valamilyen eszközzel elérte, hogy a Libri tulajdonosai a könyv árusítását befejezzék és a cég inkább megszegje a szerződést. Annak érdekében, hogy az olvasók tisztában legyenek azzal, milyen adatvédelmi kifogásai voltak Németh Sándornak, a Hit Gyülekezete vezetőjének, bemutatjuk, hogy a kiadónak is megküldött adatvédelmi kifogások mit tartalmaztak. Ezekből megállapítható, hogy a Fesz lesz című könyv semmi okot nem adott arra, hogy a legnagyobb könyvterjesztő cég beszüntesse az árusítását. Még adatkezelőként sem lett volna oka a könyv árusítását befejezni.

A Fesz lesz című könyvvel kapcsolatban Németh Sándor, Németh (Jader) Csillag, Németh Sándor lánya, Németh (Kauzál) Alexandra, Németh Sándor másik lánya, Németh Szilárd, Németh Sándor fia, az ATV vezérigazgatója, Karika Gábor, Németh Sándor sofőrje és Szigeti György, Németh Sándor egyik fegyveres testőre emelt „adavédelmi” kifogást. Ennek lényege, hogy a könyv egyes részletei sértik az érintettek személyes adatok védelméhez fűződő jogát. Az erről szóló ügyvédi levelet megküldték a kiadónak és a Librinek is.

A kiadó nem adott helyt ezeknek az adatvédelmi kifogásoknak, mert jogi képviselője szerint ezek alaptalanok. Emiatt elutasította azt, hogy a könyv árusítását befejezze. A Libri azonban a fentiek szerint erre hivatkozva, helyt adott ezeknek a kifogásoknak. Legalábbis erre hivatkozott annak kapcsán, hogy azonnali hatállyal, egyoldalúan felmondta a szerződést a Fesz lesz című könyvre vonatkozóan. Az igazán érdekes az, ha az olvasó megismeri, milyen kifogásokat emeltek a Németh-család tagjai, Németh Sándor sofőrje és egyik testőre.

Az adatvédelmi kifogás legfontosabb és legterjedelmesebb része a könyvnek azokat a részeit érintette, amelyekben a szerző leírta, hogy Németh Sándor hogyan tulajdonította el a Hit Gyülekezete ATV-ben levő vagyonának 60 százalékát. Az indok az volt, hogy Németh Sándor személyes adatok védelméhez való jogát sérti, hogy a könyv nyilvánosságra hozta „egyes üzleti, gazdasági, cégügyeket érintő döntéseit, magánszemélyként végrehajtott befektetéseit”. Magyarul azt, hogy Németh Sándor milyen módon tette a Hit Gyülekezete vagyonát a személyes magánvagyonává. Még „magyarabbul”: hogyan lopta el az ATV-t. Ezt nem lett volna szabad a könyvnek nyilvánosságra hozni, mert azzal sértette Németh Sándor jogait, mivel a kifogás szerint az ő cégügyeket érintő döntései az ő személyes adatainak minősülnek, amit szerinte nem lehet nyilvánosságra hozni.

Konkrétan ezeket a szövegrészeket kifogásolta Németh Sándor jogi képviselője: „Németh Sándor a cégbirodalom legfőbb cégében, a Hadar Gold Kft.-ben 272 millió 370 ezer forint törzsbetéttel többségi tulajdonos.”  Utána: „Az offshore cég előbb átvette a többségi tulajdont, majd Németh Sándor átvette az offshore cég tulajdonrészét.” Majd: „Amikor Németh Sándor a Hadar Gold Kft.- ben átvette a liechtensteini offshore cég üzletrészét, az X and A Marketing Kft.-ben is helyet cserélt az offshore céggel, és ő lett a cég egyedüli tulajdonosa.” Ebből derül ki a könyvben a lopás és annak elkövetési módja. De ez nem minden, a lényeg ezután következik.

Németh Sándor adatvédelmi okokra hivatkozva ezután a következő szövegrészt akarta eltüntetni: „Nem kellett nagyon sokat várni. 2019. március 29-én megtörtént a tranzakció. A Hadar Gold Kft.-ben az X & A Ltd.-et felváltotta az új tulajdonos: Németh Sándor. A 2019. március 29-i társasági szerződés szerint a Hadar Gold Kft. egyik tulajdonosa az Új Spirit Kft. (a céget képviseli Kauzál Alexandra, Németh Sándor lánya), a másik tulajdonos pedig Németh Sándor magánszemély, Kauzál Alexandra édesapja, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze. Németh Sándor az X & A Ltd. üzletrészét vásárolta meg a cégben, illetve jutott hozzá valamiképpen. Így a Hadar Gold Kft. 453 millió 540 ezer forintos
törzstőkéjéből 181 millió 170 ezer forint az Új Spirit Kft. (vagyis a Hit Gyülekezete) tulajdona, 272 millió 370 ezer forint törzsbetét pedig Németh Sándor tulajdona. Németh Sándor (…) megszerezte a cég 60,05 százalékát, míg a Hit Gyülekezete cége, az Új Spirit Kft. 39,9 százalékkal csupán kisebbségi tulajdonos maradhatott.” Németh Sándor szerint ez személyes adat, amit nem lett volna szabad nyilvánosságra hozni, mert az sérti az ő jogait.

Hasonlóan beszédes a következő szövegrész, amit Németh Sándort szeretne a nyilvánosság elől eltüntetni: „Mindez nem minden, mert a csaknem másfél milliárdos törzstőkéjű ATV Zrt.-nek is három részvényese van: a Broadcast Projekt Kft., a Hadar Gold Kft. és Németh Sándor magánszemély. A Broadcast Project Kft. 1 milliárd 49 millió 780 ezer forint értékű részvénycsomaggal rendelkezik. A cégnek 70 százalékos tulajdonosa a Hadar Gold Kft., így 70 százalékos tulajdonosa az 1 milliárd 49 millió 780 ezer forint értékű részvénycsomagnak is. Ennek pedig 60 százalékos tulajdonosa Németh Sándor magánszemély. A Broadcast Projekt részvényeinek 70 százaléka 734 millió 846 ezer forint, ennek a 60 százaléka 440 millió 907 ezer 600 forint. Ennyi a névleges értéke Németh Sándor Broadcast Project Kft.-n keresztül birtokolt részvényeinek. Az ATV második legnagyobb tulajdonosa maga a Hadar Gold Kft. 297 millió 990 ezer forint értékű részvénnyel. Ennek a 60 százaléka is Németh Sándort illeti meg, az 178 millió 794 ezer forint. Emellett Németh Sándor saját nevén maga is részvénytulajdonos egy 71 millió 230 ezer forintos részvénycsomaggal. Németh Sándornak az
ATV Zrt.-ben van összesen 690 millió 931 ezer 600 forint értékű tulajdonrésze, … Ehhez jön az ATV székház értékének 60 százaléka… Emellett még egy 200 milliós tőkerésze található a Hadar Gold Kft.-ben és 40 milliós törzstőkéje az X and A Marketing Kft.-ben. Ez névértéken mintegy kétmilliárd forint (…) Ehhez jönnek még a cégek éves bevételei.”

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a kifogás nem arra irányult, hogy a leírt tények közül bármi nem igaz, hanem arra, hogy Németh Sándor szerint ezeket a tényeket nem lett volna szabad nyilvánosságra hozni, mert az a személyes adatának min ősül, hogy a cégügyeit érintően milyen döntéseket hozott és milyen befektetési voltak. Az ügyvédi levél elismeri, hogy ezekhez az információkhoz a könyv szerzője nyilvános cégbírósági adatokból törvényesen juthatott hozzá, szerinte az újságíró ezeket az információkat jogszerűen megtudhatta, de nem hozhatta volna nyilvánosságra, mert az sérti Németh Sándor személyes adataihoz való jogát. Ha ez az érvelés helytálló lenne, akkor nincs újságírás, mert az újságíró megtudhat bármit, de a közvéleményt nem tájékoztathatja.

A Németh Sándor szerint eltüntetendő szövegek így folytatódnak: „Az ATV székházát és az ATV többségi tulajdonát birtokló Hadar Gold Kft. cégkivonata szerint ezek a cég tulajdonosai. Az Új Spirit Kft., ügyvezető Kauzál (Németh) Alexandra, Németh Sándor lánya. A másik tulajdonos Németh Sándor magánszemély.” Németh Sándor szerint nem lehetett volna közölni a következőket sem: „Az üzletrészek (a tulajdon) aránya a Hadar Gold Kft.-ben Németh Sándor és a Hit Gyülekezete cége között.” „A Hadar Gold Kft. 60 százalékos üzletrészét 2019. március 29-én Németh Sándor vette át az X and A Marketing and Holding Limited nevű offshore cégtől.” „Az ATV Zrt. 2019. május 10-i alapszabálya
szerint a három tulajdonosnak a cégben levő tulajdonosi részaránya itt látható. A fő tulajdonos, a Broadcast Kft. 70 százalékos tulajdonosa a Hadar Gold Kft., a Hadar Gold Kft. 60 százalékos tulajdonosa Németh Sándor.” 

A fenti szöveggekkel kapcsolatban nem az a probléma, hogy nem igazak, hanem az, hogy nyilvánosságra kerültek. Az ügyvédi levél egy szóval nem is cáfolja ezeket. Azt állítja, hogy mivel ezek személyes adatnak minősülnek, ezért a könyv szerzője adatkezelőnek minősül, és nem volt engedélye Németh Sándortól arra, hogy ezeket a személyes adatait kezelje, tárolja és továbbítsa, nyilvánosságra hozza. Ha a leírtakból bármi nem lenne igaz, akkor valótlan tényállítás miatt kellett volna Németh Sándornak felszólítást küldenie és pert indítania. De mivel ezek igazak, valós tényállítások, azzal próbálja a nyilvánosság elől eltüntetni a tényeket, hogy személyes adatainak nyilvánítja őket, amit nem lett volna szabad közölni. Nem az a baj, hogy ellopta az ATV-t, hanem az, hogy az nyilvánosságra került. Ez a kifogás önmagában is egy beismerő vallomásnak tekinthető, csakhogy Németh nem annak szánja, és megpróbálja eltüntetni őket. Csak Németh Sándor személyes beleegyezésével lehetett volna megírni a tényeket, hogy egy közpénzeket felhasználó egyház, közpénzeket felhasználó televíziójának többségi tulajdonát, az egyház vezető lelkésze ellopta.

Érdemes megvizsgálni az ügyvédi indoklást. Eszerint a nyilvános cégbírósági adatok, amelyeket a könyv felhasznált, amiből a szerző dolgozott, valóban nyilvános adatok. De Németh ügyvédje szerint azokat csak célhoz kötötten lehet felhasználni. „A cégnyilvántartás nyilvánosságának biztosítása segíti a gazdasági élet átláthatóságát”, de Németh szerint másra (mondjuk egy hűtlen kezelés, lopás, adócsalás leleplezésére) nem. A cégadatok nyilvánosságáról szóló törvény két célt jelöl meg, amihez a cégadatok felhasználhatók: a „gazdasági forgalom biztonságát” és a „hitelezői érdekek védelmét”. Mivel a Fesz lesz című könyv nem e két célból hozta nyilvánosságra az adatokat, hanem a közérdek miatt, a sajtótörvény alapján, ezért Németh Sándor ügyvédje szerint ezeket az adatokat jogtalanul használta fel könyvében a szerző.

Természetesen, ez mellébeszélés. Ha így lenne, nem lenne újságírás, oknyomozó újságírás pláne, akkor egyetlen nyilvános céginformációt sem lehetne közölni, még a közbeszerzések visszaéléseit sem leleplezni. Ez hamis érvelés. De a könyv kiadójának jogi képviselője szerint az, hogy a Fesz lesz című könyv ezeket az információkat nyilvánosságra hozta, azzal a „gazdasági forgalom biztonságát” és a „hitelezői érdekek védelmét” is szolgálta. Hiszen egy eltulajdonítás a gazdasági forgalom biztonságát és a hitelezői érdekek védelmét is érinti. Ennek eldöntése tartozna a bíróságra és nem a Libri Kft.-re. Az ügyvédi levél ugyanezen indokok alapján kifogásolta, hogy a könyvben láthatók egyes cégpapírok fénymásolatai, és azokon olvasható Németh Sándor születési ideje, anyja neve és lakcíme. A törvény szerint a cégbírósági papírokon ezek nyilvános közérdekű adatok. De Németh ügyvédje szerint ezeket is csak akkor lehetett volna a könyvben nyilvánosságra hozni, ha a „gazdasági forgalom biztonságát” és a „hitelezői érdekek védelmét” szolgálja.

Ezek a papírok bizonyítékok, s ahogy a cégbírósági papírokban azért szerepelnek ezek a nyilvános adatok, hogy a konkrét személy beazonosítható legyen, így a cégpapírok nyilvánosságra hozott másolatain is ugyanezt a célt szolgálta. A közérdek megkívánta, hogy a könyvben leírt bűncselekményeket, amelyeket Németh Sándor elkövetett, a szerző bizonyítsa, az olvasó számára tegye egyértelművé. Ez az oknyomozó, leleplező könyvek természete, hitelességének alapja. Ezt is bíróságnak kellene eldöntenie, nem a Librinek, de a cégnyilvántartásról szóló törvény ezeket egyértelműen nyilvános adatoknak tekinti. Aki céget alapít, cégben tisztséget vállal, annak vállania kell az ezzel járó nyilvánosságot. Egy közpénzeket használó egyház vezetőjének különösen.

Ezek voltak a legfőbb adatvédelmi kifogások. Ezekből az derül ki, hogy Bartus László könyvét a Libri azért vette le a polcáról, mert igazat írt, és az a leleplezett személynek nem tetszett. A fesz van című könyvet azért büntették, mert feltárt egy bűncselekményt, hitelesen levezette, bizonyította és dokumentálta egy országos televíziós csatorna ellopását, méghozzá egy egyház vezetője által. Valószínűleg ez az első olyan könyv, amelynek az árusítását a terjesztő azért tiltotta be, mert igazat írt, és az oknyomozása eltalálta a leleplezett személyt. Ilyen könyvekkel tele van a Libri, bármelyiket le lehetne venni holnap a polcról ugyanilyen indokkal. Ezért teljesen hamis, valótlan a Libri hivatkozása. Nyilvánvaló az, hogy Németh Sándor talált valakit, akinek kellő befolyása volt a Libri tulajdonosaira, hogy a könyvet tüntesse el. Nem volt jobb ötlet, felhasználták hozzá ezt a nevetséges adatvédelmi hivatkozást.

Németh Sándor pedig lapít, mint a vásott gyerek, aki tudja, hogy valami rossz csinált. Németh Sándor évtizedek óta megveszteget mindenkit, akit csak lehet. A hívők pénzét, amit „Isten munkájára” adnak, ilyen mocskos dolgokra használja. A hívőkkel fizetteti meg, hogy eltüntesse azt a könyvet, ami leleplezi, hogy meglopta a hívőket. Az ügyvédi levél további részei, amelyekre állítólag a Libri nem tudott nemet mondani, annyira komolytalanok, nevetségesek, hogy azokat azért is nyilvánosságra hozzuk, hogy az olasó ítéletet alkothasson nemcsak Németh Sándorról, hanem a Libriről is, amely kiszolgálta egy leleplezett bűnöző kívánságait, mert valakit megbíztak, hogy ezt intézze el.

Németh Sándor gyerekei úgy kerültek a panaszosok közé, hogy azt kifogásolták, hogy a könyv leírta, milyen rokoni kapcsolat v an Németh Sándor, a lányai és a fia között. Szerintük ez is személyes adat, és nem lett volna szabad leírni, hogy Németh Csillag és Németh Alexandra, akik az ATV-ben érintett cégekben komoly szerepet játszanak, Németh Sándor lányai. Németh Szilárdról, Németh Sándor fiáról, nem lett volna szabad leírni, hogy Németh Sándor fia, mert ezzel a személyes adatához fűződő jogát megsértette a könyv. Mintha nem lene közérdekű információ az, hogy a Németh család hogyan hálózta be az ATV-t, amit a hívők pénzén szereztek meg. Németh Sándor sofőrje és egyik fegyveres testőre nevében pedig azt kifogásolta a levél, hogy mivel csak egyszer szerepel a nevük a könyvben, ezért arra az egy említésre sem lett volna szükség, mert a könyv mondanivalóját nem csökkentette volna, ha kimaradnak.

Nincsenek szavak, hogy a Libri ilyen hivatkozásokra képes volkönyvet levenni. A könyvet a szerző írja, nem az ellenérdekelt fél ügyvédei. A szerző dönti el, mit és kit ír egy könyvbe, nem Németh Sándor agyonfizetett ügyvédei. De a Libri ilyen kifogások alapján írta azt az olvasóknak, hogy „megalapozott jogi aggályok merültek fel a könyvvel kapcsolatban. Hát ezek azok a „megalapozott” jogi aggályok. Mindez nemcsak törvénytelen, de szerves része annak a bűncselekmény sorozatnak, amiről a könyv szól. Németh Sándor és a Hit Gyülekezete ebbe a bűncselekménysorozatba belerántotta a Librit is, és beszennyezte vele a Libri nevét. Egy kultúrát közvetítő, könyveket terjesztő cég nem keveredhet bűnözők közé, nem lehet része, célpontja, alanya egy korrupciós ügynek. Egy közérdeket szolgáló, leleplező, oknyomozó könyvvel szemben nem állhat a leleplezett bűnözők oldalára. Egy könyvterjesztő cég imázsát tekintve ez a vég. A legalja.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések