Kásler úr, a 7. parancsolat így szól: “Ne paráználkodj!”

Közzétéve April 05, 2019, 12:04 pm
10 mins

Mindenki tudja, hogy Kásler Miklós emberminiszter kioktatta a magyarokat, hogy a Tízparancsolat betartása a legjobb eszköze az egészségmegőrzésnek. A minisztériuma alá tartozó egészségügy pontosan ennek megfelelő állapotban van. Egyrészt azt az elvet követi, hogy a kózházak és az orvosok úgysem segíthetnek azokon, akik nem tartják be a Tízparancsolatot, a betegek pedig nem érdemelnek segítséget, mert aki nem tartja be a Tízparancsolatot, az megérdemli Isten büntetését. A jól működő egészségügy pedig Isten akaratával szemben dolgozna, ezért jobb, ha nincs. Ez Kásler miniszter logikája.

Mielőtt megemlítenénk, hogy Káslernek annyi köze van Istenhez, mint Szijjártó Péternek a jómodorhoz, felhívjuk a miniszter úr figyelmét, hogy a farizeusok csinálták azt, hogy másokra a mózesi törvény nehéz terheit helyezték, de ők maguk egy ujjal sem nyúltak hozzá. A Tízparancsolat 7. parancsa az, hogy “Ne paráználkodj!” (a zsidó fordítás szerint, merthogy a Tízparancsolat a zsidóké, ha nem tudná). Jézus, a szintén zsidó Messiás pedig magyarázatát adta a törvény szigorának: “valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében”.

A hírek szerint Kásler miniszter egymillió forintot adott Szandi énekesnő új lemezére, méghozzá a saját miniszteri keretéből. Ez az összeg rendkívüli esetben használható fel, a keret azt jelzi, hogy a miniszter olyan esetekben használhatja fel, amikor a tárca hivatalos költségvetése ezt nem teszi lehetővé. Valamiért Kásler miniszter megfinanszírozza Szandit. Mivel nem a minisztérium hivatalos keretéből való ez a pénz, ezért nem az állami kultúrafinanszírozás része, hanem Kásler miniszter személyes ajándéka. Vajon mi lehet az indítéka?

Kásler miniszternek elmagyarázzuk, mert nem ért a Bibliához, és fogalma nincs a mózesi törvényről, hogy nemcsak az követ el paráznaságot, aki a szalmakazalban vagy a miniszteri mosdóban paráználkodik valakivel. Hanem az is, akinek ilyen gondolata támad, ha ránéz egy csinos nőre. Azzal már elkövette a bűnt. Ha Szandi azért kapta a miniszter úr támogatását, mert a miniszter úr már hosszú évtizedek óta őt nagyon csinosnak találja, akkor Kásler miniszter paráználkodott az ő szívében, és megszegte a Tízparancsolatot. Ha Kásler miniszter soha észre nem vette, hogy Szandi egy nő, és így adta a támogatást az ő személyes miniszteri keretéből, akkor Kásler miniszter a Btk. valamelyik tényállását szegte meg, amelyek közül válogathat: hűtlen kezelés, hatalommal való visszaélés. Ha tetszik neki Szandi valamelyik száma, akkor nyúljon a zsebébe, is támogassa abból, ne az adófizetők pénzéből.

Ha Kásler miniszter ezt az egymillió forintot azért adta Szandinak, mert ez lehetőséget adott neki arra, hogy a csinos énekesnővel – a bajusza alatt bazsalyogva – eltölthessen egy kis időt, mialatt az ő szívében paráználkodott, akkor a prostitúció esete is fennáll, és nem csupán a másik oldalról, hanem az ő részéről is, hiszen pénzt adott azért, hogy paráználkodhasson az ő szívében. Természetesen nem tételezünk fel semmiféle tényleges szexuális viszonyt az énekesnő és közötte, mert Kásler nem tudna annyi pénzt fizetni egy nőnek, hogy az vele ténylegesen megtörje a 7. parancsolatot, Szandi pedig egyébként sem olyan. Csupán jelezni szeretnénk, hogy az efféle miniszteri ajándékoknak mennyire nincs erkölcsi alapja, mennyire nem keresztény, és hogy mennyire nem lehet más magyarázata. A minőség biztos nem. Ha pedig Szandi azért kapta az állami pénzt, mert a Fidesz mellett kampányolt, az is a prostitúció speciális esete.

Végezetül, hogy Kásler Miklósnak valami jó is származzon ebből a megmagyarázhatatlan támogatásból, amire nem elégséges indok az ő borzalmas ízlése sem, elmondjuk, hogy a Biblia szerint “a törvény vége Krisztus, minden hívőnek a megigazulására”. Ez azt jelenti, hogy a Tízparancsolatot csak az olyan sötét bunkók kérik számon a kereszténység nevében, akiknek fogalmuk nincs a Bibliáról. A Szentírás szerint ugyanis Isten erkölcsi törvényeit, a Tízparancsolatot, egyetlen ember sem képes betartani, mert az annyira tiszta és tökéletes, hogy a bűnbe esett emberi faj nem képes rá. hogy megtartsa. Ezért van szüksége Megváltóra. A törvény nem arra való, hogy megtartsák, hanem arra, hogy az ember megértse, megváltóra van szüksége. A törvény Krisztusra vezérlő mester, ha már hallotta ezt valahol.

Kásler miniszter talán nem hallott róla, de a zsidóságnak is azért rendeltettek a különböző engesztelő áldozatok, mert a legjobb szándék mellett sem tudják a törvényt megtartani. Ha Kásler miniszter a Biblia közelébe kerül, akkor olvassa majd el a Zsidókhoz írt levelet (ez az Újszövetségben található), amelyben láthatja, hogy a bakok és tulkok vére nem tudta örökre megtisztítani a népet, ezzel szemben Jézus Krisztus, a tökéletes engesztelő áldozat, egyszeri tökéletes áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket, s igaz emberekké tette a benne hívőket. Az igazság, a bűntelen állapot, hit által, kegyelemből adatik a hívő embernek, nem a Tízparancsolat betartása által. Hitből és nem cselekedetekből. Mert ha a Tízparancsolat betartása lehetséges lett volna, nem lenne szükség Megváltóra.

Ebből az is következik Kásler úr, hogy az ön ostobasága, amivel kvázi megátkozta a beteg embereket, érvénytelen és bibliaellenes, mert Krisztus megváltotta az embereket a törvény átkától, hogy hit által adassék az igazság nekik Jézus Krisztusban. Sőt, ő magára vette a betegségeiket is, és az ő sebeiben meggyógyultak, vagyis nem ítélkezik a bűnösök fölött, halálos betegséggel büntetve őket, ahogy azt egy Szandi-rajongó emberminiszter képzeli, hanem az életét adta értük, hogy ez ne így legyen. Ezért a beteget meggyógyítani nem bűn, Kásler úr, az egészségügyet fejleszteni nem Isten elleni vétek, hanem fordítva.Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.