2024, április15, hétfő
KezdőlapKiemelt fő hírOrbán is felelős a Srí Lanka-i mészárlásért

Orbán is felelős a Srí Lanka-i mészárlásért

-

A Srí Lanka-i védelmi miniszter helyettese azt mondta, hogy minden idők egyik legvéresebb terrortámadása a nyomozás eddigi adatai szerint az új-zéland-i christchurchi mecsetekben elkövetett március 15-i tömegmészárlásra adott válasz. Az új-zélandi Christchurchben 50 muszlimot gyilkolt meg egy szélsőjobboldali ausztrál férfi, aki tettét a „keresztény kultúra” védelmével indokolta. A keresztény terrorista azért ölte meg a mecsetben imádkozó muszlimokat, mert elhitte a muszlim bevándorlásról és a keresztény kultúra veszélyeztetéséről szóló hazugságokat. Trumpot dicsőítette és Kelet-Európában, Magyarországon is járt, és ezekből a forrásokból sajátította el azt az ideológiát, amely alapján úgy érezte, tennie kell valamit.

Az új-zéland-i tömeggyilkos a „keresztény kultúra” védelmének ideológiáját fordította le a tettek nyelvére. A Srí Lanka-i iszonyatos terrortámadás erre adott válasz, és bosszú a legyilkolt muszlimokért. Ezekért a mészárlásokért azok a politikusok a felelősök, köztük nem elhanyagolható mértékben Orbán Viktor, akik szándékosan élezik a konfliktust a különböző vallások és kultúrák között. Az ő ideológiájuk egyenes következménye a vallási alapú terrorizmus. Nincs lényegi különbség a muszlim és a keresztény uszítók és gyűlöletkeltők között.

A liberalizmust gyalázó illiberális fasiszták a vallások és kultúrák békés egymás mellett élésének lehetőségét tagadják. Azzal riogatják az embereket, hogy a más vallású és más kultúrájú emberek veszélyt jelentenek rájuk, a vallásukra, a kultúrájukra és a nemzeti identitásukra. A hazug propaganda olyan mértékű gyűlöletet és kétségbeesést szít, hogy a vallási fanatikusok szélsőségesei úgy érzik, meg kell védeni a vallásukat és a kultúrájukat, amelynek nincs más módja, ha a liberalizmust elvetik, mint a másik valláshoz tartozó emberek legyilkolása. Ezért a gyilkosságokért a felelősség azokat a politikusokat terheli, és azok a vallási hitszónokok, prédikátorok osztoznak ebben, akik a más vallású emberek ellen uszítanak, eltúlozzák a másik vallás térhódítását, annak veszélyeit, és összeesküvés-elméleteket terjesztenek.

Nemcsak muszlim terrrorizmus van, hanem keresztény terrorizmus is létezik. A kettő logikája ugyanaz, és ugyanolyan hazug propaganda áll a keresztény terrorizmus mögött, mint az iszlám terrorizmus mögött. Akik nem húznak egyenlőségjelet a kettő között, hanem a saját vallásuk nevében elkövetett tömegmészárlást bagatellizálják, magányos elmebeteg terrorista cselekményének tartják, míg a muszlim terrorizmust a másik vallásából vezetik le, azok ugyanolyan hazug propagandát folytatnak, mint az iszlám radikálisok hitszónokai. Ez a fajta megkülönböztetés felbujtás egy újabb terrortámadásra. Mindkét vallás szent könyvei tartalmaznak olyan szövegeket, amelyek a környezetükből kiragadva alkalmasak arra, hogy gyilkos ideológiát gyártsanak belőlük, miközben a keresztény és a muszlim tömegek is a gyűlöletkeltés nélkül a békés egymás mellett élés hívei. Akkor is, ha kölcsönösen nem fogadják el egymás vallási tételeit.

A liberális demokrácia lényege éppen az, hogy az állam szekularizált, világnézetileg semleges, nem tesz különbséget hit és világnézet dolgában, nem rangsorolja az állampolgárai hitét és egyházait, hanem a vallásszabadság nevében egyenlő jogokat és szabad működést tesz lehetővé. Elismeri mindenki jogát arra, hogy az igazságot keresse, az általa vélt igazságot képviselje, hirdesse és terjessze, amit szabadon elfogadhat vagy elutasíthat bárki. A vallás magánügy, az állam csupán a jogokat és a jogi kereteket biztosítja ehhez. Emellett megvédi mindenki hitét, szabadságát és emberi méltóságát. Az illiberális és fasiszta állam ezzel szemben különbséget tesz polgárai vallása, hite, világnézete és egyháza alapján, rangsorolja őket, értéksorrendet állít fel, és egy vallással azonosítja a nemzeti identitást. Tagadja a vallások és a kultúrák békés egymás mellett élésének lehetőségét, kétségbe vonja azt, hogy valaki akkor is képes megőrizni a hitét, vallását, kultúráját, ha mások is szabadon gyakorolhatják ettől eltérő világnézetüket.

Az illiberális keresztény állam logikája megegegyezik az iszlám radikálisok és fanatikusok logikájával, amely szintén tagadja a más vallásúakkal való békés egymás mellett élés lehetőségét. A muszlim országok sarija törvénykezéseinek megfelelője a „keresztény országok” gyakorlata, amelyben az állam és az egyház összefonódik, az állami törvényeket pedig a keresztény vallás tanításai alá rendelik. A keresztények a saját vallási tételeik igazságáról és helyességéről éppen úgy meg vannak győződve, mint a muszlimok saját vallási törvényeikről, ezért csak a másik esetében ítélik el, ha az állam a vallási tanokat és törvényeket ráerőlteti a polgáraira. Ez azonban a világnézeti szabadság súlyos sérelmével jár és vallási konfliktusokhoz, vallási alapú háborúskodáshoz vagy terrorcselekményekhez vezet.

A vallás és a nacionalizmus összekapcsolása gyilkos elegy. A kettő együtt biztos recept a gyilkolásra. Azok a politikusok, mint Orbán Viktor, akik egy vallással azonosítják a nemzetet, és e vallás alapján adnak a nemzetnek nacionalista felsőbbrendűségi tudatot, majd a saját legitimitásuk alapjává teszik ennek megvédését, országukat a sötétség, az elbutulás, a jogfosztás, az elszegényedés és végső soron a gyilkolás irányába terelik. Ha ezután azzal riogatják az embereket, hogy a más vallásúak szándékos támadást indítanak ellenük, a vallásuk és a nemzeti identitásuk ellen, akkor csak idő és szerencse kérdése, hogy az háborúba, polgárháborúba vagy súlyos terrorcselekményekbe torkolljon. Ezért kizárólag a hazug uszítót terheli minden felelősség, aki gyűlöletet keltett más vallású és kultúrájú emberek között.

A globalizációnak köszönhetően a gyilkos eszmék nem állnak meg az országhatárokon, hanem az egész világon hatnak. Ha Orbán Viktor ezt a gyilkos eszmét világméretekben terjeszti, propagálja, és erre építve az egész világot az illiberalizmus oldalára akarja állítani, ha fasizálni akarja az egész világot, akkor nem kell csodálkozni azon, ha az általa hirdetett eszmék akár a világ másik felén is törmegmészárlásra uszítanak hozzá hasonló elmebetegeket. A holokauszt a bizonyítéka annak, hogy az összeesküvés-elmélettel összekapcsolt kulturális, nemzeti, vallási, faji fenyegetettség keltése egy olyan logikai láncolatot indít el, amelynek utolsó állomása a „végső megoldás” gondolata. Nincs más kimenetele az orbáni logikának. Ez ugyanaz a logika, mint a nácizmus logikája. A muszlim terroristák is ide jutnak el e logika szerint és a keresztény terroristák végállomása is egy emberekkel teli zsinagóga vagy mecset.

Meg kell nézni a magyarországi egyházak és keresztény gyülekezetek esetében is, hogyan viszonyultak a két terrortámadás áldozataihoz. Ha a lemészárolt muszlimok kevésbé fájtak nekik, mint a lemészárolt keresztények, akkor hamis mércével mérnek és nem is saját hitelveik szerint járnak el. Akkor ők már fertőzöttek, mérgezettek a muszlimgyűlölettel, és a szívükben már ott van a gyilkos mag. Egy kereszténynek még jobban kellene sajnálnia a lemészárolt muszlimot, aki hite szerint a pokolba jut, mert a legyilkolt keresztények a mennybe kerülnek. Ez nem azt jelenti, hogy a keresztény áldozatokat nem kell a legmélyebb fájdalommal elsiratni, hiszen borzalmas terrorcselekmény ártatlan áldozatai. Mélyen együtt kell érezni a hozzátartozóikkal és a vallási közösségükkel is. De az együttérzés kijár a keresztény terrorizmus muszlim áldozatainak is.

Le kellene vonni egy új-zéland-i keresztény mészárlás tanulságait, hogy helyes-e keresztényeknek a muszlimok ellen uszítani, szervezett és ellenséges szándékú bevándorlással fenyegetni, más vallásúakat dehumanizálni. De nem ez történik, csupán elhatárolódnak az elkövetőtől, miközben az elkövető csak komolyan vette ezeket az állításokat, és levonta a gyűlöletkeltésből az egyetlen logikus következtetést, hogy a veszélyt el kell hárítani: a „keresztény kultúrát” meg kell védeni, és erre nincs más mód, mint az ellenség elpusztítása. Ezek ordas eszmék, és amíg egyes felelőtlen és gátlástalan politikusok a vallások egymás elleni uszításával próbálnak politikai tőkét kovácsolni, és az egyházi vezetők a világi diktátorokhoz hasonlóan bűnbakképzéssel és állandó ellenségképpel akarják a hívők feletti uralmukat megerősíteni, addig ártatlan áldozatok százait és ezreit fogják legyilkolni. Az uszítók, az igazi felelősök pedig nagy kiáltozások közepette képmutatón elsiratják őket, mintha nem ők maguk lennének a gyilkosaik.

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések