2024, április14, vasárnap
KezdőlapKiemelt fő hírSemjén teóriái alapján mindenkit be kellene fóliázni

Semjén teóriái alapján mindenkit be kellene fóliázni

-

Semjén Zsolttal készített nagyon építő videóinterjút Tusnádfürdőn a Telex korunk nagy kérdéseiről, a homoszexualitásról és a fóliázásról, amire az élő interjúban a riporternek nem volt esélye minden lehetséges ellenvetést megfogalmazni, ezért kénytelenek vagyunk Magyarország hivatásos keresztény politikusa állításait a helyiérték táblázatban elhelyezni. Semjén azt állította először is, hogy bűn a homoszexualitás, az pedig az ő (így az egyházak) vallásszabadságába tartozik, hogy bűnnek nevezzék, ami bűn. Rendben, vezessük végig a gondolatot.

Ezért Semjén még a meleg barátainak is megmondja, hogy ez bűn, mert ő az igazságot akkor is megmondja, ha az nem tetszik, mert ő egy ilyen egyenes (értsd: keresztény) ember. Ám ennek csak örülni lehet, mert ebben az esetben nyilván nemcsak a meleg, hanem a tolvaj barátainak is megmondja, hogy lopni bűn, még akkor is, ha előtte hozunk rá egy törvényt, oszt jónapot. Vagy még azt sem. Semjén Zsolt vallásfelfogása már eljutott odáig, hogy minden ember bűnös, még a pápa is. Egyetértünk. Magáról nem beszélt, de segítünk neki: ő is az. Meg az is, akinek sorsa a hatalom.

Íme, az interjú, alatta pedig az értelmezés, amit érdemes elolvasni, és gondolkoni rajta:

Semjén elmondása szerint ő azonos mércével méri a bűnt, példaként történetesen nem a lopást és a hazudozást említette, hanem a házasságtörést, bár fideszes barátai körében kormányszinten is vannak érintett barátai, akiknek ezt nyilván naponta meg is mondja. Nem szeretnénk sokat lovagolni a lopáson, de az történetesen nemcsak bűn, hanem bűncselekmény is, a korrupcióval együtt, amikor egy vállalkozónak vissza nem térítendő százmilliós támogatást szerez szállodára egy miniszterelnök-helyettes, majd ez a vállalkozó fizeti a miniszterelnök-helyettes külföldi vadászatait.

Nem kérdezték, de ha kérdezik, Semjén biztosan elmondta volna, hogy ő egy ilyen korrupt és tolvaj miniszterelenök-helyettesnek, aki egy vállalkozó révén voltaképpen kilopott állami pénzeken vadászik, ugyanígy megmondta volna, hogy ez bűn (sőt: bűncselekmény). Kihangsúlyozva, hogy nemcsak a homoszexualitás a bűn, hanem a lopás is. De a semjéni bűn fogalmat érdemes egy kicsit körüljárni, még mielőtt mindenki körbemutogat mindenkire. hogy ki bűnös, meg ki nem. Fordítsuk komolyra a szót.

Mindenki bűnösnek születik, mielőtt még bármit tenne

Semjén talán hallott már Ádámról, akit a Biblia az „első Ádámnak” nevez, akinek engedetlensége révén bejött a bűn a világba, és mindenkire elhatott. Ez azt jelenti, hogy a bűn nem egy cselekedet, hanem egy állapot, amelybe megszületik az ember, mielőtt még bármit is tenne. Ez alól egyetlen ember volt kivétel, Jézus Krisztus, akit a Biblia „a második Ádámnak” nevez, majd meglátjuk, hogy miért. Senki nem a bűnös cselekedetei által lesz bűnössé, hanem bűnösnek született, ami megnyilvánul különféle cselekedetekben. Ezek egy része fölött van hatalma, más része fölött nincs.

Ha nem így lenne, akkor nem lenne szükség megváltóra, hanem elég lenne mindenkit seggbe rúgni, hogy ne csináld. De a Biblia szerint senki nem tudja megtartani a tírvényt, a tízparancsolatot. Ezért annak megtartása nélkül kell, hogy igazzá tudjon válni a bűnös ember. Ez a megváltás, Zsolti. Ezért nem kéne mutogatni a bűnösökre, az egyház pedig nem ezt a küldetést kapta a Messiástól, hogy az egyik bűnös azzal képzelje különbnek magát, hogy a másik bűnösre mutogat. Ez nem vallásszabadság, hanem mocskolódás. Mert a Biblia szerint az ember beleszületik a bűnös állapotba.

Ennek a romlásnak a folyamatát és eredményét írja le Pál apostol a Rómabeliekhez írt levél 1. fejezetében, majd a további fejezetek arról szólnak, hogy ez minden emberre elhatott, ezért egyetlen ember sem ítélheti meg a másikat bűn dolgában, mert semmivel nem különb nála, még akkor sem, ha a bűnös cselekedeteikben különbség van. Ezért Semjén Zsolt bibliellenesen cselekszik, ha a barátaival közli a bűneit. Azon kívül, hogy egy nagy bunkó, Isten erre őt nem hatalmazta fel. A Biblia szerint az egyháznak nem a bűnt, hanem az ádámi természet alóli megváltást kell hirdetnie.

A képmutatók rendkívüli módon szeretik embertársaikat felvilágosítani a bűneikről, mert ők azáltal igazulnak meg, ha mást megköveznek. Ím, itt van a mi Semjén nevű felebarátunk, aki szintén azt képzeli, hogy ő mennyire szereti az igazságot és mennyire igaz ember, amikor a barátai arcába vágja, hogy bűnösök, miközben ő maga is az, csak a megnyilvánulásai esetleg másfélék. Ez a biztos jele annak, hogy nem üdvözült hit által, nem igazult meg hit által, mert különben nem mások vádlása és megítélése által keresné a maga igaz voltát, és nem attól érezné magát igaz embernek.

Visszatérve a NER kedvenc vesszőparipájára, a homoszexualitásra, Pál apostol a Róma levél 1. fejezetében először leírja, hogy mi az igazi bűn. Ez pedig a hitetlenség, ami az ádámi bűnbeesés miatt van, ez maga a bűnös állapot. Ezt szünteti meg az evangélium, amely újra létrehozza az Ádám miatt elveszett hitet, a hit pedig a megigazulást, a született bűnös állapot helyett az igzz emberi voltot. Nem a bűnös cselekedetek okozták a bűnös állapotot, és nem az igaz cselekedetek hozzák létre az igaz állapotot. Hanem az egyik a hitetlenség, a másik a hit következménye.

A kereszténység nem a bűnt hirdeti, hanem a megváltást

Ezért kellene az olyan vallásos vadbarmoknak, mint Semjén Zsolt, az evangéliumot hirdetniük, és nem a bűnt, mert az evangélium hitet és igazságot hoz létre, a bűn hirdetése viszont hitetlenséget. Mert az Istennek a jósága az, ami megtérésre indít, s a megtérés nem a cselekedetek, hanem a gondolkodás megváltoztatását jelentik, a hitet jelentik, amelyek aztán megváltoztatják a cselekedetet, aminek egyébként semmi köze egyetlen ember üdvösségéhez és igaz állapotához sem, mert az kizárólag hitből van és nem cselekedetek által.

Idézzük hozzá a megfelelő részt a Róma 1-ből: „Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidónak először meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.” Ezért Semjénnek nem a cselekedetekről kellene beszélnie, hanem az Isten jóságáról, aki azért halt meg minden ember helyett a kereszten, mert az ember nem tehet arról, hogy bűnös állapotban született meg, ezért a bűn és a halál uralma alá kerül. De az Isten szeretete ezt megszünteti.

Semjénnek a keresztről szóló beszédet kellene hirdetnie, a megváltást, a kifizetett árat, s a „második Ádám”, Jézus Krisztus engedelmességét, aki helyettesítő áldozat az „első Ádám” vétke miatt. S a második Ádám megigazító kegyelme, az ember cselekedetektől független igaz volta, ugyanúgy elhatott minden emberre, aki hisz, sőt még jobban, mint az első Ádám bűne. De most jön a lényeg: nemcsak Semjén követ el bűnt azáltal, hogy ítélkezik és vádol, mint a Sátán, az örömhír hirdetése helyett, hanem az állam is ezt teszi, mit képvisel, kipécézve egyes embereket.

Bálványimádók (különösen) ne buzizzanak

Azt csupán futólag említjük meg, hogy az ádámi természettel megszülető emberek homoszexuális hajlama, vonzalma, identitása, majd konkrét cselekedete Pál apostol szerint a bálványimádásnak a következménye, amelyben éppen Semjén szeretett anyaszentegyháza élen jár. Minden, amit Isten elé helyeznek, bálvány. Lehet munka vagy Riga motorkerékpár. Ha bármilyen teremtett dolgot tisztelnek a teremtő helyett, az bálvány. De a bálványimádás legsúlyosabb formája a vallásos bálványimádás, amikor embereket (pápa), képeket, szobrokat tisztelnek, imádnak, leborulnak előttük.

Ezért éppen Semjén ne ugráljon, a meleg barátaira ujjal mutogatva. De most térjünk rá a fóliázásra. Semjén azt állítja, hogy a fóliázással a gyerekeket védik azoktól a könyvektől, amelyek szexuális tartalmat hordoznak. Még arra is utal, hogy a gyerekeket a heterorszexuális és a homoszexuális tartalmaktól egyáltalán megvédik. Ez azonban nem igaz. Nem tudunk róla, hogy be kellene fóliázni heteroszexuális tartalmú könyveket. Egy mesekönyvben elcsattanhat egy csók egy fiú és egy lány között, leginkább, ha a lány ettől ébred fel, de ez nem történhet meg azonos nemű szereplők között.

Mivel Semjén szerint a homoszexualitás bűn, ezért kell a homoszexuális tartalmű könyveket befóliázni. Viszont elismeri, hogy a heteroszexuálisok között is mindenki bűnös, akkor az ő könyveik is bűnös emberek szemléletét sugározzák, így az ő könyveiket is be kell fóliázni. Ha Semjén a bűn ellen akar harcolni az állam erejével és a fóliákkal, akkor legjobb az lenne, ha befóliáznának minden embert, élükön a fideszes és a kádéenpés tolvaj bűnözőkkel. Semjén kezdhetné saját magán.

Aztán a fóliázás nem véd meg semmitől, mert a könyvet ugyanúgy meg lehet vásárolni, csak befóliázva, ami a vevőnek kényelmetlen mert nem lehet belelapozni. De eddig sem az óvodások álltak sorba a könyvesboltokban melegekről szóló könyveket venni, hanem a szülők. Eddig is a szülő vette meg, ha akarta, csak fólia nélkül, ezután is a szülő veszi meg, ha akarja, befóliázva. A fólia ezért nem véd meg egyetlen gyereket se, ha a szülő úgy akarja, a fólia csak a homoszexuálisokkal szembeni megbélyegzést, kirekesztést, uszítást és gyűlöletet szolgálja.

Miközben a szakirodalom szerint nincs tökéletesen egynemű férfi és nő, a kérdés az, hogy ki milyen százalékban egyik vagy másik. S azt senki nem maga dönti el.

Csak azoknak a szülőknek a jogait védik, akik egyetértenek velük

Azt is mondja Semjén, hogy a szülők jogait védi a „családbarát” és „nemzeti kormány”, mert szerintük a szülőnek van joga a gyereket nevelni, nem az iskolának és az iskolában megjelenő szexuális felvilágosítóknak. Ez is nettó hazugság, mert ez csak azoknak a szülőknek a jogait védi, akik az állami ideológiával egyetértenek, és tapossa azoknak a szülőknek a gyerekneveléshez való jogát, akik nem értenek egyet a gyűlölködő propagandával és a szavazókat célzó homofóbiával. Mert, ha én úgy akarom nevelni a gyerekemet, hogy tájékozott, felvilágosult és toleráns legyen, nem tehetem.

A cél, hogy azokat is befolyásolják, akik nem foglalnak állást, mert a fólia azt üzeni, hogy az valami borzalmas dolog, miközben a világban létező jelenséget mutat be, egyes emberek velük született vonzalmáról és az ő társadalmi elfogadásukról szól. Semjén álkeresztény állama beleszól a szülők nevelésébe, az emberek magánéletébe, még a hitébe is, még a vallásába is, eretnekségeket terjeszt, ellentétes az evangélium üzenetével, beleszól az egyházak dolgába, súlyosan sérti a világnézeti- és a vallásszabadságot (is).

Emellett középkori babonaságot terjeszt, mert mindez arra utal, hogy aki olvas a homoszexualitásról, az homoszexuális lesz, akkor is, ha egyébként nem lett volna. Azt feltételezik, hogy a meleg vonzalom érintkezéssel terjed, mint az influenza. Ebben az esetben gyanúsnak kell találnunk Semjén Zsoltot, mert ha neki meleg barátai vannak, akikkel találkozik és beszélget, ha már hallott is a homoszexualitásról, esetleg látott két azonos nemű embert csókolózni, akkor saját elméletük szerint Semjénnek már régen homoszexuálisnak kell lennie.

Ha mégis Semjén homoszexuális

De ha nem az, akkor hazudnak. Nem igaz, amit sugallnak, amit a propaganda terjeszt, amivel célponttá és bűnbakká tesznek egy kisebbségi csoportot, amivel megakadályozzák magyar emberek boldogságát, homoszexuális fiatalok lelki problémáinak kezelését, az elfogadásukat. Ha pedig Semjén mindentől függetlenül már ifjúkorától látens homoszexuális, akkor annak született, mint az összes többi, és az rajta nem segít, hogy nem gyakorló homoszexuális, mint ahogy a videóban mondja. Ha a homoszexualitás bűn, akkor a vágy, a kívánság is az, Zsolt, ne reménykedj.

Mert Jézus megmondta, hogy kívánság okából idegen asszonyra tekinteni is bűn, vagyis nem tehetsz ellene semmit, ahogy azok sem tehetnek ellene semmit, akiket mocskoltok. A megváltásra, az örömhírre, a hitre van szükséged, hogy igaz ember légy. A videón Semjén elszólja magát egy helyen, amikor az iskolai homoszexuális felvilágosítást a prostituáltak felvilágosításához hasonlítja. Ez kifejezi, hogy mit gondolnak ők, és mit sugallnak ők a melegekről. S ez még a jobbik eset, mert valójában a pedofíliával mossák össze őket.

Innen látszik a cél, a rosszindulat, amibe belekeverik az Istent, akinek ehhez semmi köze, azt leszámítva, hogy mindenkiért meghalt, akire elhatott az Ádám bűne. Mindenki ettől bűnös, egyformán és kiszolgáltatottan. Ezt szándékosan összemosni a gyerekekkel szembeni bűncselekményekkel, a legaljasabb dolog. Ezt teszi Semjén és az állama, a pedofil papokkal a háta mögött, akik nem azért pedofilok, mert homoszexuálisok, hanem azért, mert pedofilok, függetlenül attól, hogy melyik nemhez vonzódnak.

De kár a szánkat tépni, észérvek és tények nem számítanak, a Biblia sem számít. Csak a gyűlöletpropaganda számít. Viszont másoknak jó, ha tudják ezt, amikor hallják Semjénék hazugságait.

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések