2024, május25, szombat
KezdőlapKiemelt fő hírOrbán bevallotta, hogy ideológiai átnevelő táborok lesznek az egyetemek

Orbán bevallotta, hogy ideológiai átnevelő táborok lesznek az egyetemek

-

Már szemünk sem rebben, amikor Orbán ideológiai alapon kitagadja Magyarország felét a nemzetből, mert nem keresztényfasiszta ideológiát vall. Ezt tette ezúttal is szokásos pénteki rádiós szentbeszédében, amikor a magánalapítványokba kilopott, fideszes politikai komisszárok és strómanok uralma alá rendelt egyetemekről beszélt. Azt mondta, „a baloldal ugye egy internacionalista képződmény Magyarországon, az egyetemek pedig nemzeti intézmények”.

Orbán ezzel lekommunistázott mindenkit, aki nem fideszes fasiszta, és a nemzethez való tartozását is kétségbe vonta. Az egyetemek a nemzet részei, a baloldali gondolkodású emberek nem azok. Orbán azt állította, hogy az egyetemek „a nemzeti szuverenitás, a nemzeti önismeret, öntudat, a nemzeti műveltség, a nemzeti kultúra letéteményesei”, a baloldali és liberális demokrata polgárai az országnak viszont nem tartoznak ehhez, nincs közük a nemzeti szuverenitáshoz, a nemzeti önismerethez, a nemzeti műveltség és a nemzeti kultúrához. József Attilának nincs köze a nemzeti kultúrához, csak Wass Albertnek.

Orbán ennek megfelelően kijelentette, hogy „amikor majd ezeket az alapítványokat fölállítjuk, és fölkérjük a kurátorokat, akkor olyan embereket fogunk majd oda felkérni – ez Palkovics miniszter úrnak a tisztje -, akik rendelkeznek ezzel a nemzeti szemlélettel. És ezért én nem tudok jó szívvel javasolni senkit sem ilyen kuratóriumba, aki egyébként egy internacionalista, globalista szemléletű ember, mert akkor az egyetemeket is ebbe az irányba vinnék el. Tehát nagyon helyes és jó, hogy éppen most, amikor nemzeti kormányunk van, pontosan most állítjuk hosszú távon is kiszámítható pályára az egyetemeinket, mert ezek így megmaradnak a nemzeti érdek és a nemzeti gondolat körében”.

Azt nem tudjuk, hogy pontosan mit jelent a „nemzeti” szemlélet, de vélhetően a Fidesz keresztényfasiszta ideológiáját, amely a politikai katolicizmus uralmát a fasiszta állam eszközeivel igyekszik megteremteni. Orbán és fasiszta ideológiájának sötétségére jellemző, hogy maga a (lényegétől megfosztott) kereszténység, a politikai katolicizmus is internacionalista és globalista ideológia, a szentágostoni-szentistváni államelmélet is az, amiképpen a fasizmus is az. Orbán keresztényfasiszta ideológiájának nincs egyetlen eleme sem, amely ne internacionalista és globalista jellegű lenne.

A „nemzeti kormány” elnevezés kirekesztő, alkotmányellenes, ideológiai és világnézeti alapon megkérdőjelezi ugyanolyan magyar emberek, magyar állampolgárok magyar nemzethez való tartozását, és azt a lehetőségét, hogy ugyanolyan jogokat élvezzenek, mint keresztényfasiszta fideszes polgártársaik. Orbán nyíltan elismerte azt, hogy az egyetemeket azért szervezték ki magánalapítványokba, hogy azokat egy ideológia képviselőinek az uralma alá helyezzék, az egyetemeket a fideszes államideológia alapján megtisztítsák a nem keresztényfasiszta tanároktól, professzoroktól és diákoktól, és ideológiai átnevelő tábort csináljanak belőlük.

Ez politikai tisztogatás, ideológiai és világnézeti kirekesztés, diszkrimináció, terror, diktatúra és fasizmus. Még a keresztényfasiszta alaptörvényben is az áll (miután a megpuccsolt, demokratikus Alkotmányból benne maradt), hogy az állam világnézetileg semleges, nem tehet különbséget jogait tekintve világnézeti alapon a polgárai között. Az alaptörvény lelkiismereti- és vallásszabadságról szóló része garantálja a hit, a meggyőződés, a világnézet szabadságát. Az oktatás szabadsága, az egyetemi autonómia kizárja, hogy politikai-ideológiai komisszárokat helyezzenek az egyetemek fölé, akik megkövetelik egy állami ideológia érvényesítését.

Ez megengedhetetlen az Európai Unióban, ez sérti a jogállamiságot, a világnézeti egyenlőséget, az egyetemi autonómiát és szabadságot. Ez konkrétan fasizmus. Orbán fasiszta állama azt a hamis látszatot keltette, mintha az egyetemek nyugati mintára az államtól való függetlenséget kapnak, hogy még önállóbbak legyenek, miközben a totális ideológia terror, elnyomás, agymosás és cenzúra, politikai tisztogatás következik be, amit nem lehet Orbán államán számon kérni, mert azt hazudják, hogy magánegyetemekről van szó (amiket egyébként az állam tart el), és azállam nem szólhat bele. Mintha semmi köze nem is lenne az egyetemek megszállásához orbánnak, aki világosan elmondta, hogy ideológiai alapon fogják a kuratóriumokat felállítani, akiknek feladata a vélemény-, gondolat-, világnézet-, oktatás szabadságának felszámolása.

Véget kellene vetni annak az orbáni paradigmának, mindenkit van joguk hülyének nézni. A bíróságokon is ismert a színlelt és csalárd szerződés, a csalás. Ez az egész egyetemek elleni hadművelet csalárd és hamis, érvénytelen és törvénytelen. Éppen úgy, mint Orbán egész kerestzényfasiszta rendszere, alaptörvénybe foglalt ideológiája, amit a nemzettel azonosítanak. Ha Orbán érvényt szerezne annak, ami abban van, és amit az egyetemkkel kapcsolatban is megfogalmazott, el kellene venni a fél ország állampolgárságát és ki kellene utasítani az országból, mert az orbáni ideológia, az alaptörvény szerint nem „magyar”.

Ezzel szemben az állampolgárság megmarad, csak megbélyegeznek mindenkit idegennek, nem magyarnak, a nemzethez nem tartozónak, és korlátozzák a jogaikat, hogy milyen állásokat tölthessenek be, mint például egyebek mellett egyetemi tanárok nem lehetnek. Ez rosszabb, mint a numerus clausus, mert ott a zsidók arányszámait határozták meg, itt viszont nulla számú tanár lehet, aki nem keresztényfasiszta. A diktatúra mindenhol megteremti a kétszintű magyarságot: azokat, akik a nemzethez tartoznak, és azokat, akik nem tartoznak a nemzethez, mert más a világnézetük, ezért jogaikban korlátozottak és megtűrtek.


Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések