2024, június16, vasárnap
KezdőlapFesz leszNémeth Sándor: "A hitleri Németország nem volt nacionalista"

Németh Sándor: „A hitleri Németország nem volt nacionalista”

-

Németh Sándor vezető lelkész az 1848-as polgári forradalom és szabadságharc évfordulóján a magyar történelmet elemezte. Prédikációjában a magyar történelem eseményei nyilván egy véletlen folytán Orbán Viktor propagandájához igazodtak. Mint ismert, az orbáni propaganda szerint az európai kritikák mögött nem a jogállam felszámolásának kifogásolása, hanem a „nemzeti szuverenitás” és az Európai Unió „liberális birodalma” közötti konfliktus áll.

A prédikáció célja ennek alátámasztása volt. Németh Sándor úgy adott egy egészen sajátos történelmi áttekintést, hogy annak végső mondanivalója az legyen, hogy „sokkal több bajt okoztak a birodalmak, mint a nemzeti szuverenitás alapján álló országok”. Ezt kellett a hallgatóság fejébe verni: a birodalom rossz, a nemzetállam jó. Ebből kellett Orbánt igazolni.

Németh Sándornak a prekoncepció szellemében sikerült úgy dicsőítenie az 1848-as forradalmat, hogy közben az 1848-as forradalom követeléseit lábbal taposó Orbán-rendszer mellett szónokoljon. Az 1848-as forradalomról elfelejtette, hogy az liberális demokratikus alapjogokat követelt, amelyeket az Orbán-rendszer felszámolt, és ellenségének tekint. Ezeket ma Magyarországon a legkövetkezetesebben az elüldözött CEU képviselte. Az 1848-as szabadságharcot az a Szent Szövetség verte le, amellyel az Orbán-rendszer „keresztény Európáról” szóló ideológiája azonos. 1848 azokat a jogokat követelte, melyeket az Európai Unió képvisel és számon kér Orbánon. 1848-at pedig az Orbán-rendszer ideológiájának nevében verték le. Ebből kellett Németh Sándornak főznie, és Orbánt igazoló elméletet kerekítenie.

Ez azt jelenti, hogy Orbán Viktor rendszere az 1848-as forradalmat leverő Szent Szövetség oldalán áll. Ideológiai ellenfele pedig az 1848-as forradalom, és az annak eszméit képviselő Európai Unió. Németh Sándor pedig azt állította, nagyon helyesen, hogy másképp alakult volna Magyarország történelme, ha 1848-at nem verik le. Ahogy Magyarország történelme ma is másképp alakulna, ha Orbán Viktor – Németh Sándor hathatós közreműködésével – nem támasztja fel a Szent Szövetség szellemét, a „keresztény Európa” jogtipró ideológiáját. Németh Sándornak ezek után azt kellene mondania, hogy az Orbán-rendszer ideológiája 171 évvel ezelőtt is tragikus pályára lökte Magyarországot, és Orbán most ugyanazon a tragikus pályán indította el. Amikor a Szent Szövetség következményeitől sikerült végre megszabadulni, akkor Orbán Viktor feltámasztotta azt, és a „nemzeti függetlenségért” folytatott Unió-ellenes harca a Szent Szövetség folytatása. A NER az 1848-s polgári forradalom eszméi elleni küzdelem. Ebből kellett Némethnek olyan történelmi áttekintést nyújtania, amelyből Orbán Viktor hősies és pozitív színben tűnik fel.

Nem könnyű vállalkozás, de olyan embert, akinek a legmagasabb állami iskolai végzettsége érettségi, nem hoz zavarba. Hozzászokott, hogy a Biblia szövegét is a saját mondanivalójához, aktuális érdekeihez igazítsa, s az éppen támogatott politikai párt szolgálatába állítsa. A Biblia is ezt a szerepet tölti be a Hit Gyülekezetében, mert sok érdekes, kiforgatható történet van benne, amellyel alá lehet támasztani Németh Sándor aktuális mondanivalóját. A történelmi igazság attól függ, kinek a kopogtatócédulagyűjtése fizet jobban. Németh a mostani problémát is egyszerűen megoldotta: a márciusi ifjak követelése, polgári jogok, sajtószabadság és a feudális, tekintélyelvű Szent Szövetség közötti különbséget abban látta, hogy az utóbbi egy birodalom. S mivel az 1848-as szabadságharc hősei a nemzeti függetlenségért harcoltak egy birodalommal szemben, ezért Orbán Viktornak ők az elődei, és nem a Szent Szövetség, amelynek „keresztény Európájához” való visszatérést hirdeti. Az már nem fért bele az eszmefuttatásba, hogy a nemzeti függetlenségre azért volt szükség, hogy a „keresztény Európa” ideológiáját, amit ma Orbán képvisel, ne lehessen Magyarországra kényszeríteni.

Németh felcseréli a szerepeket: ma az Európai Unió 1848 eszméinek talaján áll. Orbán magát az új „Szent Szövetséget” építi Európában, hogy leverje 1848 eszméit. De Orbánt 1848-al azonosítja azon az alapon, hogy akkor az volt kisebbségben Európával szemben, most pedig Orbán „Szent Szövetsége”. Németh így ráhúzza 1848 eszméit Orbánra, a polgári jogokat képviselő Európai Uniót pedig szintén az ellenségével, az elnyomó Szent Szövetséggel azonosítja. Azon az alapon, hogy a nemzeti függetlenségért vívott harc 1848-ban egy birodalommal szemben zajlott, és az Európai Uniót Orbán is „birodalomnak” nevezi. Ez eddig is úgy hülyeség, ahogy van, de ráadásul az Európai Unió nem egy birodalom, hanem független és szabad nemzetek társulása, ahova Magyarország önként csatlakozott, s ahol Magyarország ugyanakkora jogokkal rendelkezik. Az EU olyannyira nem birodalom, hogy nem is tud gátat szabni Orbán jogtipró rendszerének, amely sérti az uniós normákat. A függetlenség kivívásáért nem kellene Petőfinek meghalni, elég lenne egy nyilatkozat, hogy Magyarország amilyen szabadon belépett, olyan szabadon kilép belőle. Ezt hasonlítani az osztrák császár és az orosz cár hadseregével, enyhén szólva ostobaság.

De az is sokatmondó, hogy Orbán azért nem akar kilépni a „birodalomból”, mert az Európai Unióval nem mint birodalommal van problémája, hiszen sorban vétózza meg a neki nem tetsző javaslatokat, hanem az Európai Unió szellemiségével, amely 1848 szellemiségével azonos. Nem lenne semmi baja a birodalommal, ha az a Szent Szövetség szellemiségét képviselné, s ő lenne a birodalom vezetője. Ezért a Hit Gyülekezetének vezetője keveri a szezont a fazonnal, meghamisítja a történelmet, amit egyébként is kénye-kedve szerint alakít az érdekei szerint. Mindezt istentiszteleten, isteni tekintéllyel előadva, prédikáció részeként a „szószékről”. A butítás struktúrája egyszerű, mint Orwell Állatfarmjának ideológiája: birodalom rossz, a nemzeti ideológia jó. Ennek az üzenetnek az oltárán azonban elvérzik az igazság, a képesítés nélküli vezető lelkész pedig súlyosan hamis állításokba csúszik bele.

*

A Szent Szövetség elnyomó rendszere után szervesen következik a történelemben a „keresztény” jellegétől megfosztott, szekularizált diktatúra, a nácizmus, amelynek alapja viszont a Németh által istenítendő nacionalizmus volt. Keveredik egymással a nacionalizmus és a birodalom, holott annak egymással szemben kellene állnia. De Németh ezt egy mondattal megoldja: „Nem gondolom, hogy a hitleri Németország nacionalista volt”, mondja. Németh Sándornak egy mondatban sikerült forradalmasítania a történettudományt, sutba vágva könyvtárnyi irodalmat, minden erről szóló ismeretet, és magukat a tényeket is. Most arra volt szükség, hogy a Hit Gyülekezete tagjai szeretettel tekintsenek Orbán Viktorra és a „nemzeti” eszmére a liberális „birodalommal”, az Európai Unióval szemben, és ha ehhez az kell, hogy Hitler se legyen nacionalista, a holokauszt kiváltó oka ne a nacionalista fajelmélet, hanem a német „birodalmi” jelleg legyen, akkor Hitler mostantól nem volt nacionalista, hanem legalább annyira szocialista.

Németh Sándor: Birodalmak árnyékában élünk | Sokkal több bajt okoztak a birodalmak, mint a nemzeti szuverenitás alapján álló országok. Ha 1849-ben két birodalom nem tiporja el együtt a magyar… | By Németh Sándor | Facebook

Sokkal több bajt okoztak a birodalmak, mint a nemzeti szuverenitás alapján álló országok. Ha 1849-ben két birodalom nem tiporja el együtt a magyar…

Mivel Orbán rühelli az Európai Unió által követelt jogállami normákat, birodalomnak nevezi az Európai Uniót, amely az 1848-as követeléseket akarja rákényszeríteni a szabad akaratukból csatlakozott államokra, ezért „nemzeti függetlenségi” harcot indított a liberális elnyomással szemben. Németh Sándor máris megtalálta a párhuzamot Hitler és az Európai Unió között: ez is birodalom, az is birodalom. Hogy a kettő nem éppen ugyanazt hirdeti, hanem az ellenkezőjét, nem számít. A lényeg, hogy mindkettő „birodalom” legyen. Csakhogy az Európai Unió nem birodalom, hadserege sincs, amivel megszállhatná Magyarországot. A voluntarizmus azonban győz, és ha másképp nem megy, akkor Hitler nem volt nacionalista, mert akkor nem lehet szembeállítani vele az ugyancsak „keresztény” Horthy-rendszert, Orbán Viktor szellemi elődjét, a Szent Szövetség szellemi örökösét.

Ezért az eszmefuttatásért Móricka is megbukna az érettségin (jobb helyeken megvizsgálnák, hogy a tanuló nem merítette-e ki a holokauszttagadás valamelyik tényállását), és nem lenne mentség az, hogy még nem hallott a német felsőbbrendűség ideológiájáról, a tiszta fajú árjáról, a német nacionalizmusról. Németh szerint a „bajt” a német birodalmiság jelentette, nem a nacionalista fajelmélet. Németh Sándor ennek tulajdonítja a holokausztot is, mert bár elismeri, hogy a nácizmus rasszista volt (nacinalizmus nélküli rasszizmus, brrrrr), de a probléma gyökere a birodalmiság. Németh Sándor odáig is hajlandó elmenni, hogy létezett a magyar társadalomban antiszemitizmus, de ha nem lett volna német birodalom, Németh nem hiszi, hogy „Magyarországon kiirtották volna a zsidókat”. Hallgassuk Németh történészt: „Antiszemitizmus volt, negatív diszkrimináció volt, jogfosztottság el tudom képzelni, hogy volt, antiszemita atrocitásra egészen biztos, hogy sor került volna, de nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a náci Németország nélkül Magyarország belement volna ilyen mocskos, piszkos, gonosz dolgokba.” Miért? Mert Németország birodalom volt, Magyarország pedig a nemzeti függetlenség talaján állt, mint ma Orbán. Világos, mint a nap.

Németh Sándor „el tudja képzelni, hogy volt zsidó jogfosztás”. Jó megérzései vannak a lelkész úrnak, érdemes lenne mesélni neki a numerus claususról és a zsidó törvényekről. De azt már nem tudja elképzelni a vezető lelkész, hogy az Orbán-rezsim szellemi elődje, a horthysta keresztény-nemzeti Magyarország belement volna piszkos dolgokba, ami alatt nyilván zsidók tömeges meggyilkolását kell érteni. Mert zsidók jogfosztása nem piszkos dolog, az nem olyan nagy probléma, abból nem következik a gyilkolás. Magyarországról nem tudja elhinni, hogy rosszat tett volna, mert Magyarország nem birodalom, Németország viszont az volt. Az aktuális üzenet szerint pedig ez a különbség.

Tájékoztatjuk Németh Sándor egyházvezetőt, hogy a Horthy-rendszer hivatalos állami ideológiája az antiszemitizmus volt. A keresztény-nemzeti identitás pedig azt jelentette, hogy nem zsidó. Magyarország, mint a náci Németország szövetségese, nem szemben állt a birodalommal, hanem szövetségese volt, és az oldalán harcolt. Ezért sokkal inkább a német birodalom részének volt tekinthető, mint ellenfelének, és ennek megfelelően vett részt a holokausztban is. De ha ez nem győzné meg Németh Sándort (akinek a Biblia is csak egy eszköz a kezében, nemhogy a történelem általa alig ismert tényei), akkor elmondjuk, hogy 1941. augusztus 27-28-án Kamenyec-Podolszkijban mintegy 23 ezer 600, többségükben Magyarországról kitoloncolt zsidót gyilkoltak meg, akiket a német birodalom beavatkozása nélkül, csak a független magyar nemzeti keresztény minisztertanács deportáltatott a biztos halálba. Talán ez is elég „mocskos, piszkos és gonosz dolog volt”.

Amikor Németh kimondta ezt a mondatot, hogy a náci Németország nem volt nacionalista, gyorsan hozzátette: „annyi volt a náci eszmében a nacionalizmusból, mint a szocializmusból.” Eszerint Hitler legalább annyira szocialista volt, mint nemzeti, ezért Hitler nacionalizmusa elhanyagolható. A nacionalizmus így pozitív érték marad. Németh ezt nyilván abból a szóból olvasta ki, hogy „nemzetiszocialista”. Fele nemzeti, fele szocialista, ezért Hitler csak félig volt nacionalista, de félig szocialista volt. Németh Sándor ezzel két legyet ütött egy csapásra, mert sikerült bagatellizálni Hitler nacionalizmusát, és sikerült kompromittálnia a szocialistákat Hitlerrel. Már Hitler is szocialista volt. A Hit Csarnok már elfelejtve, amely a szocialista párt támogatásával és a tőlük szerzett pénzből épült. A szocialisták, a baloldal, a liberálisokkal együtt Orbán ellenfelei, így Némethnek is ellenfelei.

*

A birodalom rossz, nemzeti eszme jó, erről szól a prédikáció. Németh nem tér ki arra, hogy az Isten országa is egy birodalom, sok nemzetet foglal magában, és éppen a nemzeti jelleget oldja fel. De a világ legnagyobb „birodalma” az Egyesült Államok, ahol a vallásszabadságnak, az állam és az egyház szétválasztásának köszönhetően a legtöbb övéhez hasonló gyülekezet működik, és a liberális demokrácia hazájában él a legtöbb keresztény. A „keresztény Európában” az olyan keresztényeket, mint ő, egyszerűen elégették. Németh Sándor a liberalizmusnak köszönhette, amíg szabad ember volt, mert a keresztény Orbán-rendszerben elveszítette a szabadságát. Ha nem prédikál ekkora baromságokat, akkor Orbán egy perc alatt töröltetheti a bevett egyházak közül, és egy másik percbe telik, hogy rászabadítsa az általa kézzel irányított ügyészséget, rendőrséget és adóhivatalt, akiknek talán még csalniuk sem kellene, hogy az egész vagyonát elkobozzák. Németh Orbán oligarchája, de a vazallusa is lett. Az SZDSZ ezt soha nem kérte.

Tehát megdől az Orbán támogatására létrehozott történelemhamisító elmélet, mert Németország nem a birodalmi jellege miatt gyilkolta meg a zsidókat, hanem a nacionalizmusa miatt, a nacionalista független keresztény-nemzeti Magyarország pedig nem volt mentes a tömeggyilkosságoktól azért, mert nem volt birodalom. Magyarország nem ellensége, hanem szövetségese volt a német birodalomnak, a megszállás után a birodalom része, a holokausztban is együttműködő partnere, harci szövetségese. A német „birodalom” a „keresztény-nemzeti” Magyarország lelkes közreműködése nélkül nem tudta volna végrehajtani a holokausztot. Magyarország nem vétlen. Ezt úgy beállítani, mint a „birodalom” jelleg okozta tragédiát, enyhén szólva történelemhamisítás. Arról nem beszélve, hogy Németh megfeledkezik egy birodalomról, a putyini Oroszországról, amellyel viszont kiváló kapcsolatokat épol Orbán, és amellyel szemben már rég elveszítette a nemzeti függetlenséget.

Most arról se beszéljünk, hogy olyan országok, mint Franciaország, nem adták a nácik kezére a francia zsidókat, a magyarok pedig igen. Annak az ideológiának a képviseletében, amelyet Orbán feltámasztott, és amelyet Németh Sándor védelmez. A történelem a Hit Gyülekezetében kicsit gyorsan változik, mert ugyanez a vezető lelkész, ugyanezekről az eseményekről húsz évvel ezelőtt  pontosan az ellenkezőjét állította. A magyarokat tehát a „nemzeti szuverenitás” nem tette jobbá, mert szuverén nemzetként is egy nacionalista, fajgyűlölő, antiszemita birodalomhoz csatlakoztak, és a birodalom nélkül is egy elnyomó, jogtipró, antiszemita rendszert működtettek. Németh Sándor a negyvenéves szovjet megszállást is a német birodalomnak, nem a keresztény-nemzeti Magyarország büntetésének tekint. Magyarország csak a német birodalom áldozata, ahogy a Szabadság-téri náci emlékmű ábrázolja. Orbán Viktor is ennek áldozata, akinek a németek vezette mai „liberális birodalom” felfüggesztette a néppárti tagságát. Így függnek össze a dolgok a Hit Gyülekezetében.

Németh Sándor az antiszemitizmus megítélésébe is új vonásokat hozott, mert ezek szerint a diszkrimináció, a jogfosztás bocsánatos bűn, a vele járó antiszemita uszítással együtt, amelynek nagyobb szerepe volt a magyar holokausztban, mint önmagában a német megszállás tényének. A német megszállás csak azt segítette elő, hogy a hivatalában maradt legitim magyar kormányzó törvényesen egy olyan kormányt nevezett ki, amely villámgyorsan a tettek nyelvére fordította azt a gyilkos indulatot, amely az antiszemitizmusában volt. Helybe szállította a zsidókat a gázkamrák mellé. A másik figyelemre méltó változás a Hit Gyülekezete különbejáratú történelemszemléletében, hogy Németh Sándor a rejtett párhuzamában egyenlőségjelet von a jogállami, liberális demokratikus Európai Unió és a náci birodalom között. Az Európai Unióba az lép be, aki akar, ha a jogállami feltételeket, az emberi jogokat tiszteletben tartja. A döntéseket a tagállamok hozzák, a közös normák önkéntesen vállalt feltételek.

Orbánt azért zavarja a liberális Európai Unió, mert a jogállami normákat számon kéri rajta. Nem építhet a „kereszténység” fedőneve alatt egy nyílt fasiszta rendszert. Ez a problémája vele, nem a bevándorlás, és nem a nemzeti függetlenség hiánya. Amit hiányol, az a zsarnokságra való szabadság. Azért nem távozik Orbán, mert ő egy fasiszta Európai Uniót akar, ahol az Orbán-rendszer normái a kötelezők. Orbánnak tehát nem a „birodalommal” van baja, hiszen maga is azt építene az Európai Unióból (néha Közép-Európai birodalomról is beszél), hanem a demokráciával, az emberi jogokkal. Németh Sándornak legújabban a liberalizmus lett az ellensége, mert egy illiberális lett a bukszája. Ezért átállt azok mellé, és azonosult az ideológiájukkal, akik az állam segítségével korlátoznák a kipécézett bűnösöket, ezúttal a melegek jogait, s ezen az alapon helyesli az állam és az egyház összefonódását. Mintha ez egy keresztény alapállás lenne. Ezt a hazugságot a Hit Gyülekezete húsz évvel ezelőtti kiadványai cáfolják legjobban.

Németh Sándor húsz évvel ezelőtt ezt még mint a katolicizmus reneszánszát, mint „rekatolizációt” ítélte el. Az 1848-as liberális demokratikus forradalmat leverő Szent Szövetség nem a birodalmi jellege miatt folytotta vérbe a magyar forradalmat, hanem annak a „keresztény európai” eszmének a nevében, amelyet ma Orbán Viktor képvisel, Németh Sándor támogat. Ezért Németh Sándoron úgy áll a liberális polgári jogokat jelképező kokárda, mint horthysta deportáló csendőr verőlegényen a Dávid-csillag. A politikai szélkakas (aki az SZDSZ-től jutott el annak a Soros Györgynek a szidalmazásáig, aki a kilencvenes évek végén a Hit Csarnok építését jelentős összeggel támogatta), beállt a politikai katolicizmus, a szentisváni állam, a „keresztény Magyarország” ideológiája mögé. Trump, Orbán és szélsőjobboldali összeesküvés-elméletek híve. Eljutott a gátlástalan manipuláció olyan szintjére, ahova a rendszerváltás utáni MDF csurkistáinak egykori történelemhamisítói soha nem jutottak el, s azt állítja, hogy Hitler nem volt nacionalista.

Ha ez kell ahhoz, hogy a trón és az oltár szövetségéből megszerezhető milliárdokat valaki bezsebelje, akkor Hitler legalább annyira szocialista  is volt, mint nacionalista. „Szocialista”, mondja Németh, „szo-ci-a-lis-ta”, hogy az egyszeri hitgyülekezetes is értse, ki az ellenség. Kire nem szabad szavazni, mert már Hitler is szocialista volt. A Hit Csarnok, ahol Németh előadja ezeket a szövegeket, a liberálisok, a szocialisták és Soros György pénzén épült. Azok a hitesek, akik adakoztak rá, szintén liberálisok, szocialisták, a keresztény-nemzeti antiszemita ideológia, az antiliberális eszme ellenségei voltak. Egy részük ma is ott ül, és nem veszi észre, hogy ugyanaz a fodrászt nem ismerő ember, ápolatlan külsővel a megjelenésében is erre a szélsőjobboldali eszmére emlékeztetve védelmezi a névleges kereszténységet, és az emberi jogok lábbal tiprását, ami ellen valamikor harcoltak.

Mindezt azzal indokolva, hogy melegek jogokat kapnak, és nem üldözik őket, az abortuszt és az ördögöt nem tiltják be, a jogállamokban nem vezetik be az inkvizíciót, nem égetik el a bűnösöket. Ha ezt a sok hazugságot félretoljuk, akkor az egész mögött egy multimilliárdos családi vállalkozás, hatalmas ingatlanok, óriási magánvagyon, egy hazug képmutató televízió áll, amely ellenzékinek mondja magát, de Orbán érdekében működik. A multimilliárdos Németh Sándor nem tud elszámolni a vagyonával, mert az nem jön ki egy lelkészi fizetésből. Ezért hamisítja meg ma már Hitlert is. A názáreti Jézus Krisztus dicsőséges nevében.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések