2024, május29, szerda
KezdőlapFesz leszNémeth Sándor a tüntető diákok megverését javasolja, hogy tiszteljék a tekintélyt

Németh Sándor a tüntető diákok megverését javasolja, hogy tiszteljék a tekintélyt

-

Hadházy Ákos osztotta meg a Facebookon „Gyűlölethadjárat a tanárok ellen” címmel Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezetőjének „prédikációját”, amelyben azt állítja, hogy a tanárok rángatták bele a tiltakozásukba a diákokat, akiket nem lázadásra kellene nevelni, hanem a tekintélyhez való helyes viszonyulásra. Németh szerint a diákok a tanáraik melletti kiállással azt tanulják meg, hogy miképpen kell belemászni náluk „fontosabb” és „értékesebb” emberek méltóságába. Ezzel szemben a fizikai erőt javasolja, ahogy korábban megverték a gyerekeket, ha nem tisztelték a „tekintélyt”.

Itt látható az adócsalásból és lopásból multimilliárdos „lelkész” tanítása, hogyan kellene tekintélytiszteletre nevelni a diákokat. Ha pedig a tanárok nem verik bele a tekintélytiszteletet a gyerekbe, akkor Németh szerint ők nem tanárok, hanem „valami más kategória”. Németh szövege teljes harmóniában van a középkori katolikus egyház totális elnyomó rendszerének, a hitleri nácizmusnak és az olasz fasizmusnak a pedagógiai elveivel. Ő maga felnőtt emberekkel szemben is terrort alkalmaz, nem fizikai veréssel, hanem lelki elnyomás, kontroll, zsarolás és megfélemlítés formájában.

Gyülekezeti propaganda a tanárok ellen | Egészen gyomorforgató, ahogyan a Fidesztől milliárdokat kapó gyülekezet milliárdos lelkésze a tiltakozó tanárokat gyalázza. Nem mellesleg: ez az… | By Hadházy Ákos | Facebook

Egészen gyomorforgató, ahogyan a Fidesztől milliárdokat kapó gyülekezet milliárdos lelkésze a tiltakozó tanárokat gyalázza. Nem mellesleg: ez az…

Ez nem kereszténység, hanem fasizmus. Németh azt az időszakot hozza követendő példának, amikor még nem voltak pszichológusok, hanem a nyers fizikai erő és a bántalmazás. Követendő példa gyanánt saját gyerekkorát hozta fel: elmondja, hogy gyerekként gyakran elment a falig, sőt azon túl is, és ilyenkor alapos és emlékezetes verést kapott, amit nem felejtett el. Németh szerint így kell nevelni a gyerekeket. A legfontosabb, hogy engedelmesek legyenek. Ez a diktatúrák ideológiája, engedelmes alattvalóvá kényszeríteni mindenkit. Tisztelni a fontosabb, értékesebb embert. Mint ő.

Megbízható forrásból származó információink szerint ő maga is ennek megfelelően járt el, még 19 éves korában is verte és fizikailag súlyosan bántalmazta a fiát, Németh S. Szilárdot, aki az ATV vezérigazgatója. Németh Sándor példája nagyon tanulságos, mert megmutatja, milyen szörnyetegek lesznek azokból a gyerekekből, akiket ütnek, vernek, fizikai erőszakkal a tekintélytiszteletre nevelnek. Orbán Viktor is vélhetően ott szenvedett súlyos lelki sérülést, hogy gyerekkorában durván verte, saját elmondása szerint még fejbe is rugdosta a vadállat apja. Azóta is bizonyít neki.

Németh azt állítja, hogy a veréstől „nem lett lelki sérült”, nem is érti azokat, akik beszélnek erről. Ezzel szemben mi állítjuk, és bizonyítjuk, hogy Németh Sándor egy súlyosan lelki sérült ember, aki durván visszaél az Istentől kölcsönzött hamis tekintélyével. Elnyomja, lelkileg megalázza, terrorizálja és megfélemlíti a környezetét, a munkatársait és a híveit. Mindezt azért tűrik, mert Istennel azonosítja magát, hogy aki az ő „tekintélye” ellen lázad, és az emberi méltóságát megvédi, az Isten ellen lázad. Ez teljes mértékben ellentétes a krisztusi tanítással, a Bibliával és a kereszténységgel.

A Biblia teljes félreértése, amikor abból a verést olvassák ki, mint nevelési módszert. A Példabeszédek szerint „Ne vond el a gyermektől a fenyítéket; ha megvered őt vesszővel, meg nem hal. Te vesszővel vered meg őt: és az ő lelkét a pokolból ragadod ki.” Ez nem azt jelenti, hogy veréssel kell engedelmességre, tekintélytiszteletre nevelni, a személyiségét összetörni, alattvalóvá tenni. Ez olyan esetekre igaz, amikor valakit a pokoltól kell visszatéríteni, a végső esetben kijózanítani. Nem azt jelenti, hogy mindig meg kell félemlíteni, ha rosszat tesz. Emberi roncsot csinálni belőle.

A Biblia szerint nem a törvény, nem a büntetés, hanem a kegyelem, az irgalom változtat meg mindenkit. Az Isten jósága az, ami megtérésre indít. A szeretet változtat meg, nem a verés. A tékozló fiúnak az apja kiadja a vagyon ráeső részét, elengedi. Megengedi neki, hogy eltékozoljon mindent, és reménykedve várja haza. Amikor megérkezik, nem megveri, hanem levágja neki a hízott tulkot, és hívja a zenészeket mulatni. A bibliai fizikai fenyítést ezekkel az igékkel összhangban kell vizsgálni. Amikor Isten fenyít, az mindig felemel. A Biblia nem egy állatról beszél, aki üti-veri a gyerekét.

Az a nevelés csődje, amikor valaki a veréssel próbálja a gyerekét bármire rábírni. Soha nem fog sikerülni. A bibliai „vessző” nem arról szól, hogy azzal kell a szülői akaratot rákényszeríteni a gyerek személyiségére. Nem azzal kell a jóra nevelni. Ez a legdurvább visszaélés és károkozás egy gyerekkel szemben. De a tanáraik mellett önként kiálló diákok dicséretet érdemelnek, nem büntetést. Aki ezeket a gyerekeket verni és büntetni akarja, aki nem büszke rájuk, az egy korlátolt, ostoba, gonosz ember.

A bibliai tekintély alapja nem a megfélemlítés és az elnyomás, hanem a szeretet. Tekintélye nem annak van, aki megköveteli, aki az alattvalóit elnyomja, hanem aki szereti a többi embert. A szeretet a tekintélyének az alapja. Bibliai tekintélye csak annak van, aki szeret és aki szolgája mindenkinek, ahogy Jézus Krisztus is szolgál: „Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” Ezzel szemben Németh Sándor nem szolgál, hanem uralkodik, és neki vannak szolgái. A szeretetet nem ismeri, neki nem jár bibliai tekintély.

Az Isten országa fordított elveken működik, mint a földi világ, amely a sátán királyságának uralma alatt van. A világban a pozíció a tekintély alapja, az Isten országában az a legnagyobb, aki a legkisebb. Németh Sándorral ellentétben Jézus erről azt mondja: „A pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és a kiknek azokon hatalmuk van, jóltévőknek hivatnak. De ti nem úgy: hanem aki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint aki legkisebb; és aki fő, mint aki szolgál.” Az Isten országában a legkisebb a legnagyobb, aki mindenkit szolgál, annak van tekintélye, nem az uralkodóknak.

Ami pedig a gyerekeket illeti, Jézus azt mondta, ha „olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképen nem mentek be a mennyeknek országába”. Ezt arra érti, hogy a gyerekek őszinték. A tanáraik mellett kiálló diákok pedig a legkeresztényibb erényt, az elesettek, az üldözöttek, a bántalmazottak melleti szolidaritást, kiállást képviselik. Csodálatosak ezek a gyerekek, akik nem annak örülnek, hogy kirugdossák a tanáraikat, hogy nincsenek órák, nem kell tanulni, hanem jó iskolát akarnak, kiállnak az igazságért az elnyomó gonosz hatalommal szemben.

Ezek a gyerekek a jövő reménye. Példát mutatnak a felnőtt társadalomnak is, amely szégyellheti magát, hogy nem áll egy emberként melléjük.

Németh Sándor, aki magát „kereszténynek”, sőt „lelkésznek” tartja, az elnyomó gonosz hatalom, a bibliai Heródes szerepében levő sátáni gonosz diktatúra mellett áll az elnyomottakkal szemben. A gyerekeket pedig a gonosz uralma alá akarná kényszeríteni, hogy az elnyomó uralom alá görnyedjenek, és tekintélyként tiszteljék a sátánt. Ebből mindenki láthatja azt, hogy Németh nem krisztusi, hanem sátáni ember, nem az Isten, hanem a sátán szolgája. Köze nincs Jézushoz és az Isten országához, a természete és a magatartása ellentétes a Bibliával. Németh egy báránybőrbe bújt farkas.

Németh Sándor nem keresztény, pénzimádó gyülekezete nem egyház, hanem stresszgyár, egy fasiszta diktatúra és családi maffia keveréke. Isten, a kereszténység és az egyház nevével visszaélve egy fasiszta diktatúra támogatója és védelmezője, méghozzá pénzért, súlyos állami milliárdokért, a bűncselekményeivel szembeni politikai védelemért. A pénz és a hatalom megszállottja, sátáni uralom szolgája, és maga is ilyet működtet. Embereket átkoz, kifoszt, meglop, lelkileg terrorizál, megfélemlít, megaláz és kontrollál, engedelmességre kényszerít, tekintélyuralomra nevel.

Mindez ellentéte mindennek, amit a Biblia mond, ellentéte Isten természetének és szeretetének. Most pedig már arra uszítja a felnőtt társadalmat, hogy verjék a gyerekeket, törjék össze a lelküket, a személyiségüket, tapossák el az igazságérzetüket, és kényszerítsék őket egy tekintélyuralmi elnyomó rendszer uralma alá. Ez az ember nem főpap, hanem fősátán. Egy jogállamban börtönben rég börtönben lenne. A verés nem segített rajta, egy bűnöző, sátáni, gonosz ember lett belőle. Élő példája annak, hogy a verés milyen szörnyetegeket, lelkibeteg embereket hoz létre.

Németh egy képesítés nélküli, érettségizett állelkész, közönséges szélhámos, sarlatán, rágalmazó, hazudozó, tolvaj, köztörvényes bűnöző. Ennyit segített neki a maradandó emléket nyújtó verés. Egy korlátolt, műveletlen, fasiszta diktátor lett belőle. Szerencséje lesz, ha börtön nélkül megússza. De az utolsó ítéletet nem ússza meg. Nem cserélnénk vele az összes lopott vagyonáért sem.

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések