2024, április19, péntek
KezdőlapKiemelt fő hírA keresztény Európát Orbántól kell megvédeni

A keresztény Európát Orbántól kell megvédeni

-

Az Orbán által meghirdetett idegengyűlölő program azokra a hazugságokra épül, melyeket az Európai Bizottság már több alkalommal szóról szóra cáfolt. Orbán ezúttal is szembeállította „Brüsszelt”, mint önálló entitást a tagállamokkal, amelyeket „nemzetállamoknak” nevez.

A századok óta multikulturális Európát önmagától akarja megvédeni. Az idegengyűlölet nem kereszténység, nem keresztény kultúra. Európa nem változik meg attól, ha van bevándorlás, ahogy mindig is volt, de Orbán egy világ-összeesküvés ellen harcol, amely csak a náci szakirodalomban és az ő fejében létezik.

Orbán illiberális hatalomátvételt hirdetett meg az Európai Unióban – így lehet röviden összefoglalni az EU-ellenes, hazugságokra, uszításra épülő, a nem létező bevándorlás veszélyével riogató szélsőjobboldali programot, mely civilizált országokban a közélet perifériáján jelöli ki egy párt vagy politikus helyét. A hétpontos programból hat pont foglalkozik a migránsokkal, nem törődve azzal, hogy a bevándorlás megszűnt veszély lenni Európában, az Európai Unió megállította a menekülthullámot és kezeli a bevándorlást. Orbánnak minden erre vonatkozó állítása hazug propaganda.

Az egyetlen pont, amely csak közvetve kapcsolódik a migrációhoz, a 6. pont, amely szerint ” Az EU-ban senkit se érhessen hátrány azért, mert kereszténynek vallja magát”. Megőrült ez a kergebirka ember, ha azt állítja, hogy a kereszténydemokrata Európai Néppárt által vezetett jogállami Európában bárkit hátrány ér azért, mert kereszténynek vallja magát. Orbánnal éppen az a baj, hogy a kereszténységgel teljesen összhangban álló jogállamiságot tagadja és támadja, a kereszténység által elfogadhatatlan rasszista gyűlöletpolitikát folytat. Még a muszlimok elleni gyűlöletkeltése is keresztényellenes, mert a kereszténység a más vallásúakat sem üldözi. A velük való együttéléstől pedig vallási vagy kulturális alapon nem fél. A keresztény ember identitása nem változik meg attól, ha más vallású emberek vagy ateisták élnek mellettük.

Orbán a demokrácia és a jogállam leépítését leplezi a „kereszténységre” való hivatkozással, és a demokratikus, liberális jogállamok keresztény jellegét elvitatja, ha nem idegengyűlölők, nem tolvajok, ha nem hazudnak, ha nem veszik el mások alapvető jogait. A keresztény Európát a keresztényellenes Orbántól kell megvédeni, aki az illiberális fasizmust azonosítja a kereszténységgel. Nemrég volt egy interjú az ATV Egyenes beszéd című műsorában, ahol Vágó István nagyon szemléletesen cáfolta Orbán állításait. Felidézte, hogy az európai parlamentáris monarchiákban, mint Nagy-Britanniában, Sévédországban és más európai országokban az uralkodó egyben a nemzeti keresztény egyház feje. Hogyan érhetne bárkit hátrány azért, mert kereszténynek vallja magát? Az Európai Néppárt is keresztény pártok pártcsaládja, és ők az EU legnagyobb frakciója, az Unió vezető pártcsaládja.

Orbánt nem azért éri kritika, mert kereszténynek mondja magát, hanem azért, mert megsérti a jogállami normákat, a Magyarország által önként vállalt közös demokratikus értékeket. Orbán az antidemokratikus rendszerét jogosan érő kritikákat azzal magyarázza, hogy ő „keresztény”, a kritikusai pedig nem azok. A demokráciát, a jogállamot, az emberi jogokat, a szolidaritást, a befogadást, a másokkal szembeni tisztes és toleráns megatartást, az együttérzést, a rászorulókón való segítséget Orbán keresztényellenesnek mondja, ami hazugság. Az is vicc, hogy Orbán önmagától akarja megvédeni a kerestzény Európát, s rájuk akarja erőltetni a maga illiberális és fasiszta rendszerét. Az Európai Unió a demokratikus értékeket követeli rajta, de ő a fasizmust kényszerítené Európára. Nem tetszik neki, hogy ezért nem lelkesedik Európa.

A kereszténység nem kultúra, hanem szellemi valóság, ami nem ebből a világból való. A keresztény emberek létrehozhatnak olyan kultúrát, amely a bibliai alapelveket tükrözi, de azok még köszönőviszonyban sincsenek Orbán jogtipró és idegengyűlöletre épülő fasiszta rendszerével. A Biblia szerint a jövevényeket be kell fogadni, az emberi jogokat mindenkinek meg kell adni, az emberi méltóságot tisztelni kell, nem lehet az embereket az alapvető jogaiktól megfosztani. Orbán rendszere és az Orbán család tevékenysége minden tekintetben ellentéte a Bibliának és a kereszténységnek. A jelenlegi liberális demokratikus Európa hozta a leghosszabb békét és a legnagyobb jólétet, szabadságot, biztonságot Európa népei számára. Soha ilyen szabadságban nem működött a valódi, szellemi keresztény egyház.

A kereszténységgel való manipuláció blaszfémia, istengyalázás, a Biblia tanításának megtaposása, az Isten nevének való hiába vétele. Aki gyűlöletre, uszításra használja a keresztény Megváltó, a zsidó Messiás nevét, az antikrisztusi, sátáni, ördögi ember, a kereszténység meggyalázója. Orbán Viktortól kell megvédeni a világot, mert sem a törvényes és legitim migráció, sem a jövevények befogadása, sem az emberi jogok tiszteletben tartása (a bűnösök emberi jogainak tiszteleben tartása is ide tartozik), a jogállamiság, a szabad választások, a sajtószabadság, a plurális közélet, a társadalmi szabadság, sokszínűség nem fenyegeti sem Európát, sem a kereszténységet, sem a szabadságot vagy a nemzeti önállóságot. Fenyegetést és veszélyt kizárólag Orbán illiberális fasizmusa jelent minderre.

Orbán a szokásos szélsőjobboldali és náci módszereket használva gyűjt szavazokatokat: bűnbakokat jelöl ki, és uszít ellenük. Félelmet kelt, nem létező veszélyeket vízionál, és azt ígéri, hogy ezektől a nem is létező veszélyektől megvédi Magyarországot. Ezek a hazugságok kizárólag az ő egyeduralmát, korlátlan hatalmát és az ország vagyonának szabad kirablását szolgálják. Orbán hazudik, amikor azt állítja, hogy a törvényes bevándorlás is veszélyt jelent, hogy „Brüsszel akarja felszámolni nemzeti kultúrákat, mert ha más kultúrákkal együtt felszámolják az európai kereszténységet, azzal a nemzetállamokat is sikerülhet, mert a tagállamoktól független „Brüsszel” nem létezik, a tagállamok döntenek közösen minden kérdésben, „Brüsszel” nem számolja fel a nemzeti kultúrákat, minden ország azt fogad be a saját hazájába, akit akar. Az európai keresztény kultúra sokszínű, a törvényes bevándorlás nem jelent „népességcserét”, nem jelenti a kereszténység felszámolását.

A kereszténységet nem lehet felszámolni, és állami erővel sem elpusztítani, sem megvédeni nem lehet, mert a kereszténység, az Isten országa a szívben van. Az európai országok nem „nemzetállamok”, még Orbán Magyarországa sem az. Nem is tudná szétválasztani Magyarországon a magyarokat a nem magyaroktól, mert a magyarok maguk is keverék nép, sok nemzetiségű és származású ember alkotja, mégis mind egyformán magyarok. A „nemzetállam” egy fenyegetés a kisebbségekkel szemben, és ha Európában „nemzetállamok” jönnének létre, az a magyar határon túli kisebbségeknek ártana a legtöbbet. Orbán hazudik, amikor azt mondja, hogy tudatos terv van Európa kereszténységének és keresztény kultúrájának felszámolására. Ez összeesküvéselmélet. Agyrém, magyarul.

Orbán hét pontja ezúttal is támadja a civil társadalmat, a civilszervezeteket, megrágalmazza őket, hogy Soros György lefizetett ügynökei, akik a bevándorlást segítik. Hogyan tudnák segíteni? A magyar állam dönt arról, kit enged be. A civilszervezetek a jogsértés, a törvényesen menekültstátuszt kérő emberek, családok éheztetése, embertelen bánásmódja ellen emelik fel a szavukat, amelyek éppenséggel ellentétes magatartásformák a keresztény kultúrához képest. Orbán változatlanul az Európai Unió és az Európai Néppárt ellen uszít hazugságokkal, szándékosan félrevezeti, megfélemlíti a magyar népet. Így akarja az Európai Unióban („Brüsszelben”) növelni a befolyását, hogy egész Európába exportálja a saját fasizmusát. Azt akarja, hogy a demokrácia helyett ő legyen „Brüsszel”.

Ennek megfelelően azt hirdette meg a 7. pontban, hogy „Bevándorlást ellenző vezetők álljanak az uniós intézmények élén”. Ez az Európai Unió elfoglalásának, megszállásának programja, mert ez alatt illiberális fasisztákat kell érteni, akik az idegengyűlölettel és a migrációs félelemkeltéssel akarják megszerezni és megtartani a korlátlan hatalmukat. Orbán újra hadat üzent Európának, a maga képére akarja formálni az Európai Uniót, a demokratikus Európára akarja kényszeríteni a fasizmust, a jogfosztást, a megfélemlítést, az elnyomást és a zsarnokságot. Be akar avatkozni szabad és független európai országok belügyeibe, a tagállamok demokratikus szavazatai helyett parancsuralmi rendszert hozna létre Európában.

Ha Orbánnak a demokratikus, jogállami, emberi méltóságra, emberi jogokra épülő Európa nem jó, nem elég „keresztény”, akkor lépjen ki. Ha elfogadhatatlan számára az európai demokrácia, akkor távozzon. Az Európai Unió alapértékeinek felszámolása nem legitim választási program az Európai Unióban. Aki erre törekszik, akinek ez a programja, azt ki kell zárni, ennek a módját sürgősen meg kell találni. Orbán nem való Európába. Az Európai Néppárt bűnös abban, hogy ez a fasiszta még mindig kihívást és fenyegetést jelent az európai szabadságra, és elnyomásban tart egy népet, amely ugyanolyan jogokkal kellene, hogy rendelkezzen, mint Európa többi népe. Miféle bölcsekre van szükség Orbán meghirdetett hét pontja után, hogy kizárják az Európai Néppártból és megkérdőjelezzék az uniós tagságát is?

Itt az európai fasizmus programjának hét pontja:

  1. A migráció kezelését elvenni Brüsszeltől és visszaadni a nemzetállamoknak.
  2. Egyetlen ország se legyen kötelezhető migránsok befogadására.
  3. Senkit se engedjenek be Európa területére, akinek nincsenek érvényes személyazonosító iratai.
  4. A migránsvízum és migránskártyák megszüntetése.
  5. Brüsszel ne adjon több pénzt Soros György bevándorlássegítő szervezeteinek.
  6. Az EU-ban senkit se érhessen hátrány azért, mert kereszténynek vallja magát.
  7. Bevándorlást ellenző vezetők álljanak az uniós intézmények élén.

Aki nem elég bölcs, hogy ebből kiolvassa, kivel áll szemben, az vagy korrupt, vagy hazudik, vagy annyira hülye, hogy nem bölcsnek, de még egy átlagembernek sem lehet nevezni. Orbánt kell megállítani, nem a bevándorlást. Európa nem lehet vevő egy fasisztára, s alábecsülik a populizmus és az uszítás erejét, ha nem veszik komolyan. A bevándorlás nem jelent fenyegetést, de az illiberális fasizmus igen. Vessenek már véget ennek a bolhacirkusznak, amíg Orbánból nem lesz egy Hitler.

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések