2024, április20, szombat
KezdőlapKultúraKásler úr, a 7. parancsolat így szól: "Ne paráználkodj!"

Kásler úr, a 7. parancsolat így szól: „Ne paráználkodj!”

-

Mindenki tudja, hogy Kásler Miklós emberminiszter kioktatta a magyarokat, hogy a Tízparancsolat betartása a legjobb eszköze az egészségmegőrzésnek. A minisztériuma alá tartozó egészségügy pontosan ennek megfelelő állapotban van. Egyrészt azt az elvet követi, hogy a kózházak és az orvosok úgysem segíthetnek azokon, akik nem tartják be a Tízparancsolatot, a betegek pedig nem érdemelnek segítséget, mert aki nem tartja be a Tízparancsolatot, az megérdemli Isten büntetését. A jól működő egészségügy pedig Isten akaratával szemben dolgozna, ezért jobb, ha nincs. Ez Kásler miniszter logikája.

Mielőtt megemlítenénk, hogy Káslernek annyi köze van Istenhez, mint Szijjártó Péternek a jómodorhoz, felhívjuk a miniszter úr figyelmét, hogy a farizeusok csinálták azt, hogy másokra a mózesi törvény nehéz terheit helyezték, de ők maguk egy ujjal sem nyúltak hozzá. A Tízparancsolat 7. parancsa az, hogy „Ne paráználkodj!” (a zsidó fordítás szerint, merthogy a Tízparancsolat a zsidóké, ha nem tudná). Jézus, a szintén zsidó Messiás pedig magyarázatát adta a törvény szigorának: „valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében”.

A hírek szerint Kásler miniszter egymillió forintot adott Szandi énekesnő új lemezére, méghozzá a saját miniszteri keretéből. Ez az összeg rendkívüli esetben használható fel, a keret azt jelzi, hogy a miniszter olyan esetekben használhatja fel, amikor a tárca hivatalos költségvetése ezt nem teszi lehetővé. Valamiért Kásler miniszter megfinanszírozza Szandit. Mivel nem a minisztérium hivatalos keretéből való ez a pénz, ezért nem az állami kultúrafinanszírozás része, hanem Kásler miniszter személyes ajándéka. Vajon mi lehet az indítéka?

Kásler miniszternek elmagyarázzuk, mert nem ért a Bibliához, és fogalma nincs a mózesi törvényről, hogy nemcsak az követ el paráznaságot, aki a szalmakazalban vagy a miniszteri mosdóban paráználkodik valakivel. Hanem az is, akinek ilyen gondolata támad, ha ránéz egy csinos nőre. Azzal már elkövette a bűnt. Ha Szandi azért kapta a miniszter úr támogatását, mert a miniszter úr már hosszú évtizedek óta őt nagyon csinosnak találja, akkor Kásler miniszter paráználkodott az ő szívében, és megszegte a Tízparancsolatot. Ha Kásler miniszter soha észre nem vette, hogy Szandi egy nő, és így adta a támogatást az ő személyes miniszteri keretéből, akkor Kásler miniszter a Btk. valamelyik tényállását szegte meg, amelyek közül válogathat: hűtlen kezelés, hatalommal való visszaélés. Ha tetszik neki Szandi valamelyik száma, akkor nyúljon a zsebébe, is támogassa abból, ne az adófizetők pénzéből.

Ha Kásler miniszter ezt az egymillió forintot azért adta Szandinak, mert ez lehetőséget adott neki arra, hogy a csinos énekesnővel – a bajusza alatt bazsalyogva – eltölthessen egy kis időt, mialatt az ő szívében paráználkodott, akkor a prostitúció esete is fennáll, és nem csupán a másik oldalról, hanem az ő részéről is, hiszen pénzt adott azért, hogy paráználkodhasson az ő szívében. Természetesen nem tételezünk fel semmiféle tényleges szexuális viszonyt az énekesnő és közötte, mert Kásler nem tudna annyi pénzt fizetni egy nőnek, hogy az vele ténylegesen megtörje a 7. parancsolatot, Szandi pedig egyébként sem olyan. Csupán jelezni szeretnénk, hogy az efféle miniszteri ajándékoknak mennyire nincs erkölcsi alapja, mennyire nem keresztény, és hogy mennyire nem lehet más magyarázata. A minőség biztos nem. Ha pedig Szandi azért kapta az állami pénzt, mert a Fidesz mellett kampányolt, az is a prostitúció speciális esete.

Végezetül, hogy Kásler Miklósnak valami jó is származzon ebből a megmagyarázhatatlan támogatásból, amire nem elégséges indok az ő borzalmas ízlése sem, elmondjuk, hogy a Biblia szerint „a törvény vége Krisztus, minden hívőnek a megigazulására”. Ez azt jelenti, hogy a Tízparancsolatot csak az olyan sötét bunkók kérik számon a kereszténység nevében, akiknek fogalmuk nincs a Bibliáról. A Szentírás szerint ugyanis Isten erkölcsi törvényeit, a Tízparancsolatot, egyetlen ember sem képes betartani, mert az annyira tiszta és tökéletes, hogy a bűnbe esett emberi faj nem képes rá. hogy megtartsa. Ezért van szüksége Megváltóra. A törvény nem arra való, hogy megtartsák, hanem arra, hogy az ember megértse, megváltóra van szüksége. A törvény Krisztusra vezérlő mester, ha már hallotta ezt valahol.

Kásler miniszter talán nem hallott róla, de a zsidóságnak is azért rendeltettek a különböző engesztelő áldozatok, mert a legjobb szándék mellett sem tudják a törvényt megtartani. Ha Kásler miniszter a Biblia közelébe kerül, akkor olvassa majd el a Zsidókhoz írt levelet (ez az Újszövetségben található), amelyben láthatja, hogy a bakok és tulkok vére nem tudta örökre megtisztítani a népet, ezzel szemben Jézus Krisztus, a tökéletes engesztelő áldozat, egyszeri tökéletes áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket, s igaz emberekké tette a benne hívőket. Az igazság, a bűntelen állapot, hit által, kegyelemből adatik a hívő embernek, nem a Tízparancsolat betartása által. Hitből és nem cselekedetekből. Mert ha a Tízparancsolat betartása lehetséges lett volna, nem lenne szükség Megváltóra.

Ebből az is következik Kásler úr, hogy az ön ostobasága, amivel kvázi megátkozta a beteg embereket, érvénytelen és bibliaellenes, mert Krisztus megváltotta az embereket a törvény átkától, hogy hit által adassék az igazság nekik Jézus Krisztusban. Sőt, ő magára vette a betegségeiket is, és az ő sebeiben meggyógyultak, vagyis nem ítélkezik a bűnösök fölött, halálos betegséggel büntetve őket, ahogy azt egy Szandi-rajongó emberminiszter képzeli, hanem az életét adta értük, hogy ez ne így legyen. Ezért a beteget meggyógyítani nem bűn, Kásler úr, az egészségügyet fejleszteni nem Isten elleni vétek, hanem fordítva.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések