2024, április20, szombat
KezdőlapKiemelt fő hírNincs nagyobb meghasonlás a világon, mint egy illiberális fasiszta zsidó állam

Nincs nagyobb meghasonlás a világon, mint egy illiberális fasiszta zsidó állam

-

Nehéz lenne elhallgatni és szőnyeg alá söpörni azt a tényleges veszélyt, ami már egy évtizede Izrael feje fölött lebeg, mióta Benjamin Netanjahu ideológiailag csatlakozott az illiberális fasisztákhoz, miszerint a zsidóság többezer éves üldöztetése, s a holokausztban elszenvedett egyedülálló népirtás után létrejöhet az első, velejéig rohadt, zsidóságától megfosztott, pogány és fasiszta zsidó állam, amely a zsidóság önfeladásával és szellemi megsemmisülésével egyenlő.

(Itt már nem arról van szó, hogy az izraeli jobboldal kemény a palesztinokkal és arabokkal, s nem ad jogokat az ellenségnek. Netanjahu illiberális fasiszta rendszere az izraeli zsidó polgárok jogait támadja, a demokráciát és a jogállamiságot számolja fel. Ugyanúgy, mint Orbán fasiszta diktatúrája.)

A Biblia szerint ez minden bizonnyal létrejön, mert csak így ülhet be a jeruzsálemi harmadik templomba az Antikrisztus, ami elindítja az apokalipszist, a világ és a zsidóság soha nem látott végét és pusztulását. Az Antikrisztus, mint világdiktátor, aki Izrael Istenének ellentéte és legnagyobb ellensége, akit a mai meghasonlott, önmagából kifordult hamis kereszténység termel ki, kinek előképei a fasiszta illiberális államformát építő szörnyetegek Putyintól Orbánon és Trumpon át az összes „keresztény” diktátorig, építi meg a harmadik templomot, s maga ül be istenként mutogatva magát.

Egy pogányfasiszta zsidó állam nélkül ez elképzelhetetlen, még akkor is, ha a zsidóság a pogány bálványt felismeri majd, ellenáll neki és visszatér igazi önmagához, ami minden korábbinál nagyobb pusztulását okozza majd, s amely a Biblia szerint a zsidó Messiás visszajöveteléhez vezet, aki megmenti őket. A bibliai próféciák perspektívájából visszatérve a mai valóságba, Benjamin Netanjahu minden bizonnyal a zsidó történelem legnagyobb árulója és legkártékonyabb figuráinak egyike lesz, ha megnyitja az utat ennek, s egy vallásos, de ízig-vérig pogány országot csinál a zsidó államból.

Nem lehet megkerülni a veszéllyel való szembenézést, miután néhány napja százezres tüntetés volt Tel Avivban, amelyen Izrael elfasizálódása ellen tüntettek, és visszatérő üzenete volt az izraeliek félelmének, hogy nem akarnak olyan ország lenni, mint az Orbán által létrehozott illiberális, antidemokratikus, lényegét tekintve a legpogányabb, fasiszta Magyarország, ami nemcsak ideológiailag antiszemita (értsd: antiliberális), hanem mindennek az ellentéte, ami „zsidó”, amiért a zsidóság létezése óta szenvedett, és amely pozitív értelemben megkülönböztette a pogányoktól a zsidóságot.

Ennek megértéséhez be kell azonosítanunk az Orbán-rendszert, ami nem más, mint a Biblia által babiloni rendszernek nevezett konstrukció, amelynek lényege egy hamis vallás összefonódása az elnyomó, zsarnoki államhatalommal, amelynek hamis ideológiáját adja. Ez a hamis vallás a lényegétől megfosztott, annak ellenkezőjére kifordított kereszténység, amelyről Amerikában is elindult egy jelentős párbeszéd, amelyet valódi keresztények kezdeményeztek, hogy a demokráciaellenes jogtiprást segítő politikai „kereszténység” nem kereszténység, hanem annak az ellentéte.

A Bibliában világosan le van írva az antikrisztusi világbirodalom, világdiktatúra, amely a világ végéhez vezet, a fenevad és a fenevadon ülő „parázna asszony” (hamis vallás) szövetsége lesz. A nagy „Babilon”, mely a konstantinuszi pogány fordulat után jött létre, a középkori katolikus egyházban (amely „részeg a szentek vérétől”) öltött testet, de azóta ebbe betagozódott a protestantizmus és a neoprotestantizmus is, a pünkösdi-karizmatikus evangelikál mozgalommal az élen, amely az új típusú illiberális fasiszta rendszerekkel fonódik össze. Most ez törénik a zsidó Izraelben is.

A zsidó vallásban ugyanaz a hamis vallási irányzat jön létre, mint ami a zsidókereszténységben végbement, ez pedig a bibliai értelemben vett „zsidóságtól” való elszakadás és az elpogányosodás, a pogány rendszerekhez való hasonulás. Ez a világ történelmének legdrámaibb és legtragikusabb meghasonulása, amelyhez nincs fogható. Mert a pogányok csak önmagukhoz tértek vissza, amikor a bibliai hitet „keresztény” színezetű pogány vallásra cserélték. De a zsidóság önmaga lényegét adja fel, ha elpogányosodik egy hamis vallás és az államhatalom összefonódásával, vagyis „katolizál”.

Azok az igazi zsidók, akik az Ábrahám hitéből valók, ahogy a zsidóság egyik legnagyobb rabbija, az eredetileg farizeus Saul, aki később Pál néven a pogányok zsidókeresztény apostola lett, mondta: nem az a zsidó, aki külsőképpen az, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az. Miközben származása alapján nyilvánvalóan zsidó az, aki Ábrahámtól származik, de a zsidóságnak van egy belső lényege is, ez pedig az Isten ismerete, és mindaz, ami abból fakad.Ez pedig homlokegyenest ellenéte annak, ami pogány, ami nem zsidó. Ez a választófal zsidók és pogányok között.

A zsidóságnak ebből a lényegéből, az Ábrahám, Izsák és Jákób Istenének ismeretéből fakad, hogy a zsidóság a föld sója, akik mindenkor a szabadság és az emberi jogok szószólói, mert Izrael Istene nem zsarnok, nem jogtipró, hanem gyűlöl minden zsarnokságot és jogfosztást. Szemben a pogányokkal és a pogányok hamis isteneivel. Amikor Netanjahu, mint ugyanazoknak a szörnyetegeknek (a kezdetben csak gátlástalan választási technikát tanító Arthur Finkelstein és körének) tanítványa, mint Orbán, illiberális fasiszta államot épít, a zsidóság lényegét és küldetését semmisíti meg.

Az orbáni illiberális fasiszta állam a bibliai értelemben vett „pogányság” szubsztanciája, az istentelenség szinonimája, minden mennyei, isteni szépnek, jónak és igaznak tagadása és ellentéte, ami az antikrisztusi jellemzőkre (miszerint a hazugságban van az ereje és törvénytaposó) épül, ezért ennek átvétele nemcsak a zsidóság, hanem Izrael Istenének megtagadása, és mindannak elárulása, amit ez a nép évezredeken át őrzött, amiért a kiválasztása történt, amiért évezredeken át szenvedett. Függetlenül attól, ki volt vallásos, ki nem. Ez zajlik most Netanjahu vezetésével Izraelben.

Mert ennek a pogány, istentelen, antikrisztusi rendszernek megvannak a politológiai kategóriákkal leírható jellemzői, s mivel Orbán nagyon rövid idő alatt hozta létre a maga illiberális fasiszta rendszerét, megvan a pontos forgatókönyve is. Az elsőre megbukó, majd visszatérő fasiszta diktátorok, mint Netanjahu (esetleg Trump), tanulnak a „hibáikból”, s amikor újra lehetőséghez jutnak, nem elégszenek meg a korlátozott demokráciával, belekezdenek az illiberális fasiszta rendszer kiépítésébe: sajtószabadság felszámolása, bíróságok önállóságának megszüntetése, leválthatatlanság.

A magyarok lépésről lépésre el tudnák mondani az illiberális fasiszta rendszerek kiépítésének modelljét, amelynek indoka a hamis vallási ideológia, a trón és az oltár szövetsége, összefonódása, s amely hazugságra, populista propagandára, összeesküvéselméletekre épül, „haza, család, erkölcs” hamis talapzatán áll, amely zsarnoksághoz, jogfosztáshoz, törvénytaposáshoz vezet. Ennek korai mintája megtalálható Mussolini fasiszta rendszerében és a hitleri nácizmusban is szélsőséges formákban, de valódi előképe a középkori pogány katolikus egyház és a császárság államformája.

Az izraeli tüntetők nagyon pontosan dekódolták ennek lényegét, amikor „Bibius Caesar” táblákkal vonultak fel, amivel megmutatták ennek az ocsmány, pogány, fasiszta rendszernek a szellemi és ideológia hátterét, s az államforma lényegét is, az elnyomó római birodalmat, mint előképet. A Biblia szerint a római birodalom épül újjá a hamis római (konstantinuszi) pogánykereszténység és a zsarnoki államhatalom szövetségében. Ennek zsidó mutációja a Netanjahu által épített illiberális fasiszta zsidó állam, amely a világ legnagyobb torzszüleménye.

Az már csak természetes, hogy a zsidó fasiszta államot is egy korrupt bűnöző építi, nem egy szent. Ezek mindig is azok voltak, a hatalom és a pénz szerelmesei, degenerált és beteg emberek, akik a világ gonosztevői, kártevői és pusztítói. Természetesen mindig Isten és a vallás nevében, a nacionalizmussal összefonódva. Végezetül egy csendes megjegyzés a magyaroknak, akik Orbán pogány, istentelen, zsarnoki rendszerét eltűrik, s ezzel támogatják: ha Orbán ezzel az antikrisztusi rendszerek gerjesztője, kovásza lesz, a magyarok az utolsó ítéletben nemzetként szörnyű ítélet alá esnek.

Akit ez bővebben érdekel, olvassa el, amikor a zsidó Messiás a világ végén elválasztja egymástól a kecskéket és a juhokat.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések