2024, április20, szombat
KezdőlapKiemelt fő hírKövér úgy védi a kereszténységet, mint a munkásőrség a proletárdiktatúrát

Kövér úgy védi a kereszténységet, mint a munkásőrség a proletárdiktatúrát

-

Kövér László fejében súlyos ideológiai káosz keletkezett, miután elhagyva a marxizmus-leninizmus ideológiáját, a MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetét, valamint a családi őskommunista vöröskatona hagyományt, a kereszténység szóvivője és védelmezője lett. De sajnálatosan nem sikerült kereszténnyé válnia, ezért a két ideológia nevét cserélte ki, fejében a struktúrák megmaradtak. A kereszténységről nem tudja, hogy az nem emberi találmány, nem földi politikai rendszerek javát szolgálja, ezért nem is embereknek kell megvédeni, mint a munkásőrségnek a proletárdiktatúrát.

Kövér elvtárs azt mondta a brassói Fekete templomban, ahol első alkalommal tartottak magyar nyelvű istentiszteletet, hogy „A kereszténység kétezer éve élteti, a kereszténység megtagadása és a keresztényellenesség viszont megöli Európát”. Ennél még a „nép ópiuma” is jobb volt, Kövér maradhatott volna annál. Szerinte „hasznos, ha az európai világi vezetők a keresztény templomokban, az európai keresztény egyházi vezetők a parlamentekben emelik fel szavukat az ellen, hogy az európai létformát a keresztény gyökerektől való elidegenítés halálos veszélye fenyegeti”.

Kövér elvtárs azt mondja, hogy a keresztény gyökerektől elszakadhat az, aki keresztény, ettől pedig a világi vezetők és az egyházi vezetők menthetik meg őket. Ezzel az egész kereszténység buliból kimaradt az Isten és Jézus Krisztus, mintha nekik az egészhez semmi közük nem lenne, és az emberek egymás közötti civakodásán múlna az egész. Kövér elvtárs a Lenin összes után még nem vette kezébe a Bibliát, ezért soha nem hallott arról, hogy abban az van, hogy „aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem”, Jézus senkit nem veszít el, semmi nem szakíthat el az Isten szerelmétől.

Nagyon kedves Kövér elvtárs figyelmessége, hogy megtartaná azt, ami nem az övé, és amihez semmi köze nincs, és amire sem ő, sem más ember nem képes, Isten pedig nem szorul rá, de nem erről szól a kereszténység, amiből ő legfeljebb a templom épületét látja, melyről megvan írva, hogy Isten nem lakik kézzel csinált templomokban. Ez az információ meglehetősen zavarba hozná házelnök elvtársat, ha tudna róla, hogy Isten azoknak az embereknek a szívében lakik, akik befogadják őt, és az ő Igéjét. Az Ige tartja meg a keresztényeket Kövér elvtárs, nem a párt.

Az Ige, az egy természetfölötti dolog, Kövér elvtárs, szemmel nem látható, kézzel sem megtapintható, ahogy a Szentlélek sem, aki elpecsételi a hívőket az örök életre, ami azt jelenti Kövér elvtárs, hogy ahhoz sem ön, de még Európa DNS-e sem érhet hozzá a mocskos és enyves kezével. Kövér elvtárs nem érti, mert megvan írva, hogy materialista, testi, érzéki ember nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok neki. Az Isten igazsága hitből hitbe jelentetik ki, a hit a természetfölötti megismerés módja, az Istennel való kapcsolattartás és közösség eszköze és csatornája.

A hit pedig az Igéből, az Igétől van, az Ige hozza létre. Isten ajándéka, nem emberektől van. Nem a Fidesz és a KDNP osztja ki. Jézus Krisztus a testté lett Ige, ezért Jézus Krisztussal találkozik, aki az Igével találkozik, és nem Kövér elvtárssal. Az Ige hitet hoz létre, amikor a hívő  befogadja az Igét, Jézus Krisztust, hatalmat kap arra, hogy Isten fiává legyen, amihez a felcsúti maffiának semmi köze. Jézus azt mondta: „nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok”. Vagy: „Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, a kiket nékem adtál, mert a tiéid.”

Ehhez mit szól Kövér elvtárs: „És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek.” Isten tart közvetlen kapcsolatot a keresztény emberrel, amihez Kövér elvtársnak és fasiszta bandájának nem sok köze van. A „kereszténység” Istentől van, az Istené, és Isten őrzi meg. Akiket Isten megmentett, azok nincsenek halálos veszedelemben, hogy elvesznének. Nem kell ahhoz Kövér elvtárs, vagy az ő parlamenti őrsége, és az Európai Unióval piszkoskodó tolvajbanda, hogy a keresztény emberek kereszténységét megvédjék. Ami elveszhet, és Kövérnek kell megvédenie, az nem kereszténység.

Ezért Kövér elvtársnak nem kellene annyit a kereszténységről beszélnie, mert nem tudja, hogy az micsoda. Ezt az ótvar, tolvaj, fasiszta bandát nehogy összetévessze vele.

Kövér a kereszténységet valamiféle eszmerendszernek képzeli, feltételezhetően az erkölccsel és a tízparancsolattal azonosítja, és egy elnyomó fasiszta párt ideológiáját látja benne. A kereszténység ezzel szemben egy személy, aki még véletlenül sem ő, de nem is Európa DNS-e (ennek más megfogalmazásait most hagyjuk), hanem Jézus Krisztus, az Isten Fia. A kereszténység ő maga, a zsidó Messiás, akinek van egy szemmel nem látható szellemi „Egyháza”, akik a világból kihívottak közössége, akik közé nem tartozik Kövér, különben tudná, hogy nem a világ alakítása a dolguk.

A keresztények hit által megigazult, újjászületett emberek, akik átmennek a halálból az életbe, Jézus Krisztus engesztelő áldozatának elfogadása által. Jézus Kriszussal és egymással alkotnak egy szellemi közösséget, ők Jézus Krisztus tulajdonai, Jézus Krisztust követik és nem a Nemzeti Együttműködés Rendszerét. Jézus Krisztussal való közösségben élnek, Jézus Krisztus vezeti, tanítja, építi, és ő az, aki meg is tartja őket. Kövér László és Tóth Gabi nélkül. A cél pedig nem Európa megtartása és építése, mert az múlandó és elmúlik, hanem az Isten dicsőítése és a vele való közösség.

Ha pedig már itt tartunk. Amiről Kövér elvtárs beszél, az a trón és az oltár szövetsége, az állam és az egyház (értsd: az evilági egyházi szervezetek) öszefonódása, amikor politikusok szájalnak a templomban, és papok képmutatóskodnak a parlamentben, ahol semmi keresni valójuk nincs (hacsak nem választották meg őket képviselőnek, de akkor ott nem papként vannak jelen). Ez az összefonódás egyrészt nem kereszténység, hanem annak megtagadása és megcsúfolása, másrészt nem éltette, hanem Konstantin császártól a felvilágosodásig gyilkolta és pusztította Európát.

Ez az információ talán még a Foxi-Maxi gyorstalpaló esti „egyetem” tananyagában is szerepel, neofita túlbuzgóságból nem kell mindent kidobni. Volt abban sok érdekes és igaz dolog is. Ezért az igazi halálos veszedelem Európára nézve az, ha feltámad a politikai katolicizmusnak nevezett borzalom, a hamis névleges kereszténység és az állam összefonódása, amit Kövér elvtárs a butaságával képvisel. A valódi kereszténységet ez nem érinti, mert semmi köze hozzá, legfeljebb annyiban, hogy a Kövérhez hasonló tudatlan keresztényfasiszták meg szokták őket ölni.

A halálos veszedelem tőlük van. Ahogy most is bánnak Iványi Gáborral és más valóban keresztény hívőkkel és közösségekkel, az pontosan mutatja, kiknek az örökösei ők.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések