2024, április18, csütörtök
KezdőlapFesz leszTGM bojkottfelhívása a demokratikus ellenzék ítélete Németh Sándor fölött

TGM bojkottfelhívása a demokratikus ellenzék ítélete Németh Sándor fölött

-

Tamás Gáspár Miklós a magyar közélet mértékadó személyisége, szavának súlya van. Ha TGM bojkottra hív fel minden értelmiségit, művészt, szakembert, az ellenzéki pártokat és még az ATV-ben dolgozó újságírókat is, annak oka van. Ahhoz olyan súlyú gazemberséget kell elkövetni, mint az ATV-hez tartozó Spirit FM „hullarabló” magatartása. A sajtószabadság elleni újabb támadásként a NER elvette a Klubrádió frekvenciáját, amelybe betelepedett a rendszer protekciósaként a Hit Gyülekezete propagandacsatornája, Németh Sándor vezető lelkész és a fia rádiója.

A bojkottfelhívásnak még nagyobb súlyt ad, hogy Tamás Gáspár Miklós évtizedek óta a Hit Gyülekezete és Németh Sándor (valamint Hack Péter) barátja, támogatója és védelmezője volt. TGM még a Fesz van című könyv megjelenése után is megvédte Németh Sándort az Élet és Irodalomban, saját bevallása szerint úgy, hogy nem is olvasta a könyvet. Látatlanban igazat adott nekik. Az SZDSZ alapítói sokat tűrtek és sok mindent elviseltek, elnéztek Németh Sándornak és a Hit Gyülekezetének, mert a vele szembeni kommunista, majd jobboldali kritikát a vallásszabadság sérelmének és vallási intoleranciának tekintették.

Megvédték a Hit Gyülekezete vallásszabadságát, Németh Sándor emberi jogait, a felekezeti jogegyenlőséget, és álmukban sem gondolták volna, hogy ha Németh Sándor az üldözöttek oldaláról az üldözők közé kerül, ő lesz az, aki lábbal tapossa majd mások vallásszabadságát, kriminalizálja az emberi jogokat és helyteleníti a felekezeti jogegyenlőséget. Ha ő összefonódhat az állammal, már nem is lesz az állam és az egyház összefonódásának ellenfele, és az állami közpénz milliárdokat is csak addig helyteleníti, amíg nem ő kapja.

Pedig Németh Sándor szélsőjobboldali fordulata kódolva volt a személyiségében és a személyére épülő szekta működésében. Ha TGM elolvassa a Fesz van című könyvet, abban megtalálhatta volna a csíráit ezeknek. Az ÁBTL-ben fellelhető állambiztonsági anyagokból az derül ki, hogy Németh Sándor vallási csoportját nem azért nem ismerte el a pártállami hatalom, mert intoleráns volt az új vallási mozgalmakkal szemben, hiszen arra törekedtek, hogy mindenkit a BM által ellenőrzött Szabadegyházak Tanácsa égisze alá vonjanak. Németh Sándor is kész lett volna boldogan bemenni a BM alá, ennek érdekében bejárt a SZET III/III-as vezetőjéhez, Szakács Józsefhez, bemártani a lelkésztársait, Bereczky Sándort és Iványi Gábort. Németh még be is súgta a lelkésztársait, hogy állami elsimerést kapjon a diktatúrában.

Az állami elismerést a pártállam Németh Sándor szélsőséges, a családokat szétszakító tanításai, a hívők egyetemi továbbtanulását démonikusnak nyilvánító szektás magatartása, az átokkommandója stb. miatt tagadta meg, ami józanságra vall. Akkor még nem így hívták, de felismerték a Hit Gyülekezete destruktív szekta és bizniszegyház jellegét. A demokratikus ellenzék a pártállami időszakban sokat tett azért, hogy Németh Sándort és a Hit Gyülekezetét megvédje. Később ez vezetett az SZDSZ-ben való együttműködéshez, ami a kölcsönös érdekek mellett egy idő után Németh Sándor közönséges zsarolásaiba, befolyást szerző akcióiba torkollott. Végül Németh jelentős szerepet játszott az SZDSZ szétverésében, és az egész magyar demokrácia felszámolásában.

Először a jobboldal felszalámizását segítette, amivel létrejöhetett a jobboldalon a Fidesz egyeduralma. Utána az SZDSZ szétverésében tevékenykedett tudatosan, mert ha nem tudta elfoglalni, akkor ne legyen. Az MSZP-nek sem tett jót a halálos ölelése, majd az MDF-et gyilkolta le 2010 előtt (az utolsó pillanatban leállította a kopogtatócédula-gyűjtőket, hogy az MDF ne jusson be a parlamentbe), hozzásegítve Orbánt a kétharmados győzelemhez és az alkotmányos rend felszámolásához. Ezért cserébe ígértek neki történelmi egyházi státuszt.

Ez már sokaknak nem tetszett, de Németh kezében maradt az ATV, ami baloldali ellenzéki csatorna volt a NER megalakulásának pillanatában, és Orbán úgy döntött, legyen ez a levezető szelep a ellenzékben Németh Sándor kontrollja alatt. Sikerült is lebénítania az ellenzéket, s egyenként az összes jelentős balliberális médiaszemélyiséget kiiktatnia a nyilvánosságból, nyilvánvalóan a Fidesz kérésére és utasítására. A legsunyibb módon tartották kontroll alatt az ellenzéket, terelték el a figyelmet, osztották meg őket, bújtattak el orbánista propagandát és hallgattattak el embereket, egyeseket soha be sem hívtak.

Ennek ellenére úgy tűnt, Németh Sándor nem tud olyat tenni, ami az egykori harcostársak, a demokratikus ellenzék meghatározó képviselői, az SZDSZ kemény magjához tartozó közéleti szereplők elutasítását váltotta volna ki. Évtizedeken át lojálisak maradtak Németh Sándorhoz, még akkor is, amikor ő már régen nem volt az. De amikor Németh kiegyezett Orbánnal, megtagadott mindent, amit korábban hitt és amit korábban hirdetett, az egykori demokratikus ellenzék tagjai elkezdtek elhidegülni tőle.

Németh szerepet vállalt a liberális SZDSZ megalapításában, ma az illiberális állam ideológiáját hirdeti. Az Orbán-rezsim híveként a liberalizmus egyik legnagyobb ellensége. A Hit Gyülekezetében szitokszó a „liberális”, mindent gyűlölnek, ami ellen a kormánypropaganda uszít: a menekülteketek. Sorost, Európai Uniót gyalázzák, az oroszokat és Putyint istenítik, a kínai propagandát terjesztik. Németh Sándor pápább a pápánál, a „keresztény állam”, a politikai katolicizmus híve, a keresztényfasiszta diktatúra támasza. Ezt már a sok mindent elnéző demokratikus ellenzék sem tolerálja.

Amikor megtámadta Karácsony Gergelyt, mert tiszteletben tartotta meleg polgártársai emberi jogait, Kőszeg Ferenc már a pokolba kívánta, és nem ok nélkül. Ezt írta: “Én meglehetős becsületes vagyok, mondanám szívesen Hamlet nyomán. De azért jócskán vannak bűneim, ezeknek egy részét megvallottam különböző írásaimban, más részüket titkolom. Az egyik már megvallott bűnöm, hogy a Hit Gyülekezetét én vittem be az SZDSZ-be. A Pokolra fognak kerülni, írtam, amikor Orbán nyomán ugatni kezdtek a migránsok ellen. A Pokol legmélyebb bugyrába, Lucifer fogai közé, teszem hozzá most, amikor Németh Sándor Karácsony Gergelyt meri átkozni. Elhunytakra nem illik hivatkozni, mert nem tudják cáfolni, ha valaki olyan kijelentést ad a szájukba, amit nem mondtak. Én csak becsületemre tudom állítani: Solt Ottilia a Sátán kutyájának nevezte Hack Pétert.”

Ha Hack Péter a „Sátán kutyája”, akkor Németh Sándor a „Sátán”, mert Hack Péter az ő pórázon tartott „kutyája”, ahogy mindig is az volt. Ez már mutatja, hogy a demokratikus ellenzék leszámolt Németh Sándorral. Iványi Gábor, aki szintén nagyon sok segítséget adott Némethnek az illegalitás idején, még a köszönését sem fogadja Németh Sándornak, kezet soha nem fogna vele, és egy légtérben sem hajlandó tartózkodni vele. Most pedig Németh eljutott oda, hogy Tamás Gáspár Miklós mindenkit Németh Sándor hazug, csaló, becstelen televíziójának bojkottjára szólított fel.

A mai ellenzéki pártok és támogatóik színvonalát jelzi, hogy egyetlen ember volt, aki a felhívásra igent mondott, Hadházy Ákos. Ahogy az ATV ellenzéki nézőit sem érdekli, hogy egy Orbán mellett kampányoló fasiszta állelkész televíziója manipulálja őket. Ez az elvtelenség az oka annak, hogy Orbán diktatúrája zavartalanul működhet. A rendszerváltás után Magyarországon még volt az embereknek morális érzéke, és fontos volt nekik az igazság, érzékenyen reagáltak az efféle hamis és hazug dolgokra. Ma már semmi nem számít, a butaság és a lelki korrupció az Orbán-rendszer legbiztosabb támasza.

De Németh Sándort a demokratikus ellenzék, amely mindig is képviselt bizonyos elveket, morálisan kivágta. Erkölcsileg bukott ember. Ez majd akkor lesz nyilvánvaló, amikor Orbán is ejti. Mert az árulókat senki nem szereti, Németh pedig soha nem volt Orbán kollégista körének tagja, soha nem volt megbízható ember. Most hasznos neki, de eljön az idő, amikor nem lesz rá szüksége. Némethnek a valódi ellenzékhez, valódi demokratákhoz nincs visszaút. Erre csak a hozzá képes korrupt emberek képesek, a demokratikus ellenzék soha többé nem áll vele szóba, ahogy a tisztességes zsidók sem. Németh Sándor egy áruló.

Nem véletlen, hogy Orbán illiberalizmusnak nevezi a fasiszta rendszerét, aminek antitézise a liberalizmus. Elvhű liberálisokra van szükség, nem elvtelen „ellenzéki” masszára, akik semmit nem értenek, akiknek semmi nem számít, akik nem látnak az orruknál tovább. Akiknek vezetői nem különbek náluk, ezért nem is csatlakozik hozzájuk az ország népe, annak ellenére, hogy Orbánt a nagy többség már utálja. Nincs elvek és jellem nélkül győztes ellenzék, és hőbörgő, széteső csőcselék van. Az elvek, az igazság megalkuvás nélküli képviselete adja az erőt. Az igazság megerősít, a hazugság gyengévé tesz.

Akik az Orbánt kiszolgáló, csaló ATV nézői, támogatói, nem valódi ellenzéke az Orbán-rendszernek, hanem kollaboránsai. Az ATV-vel együtt a rendszer részei. Soha nem lesz, nem lehet közük az Orbán-rezsim megdöntéséhez, mert lelkileg korrumpálódtak és lélekben eladták magukat. Akik hamis kompromisszumokat kötnek, meghasonulnak, azok alkalmatlanná válnak a demokrácia és az igazság képviseletére. Nem alkalmasak többé a diktatúra legyőzésére. Csőcselék, amely sodródik. Négyévente arról ábrándozik, hogy demokratikus választáson legyőzik Orbánt, miközben demokratikus választás Magyarországon régen nincs. De a lényeg, hogy ne kelljen elvi döntéseket meghozni, ne kelljen felelőssget vállalni,áldozatot hozni, ne kelljen semmit csinálni. Ja, a Facebookon való időtöltés még belefér, addig sem kell olvasni.

Csak azok alkalmasak, akik megőriznek a demokrácia étoszából, elveiből, tisztességéből valamit. Amit ma a demokratikus ellenzék élő figurái képviselnek, akiknek azért lehet még hallani a hangját néha. Mint Tamás Gáspár Miklós, Kis János, Kőszeg Ferenc, Iványi Gábor, Haraszti Miklós, Demszky Gábor, Magyar Bálint, Kuncze Gábor és mások. Németh Sándor Kis Jánost, TGM-et, Iványi Gábort, Kőszeg Ferencet Semjén Zsoltra cserélte. Ahogy Istent is az ördögre. Nagyon rossz csere.

Az ATV nézői ugyanezen választás elé kerültek: választhatják a tisztesség, a morál, az igazság elveinek képviselőit, és választhatják a Semjént és Orbánt szolgáló hazug csalókat. Ahogy ők maguk is csalók és hazugok, amikor azt állítják, hogy az ATV-re szükség van Orbán legyőzéséhez. Belzebub által nem lehet kiűzni az ördögöt. Orbánt azok győzhetik le, akik megtagadják és elutasítják az ATV-t, Németh Sándort és a hasonló hazugokat. Akinek nem számít a Klubrádió kinyírása, és nem irtózik azoktól, akik beültek a helyükre, hogy meghamisítsák őket, az nem demokrata, nem ellenzéke a rendszernek.

Miért nem lép be az ilyen ember a Fideszbe? Ott vannak ilyen felfogású és jellemű emberek. Sokkal jobban járna, és ezen az oldalon legalább nem rontaná a levegőt. Legyünk kevesebben, de azokban legyen tisztesség. Illetve ez a helyzet, az ATV, az ATV vendégei, közreműködői és nézői (a NER szórakoztatóipara) nem tartoznak hozzánk, akik a rendszer elkötelezett, elvhű, liberális ellenzéke vagyunk.


Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések