2024, május19, vasárnap
KezdőlapKiemelt fő hírA Horthy-rendszer lényege az antiszemitizmus, legnagyobb teljesítménye a holokauszt

A Horthy-rendszer lényege az antiszemitizmus, legnagyobb teljesítménye a holokauszt

-

Eljött az ideje Horthy Miklós tisztességes megítélésének, írta az Orbán-rezsim hivatalos szócsöve, a Párt erős ökle, amely a címével is arra utal, hogy le kell zárni Horthyval kapcsolatban nemcsak a vitát, de mindenfajta olyan kritikát és értékelést, amely Horthyt bármilyen módon is kapcsolatba hozza és felelőssé teszi a holokausztban meggyilkolt magyar zsidók haláláért. Mi is úgy gondoljuk, hogy eljött az ideje Horthy tisztességes megítélésének, ezért le kellene zárni a mosdatását, és kijelenteni, hogy Horthy a zsidó népirtás legfőbb felelőse, tömeggyilkos fasiszta antiszemita gazember.

Eljött az ideje annak is, hogy a Fidesz nevű antiszemita, náci és fasiszta párt befejezze a háborús bűnös Horthy tisztára mosását, a történelem meghamisítását és a holokauszt áldozatainak aljas és szándékos meggyalázását. A Magyar Nemzet publicistája azt próbálja hazudni, hogy csupán a marxista-leninista diktatúra az oka Horthy negatív megítélésének, és ma is csak egy szűk kör (nyilván a marxista-leninisták) az oka „a Horthy Miklóssal kapcsolatos negatív beidegződésnek”. Itt az idő, hogy a csaknem félmillió zsidót haláltáborba küldő antiszemita Horthy nemzeti hős legyen.

A Magyar Nemzet cikkénél mocskosabb antiszemita szemetet a II. világháború óta nem írt senki, beleértve Csurka Istvánt is. A szerző, Bánó Attila, azt írta, hogy „a neve egyesekben barátságtalan indulatokat, a magyarok többségében viszont tiszteletet és nagyrabecsülést ébreszt”. Egyesekben kelt barátságtalan indulatokat? Ezt írta arról az antiszemita tömeggyilkosról, aki tisztában volt azzal, hogy az általa kinevezett antiszemita, nácibarát belügyi vezetők haláltáborba küldik a zsidókat. Azért nevezte ki őket, mert tudta, mit akarnak, és ezzel a németek kedvében akart járni.

Mintha egy paródiát olvasnánk, ezt írta Bánó Attila: „Horthy tisztességes, keresztény, hazájáért és népéért komoly áldozatokra kész államférfi volt, aki a legnehezebb időkben is vállalta a kormányzással járó megpróbáltatásokat.” Szegény Horthyt érték a megpróbáltatások, nem azokat, akiket marhavagonokba tettek az ő csendőrei, a magyar állam tisztviselői, s akiket haláltáborba vittek, gázkamrákban megsemmisíteni. Vállalta ez a keresztény kiválóság az áldozatot, hogy legyilkoltasson a legembertelenebb körülmények között csaknem félmillió magyar zsidó embert.

De helyben vagyunk, ez pontosan az a kereszténység, amit a Horthy-rendszerben a „Keresztény Magyarország” kereszténysége jelentett. A keresztény azt jelentette, hogy nem zsidó. A magyar csak az, aki keresztény, a keresztény pedig az, aki nem zsidó. Ezért a zsidó nem magyar. A kereszténység megváltója a zsidó Messiás, Jézus Krisztus, aki soha nem tagadta meg a zsidóságát. A gyilkosok pedig kereszténynek nevezik magukat, mert zsidókat mészároltak le. Aki ezt leírta, az maga is egy antiszemita náci, aki egyetért a zsidók meggyilkolásával, ha rehabilitálni akarja a gyilkosokat.

Ennek azért van jelentősége, mert Horthy szellemi örökösei azok, akik ma Magyarország teljhatalmú urai, és meg akarják tisztítani, tisztára akarják mosni azt a „keresztény” örökséget, amelynek ők az örökösei és a folytatói. Márpedig ennek a szellemi örökségnek a lényege az antiszemitizmus, és elkerülhetetlen következménye a holokauszt. Horthy maga mondta magáról, hogy ő egy antiszemita, az egész Horthy-rendszer ideológiája, lényege az antiszemitizmus, a zsidóellenesség volt. Ennélfogva a Horthy-rendszer legnagyobb teljesítménye a zsidók deportálása a holokausztba.

Ez fejezi ki a Horthy-rendszer, és szellemi örököse, az Orbán-rendszer lényegét is. Az illiberálisnak nevezett, valójában antiliberális ideológia, nem más, mint antiszemitizmus. A liberális zsidó világrend elutasítása, az ellene hirdetett és folytatott harc, a „keresztény” nemzeti állam létrehozása és működtetése. A „Soros” névbe van sűrítve az új Horthy-rendszer, az Orbán-rendszer legfőbb ellensége, a világösszeesküvő zsidóság. Ez keresztény frazeológiába bújtatott hitlerizmus és nácizmus. Az Orbán-rendszer és Bánó Attila is egy antiszemita náci, mint Horthy, és nem keresztény.

Itt az ideje, hogy kimondjuk ezt.

Ez csak abban az esetben nem igaz, ha a keresztény az antiszmitával azonos. Érdemes megnézni az antiszemita cikk antiszemita, náci szerzőjének Wikipedia oldalát, amelyben büszkén felsorolja az őseit. Apai nagyszülei tapolylucskai és kükemezei Bánó Árpád, főszolgabíró, az eperjesi ágostai hitvallású kollégium és a sárosi evangélikus egyházmegye felügyelője és Andreánszky Paula voltak. Apai nagyapai dédszülei tapolylucskai és kükemezei Bánó József, Sáros vármegye másodalispánja, országgyűlési képviselő, a képviselőház alelnöke, földbirtokos. Mindent értünk.

Bánó Attila 2021-ben „a köztársasági elnöktől Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült a nemzeti emlékezet megőrzését sokoldalúan szolgáló, az egyetemes emberi és keresztény értékeket elkötelezetten képviselő alkotóművészete elismeréseként”. Ez az Orbán-rendszer elismerése azért, mert „a nemzeti emlékezet megőrzését sokoldalúan szolgálja”, a népirtásban felelős Horthy tisztára mosásával ezúttal is „az egyetemes emberi és keresztény értékeket elkötelezetten képviseli”.

Ez az ijesztő, hogy ez az állami ideológia. Fasiszta, náci, antiszemita történelemhamisításért, holokauszttagadásért Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés jár. Ezt nevezik egyetemes és keresztény emberi értéknek: a gázkamrákat, a csendőröket, a náci belügyi vezetőket, az őket kinevező Horthyt, aki azért nevezte ki őket, hogy a németeknek átadják megölni a zsidókat. Ezek ennek a magyar államnak, Orbán Viktor rendszerének az értékei, ezért jár a kitüntetés. Randolph Braham történész. a magyar holokauszt legnagyobb kutatója, kedves barátunk, előre megmondta ezt.

Ez a magyarság történelemhez, történelmi bűneihez való viszonya. Ezért van arra ítélve, hogy újra elkövesse azokat. Ezért Magyarország Európa fasiszta, antiszemita és náci központja. A világ pestise.

Ami pedig a konkrét tényeket, a történelemhamisítást illeti, változatlan formában közöljük a Mazsihisz, a magyarországi zsidóság egyetlen hiteles képviselőjének nyilatkozatát:

Horthy a magyar zsidók többségét átadta a náci hóhéroknak

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) megdöbbenéssel fogadta a Magyar Nemzet című újságban 2023. június 18-án megjelent eszmefuttatást, amelynek szerzője a tömeggyilkosságok idején főhatalmat gyakorló Horthy Miklós kormányzó történelmi szerepének újraértékelését követeli.

A publikáció szerzője látszólag objektív megítélést vár el Horthy Miklós történelmi szerepéről. Valójában azonban csak egyet szeretne: mentsék fel őt a magyar holokausztban játszott bűnös szerepéből – ily módon ferdítve el a valóságot.

Horthy Miklós kormányzó több mint két évtizedes uralmának értékelése igen sokrétű feladat, hiszen rendkívül bonyolult és nehéz helyzetben vette át az ország vezetését és próbálta megőrizni Magyarország államiságát, függetlenségét. Valóban történészi munka annak megvitatása, hogy országlása idején miért indítottak antiszemita kampányokat és helyes volt-e a revíziós politika. Annak megítélése sem egyértelmű (és történészek közötti vita alapja lehet), hogy a környező európai országokhoz képest Horthy alatt milyen volt az emberjogi helyzet Magyarországon.

Hisszük azt, hogy a tudományos vitáknak helye van és fel lehet vetni minden kérdést megfelelő keretek között, de az ilyen ügyek felmelegítése, folyamatos napirenden tartása a jelen politikai körülmények között felesleges indulatokat kelt és veszélyezteti a társadalmi nyugalmat.

Horthy Miklósnak – mint a tömeggyilkosságok idején a főhatalmat gyakorló „Legfőbb Hadúrnak” – az emléke és megítélése nemcsak a túlélők körében, hanem a tágabb történelmi perspektívában is egyértelmű: cserbenhagyta a magyarság részét képező zsidóságot és átadta őket a náci hóhéroknak, holott tudta, hogy vadállati kegyetlenséggel megölik őket.

A kormányzó jóval az 1944. március 19-i német megszállás előtt pontosan tudott arról, hogy mi történik a haláltáborokba hurcolt zsidókkal Lengyelországban és más helyeken; pontosan tudott arról, hogy az SS különleges alakulatai miképp gyilkolták meg a zsidók százezreit a keleti fronton – ha máshonnan nem, hát az auschwitzi jegyzőkönyvekből, amelyeket a saját menye adott át neki.

Ennek ellenére a német megszállást követően nem tett semmit a zsidók elleni tömeggyilkosságok megakadályozására, és a magyarság több mint 5 százalékát kitevő embereket annak tudatában hagyta összegyűjteni, gettóba zárni, majd deportálni, hogy meg fogják őket ölni.

Ezen a tényen az sem változtat, hogy vita folyik arról: mennyiben köszönhető neki a budapesti zsidóság jelentős részének megmenekülése 1944 nyarán. De még ha igazak is azok a vélemények, amelyek alátámasztják az ebben játszott pozitív szerepét, az sem menti fel őt a korábbi tömeggyilkosságban való részvétele alól.

A valóság, a megtörtént események tagadása nem valamiféle történelmi vita, hanem hazugság, aminek terjesztését meg kell akadályozni. A holokauszt tagadása vagy relativizálása, a népirtásban aktív vagy passzív szerepet vállaló személyek tisztára mosásának szándéka nem lehet célja egyetlen becsületesen gondolkodó magyar embernek sem.

Magyarországi Zsidó Hitközségek SzövetségeAmerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések