2024, április15, hétfő
KezdőlapFesz leszNémeth Sándor a fia nevére játssza át a Hit Gyülekezetétől ellopott ATV-t,...

Németh Sándor a fia nevére játssza át a Hit Gyülekezetétől ellopott ATV-t, bejegyeztették a „Németh Média Kft.”-t

-

A cégbírósági adatok szerint 2020. december 8-án bejegyezték a Németh Média Kft. nevű céget, amelynek székhelye az ATV székháza, tulajdonosa és ügyvezetője Németh S. Szilárd, Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkészének, az ATV többségi tulajdonosának fia, az ATV vezérigazgatója. December 29-én pedig Németh Sándor a fia nevére íratta az ATV hirdetéseit szervező X and A Kft. 50 százalékos tulajdonrészét. A módosított alapító okirat szerint a cég 40 milliós alaptőkéjének felét átadta Németh Sándor a fiának.

Mivel Németh Sándor minden ismert legális bevétele a Hit Gyülekezetéből való, ezért az a 40 millió forintos alaptőke, amit Németh Sándor ebbe a cégbe befektetett (és neki szinte csak zsebpénznek számít), szintén onnan származhat, és a fele most már a fia, Németh Szilárd nevére került. Ennek azért van jelentősége, mert a decemberben megalapított Németh Média Kft. is azzal a céllal jöhetett létre, hogy Németh Sándor az ATV-ben lévő egykori gyülekezeti vagyont a fia cégébe játssza át. Ez pedig több milliárd forint, ami egykor a Hit Gyülekezete tulajdona volt.

Az X and A Marketing Kft. azért is érdekes, mert megegyezik annak a liechtensteini offshore cégnek a nevével (X and A Marketing and Holding Ltd.), amelynek közbeiktatásával Németh Sándor megszerezte a Hit Gyülekezete ATV-ben levő vagyonának 60 százalékát. Ez abszolút bizonyítja azt, hogy az offshore cég mögött, amely többségi tulajdont szerzett a Hit Gyülekezete kárára az ATV-ben, Németh Sándor állt. Az offshore cég az Új Spirit Kft., a Hit Gyülekezete vagyonkezelő cége kárára emelte az alaptőkét a Hadar Gold Kft.-ben, amely az ATV székházának tulajdonosa és az ATV legfőbb részvényesének többségi tulajdonosa is, majd az üzletrészét Németh Sándor nevére írták át. A Hit Gyülekezete kétmilliárdot érő vagyona így lett Németh Sándor magánvagyona.

Németh Sándor az alaptőke emeléshez és a formális kivásárláshoz is kizárólag a Hit Gyülekezetéből származó pénzt használhatta, ezért a Hit Gyülekezete pénzén szerezte meg a Hit Gyülekezete vagyonát, papíron is tizedáron. A Hit Gyülekezete így nem kapott semmit, Németh Sándor pedig egyetlen fillér máshonnan származó pénz nélkül szerzett meg egy kétmilliárdos vagyont, mert az ehhez felhasznált pénz is a gyülekezetből származik. Ez egyik oldalról lopás, a másik oldalról hűtlen kezelés és sikkasztás, de felmerülhet adócsalás is. Az ügyben a NAV Bűnügyi Igazgatósága nyomozást rendelt el, amelynek végéről a feljelentőt még nem tájékoztatták, de nem kizárt, hogy az Orbán Viktornak kampányoló Németh Sándor ügyét elsimítják, miután Németh ügyvédje az Orbán-család ügyvédjeként is ismert Bajkai István fideszes képviselő ügyvédi irodája.

Az ügy új fordulatának számít, hogy Németh Sándor elkezdte a lopott vagyont a fia nevére íratni, és feltehetően ezzel a céllal hozták létre egyelőre 3 millió forintos alaptőkével a Németh Média Kft.-t, amely a tevékenységi körében olyan tételeket szerepeltet (műsorgyártás, marketing, reklám, stb.), amelyek az ATV-nek való műsorkészítés mellett az ATV egészének átvételére is utalhatnak. Ez azt jelenti, hogy ezzel a vezető lelkész eltüntetheti a bűnjeleket is, emellett az ATV-ből kilopott vagyont átjátszhatja a fia cégébe, ezzel pedig örökre eltünteti a Hit Gyülekezete vagyonát a Németh család kezén. Németh Sándortól még követelhetné a gyülekezete a lopott vagyon visszaadását, de Németh S. Szilárd már az apjától kaphatja meg a több milliárdos vagyont a székház tulajdonjogával együtt, és tőle már nem követelheti senki.

A Hit Gyülekezete bottal ütheti az ATV-ben levő vagyonának a nyomát. Ha a Németh Média Kft. átveszi Németh Sándor tulajdonrészét a Hadar Gold Kft.-ben, azzal az ATV fő részvényesének, a Broadcast Projekt Kft.-nek a 70 százalékos többségi tulajdonosává válik. A kisebbségi 30 százalékos tulajdon az Új Spirit Kft. nevén van, amely 39,5 százalékos kisebbségi tulajdonosa a Hadar Gold Kft.-nek is, de a cég ügyvezetője Németh (Kauzál) Alexandra, Németh Sándor lánya, aki lehetővé teheti, hogy a Németh Média Kft. (a Hit Gyülekezete apja által megszerzett pénzén) további tőkeemeléseket hajtson végre, egészen addig, hogy az egész projektben a Hit Gyülekezetének csupán néhány százalékos vagyona maradjon. Ezt pedig a Németh Média Kft. egy szürke esős hétköznapon baráti áron kivásárolja, és minden Németh Sándor fiának a nevére kerülhet.

Az ATV-t a Hit Gyülekezete vásárolta a hívők pénzén. A Hit Gyülekezete vásárolta ki az épületből és az ATV-ből a kisebbségi tulajdonosokat, a Hit Gyülekezete fejlesztette a csatornát, ezt is a hívők pénzén. Amikor minden elkészült, mindent kifizettek, a jelzálogok lekerültek, minden a Hit Gyülekezete cégeinek 100 százalékos tulajdonába került, és a székház a csatornával együtt legalább 5-6 milliárd forintot ért (ha nem többet), akkor Németh Sándor egy offshore céget jegyeztetett be Liechtensteinben, amely mögé elbújva megszerezte a Hit Gyülekezete ATV-ben levő vagyonának 60 százalékos többségi tulajdonát, majd X and A Kft.-t már elkezdte a fia nevére átjátszani. Most pedig létrehozták a Németh Média Kft.-t, ahova apránként a Hit Gyülekezete ATV-ben levő teljes vagyona átkerülhet.

Attól kezdve, hogy Németh Sándor nevéről a fia nevére kerül a vagyon, a Hit Gyülekezetének semmi köze nem lesz hozzá, és soha nem szerezheti vissza. Azt a Németh-család véglegesen ellopta. Nem mintha a Németh Sándor magánvállalkozásaként működő Hit Gyülekezete bármilyen lépést is tett volna a vagyona megmentése érdekében, mert a Németh Sándor által kinevezett formális testületeknek nincsenek valós jogkörei, a tagok érdekeit és befizetéseit senki nem védi. Akinek nem tetszk, hogy az éveken át nagy áldozatok árán befizetett pénze a Németh-család magánvagyona, a Németh gyerekek öröksége lesz, az legfeljebb távozik. Ha csendben teszi, legfeljebb nem átkozzák halálra és nem folytatnak üldözést ellene, nem járatják le. A hívek a pénzt „Istennek” adták, s az valóban az ő „istenüké”, Németh Sándoré lett. Hivatalosan ugyanis a tagok nem azért adakoznak, hogy Németh Sándornak és minden gyerekének nagy villája legyen és dúsgazdag médiavállalkozók legyenek, hanem „Isten munkájára”, az evangelizálásra.

Attól kezdve, hogy Németh Sándor kezéből csúszik át a vagyon a fia nevére, érvényét és hitelét veszíti minden hazugság, hogy Németh biztonsági okokból íratta csak a nevére a pénzt. Mint a Hit Gyülekezete vezetője vigyáz a vagyonra. Továbbá ő megérdemli, mert minden az ő fenomenális tehetségének és „karizmájának” köszönhető. Mindez ugyanis már nem igaz a fiára. Ha a Hit Gyülekezete vagyona Németh Szilárd és felesége tulajdona lesz, és ebből élik a NER-lovagok celeb életét, az már egy leplezetlen lopás, amit az eddigi hazugságok sem fedeznek el. Jellemző, hogy az ATV céges papírjait Németh Szilárd feleségének testvére, Stubenvoll Zsolt ügyvéd intézi, minden a családon belül marad.

Németh Sándor kedvenc hazugsága, hogy a Hit Gyülekezetét nem érte kár, mert az ATV értéke sokszorosára nőtt attól kezdve, hogy megvásárolták a kis gagyi ATV-t, és az kis vagyonrész, amit Németh a Hit Gyülekezete nevén – eddig – meghagyott, az is többet ér, mint az ATV értéke az induláskor. Ez azért nevetséges, mert az ATV értékének növekedése is a Hit Gyülekezete pénzén valósult meg, másrészt amikor Németh Sándor ellopta a többségi tulajdont, akkor a megnövekedett értékű ATV 100 százaléka a Hit Gyülekezete tulajdona volt. Amit Németh vezető lelkészként ellopott, az a Hit Gyülekezete vesztesége. Ami most Németh Sándoré, az a Hit Gyülekezete tulajdona lenne, ha Németh Sándor Júdás mintájára nem cseni el a közösből.

Mindennek akkor lesz jelentősége, amikor Németh Sándor gyülekezete szétesik vagy feldarabolják a felesége előrejelzése szerint, s a tagok, a kivált gyülekezetek, vidéki csoportok követelik a gyülekezet vagyonának rájuk eső részét. Az a vagyon akkor már a Németh-család tagjainak nevén lesz, akiktől már nem is tudják visszaszerezni, mert ők jogszerűen kapták az apjuktól. A terv átlátható és világos. Addig is a Németh Média Kft. lehet beszállítója az ATV-nek, Németh Sándor és a fia számlázgathat egymás között.

Németh Sándor az X and A Kft.-vel még azelőtt belépett a hirdetők és a Hit Gyülekezete csatornája közé, mielőtt nyíltan a nevére íratta az ATV többségi tulajdonát. Ezzel a hirdetési bevételekből halászhatott le magának bizonyos százalékot. Ezt csak a legpiszkosabb pártpénztárosok tették meg előtte, akik az általuk megszerzett állami pénz és a pártmédia közé beépítettek egy saját magáncéget, amely megsarcolta a hirdetésnek álcázott bevételt. Németh Sándor ugyanezt a módszert alkalmazta saját gyülekezetével szemben, mert amit ebből a saját cége keresett, azt a Hit Gyülekezetétől vette el.

Bartus László Fesz lesz című könyvében olvasható, hogy a 700 milliós alaptőkével rendelkező gyülekezeti cég, az Új Spirit Kft. az utóbbi öt évben folyamatosan veszteséges volt, míg az a cég, amelyben Németh Sándor lett a többségi tulajdonos, évente többszáz millió forintos adózás utáni nyereséggel zárt. Ezt nevezi Németh Sándor „Ábrahám áldásának”, csak ebben az a különös, hogy az a cég, amit ellopott, az áldott lett, a gyülekezete, amelynek ő a vezető lelkésze, átkozott. Az ő eltulajdonított cége virágzó fa, a meglopott Hit Gyülekezete cége bogáncsot és kórót terem. A kenet csak a Németh-családra folyik. A hívők csak fizetnek és szegényednek, a vezető lelkész pedig nem fizet, és csak gazdagodik. Szegény Jézus is jobban járt volna, ha kiegyezik Pilátussal, kampányol Heródesnek, és összefog Júdással.

Vagy még inkább, ha kirúgja Júdást, feljelenti a főpapoknál, ,s magához veszi a kasszát. Áldott és sikeres lett volna, mint Németh Sándor és családja. Keresztre pedig azokat feszítette volna, akiknek ez nem tetszik. Ha valaki ezt szóvá teszi, az keresztényüldöző és az ördög szolgája.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések