Ungváry Rudolf szerint Orbán rendszere aljasabb, mint a nyilasuralom

Közzétéve August 23, 2019, 3:26 pm
8 mins

Ungváry Rudolf író, aki korábban a fasizmus egyik mutációjának nevezte Orbán rendszerét, a 24.hu portálnak adott interjújában azt mondta, hogy a NER esetében olyan rendszerrel állunk szemben, “amelynek aljassága felülmúlja az egykori nyilasuralmat is. Az legalább nyílt volt.” Ungváry Rudolf ezzel nem azt mondta, hogy Orbán rendszere rosszabb, mint a nyilasuralom, amikor zsidókat lőttek a Dunába, hanem azt, hogy “aljasabb”, és azt meg is indokolta, hogy azért, mert “az legalább nyílt volt”. A nyilasok legalább vállalták önmagukat. De Orbán még utolérheti a nyilasokat is, ha így folytatja.

Orbán rendszere álnok, másnak mutatja magát, mint ami, ennyiben aljasabb, mert hazudik, alattomos és képmutató, nem vállalja fel magát. Mint Ungváry Rudolf mondta: “Ez a rendszer azonban a demokrácia álarcát ölti fel, és ettől úgy tűnik a mainstream képviselőinek, hogy „sérültek a demokrácia törvényei”. Sérültek a fenét, nincsenek! Ami van, az csak a látszat. És vannak olyan körülmények, amikor ezt egyértelműen ki kell mondani.” S ebben Ungváry Rudolfnak nemcsak igaza van, hanem ez alapvető erkölcsi kötelessége nemcsak egy írónak, hanem minden embernek.

Ungváry Rudolf sajnálja, hogy egyedül maradt azzal, hogy nevén nevezze Orbán rendszerét, mint aki a látszat mögött meglátja a valóságot, a lényeget. Ungváry Rudolfnak igaza van, mert vannak még sokan, akik felismerik a rendszer képmutató jellegét, és látják a hamisságát, hogy egy fasiszta diktatúra, egyszemélyes önkényuralom, egy gonosz rendszer bújik meg a demokrácia hamis látszata mögött, de ezt nem mondják ki. Pedig ennek az egyenes beszédnek lenne felszabadító és mozgósító hatása. Ugyanakkor nagyon sokan örülnek annak, hogy elbújhatnak a hamis látszat mögé, és úgy tehetnek, mintha a NER egy demokrácia lenne, amellyel szemben nem kell tenniük semmit.

Ezért konszolidálódhat belföldön és külföldön egyaránt Orbán fasiszta rendszere, mert az emberek jelentős része partner abban, hogy elfogadja ezt a hazugságot, és keresse benne a megélhetését, ugyanúgy, mint a Kádár-rendszerben. Azzal a különbséggel, hogy akkor Magyarország egy idegen ország által megszállt hatalom volt, Kádár Jánosnak pedig nem volt akkora hatalma, mint Orbánnak. A kommunista párt 1956 után nem tehetett meg akármit, ugyanakkor azt a diktatúrát egy “igazságosabb társadalomba vetett hit” vezette, nem pedig egy család és egy bűnszervezet hatalomvágya és anyagi érdeke. Ezért voltak a rendszernek pozitív vonásai, mint például a szegény és hátrányos helyzetű fiatalok taníttatása, és bizonyos ideológiai korlátok között a tudomány és a kultúra tisztelete. Orbán rendszerében viszont csak önző érdek, hatalmi logika, szervezett rablás, sunyi és aljas elnyomás, jogfosztás, és elementáris pusztítás.

Ungváry Rudolf azt fogalmazta meg, hogy az orbáni álnokságnál, hamisságnál a múlt század fasisztái tisztességesebbek voltak, mert egyenesen csinálták ugyanezt, vállalták önmagukat, nem bújtak hazugság mögé. S éppen ez a rendszer nevezi magát “kereszténynek”, miközben a kereszténység alapítója, Jézus Krisztus a legvisszataszítóbb magatartásnak a farizeusok képmutatását nevezte. Igaza van Ungváry Rudolfnak, annál aljasabb nincs, mint amikor valaki másnak mutatja magát, mint ami valójában, és ezzel sokakat megtéveszt. Ungváry Rudolf pontos definíciót adott, hogy Orbán a fasiszták klónja, csak nem tud róla. Eljön az idő, amikor ez mindenki számára világos lesz.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az Amerikai Népszava Ungváry Rudolfhoz hasonlóan kezdettől fogva hangoztatja Orbán rendszerének fasiszta jellegét, amely csak addig él, amíg fenn tudja tartani a demokrácia hazug látszatát. Ezért terheli súlyos felelősség a hivatalos politikai ellenzéket, amely a rendszerbe való beépülésével, a parlamenti részvételével legitimálja ezt a hazugságot, ezért felelős Orbán rendszerének fenntartásáért. Ezúttal is megerősítjük, amit 2011 óta mondunk, hogy amikor majd Orbán rendszere levetkőzi ezt a hamis álcát, és megmutatja igazi lényegét, majd emiatt megbukik, hazudnak majd azok az emberek, akik azt mondják, hogy Orbán rendszere akkor lett fasiszta, vagy ezt nem lehetett látni előre vagy korábban.

Ungváry Rudolf és még néhány ember ezt már a rendszer születése pillanatában megmondta. Hazugság, hogy nem lehetett ezt tudni. Azok hazudják ezt, akik megpróbálták elkerülni a konfliktust, keresték a maguk hasznát, és nem vállalták az igazság, a jogállam, a demokrácia, a szabadság és az Alkotmány melletti egyenes és bátor kiállást. Ezzel pedig hozzájárultak mindahhoz a pusztításhoz, amit Orbán és a bűnszervezete eddig elkövetett, és amit ezután elkövet. Reméljük, Ungváry Rudolf megéli az Orbán-rendszer bukását, kimondja a most lapítók erkölcsi ítéletét, és összeveti majd Orbán pusztítását a tatárjárás okozta károkkal.

 

3 hozzászólás : Ungváry Rudolf szerint Orbán rendszere aljasabb, mint a nyilasuralom

 1. Nyuszika

  August 23rd, 2019

  Igen ő nem tartozik, a mismasolo, csak önmagát figyelembe vevő “liberális értelmiségi középosztályhoz”… Bár ezek a jelzők ( mármint hogy liberális, értelmiségi és valószínűleg középosztálybeli is ) egyénileg igazak rá… hahahahaha

  Reply
 2. JichakPerlmutter

  August 24th, 2019

  HEGYI BESZÉD

  A cikkben az evangélium egy fejezete szerint Jézus “a farizeusok magatartását nevezte a legvisszataszítóbbnak, miközben mai kutatások szerint a történelmi Jézus maga is farizeus volt, ill. annak kellett lennie…

  Hiszen a korabeli Judea vallási irányzatai, illetve pártjai – a Farizeus, a Szadduceus az Esszénus, valamint a szikáriusok – közül az első volt az, amely, a tiszta, a Tórához minél hűebb vallásosságot szorgalmazta, és hirdette akárcsak Jézus. Vegyük példának csupán a Mt.5.17-19-et, – a Hegyibeszédben, ahol ő maga, Jézus jelenti ki azt, hogy Ő . n e m . a k a r . ú j . v a l l á s t . sőt, “számára a Tötvény [a Tóra] megváltoztathatatlan, méghozzá “az első iótától az utolsó vesszőig”, aki pedig ezt nem fogadja el és nem így tanítja, annak nem lészen helye a mennyek országában”. [Azaz csak semmi lazítás !!!] Ugyan lehetne e ennél farizeusabb kiállás a vallás ill. hit, és lét mellett , mint ami tanúbizonyságot Jézus itt a zsidósága mellett megtett.

  Másfelől pl. a szadduceus párt a zsidó – Rómához közel álló – g a z d a g . arisztokrácia és főpapság pártja volt. Ergo, kissé zavaros az, hogy
  “a keresztény irodalmi nyelv” mily előszeretettel használja negatív példaként a zsidósághoz “a néphez” , tehát a fenti jézusi alapelvhez hű szegény farizeusokat a . g a z d a g . szadduceusok h e l y e t t, holott a szegények állítólagos megváltójától csakis ez lenne az elvárható hozzáállás.

  Én ebben az >égbekiáltó< ellentmondásban csak egy zárványt vélek megkövesedni, egyrészt a bibliahamisítók évezredes munkásságát, másrészt a Niceai Zsinat már eleve hamisításokra építő, kitartó katholikus és egyházépítő igyekezetét a zsidó múlt tagadása mellett.

  Ezen kívül a másik két vallási[vallásos] párt nagy valószínűséggel szegény szikáriusok a róma ellenes , lényegét tekintve terrorista anarchista pártja volt, míg az Esszénusok [ld:Kumráni Tekercsek] éppenséggel inkább nevezhetők a farizeusok zsidósághoz feltétlen hű és az íráshoz ragaszkodó, szegénységi fogadalmat követő és Rómát eleve, harcosan tagadó egy ágának.
  Mindebből következik a logikai megoldás, hogy Jézus csakis a gazdag szadduceusokat szapulhatta volna és nem a hozzá közelálló farizeusokat.

  Reply
  • Jichak Perlmutter

   August 24th, 2019

   Sajnos a Zelótákat a felsorolásból kifelejtettem, holott pl. Jézus egyik tanítványa “Simon a Zelóta” is ehhez a buzgóan vallásos lázadó párthoz tartozott, akik a római állam intézkedései – mint pl a népszámlálás – ellen lázadoztak, mondván, hogy ezek mind a zsidó nép rabszolgává tételét szolgálják…
   E pártok viszonylag nagy száma semmiképp nem jelentette, a szabadságot áhító zsidó nép megosztottságát, hisz ha Róma-ellenességről volt szó, abban mindvégig – a szadduceusokat leszámítva – mindannnyian egyetlen ideológiai alapon nyugvó politikai . e g y s é g e t . képviseltek, é l é n . éppen az . a z ó t a . i s . Róma és utódja(!) által mesterségesen . k á r h o z t a t o t t . f a r i z e u s o k k a l…
   Ezért volt az, hogy Jézus után még 100 év kellett, hogy a hódító Róma, előbb minden fondorlatot hiába felvonultatva [pl.mint a vallási fellazítás: Pál “küldetése” is] , hogy végül is óriási katonai túlerő bevetésével verje le és kergesse szét ezt az ősi népet és kultúráját, hogy országukból végül egy tényleges provinciát faragjon…
   ˙

   irod.:
   – Szécsi József: az Ókori zsidóság története /18. Zsidó vallási irányzatok és pártok
   – ,,,Baigent-Leigh: Mi az igazság a Holt-tengeri tekercsek kürül [Holnap kiadó]

   Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)