A nacionalizmus kudarca is Trianon, hiányzott a birodalomhoz szükséges nagylelkűség

Közzétéve June 04, 2020, 10:50 am
14 mins
Advertisements

Trianon igazságtalan volt, ezt senki nem vitatja, mert egyszeri történelmi ballépést vagy vereséget, aránytalanul torolt meg. A büntetés nincs arányban azzal, amiért a büntetést kirótták. Örök időkre vették el az ország területének nagy részét és fosztották meg a magyar nemzetet attól, hogy egyes nemzetrészeivel együtt éljen. Ez az örök időkre szóló büntetés aránytalan, igazságtalan, mindenképp felülvizsgálatra szoruló lett volna. Ha…

A két világháború közötti magyar próbálkozás, egy náci hatalom “igazságtételében” való reménykedés, nemcsak még nagyobb bajba sodorta az országot, hanem rámutat a saját felelősségre is. Hangsúlyozzuk, hogy ez a felelősség nem söpri el az igazságtalan és az aránytalanul súlyos büntetés tényét. De a magyarokon való bosszúállás ténye felveti a kérdést, miért nem rokonszenvvel tekintettek a magyarokra azok, akik megragadták az alkalmat arra, hogy bosszút álljanak és kinyilvánítsák ellenszenvüket.

Mindez erősen összefügg a magyar nemzetiségi kérdéssel és kisebbségpolitikával, leginkább pedig a magyar szupremácia elvével, hogy a magyarság vezető szerepe valamiféle felsőbbrendűségből fakadt a magyar birodalom határain belül élő népekkel szemben. A magyar nacionalizmus és felsőbbrendűség, amelynek fennhatósága megfosztotta a kisebbségeket és a nemzetiségeket alapvető jogaiktól, kiváltotta azt az ellenzérzést és gyűlöletet, amely a trianoni békediktátumban megtestesülő bosszúhoz vezetett.

Mert miközben a magyarok a veszteségeiket sajnálják, megfeledkeznek arról, hogy az általuk lenézett, megvetett, elnyomott nemzetiségek ennél sokkal nagyobb falatokat akartak elragadni Magyarország területéből. Ha leszámítjuk, hogy némely nemzetek nacionalistái szerették volna kihasználni az alkalmat arra, hogy hasonló nemzetállami törekvéseiket megvalósítsák, és ehhez a magyaroktól ragadjanak el területeket, a magyar álláspontot nem erősítette, hogy nem éppen hálás és szerető kisebbségek éltek a végül elcsatolt területeken, illetve az egész országban.

Trianon fájdalom és veszteség, főleg az elszakított családok, a más országba került magyar emberek, családok kiszolgáltatottsága miatt, akik megszenvedték hasonlóképpen, ha nem jobban, a kisebbségi lét nyomorát nacionalista nemzetállamok elnyomása alatt görnyedve. De a 100. évforduló alkalom lenne arra is, hogy önvizsgálatot tartsunk, hogy mások menthetetlen bűneitől függetlenül megvizsgáljuk, mit rontottunk el magunk, és miben kellene változtatnunk, hogy a nemzetünk fejlődjön és szeretetben, mások által elismert tiszteletben éljen.

Erre azért is szükség lenne, mert ma épp egy olyan hatalom van Magyarországon, amely a magyar történelem legrosszabb korszakait tekinti mintának és a magyar nemzet legnagyobb veszteségeit okozó ideológiákat hirdet. Ez éppen az ellenkezője annak, amire Trianon tanít. Mert Magyarország megadhatta volna ugyanazokat a nemzetiségi jogokat, amelyeket mindig is magának követelt. Nem kellett volna talán olyan nyelvtörvényekkel zsigerelni a nemzetiségeket, amelyektől ma a magyar kisebbségek szenvednek a környező országokban. Lehetett volna Magyarország egy soknemzetiségű birodalom, a népek paradicsoma, ahol származásától, nyelvétől és kultúrájától függetlenül lehetett volna egyenjogú és szabad polgár minden ember.

Ha ilyen lett volna a feldarabolásra ítélt magyar birodalom, akkor a nemzetiségei nem menekülni akartak volna, hanem ragaszkodtak volna egy olyan államalakulathoz, amely szabadságot, egyenlőséget és boldogulást kínál számukra egy erős közép-európai birodalomban, amelyet magukénak érezhetnek. De a magyar jobboldali nacionalizmus kicsinyes sovinizmusa mindig ártalmára volt a nemzetnek és bezárta saját szűk korlátai közé, majd fizikailag is e szűk korlátok között találta magát. A “keresztény-nemzeti” identitás hazugsága, amelytől a sikeres és nagy európai nemzetek megszabadultak, holtvágányra tette az országot. Az ebből kinövő nacionalizmus csak fasiszta államalakulatok létrehozását teszi lehetővé, s ez a magyar lelki és fizikai nyomor oka, nem a turáni átok.

A kicsinyes, korlátolt nacionalizmus, a kirekesztés, a Kövér László-féle sötét gyűlölködők világa teremtette meg először a lelki Trianont, aztán ez hozta létre a fizikai Trianont is. Amíg a lelki Trianon nem múlik, Magyarországnak nincs esélye arra, hogy a fizikai Trianon megváltozzon, hanem hosszútávon saját megszűnését készíti elő. A nacionalista gyűlölet kultúrája gyilkos kultúra, önpusztító kultúra, amely nem kell a világnak. Nem tesz kedvessé, szeretetté és elfogadottá egy népet. Meg lehet nézni az Orbán-rezsimet, amelyben utálnak élni a magyarok is, nemhogy mások. Élő ember a lábát nem szívesen tenné be, hogy ott éljen, még akik a világ poklából menekülnek, azok sem vágynak arra, hogy ebben az országban éljenek. A külföld pedig borzadva nézi, hogyan lehet egy ilyen országban egészséges lélekkel élni.

Hogy még fájdalmasabbat mondjunk: azok a határon túli magyarok, akik elhagyják a trianoni határon túli szülőföldjüket, nem Magyarországra vágynak. Akik elkövetik at a hibát, hogy Magyarországra mennek, sokszor ugyanazt élik át, amit Romániában vagy Szlovákiában, ugyanúgy kirekesztik, megvetik és megkülönböztetik őket. Tisztelet a kivételnek. De a határon túli fiatalok, akik nem nacionalista árvalányhajas lelkülettel jönnek szolgálni a horthyzmust, meg sem próbálják az életet Magyarországon.Egyenesen Londonba, Montrealba, New Yorkba, Berlinbe mennek, csupa olyan helyre, amit a magyar nacionalista Orbán szerint gyűlölni kell. Valahogy az erős nemzeti érzéssel rendelkező határon túliak is az átkos zsidó liberális demokráciában érzik jobban magukat, mint a horthysta fasizmusban. Legfeljebb ott magyarkodnak.

Ez az igazi Trianon. Magyarország lehetett volna nagy és erős, ha meg lett volna hozzá a nagylelkűsége, amely nélkül nincs sem szellemi, sem fizikai nagyság. A töpörödött lelkű népek, a lelki gnómok, az orbánviktorok, kövérlászlók által vezetett nemzetek csak arra képesek, hogy másokon élősködjenek és még azokat is gyűlöljék, akiknek a megmaradásukat köszönhetik. Mondjon valaki egyetlen népet vagy nemzetet vagy magyarországi kisebbséget, amit ez a “keresztény.-nemzetinek” csúfolt bűnbanda szeret, akiket tisztel, elismer, akiket egyenlőnek tekint. Ilyen szavakat egy fasiszta nacionalista nem ismer. Azt hívják nemzetárulásnak, ha valaki nemeslelkű, nagy szívű, mások felé megengedő és toleráns. Akiben van megértés, empátia, szeretet, az magyarellenes. A kirekesztő gyűlöletet tekintik nemzeti identitásnak.

Szomorú az országvesztés, fájdalmas a határon kívülre rekedt emberekre, elvesztett tájakra gondolni, de még fájdalmasabb a lelki Trianonra, a lelki sivárságra. A tehetségtelenség, a gőg, a középszer, az erőszak kultúrájára gondolni, ami élő halottá teszi a nemzet legjobbjait, legkiválóbbjait, akiknek most erejük teljében kellene a legkiválóbb alkotásokat lérehozni, a nemzet fénylő csillagainak lenni, de ezek az emberek elvágyódnak, elmenekülnek lélekben, vegetálnak, fonnyadoznak, mint egy növény, amely nem kap napot és vizet, miközben egy primitív falusi gázszerelő az ország leggazdagabb és legsikeresebb embere, mert az ő nevén lopja a pénzt az ország miniszterelnöke, aki elszívja a táplálékot az ország legjobbjainak gyökere elől. S ő tanítja ezt a népet.

Ez a legnagyobb Trianon, és nincs az a területi veszteség, amely felérne ezzel a lelki Trianonnal. Magyarország azért nem lett nagy birodalom, mert nem volt rá alkalmas és méltó. Megakadályozta ebben a “keresztény-nemzeti” úri osztálya, a nacinalizmusa, a hamis egyházai, a hazugságai, a kirekesztése és a másság gyűlölete. Fordítva van, mint ahogy az egyszeri köverlászló gondolja: annál nagyobb a nemzet, minél kevésbé nacionalista, minél nagyobb egyenlőséget és tiszteletet ad másoknak. Aki magát megalázza, az felmagasztaltatik, aki magát felmagasztalja, az megaláztatik.

Ma Magyarországon ugyanaz a nemzetpusztító, sötét, ostoba, kicsinyes vallási alapú nacionalizmus uralkodik, mint amelyik részben Trianont előidézte. Az évfordulón arról emlékezhetünk, hogy voltak ugyan fellángolások, próbálkozások, de száz év alatt semmit nem változott ez a nemzet. Visszasüllyedt ugyanoda, ami a legnagyobb tragédiáját okozta. A vallási-nacionalista gőg, az antiszemitizmus, a mások utálata, lenézése, megvetése, a rászorulók elüldözése, az emberbarátok megtaposása, az értelem lefokozása az első számú oka annak, hogy Magyarország nem nyerhet vissza semmit, mert nem alkalmas arra, hogy népeket befogadó, azokkal tisztességesen bánó, nekik egyenlő jogokat biztosító szellemi, kulturális és politikai birodalom legyen.

Ez a szűkkeblűség jelöli ki trianoni határait.

 

34 hozzászólás : A nacionalizmus kudarca is Trianon, hiányzott a birodalomhoz szükséges nagylelkűség

 1. Joss

  June 4th, 2020

  (Nem vagyok fidesznyik!)
  Elismerésem, jól megfogalmazta!
  Nekem csak egy kérdésem van…
  1920….
  Mi a faszért mentek oda és miért írták alá ? Miért fogadták el ezt a baromságot?!
  Mi lett volna, ha oda sem mennek? Vagy brutális módon, megmondják a “nagyhatalmaknak”, hogy lófasz a seggükbe és ezt “MI” nem fogadjuk el?!
  Mi lett volna a vége?

  Reply
  • Kopasz barmok országa

   June 4th, 2020

   Ezt most komolyan kérdezed?!

   Ha nem írják alá, az országot továbbra is háborús félként kezelik, hiszen addig csak egy fegyverszüneti egyezmény volt érvényben. Rendkívül súlyos retorziókra lehetett volna számítani, akár az ország antant általi megszállása is bekövetkezhetett volna.

   Reply
   • Joss

    June 5th, 2020

    Igen. Komolyan kérdezem, én, mint hozzá nem értő… Mi lett volna…Ha….?
    Hna ez itt a nagy kérdés… ?
    (megalgatva a a tisztelt “GRÓF” nagy beszédjét, ami nekem nem volt más, mint egy nemzet búcsúztatása…) :/ Szép volt, de nem harcos volt, hanem pucsítós….. (már bocsánat…)
    Amúgy nettó hazaárulás…. Szal… Mi lett volna a jobb?
    Ez itt a kérdés…..? S, el lehet engem is ítélni a véleményem miatt… De ez van.. Azt érzem, hogy “ez” az ember is csak a hatalmomban maradás miatt furmányoskodta ki a szövegét… Jól, ki volt tanulva…

    Reply
  • Kopasz barmok országa

   June 4th, 2020

   Ezt most komolyan kérdezed?!

   Ha nem írják alá, az országot továbbra is háborús félként kezelik, hiszen addig csak egy fegyverszüneti egyezmény volt érvényben. Rendkívül súlyos retorziókra lehetett volna számítani, akár az ország antant általi megszállása is bekövetkezhetett volna.

   Reply
   • abramovics

    June 6th, 2020

    te Kopasz!

    miért nem fogadod meg intelmemet, ami az
    .
    IGAZI HÜLYE
    .
    kategória definíciójában van?
    ez a patkány, akihez szóltál, egy koszos, mocskos csutiseggevége kukicincáló fidesztroll.
    én a múltkor már a helyére tettem, s negligálom e pondrót.
    tedd te is ezt!
    nincs értelme vele foglalkozni, hiszen egyfolytában csak provokálja azt, aki belemegy vele a hülyeségbe.
    .
    IGAZI HÜLYE:
    .
    feltétlen hívő, nincs önálló gondolata, vakon megy a vezír által kijelölt úton eltántoríthatatlanul. mindemellett hihetetlen kitartó „jó ügynökhöz” méltó mód levakarhatatlan, gátlástalan. kiforgatja a valóságot, mindennel magát „igazolni” véli, fejlődni képtelen, ebből következően értelmetlen hozzá bármilyen gondolatot intézni úgy szóban, mint írásban.
    természetesen Igazmondó Háry János – a csuti csüngőhasú geci – szempontjából ezek a tulajdonságok mindennél többet érnek, viszont számomra ez a kombináció azt jelenti:
    .
    KERÜLD EL!
    .
    .
    abramovics voltam, s vagyok

    Reply
    • Joss

     June 6th, 2020

     Tisztelt Abramovics úr!
     Legutóbb már kinyilatkoztattam, hogy, nem vagyok fidesznyik…! (ez számomra rendkívül nagy sértés) Nem tudom miért útálkozik ennyire, s fel sem foghatom, hogy miért viseltetik velem szemben íly módon.
     Rendkívül elszomorít, hogy ennyire rosszindulatú és ellenséges velem szemben.
     Ámde, én sem vagyok már oda-vissza nyeretlen ló, ahogy a mondás tartja, sokmindent láttam, sok embert megismertem-kiismertem, volt akit első ránézésre…
     Nem jó a gyűlölet, megöli az ember lelkét.
     S,ha azt gondolja, hogy én fidesznyik vagyok, meg ostoba birka… Hát…
     Kérem, ezen azért gondolkozzon el, ha szabad kérnem, mert ha hiszi ha nem, ebben az egy dologban, ha másban nem is, de téved.

     Reply
   • Joss

    June 6th, 2020

    Értem, s köszönöm a válaszát! Megerősít abban az elgondolásban, hogy ha nem tettek volna semmit, akkor az országot legyakják a szomszédos népek, miközben a nagyhatalmak szemet hunytak volna, mintha mi sem történt volna.

    Reply
    • Aszter1956

     June 7th, 2020

     a magyar politika a hazánkban élő nemzetiségieket, amely a teljes lakósság majdnem fele volt úgy kezelte, mint ahogy kb. Causescu kezelte annak idelyén az erdélyi magyarokat, nagy volt a gyűlölet a magyarok iránt, meg még háborút is vesztettünk…..

     Reply
  • Aszter1956

   June 7th, 2020

   az Országot darabokra tépték volna..Románia határa a Tisza folyó lett volna..stb…stb..

   Reply
 2. Kopasz barmok országa

  June 4th, 2020

  Szóval a lényeg, hogy Trianon kapcsán létezik egy hamis, mindent a magyarokra kenő baloldali-liberális – és egy, a Horthy-időkből eredő hamis pátoszos, “egész-Trianont” elvető “kereszténynemzeti” álláspont.

  Ez a kettő szembehelyezkedik egymással és hazugságokat ont magából. És mindkét dogma képviselői váltig hangoztatják a saját baromságaikat. Rohadtul unalmas.
  ———–
  Mert mi történt?

  A Monarchiát és azon belül is mind a két térrészt külön szétfeszítették a nemzetiségi ellentétek. Lehetőség nyílott a kis népek függetlenedésére. Ott, abban a történelmi helyzetben a Monarchia, és azon belül a történelmi Magyarország fenntarthatatlan volt.

  Ugyanakkor igaz az is, hogy a nagyhatalmak adták rá mindenre az áment. Ha ők nem egyeznek bele, nem jön létre Csehszlovákia például. Felfedezhető egy egyértelmű politikai szándék is, miszerint minél több kis nemzetállammal határolják el magukat a bolsevik Oroszországtól.

  Trianon rendkívül súlyos nemzeti-és gazdasági csapást jelentett az országnak, amit még megfejeltek a háborús károk és a ’19-es román kifosztás. Trianon kapcsán a mérték a lényeg. Amennyiben 30-50 km-el kijjebb húzzák meg a határokat, a területi és gazdasági veszteség ugyan alig, de a nemzetiségi probléma annál kisebb lett volna. Nem a magyarság harmada került volna át a szomszédos országokba. Ma nem lenne ekkora ok, vagy inkább ürügy a magyarkodásra, nem égne az a fránya emésztő nemzeti tűz, és a politika sem tudná úgy gerjeszteni.

  Trianonnak kerek évfordulója van. Lehet és kell is rá emlékezni. Most van itt az ideje. Otthon a családban átbeszéltük a dolgokat, térképeken mutattam meg mi, hogy volt. 1990 előtt Trianon tabu volt, a történelemkönyvekben molyfingnyi szerepelt róla. A rendszerváltás után már szabadon lehetett róla írni, beszélni, de sajna ezzel együtt a szenny is a felszínre került. Az oktatás nagyban segíthet, hogy a fiatal generációk megfelelő képet kaphassanak Trianonról, amire jóval előttük több nemzedéknek nem volt lehetősége.

  A határok változtathatatlanok – ezt még a narancsmaffia is elismeri. A megoldás a határok nélküli Európában van és abban, hogy minden ország óvja és tartsa jól nemzeti kisebbségeit, tartsa tiszteletben jogait.

  Ennyi.

  Reply
  • Haymarket

   June 6th, 2020

   “Szóval a lényeg, hogy Trianon kapcsán létezik egy hamis, mindent a magyarokra kenő baloldali-liberális – és egy, a Horthy-időkből eredő hamis pátoszos, “egész-Trianont” elvető “kereszténynemzeti”

   Baloldaliként ( esetleg liberálisként ) nem “a magyarokra” ( vagy barmely népcsoportra ) kell kenni bármit, hanem az akkori ( vagy mai ) uralkodó osztályra.

   “Amennyiben 30-50 km-el kijjebb húzzák meg a határokat, a területi és gazdasági veszteség ugyan alig, de a nemzetiségi probléma annál kisebb lett volna. Nem a magyarság harmada került volna át a szomszédos országokba. ”

   Ehhez nem kellett volna egy világháború kirobbantásában részt venni, és “picit” más politikai berendezkedés ( kevésbé anakronisztikus, osztály és nemzetségi elnyomáson alapuló ) sem ártott volna. Nem éppen egy svájcihoz hasonló, a különböző etnikumok, nyelvi csoportok egyenrangúságán alapuló konföderáció, illetve nem éppen egy skandináviai féle, a feudális viszonyokat meghaladó, liberális, alkotmányos monarchia volt ). Egy alternatív történelemben, ha minden kötél szakadt volna és Szlovákia, a délszláv területek, románok el akarnak szakadni, lehetett volna abban a pozícióban, hogy az első világháborúbol kimaradva, a határokat maga húzza meg, nem pedig háborús vesztesként a győztes hatalmak.

   Az egyetlen ésszerű jövő viszont valóban, az országhatárok jelentőségének csökkentése ( pl. Schengen – a személyek szabad mozgása az egyetlen egyértelműen pozitív hozadéka az uniós szisztémának ), kisebbségi, általános emberi jogokért való megalkuvás nélküli küzdelem.

   Reply
  • Aszter1956

   June 7th, 2020

   sajnos, a szlovákok és a románok ugyanúgy folytatják azt a nacionalista gyűlölködő politikát, amit velük tett a magyar politika annak idején..lassan az összes valamikor többségben magyarlakta városok teljesen asszimilálódtak, már alig van bennük magyar lakós..

   Reply
 3. Geyza

  June 4th, 2020

  Hát kb…

  Reply
 4. lend

  June 4th, 2020

  Minden esetre Magyarországon a mindenkori hatom a néppel úgy bánnak, ahogy Trianonban bántak akkori hatalmon lévőkkel.

  Reply
 5. abramovics

  June 4th, 2020

  nos, én trianont pont leszarom!
  egyáltalán nem érdekel.
  egészen pontosan, abban a formában, amit most itt habosítanak,nem érdekel.
  a megoldása ennek a valójában nem létező problémának az európai Egyesült Államok létrejöttével jön el.
  tulajdonképpen már most is megvan, csak vannak, akik ezt a magát magyarnak valló csürhét, a tudatlan, tanulatlan tapló, tahó paraszt magyart felhasználják a hihetetlen nagy öntudatukra alapozva.
  pedig annak semmi alapja nincs! magyar ne lopj – volt kiírva ausztriában, s nem véletlenül.
  ez a csürhe, befészkelte magát európa közepe tájára, s a történelem során csak és kizárólag bajkeverő szerepben tündökölt.
  a magyarkodó állatok nagy pofával hirdetik, hogy a magyar egy minden népel felett álló csodalény, hiszen mennyi nobel díjasunk van.
  ja…
  azok a nobel díjasok tán egy kivételtől eltekintve mind izraelita származásúak voltak, akik mivel itt ebben rothadék országban éltek, magyarnak mondták magukat.
  vagy elmenekültek egy szabad világba, ahol nem nyomta őket a semmitérő senkiházi aladárkodó magyarok suttyósága.
  tegnap az új szlovák miniszterelnök megmutatta, hogy egy európai kultúrember miként viselkedik. a csuti geci, meg a tettestársai persze ezzel most nem tudnak mit kezdeni, így agyonhallgatják az egészet.
  lapítanak, mint szar a fűben, s valóban szarok ők! büdösek, mocskosak, ocsmányak, mint a magát magyarnak valló csürhe döntő része is az.
  nem kell itt ápolgatni a lelküket ezeknek a szaroknak, magyaroknak!
  inkább jól a pofájukba mondani, mekkora senkik, semmik, is ők, s nézzenek szembe magukkal!
  persze ez nem fog bekövetkezni, mert a szavazatok reményében nyalják falják a seggüket az összes közéleti szereplők.
  az európai Egyesült államok polgáraként mondom, menjenek a trianonnal a jó büdös picsába!
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

  Reply
  • Matild

   June 6th, 2020

   Abramovics egy szemét,röfögő sertés

   Reply
   • abramovics

    June 6th, 2020

    alapvetően a fideszállat trollokkal nem foglalkozom, s nem foglalkozom a szellemi fogyatékos trianon disznóóljéában röfögve hempergőző műmagyar férgekkel sem,
    .
    DE
    .
    abbéli reményemet kifejezem, hogy te sohasem leszel az Európai Egyesült államok polgára.
    vagy megdöglest addigra, vagy mész a csuti geci után türkiába tanácskodni!
    amúgy odavaló vagy, ott a helyed!
    a csuti geci az anusában még el is vihet magával, mint kórokozó férget, amibe ő nem pusztul bele, mert szimbiózisban élsz vele, s te tartod életben, ahogy ő tart téged életben.
    .
    .
    abramovics voltam, s vagyok

    Reply
    • Matild

     June 7th, 2020

     Ne tegezzen,én sem tettem.Tegező viszonyban én csak normális ,valamilyen szinten intelligens emberekkel vagyok.Ön nem tartozik egyik kategóriába sem,úgymint normális,intelligens,ember.

     Reply
  • Aszter1956

   June 7th, 2020

   sajnos ebben nagyon sok igazság van…sajnos…

   Reply
 6. Jeszkó

  June 4th, 2020

  Nagyjából egyetértek az Ön szellemiségével, Bartus Úr, de hadd jegyezzek meg néhány dolgot. Az egykori Magyarország egyáltalán nem volt kirekesztő más népekkel szemben. A török elől menekülő ortodox keresztényeket is befogadta. Ami pedig a nemzetiségek elnyomását illeti, khm… Egy 1880-as összeírás szerint Erdélyben több román tannyelvű iskola volt, mint Moldvában és Havasalföldön együttvéve. Szóval ennyit az “ezeréves magyar elnyomásról”… Franciaország például sokkal durvábban bánt a kisebbségeivel, mint a magyar vezetés. Ettől függetlenül én is elvetem azt a fellengzős, “narancsos” hőbörgést, ahogyan Ön.

  Reply
 7. Bogatyr

  June 5th, 2020

  Én elvetem és borzasztónak ítélem ezt az egészet ( még gyerekek kezébe is fáklyát adnak!), vannak itt nagyobb problémák (migráció, klíma, robotizáció, adósság, szegénység, stb). Nem egy száz éves nacionalista lemezt feltenni, feltépni a régi sebet, beleszólni a határon túliak dolgaival, stb. Olybá tűnik tényleg semmit nem tanultunk – azt legalábbis nem tanítják milyen szarul bántunk az akkori kisebbséggapel. Voltak Trianonnak komoly előzményei! Ehhez képest mindenki hibás (libsik, bolsik, Károlyi), csak a háborúpárti nacionalisták nem! 🙁
  Szóval ugorni kéne mert a modern kor kihívásai elsodorják minket és a periféria széle után a Végtelen Szakadék jön !

  Reply
 8. abramovics

  June 5th, 2020

  mint mára kiderült, a csuti geci, és mocskos hordája megint megcsinálta a botrányt!
  hiszen mikor a szlovák miniszterelnök békülő kezet nyújt, abba azonnal, ott helyben beleköptek!
  idézem:
  .
  Matovic szerint az MKP „engedett a politikai kisebbségi komplexusának”, amikor az eseményt arra használta fel, hogy a sajtófigyelmet meglovagolva memorandumot adjon át neki. Az izgalmas Pátria-interjúban, ami itt hallgatható meg, arról beszélt, hogy a párt szerinte teljesen felesleges feszültséget kelt. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy támogatta, hogy a szlovákiai magyarok kettős állampolgárok lehessenek és a megemlékezéssel is a magyaroknak akart baráti jobbot nyújtani.

  Matovic az interjúban utalt arra is, hogy az MKP korábban is visszautasította az ajánlatát. Az előző választás előtt a politikus ugyanis felajánlotta a pártnak, hogy induljanak közös listán, ahol 14-15 parlamenti befutó helyet ígért nekik. De a párt – egyes sajtóhírek szerint a Fidesz nyomására ezt elutasította. Ahogy azt is, hogy azzal a Fidesz által nyíltan rühellt, Bugár Béla-féle Híd-Most párttal induljon együtt, amelyik lejáratta magát a sötét ügyekbe keveredett előző kormánykoalíció támogatásával. Az eredmény: Matovic Olano-ja megnyerte a választást, a szlovákiai magyarok pedig a rendszerváltás óta először parlamenti képviselet nélkül maradtak.

  Az MKP lépésének azonnali következménye is lehet. Szó volt ugyanis arról, hogy a magyarok lakta vidékeken államigazgatási csúcspozíciókba, járási hivatalvezetői székekbe helyeznének magyar politikusokat, például az MKP-ból. Matovic a Pátriának arról beszélt, hogy az MKP-val már nem akar erről tárgyalni.
  .
  NA ÍGY KÉPVISELI A HATÁRON TÚLI MAGYARSÁG ÉRDEKEIT A CSUTI GECI ÉS BANDÁJA!
  .
  köpedelem az egész!
  benn az országban létező magát magyarnak valló csürhével.
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

  Reply
  • Bogatyr

   June 5th, 2020

   Sajnos amit a Fidesz nem tud megvenni, azt tönkreteszi. Nyíltan, kilóra megvették a határon túli magyarok holdudvarát, gerjesztik a felesleges autonómia tervet.

   Reply
 9. abramovics

  June 5th, 2020

  ennél hamarabb nem is jöhetett volna az igazolása ennek az állításomnak:
  .
  a történelem során csak és kizárólag bajkeverő szerepben tündökölt
  .
  a magyarokról, a magyarságról, a magát magyarnak valló csürhéről beszélek!
  mielőtt valami fideszállat pondró féreg szándékosan félreértené!
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

  Reply
 10. Achille

  June 5th, 2020

  Nekem csak egy dolog a furcsa. Vajon az osztrákok miért nem sírnak 100 éve? Hiszen szerintem Ők a legnagyobb vesztesek. Elcsatolták tőlük Magyarországot, az Osztrák-Magyar Monarchia területének nagyobbik részét és egyben megszünt a Közép-Európai korábbi nagyhatalmi státuszuk. Mégsem sírnak.

  Reply
  • abramovics

   June 6th, 2020

   szerintem meg örülnek, hogy végre megszabadultak a magát magyarnak nevező bajkeverő csürhétől.
   persze hasznot, azt szívesen húztak a magyarokból,
   .
   DE
   .
   csak csicskának, szolgának, s egyébnek kell nekik mostanság.
   anno, egy november 7.- e hétvége alkalmával a gorenje turizmus keretében a magyar csürhe kb 2,5 milliárd dollárt hagyott az osztrákoknál.
   ebből lehetett országot, gazdaságot építeni, míg mi maradtunk a vasfüggöny mögött, s csak a pénzünket adtuk oda, az osztrák-magyar monarchia utódállamai közül a szerencsésebbnek.
   pedig a hitler egy osztrák pali volt.
   minekünk csak egy csuti gecire fussa, aki nem fogja tudni lángra lobbantani a világot.
   persze a nárcisztikus alkatának marhára jól esne, ha világpolitika tényezővé válhatna,
   .
   DE
   .
   azért az unióból a magyar csürhének szánt pénz ellopása is jólesik neki.
   s ha majd kibasszák az unióból a magyar csürhét, akkor az osztrákok megint a jó oldalán lesznek a kerítésnek.
   ez csak és akkor változhat, ha valami csoda folytán ezt a férget fellógatnák végre az andrássy úti fuck-ra,
   .
   DE
   .
   addig sajnos még várni kell, mert a magát magyarnak valló csürhe genetikusan alattvaló, s ebből nagy büszkén nem enged.
   .
   .
   abramovics voltam, s vagyok

   Reply
   • Haymarket

    June 6th, 2020

    Csak egy apró kiegészítés, az alapvetően jó reflexiókhoz: a 2,5 MILLIÁRD szerintem picit sok még forintban is… Max. millió…

    Reply
    • abramovics

     June 6th, 2020

     sajnos már nem lehet visszakeresni az akkori tudósításokat,
     .
     DE
     .
     pont egy híradóban hangzott el a szám, ha jól emlékszem.
     engem pont az döbbentett meg, hogy mekkora összeget hagytak kint a magyarok.
     emlékezz a sok-sok km hosszú sorokra a határon, illetve a trabantok ezrei tetején díszelgő gorenje hűtőkre!
     .
     .
     abramovics voltam, s vagyok

     Reply
     • Haymarket

      June 6th, 2020

      Akkor Magyarország egy gazdag ország! hahahahaha

   • Matild

    June 9th, 2020

    Röfögő
    sertés.

    Reply
  • Aszter1956

   June 7th, 2020

   az osztrákoktól elvették dél-Tirolt, nagy terűlet, de önállóságot adtak nekik az olaszok, élnek mint marci hevesen…

   Reply
 11. Haymarket

  June 6th, 2020

  “Érdekes” azért, hogy mondjuk Ausztriában vagy Németországban a legszélsőbb – nyíltan neonáci – jobboldali, extraparlamentáris, “fringe” mozgalmakon kívül ( amelyek manapság az Európán kívülről származó bevándorlók/menekültek elleni gyilkos uszításra fókuszálnak – bár
  azért a kelet-közép európai EU országok dolgozóit sem látják éppen szívesen ) nem igen tematizálják, Dél-Tirol, vagy a dél-karintiai, dél-stájerországi, pomerániai, kelet-porosz, pláne elzászi, lotharingiai területek elcsatolását. “Nem igen” van példa arra hogy a bécsi, vagy berlini szövetségi törvényhozásban erről tartsanak gyászrendezvényeket, esetleg ezen területek zászlaját tűzzék a parlament épületére ( pláne az uniós zászló helyére ). Pedig van ott is a fidesznáciknak megfelelő AfD, FPÖ ( utóbbi több cikluson keresztül kisebbik koalíciós partnerként kormányon )… Mondjuk egyik ország közjogi berendezkedése sem tekinti magát az 1945 és 1918 előtti rendszerek örököseinek…

  De szerintem még inkább példaértékű a sokszorosan hátrányos helyzetből induló Finnország, amely a kelet-karéliai területek elvesztésével súlyos humanitárius problémát okozó menekülthullámmal nézett szembe. Ott sem igen hallani a problémákat a zsidókra, kommunistákra/baloldaliakra/demokratikus erőkre kenő, irredenta dumákat…

  https://www.youtube.com/watch?v=NQak1327-gM&t=59s&app=desktop

  Viszont meg lehet nézni a kisebbségek helyzetét, illetve utána lehet nézni a finn zsidóság második világháború alatti helyzetének…

  https://www.youtube.com/watch?v=emgOzd0ng1A&t=1s&app=desktop

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)