Kövér lekommunistázta az egyház és az állam szétválasztását

Közzétéve August 23, 2019, 11:03 am
8 mins

Kövér László a református egyház balatonszárszói konferenciáján újra meghamisította a történelmet és a liberális demokráciát. Kövér, az MSZMP Társadalomtudományi Intézetének volt munkatársa, az egykori liberális Fidesz alapítója, „kommunista találmánynak” nevezte, hogy a politika és a vallás két különböző dolog.  Szerinte az állam és az egyház “normális együttműködési módja” valósult meg a két világháború között a Horthy-rendszerben. Arról a “keresztény Magyarországról” állította ezt, amelyben zsidótörvényeket hoztak egy katolikus főpap, Prohászka Ottokár kezdeményezése nyomán, és amely rendszer félmillió zsidót deportált haláltáborokba. Mindezt az egyházi sajtó antiszemita uszítása előzte meg.

Kövér szerint a kereszténydemokrácia az “egyén és közösség, szabadság és rend, jog és kötelezettség” szavakkal írható le, és az európai civilizáció ezek egyensúlyban tartásának köszönhette „világraszóló sikerét”. Csakhogy a kereszténydemokrácia a liberális demokrácia része, ahogy ezek a fogalompárok is a liberális demokrácia részei. Amiről Kövér beszél, a két világháború közötti és a felvilágosodás előtti időszakban, az állam és az egyház összefonódása nem volt liberális demokrácia, és semmiféle egyensúlyban nem volt az “egyén és közösség, szabadság és rend, jog és kötelezettség”. Az állam és egyház összefonódása, a keresztény-nemzeti állam megkérdőjelezte és korlátozta az egyéni jogokat és a szabadságot, egy tekintélyelvű elnyomó ideológiai rezsim volt.

Az európai siker a liberális demokráciáknak köszönhető: az állam és az egyház szétválasztásának, a törvény előtti egyenlőségnek, az állam ideológiai semlegességének, a vallásszabadságnak. A liberális állam törvényei tartalmazzák a jogokat és a kötelességeket, a törvény uralma korlátozza az egyént, de amit a törvény nem tilt, azt szabad. Senki nincs alávetve egyetlen egyház uralmának, eszméinek, ideológiájának. Ez a szabadság tette gazdaggá és sikeressé Európát, míg az egyházi ideológiát képviselő államok szegénységet, nyomort, üldözést, kirekesztést és gyilkolást hoztak Európa történelmében. Kövér szerint most Európa „halálos veszedelme is ennek az egyensúlyrendszernek a megbomlásából fakad”. Ezt az egyensúlyt a “kereszténység” hazug jelszavával történő fasizálás bomlasztja fel, amilyen Orbán rendszere.

Hazugság az, hogy “ha mindenkinek mindenhez joga van, az káoszhoz vezet”, mert nincs mindenkinek mindenhez joga, és az egyéni jogok tiszteletben tartása nem vezet káoszhoz, hanem békés és nyugodt élethez vezet. Az egyéni jogok tiszteletben tartása semmiféle “közösség felszámolásához” nem vezet, ahogy Kövér állítja, mert a szabad egyének sokféle közösséget létrehoznak és azok szabadon virágoznak. Ezzel szemben az ideológiai vallási állam támadja és bomlsztja azokat a közösségeket, civil szervezeteket, emberi csoportokat, amelyek kívülesnek a vallásos és egyházi kereteken és nem támogatják a totális uralomra törő vallásos államot. Orbán keresztényfasiszta rendszere már megalkotta a civilek, a szabad polgárok közösségei elleni törvényeit.

Kövér meghamisítja a liberális demokráciák lényegét, amikor azt mondja, hogy ha „semmilyen közös meggyőződés nem tart össze bennünket, akkor nem vagyunk még horda sem, akkor magányos hiénák vagyunk, akik bármikor hajlandók átharapni saját fajtársaink torkát is”. Az általa emlegetett “közös meggyőződést” csak erőszakkal, terrorral és kényszerítéssel lehet kieszközölni, mert az emberek világnézete különböző. Aki egyetlen meggyőződést akar kötelezővé tenni, azt diktátornak nevezik. Hazugság, hogy a liberalizmus “értéktelenséget” jelent, mert a szabadság, a joguralom, a törvény előtti egyelőség, sőt a világnézeti szabadság, a lelkiismereti szabadság, amelyeket a liberális demokrácia képvisel, a legfontosabb értékek.

A az egyház és az állam szétválasztását lekommunistázó, a “keresztény” értékeket az emberi jogokkal és méltósággal (ezeket képviseli a liberalizmus) szembeállító Kövér László a református konferencia után egy nappal már a kommunista Kína és Rákosi Mátyás diplomáciai kapcsolatfelvételének 70. évfordulója alkalmából nyitotta meg “neves” kínai festőművészek kiállítását, méghozzá “az Új Tengeri Selyemút – Magyarország neves kínai festőművészek szemével” című kiállítást. Arról a kommunista Kínáról van szó, amelyben eltűnnek emberek tömegesen, és átnevelő táborokba viszik őket. Ezúttal nem a keresztény, hanem a Kövér által korábban preferált másik állami ideológia, a kommunizmus nevében.

Kövér a megnyitón azt mondta: “nem a mesterséges intelligencia térhódítása aggasztó, hanem ezzel párhuzamosan az emberi intelligencia csökkenése”. Ebben a legteljesebb mértékben egyet tudunk érteni, és abban a különösen szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Kövér a fenti kijelentését mindjárt szemléltetni is tudta: önmagával.

 

8 hozzászólás : Kövér lekommunistázta az egyház és az állam szétválasztását

 1. Nyuszika

  August 23rd, 2019

  A bolsikat, meg pláne az olyan poszt-bolsevik neofasisztakat, mint ez a köteles görény ne nevezzük már kommunistának ha lehet…

  Ez az elveik miatt, az emberiség emancipációja, haladása, békéje és szabadsága érdekében mártírhalált haltak emlékét, a többek között a fasizmus ellen a második világháborúban ( meg máskor, akár éppen napjainkban ) küzdő megannyi hőst sérti…

  Reply
  • Nyuszika

   August 23rd, 2019

   Az ilyeneket lebolsevikozni kell…

   Reply
 2. Nyuszika

  August 23rd, 2019

  Hoppá… az állam és egyház összefonódása az nem feltétlenül a ” keresztény ” egy ( két, há… ) ház köll hogy legyen… Mi van ha a szent próféta serege cseszi le a népnyúzó urak beteges, sötét kultuszának tárgyát képező, bálványként imádott díszes, fémabroncsukat, ahogy arra volt már példa pár száz éve…
  Legyen nagy keresztény Kínában, Iránban, Szaúd-Arabiaban stb.

  Reply
 3. Amigo

  August 24th, 2019

  Az állam fogalma történelmileg változott, Boden, Kant, Wéber hogy csak néhány nevet említsek, akik másképp definiáltak.
  Az állam célja szerint számtalan elmélet született, a liberális csak az egyik, amely úgy gondolja hogy az egyen szabadsága automatikusan garantálja az állam céljainak elérését, azaz az egyen szabadsága nem cél, hanem eszköz. Sokan ezt utópiának tartják.

  Reply
 4. Bogatyr

  August 24th, 2019

  Pont ők beszélnek akik komoly kapcsolatot tartanak fenn a Kommunista Kínával és akik kilóra eladták magukat a selyemút Programmal ! a felvilágosodás kettéválasztotta az egyházat meg a politikát- helyesen ! akkor kommunisták voltak?
  Condorcet, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, newton, Hume, Csokonai – agitprop osztály? Röhej !

  Reply
 5. abramovics

  August 24th, 2019

  A CIKK MAGA EGY FAKE NEWS!!!
  .
  hiszen a z az állítás, mely az utolsó bekezdésben található, magát az egész írást a FAKE NEWS kategóriába kényszeríti.
  a kövér nevű rothadék fideszállat pondró patkány esetében ugyanis
  .
  NEM BESZÉLHETÜNK EMBERI MIVOLTRÓL, S EBBŐL KÖVETKEZŐEN ESETÉBEN INTELLIGENCIÁRÓL, SŐT EMBERI INTELLIGENCIÁRÓL A LEGKEVÉSBÉ
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

  Reply
 6. Budipa Piroska

  August 28th, 2019

  Kövér azzal a borsónyi agyával arra gondolhatott, hogy a Horthy-rendszer után következő kommunista rendszerben szét volt választva, így tehát akkor biztos kommunista találmány ez a dolog. A műveltebb emberek körében ezzel csak magát tette nevetségessé, hiszen, ahogy előttem is írták a hatalommegosztás és az egyház és hatalom szétválasztása az nem huszadik századi gondolat és a kommunizmushoz csak annyiban van köze, hogy a kommunista eszmeiséggel magától értetődően nincs összhangban az egyházzal való összefonódás. Egyébként ott a lehetőség, hogy Kövér nem ekkora kretén állat, hanem szándékosan mond ilyeneket. (Hiszen elvileg jogot végzett valamikor és még olyan régen is biztosan tanították a hatalmi ágak szétválasztásához kapcsolódóan is, tehát minimum annyiról hallania kellett, hogy ez nem egy “új valami”) A fidesz szavazók nagyon nagy része viszont sajnos ökör, tudatlan barom és az ilyesmivel tüzelni lehet őket. Jajj a mi jó és szegény egyházkánkat bántották a csúnya kommunisták, fúj-fúj, és a sok barom ennek örül/tapsol, mert agya nincs. Az agyatlan embert viszont a legkönyebben a spiritualizmussal lehet irányítani, dolgozzál, húzzad az igát barom, add nekem az összes pénzed és majd a mennyországba jutsz ne aggódjál, de itt a földön minden javad add nekem és akkor gond nem lesz. Kb. így működik a dolog. Ezért prédikálnak is a fideszes papok, mert a sok barom úgy gondolkodik, hogy hát a pap azt mondta, hogy a fidesz a jó, hát akkor biztos úgy van…. A vallás/babona nélkül a fidesz már valószínűleg sehol sem lenne, ezért nyomja ennyire erősen a fidesz a vallást. Én nem nagyon gondolom, hogy különösen a régebbi önmagukhoz képest ennyire maghasonlottak volna, hanem inkább az a helyzet, hogy felismerték, hogy a valláson keresztül sok embert lehet politikailag irányítani úgy ahogy az egyház is irányítja valássilag. (ott a hitgyüli, szövetkeztek Sankóval, így a hitgyülisek 100%-a biztos fidesz szavazó lett.) Aki eljár templomba azért mert hisz, vagy csak “megszokásból” az könnyen rávehető arra is, hogy a fideszre szavazzon. És ezeket kell mondani, hogy bántják az egyházat és a sok tudatlan még erősebben a fidesz mellé áll. Ezért kell szétverni az közoktatást, hogy több tudatlan barom, azaz több fidesz szavazó legyen. Azért kellett elüldözni a CEU-t, hogy ne legyenek olyan felvilágosult oktatási formák, ahonnak kiszivároghat valami értelmes dolog, ami felvilágosíthat embereket. Azért kell legyalulni a médiát, hogy az ilyen ordító baromságokra ne tudják felhívni a figyelmet, hiszen akkor esély lenne rá, hogy közröhej tárgyává váljanak. Azért nem állnak ki vitázni senkivel, mert akkor szintén alulmaradnának. Azért fizetnek sok kis szarjankó csatlós politológust meg elemzőt, hogy mindent kiforgatva vastag bőrrel a képén tolja a szekerülket, hogy ne ők szégyenülnenek meg azokon a kis feületeken sem. Stb-stb.

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)