2024, május19, vasárnap
KezdőlapKiemelt fő hírSemmivel nem lehet jobban felkelteni az érdeklődést a homoszexualitás iránt, mint tiltással

Semmivel nem lehet jobban felkelteni az érdeklődést a homoszexualitás iránt, mint tiltással

-

Nem vagyunk a téma avatott szakértői, de azokra a véleményekre hajlunk, amelyek szerint a szexuális orientáció született adottság, nem szabadon választható gyakorlat. Ebből következik, hogy a szexuális orientáció nem befolyásolható, propaganda vagy ismeretterjesztés nem tesz meleggé senkit, aki nem az, amiképpen „lebeszélni” sem lehet senkit, ha az. Ennek bizonyítékai a látványos megtérési történetek és keresztény „bizonyságok”, amelyeknek a vége mindig „elesés”, ahogy nevezik. Miközben egy heteroszexuális ember „elesésétől” megtérés nélkül sincs miért tartani.

Ezért senki nem lesz meleg attól, ha erről olvas, vagy ha erről szóló ismereteket szerez. Aki viszont született homoszexuális orientációval rendelkezik, az sok hasznos és fontos információt szerez, ha megérti saját magát és a helyzetét, el tudja fogadni önmagát, a környezetet pedig segíti abban, hogy elfogadja az azonos neműek iránti vonzalommal élőket. A kereszténységre való hivatkozás több szempontból téves, mert Pál apostol a római levél 1. fejezetében is az eredendő bűn következményeként írja le a változást az eredeti állapothoz képest, mely minden emberre elhatott, így vagy úgy.

Nem szeretnénk teológiai eszmefuttatást tartani, csupán az abszolút hamis bibliai értlemezésekre és előítéletekre szeretnénk utalni azzal, hogy a homoszexualitás kiemelése a „bűnök” közül, nem bibliai, mert aki csak egyetlen törvényt is megszeg, az egész törvény megrontásában bűnös. Továbbá, egyetlen embernek sincs a Biblia szerint joga senkit kárhoztatni, mert amiben mást kárhoztat, abban maga is bűnös. Aki szabad valamitől, azt nem kárhoztatja. Csak az kárhoztathat bárkit, akiben nincsen bűn, ilyen ember pedig Jézus Krisztuson kívül nem született és nem is fog.

Isten kárhoztathat, de a megváltás után Isten nem kárhoztat, hanem megigazít. Méghozzá ingyen kegyelemből, a törvény cselekedetei (a törvény betartása) nélkül. Nem a cselekedetek tesznek bűnössé, és nem a cselekedetek tesznek igazzá. Mindenki bűnösként születik, ki ebben, ki abban lesz vétkes ennek következtében az eredeti teremtéshez képest (ezért teljesen elhibázott érvelés, hogy az Isten férfivá és asszonnyá teremtette őket, mert hasonlóképpen nem teremtette hazugnak, tolvajnak, gyűlölködőnek, szeretetlennek, stb. őket, ami pedig te vagy, aztán te meg az vagy).

De még az is sérti a melegeket, hogy bárki által megvetett, lenézett, lesajnált vagy megbélyegzett embernek tekintik vagy nevezik, megkülönböztetik őket ez alapján bárki mástól. Jogosan érzik ezt sértésnek. Milyen joga van ehhez bárkinek?

De keresztényi alapja is van annak a jogos polgári elvárásnak, amit még hit és a bibliai bűnbeesés és megigazulás teológiai ismerete nélkül is elfogadhat egy normális ember, mert az együttérzés, a szeretet és elfogadás az emberi lét és együttélés alapja, ami minden emberben benne van. Ezért senkinek nincs joga és oka bárkit kárhoztatni, megítélni, keresztény embernek különösen nincs, mert akit az Isten megváltott és hit által megigazított (a cselekedeteitől és a hajlamaitól függetlenül), azt ember nem kárhoztathatja és nem ítélheti meg, különben önmagára mond ítéletet.

Ami pedig a megigazított (Isten által ingyen kegyelemből igazzá tett) ember életét illeti, ahhoz egyetlen képmutató, nagypofájú és törvénykező embernek sincs semmi köze, mert az kizárólag Istenre és az illető emberre tartozik, ugyanis az illető attól kezdve az övé, nem pedig a képmutató farizeusé, aki bele akar pofázni mások életébe, de a Biblia szerint kizárólag magával van joga foglalkozni. Akire pedig még nem hatott el az Isten igazsága, nem lett igazzá az engesztelő áldozat elfogadása által (amit az ádámi bűnbeesés miatt kell elfogadnia minden embernek), annak az örömhírt kell hirdetni, nem a törvényt és a bűnöket, mert abból egyetlen ember sem igazul meg, a törvény pedig haragot nemz, a bűn ereje a törvényben van. Ezért nincs joga ítélkezni senkinek.

Ez utóbbihoz kapcsolódik a magyar homofób törvény, amit sunyi és aljas módon gyermekvédelmi törvénynek neveznek. Még az egyenesség és a nyíltság is hiányzik belőlük, hogy vállalnák, amit tesznek. Mert ráadásul a homofób törvény gyermekellenes bántalmazás, mert a melegnek született gyerekekben súlyos lelki problémákat okoz, nem tudják feldolgozni, elfogadni, miközben nem tudnak szabadulni sem tőle, a környezetet pedig ellenük hangolják, ezért nem kapnak segítséget, és Amerikában a legtöbb fiatalkorú öngyilkos közülük kerül ki. Ez keresztényi, ez emberséges?

Ugyanakkor a Bibliára és a kereszténységre hivatkozni a legnagyobb istenkáromlás. Nem mentség, hogy valaki nem ismeri a Bibliát, vagy ismeri, de rosszul, és egy gyűlölködő vallásos hülye, mert a Biblia világossá teszi, hogy minden, ami tiltás, az nem a kívánt hatást váltja ki, hanem az ellenkezőjét. A törvény haragot nemz. A bűn ereje a törvényben (a tiltásban) van. A kegyelem és a jóság az, ami felszabadít a bűn és a törvény uralma alól. Aki ezt nem tudja, az nem ismer és nem tud semmit se a megváltásról, se a Bibliáról, se a kereszténységről.

Ezzel eljutottunk a magyar fasiszta állam homofób törvényétől a magyar fasiszta állam által elfoglalt és megszállt Libri könyvterjesztő cégig, amely most befóliáz minden könyvet, amiben melegek egyáltalán megjelennek, vagy szó esik róluk. Nyugodtan meg lehet mondani nekik, hogy fóliázzák be a Bibliát is, mert abban is van benne szó, még pozitív értelemben is a férfi vonzalomról, mert az Isten nem olyan, mint a gyűlölködő fanatikus képmutató emberek. Dávid és Jonathán szerelme homoerotikus. De a fólia nem távol tart embereket, hanem kíváncsivá tesz és ösztönöz.

Ezért amellett a bunkóság, embertelenség, érzéketlenség és fasiszta képmutató gyűlölködés, seggfejség mellett, hogy megalázó módon befóliázzák azt, ami embertársaink egy részének az élete, ami abba a kategóriába helyezi őket, mint a legocsmányabb pornográf szexmagazinok (azokat szokták befóliázni), semmivel nem lehetne jobban felkelteni a homoszexualitás iránti érdeklődést, mint ezzel. A tiltás beindítja a kíváncsiságot, a vágyat, az érdeklődést, majd a lelki kényszert, hogy a befóliázott tartalmat megszerezzék az emberek. Ennél nagyobb reklám nem kell.

Az álkeresztény homofób gyűlölködő fasiszta kormány, amely embertársai és magyar polgárok megalázásából és bántalmazásából, az ellenük zajló uszítástól remél szavazatokat, a homoszexuális „propaganda” legnagyobb támogatója a fóliázással, a homofób törvénnyel pedig saját maga tette magát törvénytelenné. A bibliai elvek alapján saját homofób törvényükre hivatkozva fel lehetne jelenteni őket, eljárást kellene indítani ellenük. Más törvényeket is sértenek, mert joguk van a melegeknek is az önkifejezésre, mint bárki másnak. Akit nem érdekel, nem olvassa.

Az egyetlen védekezésük az lehetne, hogy mivel a homoszexualitás született adottság, nem választott magatartás, ezért az ő fóliázó eljárásuk sem tesz több embert homoszexuálissá, és nem jelent veszélyt senkire, már amennyiben ez bármilyen tekintetben veszély lenne. Mert ennél sokkal veszélyesebb a magyar fasiszta állam ideológiája és politikája. Sőt, nem veszélyesebb, hanem veszélyes, míg a másik nem az. A gyűlölet veszélyes, a szeretet nem az. Ezzel pedig ítéletet mondanak saját hazugságaikra, embertelen, aljas és mocskos gyűlöletpropagandájukra.

Ha annak logikája alapján ítéljük meg a helyzetet, ahogy ahol könyveket égetnek, ott embereket fognak égetni, ami maradéktalanul meg is történt, akkor elmondhatjuk, ahol könyveket fóliáznak be, ott embereket fognak befóliázni, ami szellemi és lelki értelemben már meg is történt, de még nem tudjuk, mi lesz ennek a vége. Az tudjuk, hogy azok is nácik voltak, meg ezek is azok.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések