2024, június23, vasárnap
KezdőlapKiemelt fő hírHack Péter polgárháborúval fenyeget, ha eltörölnék a diktatúra alaptörvényét

Hack Péter polgárháborúval fenyeget, ha eltörölnék a diktatúra alaptörvényét

-

Hack Péter adott interjút az ATV-nek, amelyben az egykori SZDSZ-es ügyvivő Orbán Viktor önkényuralmát alkotmányosnak nevezte, míg szerinte az önkényuralom eltörlése alkotmányellenes lenne, amely polgárháborúhoz vezetne. Az általa elmondottak alapján nem kérdés, hogy ő maga egy „polgárháborús” helyzetben kinek az oldalán állna: az önkényuralom oldalán. Mielőtt az általa előadott ördögi logikát ízekre szednénk, fontos tisztázni, hogy Hack milyen minőségben beszélt.

Hack Péter jogász, de a jogot úgy forgatja, ahogy az ennél erősebb identitása diktálja. Hack Péter a Hit Gyülekezete lelkésze, egyik vezetője, a gyülekezeti főiskola rektor-helyettese, aki már húsz évvel ezelőtt is olyan beszédet mondott, amit Németh Sándor vezető lelkész megrendelt tőle. Ezt a szempontot nem szabad lebecsülni, mert Hack egy szektás vallási fanatikus, aki szerint Németh Sándoron keresztül mindig Isten szól hozzá, ami pedig felülír minden egyéb megfontolást.

Ezért Hack Péter minden közéleti megnyilvánulása mögött Németh Sándor és a Hit Gyülekezete (még véletlenül sem Isten vagy a saját lelkiismerete és szakmai véleménye) áll. Amit Hack mond, abból azt lehet megállapítani, hogy az adott kérdésben Németh Sándornak mi a véleménye és mi a közvetlen anyagi érdeke. Hack ezt szolgálja, ezt a véleményt csomagolja jogi és politikai nyelvezetbe. Ha Németh Sándor az ellenkezőjét mondaná, azt is ugyanilyen csomagolásban előadná. Hack nem önálló személyiség.

Az ATV-nek adott interjújából, amely minden idők egyik legcinikusabb és legaljasabb eszmefuttatása volt, nem azt tudtuk meg, hogy mit gondol Hack Péter, hanem azt, hogy mit gondol Németh Sándor. Nem az derült ki, hogy egy jogász hogyan látja az alkotmányos helyzetet, hanem az, hogy egy szektás fanatikus hogyan próbálja eladni a szektavezére álláspontját, hogy az jogi alapvetésnek tűnjön.

Hack Péter, a Hit Gyülekezete lelkésze prédikál. A gyülekezeti identitása, fanatizmusa és a Németh Sándornak való alávetettsége mindig felülírta a szakmai és a politikai meggyőződését. Soha nem volt lojális senkihez, csak Németh Sándorhoz. Amit mond, annak semmi súlya nincs, mert egy szektavezér álláspontját és érdekeit tükrözi.

Hamisság lengte át az egész beszélgetést, mert az ATV Németh Sándor tulajdona, amely ellenzékinek maszkírozza magát, de a Hack által elmondottakból is kiderül, hogy teljes mértékben Orbán és a Fidesz oldalán áll. Maga az interjú is ékes bizonyítéka annak, hogy az ATV az ellenzék ellen dolgozik, és az ellenzéki nézőket becsapja. Miután konzervatív és liberális értelmiségiek, jogászok tíz év után eljutottak oda, hogy azt mondják, amit az Amerikai Népszava tíz éve állít, Németh Sándornak be kellett küldenie Hack Pétert az ATV-be, hogy az Orbán-rendszer legitimitásának megkérdőjelezését lerombolja. Hacknak ez volt a szerepe, ezzel az utasítással látta el Németh.

Ennek fényében kell megvizsgálni mindazt, amit mondott, mert ahogy az ATV egy ellenzéki televíziónak látszó kormánypárti csatorna, úgy Hack Péter is jogásznak látszó szektás fanatikus, aki a jogot alárendeli a szektavezére érdekeinek. Mivel Németh Sándor mindenkit szeret leügynöközni, aki merészel ellentmondani neki, Hack interjúját is nyugodtan nevezhetjük „ügynöki” munkának, mert amit előadott, azt Németh Sándor „ügynökeként” adta elő.

Hack azzal kezdte, hogy Orbán rendszere nem egy lopakodó államcsíny. Ez az állítás önmagában ellentmond a tényeknek, hiszen a formális keretek megtartása mellett ez egy önkényuralom, amelyben nincsenek demokratikus kontrolljai a hatalomnak. Van a látszat és a valóság, a jog is ismer ilyet. Hack például jogásznak látszik, de nem az, hanem egy érdekcsoport kiszolgálója, akit már régen el kellett volna tiltani a jogi egyetem tanári katedrájáról. Ilyen az Orbán-rezsim is, kívülről jogállam, belül annak az ellentéte. Mint Hack, kívül jogász, belül jogtipró és törvénytaposó.

Ugyanez vonatkozik a beszélgetés tárgyára, a Fidesz egypárti, kirekesztő, antidemokratikus és alkotmányellenes alaptörvényére, amely látszólag egy legitim alkotmány, valójában egy ember akarnokságának kifejeződése, egy ember korlátlan uralmának az alapja. Ilyen hatalom megszerzését és gyakorlását, még az arra irányuló törekvést is tiltotta az Alkotmány. Ezért ennek az alkotmányos tilalomnak az átlépése önmagában érvénytelenné és semmissé teszi Orbán alaptörvényét.

Ennélfogva ennek az alaptörvénynek a semmissé nyilvánítása és eltörlése nem demokratikus felhatalmazást igényel, hanem jogi megállapítást. Ha érvénytelen szerződést kötnek, akkor azt a jogi érvénytelensége miatt kell semmissé nyilvánítani, és nem kell hozzá a választók kétharmados többségének szavazata. Ezt a két dolgot csúsztatja össze Hack, amikor úgy tesz, mintha az alaptörvény létrehozása mögött valódi kétharmados felhatalmazás állt volna, amit csak egy másik kétharmad jogosult eltörölni. Jogtalanság és törvénytelenség eltörlése mögé nem kell demokratikus többséget állítani, azt a jog írja elő.

Hack úgy tesz, mintha a Fidesz – egyébként sem tényleges – kétharmados többsége egyenlő lett volna azzal, hogy Orbánt az ország kétharmada felhatalmazta az egypárti alkotmányozásra. Kétharmaddal eltörölték a háromnegyedes követelményt, ami önmagában is a jogállami korlátok lebontása, és nem mondták meg a választóknak azt, hogy aki Orbánra szavaz, az felhatalmazza őt az alkotmányos rend megdöntésére és egy önkényuralom alaptörvényének a bevezetésére. Ezt utólag sem lehet legitimálni.

Hack cinizmusára jellemző, hogy az Orbán által erőszakos úton létrehozott alaptörvény legitimitását az 1990-es rendszerváltás Alkotmányának legitimitásához hasonlítja, melyet szerinte nem előzött meg társadalmi vita, hanem utólag legitimálták a választók. Ez sem igaz, mert egyrészt volt társadalmi vita, másrészt abban a helyzetben is az történt, hogy egy diktatúra jogi alapjait kellett eltörölni, és a közjogi rendszert jogállami, demokratikus alapokra helyezni. A hasonlat nem erősíti, hanem cáfolja Hackot, hogy egy diktatúra alkotmányát 1990-ben is el lehetett törölni.

A különbség az, hogy akkor nem volt ATV és nem voltak hamis jogászok, akik a diktatúrát demokráciának mondták volna, mint ahogy Hack teszi. Méghozzá tudatosan, mert az SZDSZ ügyvivőjeként éppen egy ilyen alkotmányellenes helyzet, önkényuralom bevezetése ellen tevékenykedett, csak akkor még Németh Sándor nem milliárdos kedvezményezettje volt az antidemokratikus jobboldalnak, hanem a céltáblája. Ahogy ez a helyzet változott, úgy változott Hack professzor jogi és politikai álláspontja is.

Cinikus Hack eszmefuttatása, amikor az alkotmányellenes alaptörvény legitimitását azzal magyarázza, hogy az ellenzék résztvesz a parlamentben, amiről az Amerikai Népszava tíz éve írja, hogy korrupt kollaboráció, amire az ATV buzdítja őket tíz éve. S amikor az ellenzék holdudvara kezd felébredni, akkor ezt olvassa Hack a fejükre. Mintha csak Orbánt hallanánk a felcsúti per főtárgyalásán.

Hack szerint az Alkotmánybíróság is törvényes és legitim attól, hogy az ellenzék számos alkalommal fordult hozzájuk, bohócot csinálva magából. Azonban egy alaptörvény és egy rendszer törvényességét nem az dönti el, hogy a kiszolgáltatott ellenzék politikusai hogyan viszonyulnak hozzá, hanem a jog. Hack hasonlóan cinikusan mossa össze a 2010 előtti jogállamot és a 2010 utáni önkényuralmat, amikor azt mondja, hogy négyszer volt kétharmados többség, négyszer volt nem kétharmados többség a választás eredménye.

De azt nem mondja, hogy ebből három az önkényuralomban történt, s a kétharmados választások tekintetében az Orbán-rezsim százszázalékos (és szerény véleményünk szerint az is marad mindig, mert éppen erről szól a diktatúra, hogy nem lehet őt leváltani). Hack elfelejti azt is elmondani, hogy az előző időszakban mindig új kormányt választottak a szavazók, csak a NER megalakulása óta „választották” háromszor a magyarok ugyanazt a kormányt. Mert az annyira fantasztikus, ugye?

Hack egy önkényuralom keretei között mondja az, hogy kétharmados demokratikus felhatalmazásra van szükség ahhoz, hogy az önkényuralmat le lehessen cserélni, és a jogállamot helyre lehessen állítani. Miközben az önkényuralom mindent kiépített, hogy ilyen választási eredmény soha ne születhessen. Hack abból indul ki, hogy az önkényuralmi rendszer törvényes és alkotmányos, annak eltörlése kétharmados felhatalmazás nélkül alkotmányellenes. Hack professzor feje tetjére állította a jogot.

Azt állítja Hack, hogy a rendőrnek és a köztisztviselőnek el kellene döntenie, hogy az Orbán által felépített jogi helyzetnek vagy az új kormánynak engedelmeskedjen-e, amely ezt az önkényuralmi jogi helyzetet eltörli. Miközben az állampolgároknak minden esetben a törvényes jogot kell követniük, amelyet alkotmányosan hoznak létre. Az Orbán-rendszer eltörlése pedig maga az alkotmányosság helyreállítása.

Erre mondja Hack, hogy ez egy vélemény. Az alkotmányos rend elleni államellenes bűncselekmény elleni fellépést Hack a Balkánhoz hasonlítja. Nem az Orbán-rezsim balkáni, hanem az, ha a jogállam képviselői megszüntetik a diktatúrát. Miközben orbán nemcsak magyarországot balkanizálta, hanem a Balkán nagy részét el is foglalta, és Magyarországot annak részévé tette. A Hit Gyülekezete, a tolvaj Németh Sándor és a vallási fanatikus áljogász Hack Péter ebben érzi jól magát.

Ezért azt ajánlja Németh Sándor Hack száján keresztül az ellenzéki pártoknak és az ellenzéki szavazóknak, hogy ismerjék el a diktatúra törvényességét, maradjanak annak keretein belül, és az Orbán által leosztott szerepüket játsszák el. Törekedjenek arra, hogy kétharmados többséget szerezzenek, és ha ez megtörténik, akkor csinálhatnak az Orbán-rendszerrel azt, amit akarnak. Csillapítják a fogságba ejtett túszokat, hogy ne lázadjanak, hanem demokratikusan váltsák le fogva tartóikat.

Majd az ATV ilyen hazug interjúkkal segít ebben. Meg a Spirit FM, amellyel leváltották a Klubrádiót. Meg a kínai propaganda, amelynek a Hit Gyülekezete médiája a szócsöve. Addig is ömlenek a milliárdok Németh Sándor vallási magánvállalkozásába. Erről szólt Hack testvér nagyívű hazudozása, amelyben még polgárháborúval is megfenyegeti az ellenzéket, ha meg akarja dönteni a törvénytelen önkényuralmat, és helyre akarja állítani az alkotmányos rendet. Hack jogász szerint ezt nem teheti.

Felhívjuk Hack figyelmét arra, hogy már az Orbán-kormány bukása is polgárháborúval fenyeget, az alaptörvény semmissé nyilvánítása nélkül is. Az agymosottak a nemzet halálának tekintik, ha nem lehet egy tolvaj, bűnöző, álkeresztény, fasiszta puccsista az egyszemélyes uralkodójuk. De a mindenkori hatalomnak, amely ráadásul nem egy alkotmányellenes önkényuralmat véd, hanem a jogállamot állítja helyre, joga és kötelessége fellépni az erőszakot alkalmazókkal szemben.

Az nem lehet, hogy bűnözők rettegésben tartsanak egy országot, hogy vagy ők uralkodnak és lopnak el mindent, számolják fel a szabadságot és az emberi jogokat, vagy polgárháború lesz. Hack interjúja fontos jelzés a demokrácia híveinek. Azt mutatja, hogy Németh Sándor fél és retteg attól, hogy az Orbán-rendszer megbukik, és neki egy jogállamban kell a családi vállalkozását, a bizniszegyházát működtetni, a bűncselekményeit pedig független igazságszolgáltatás vizsgálja, nem kap politikai védelmet.

Jézus ugyan ács volt, de nem épített magának egyetlen házat sem. Ám Németh Sándornak egy kastély és egy luxusnyaraló sem elég, kell belőle hat. Ezért hazudoznak, ezért csapják be, manipulálják az embereket az ATV-ben, ezért hamisítják meg a Bibliát, hogy Orbánra szavazzanak. Mert bűnözőknek diktatúrára van szükségük, hogy bármit megtehessenek. Ezért kell a büntetőjogász Hack Péternek leköpnie magát, amit már észre sem vesz, és demokráciának hazudni egy diktatúrát.

De a Hit Gyülekezete ugyanilyen keményen állt bele az amerikai elnökválasztási küzdelembe is, mintha bármilyen hatásuk lehetne erre. Arról ugyanúgy hazudoztak, mint az Orbán-rendszerről. Ugyanígy hazudoztak arról, ha Biden nyeri az elnökválasztást. Ugyanúgy polgárháborúval fenyegetőztek, ha Trump veszít. Aztán veszített, és az élet végre normális kerékvágásba került.

Emellett azt jelenti Hack bevetése, hogy a jogállam és a demokrácia hívei jó úton járnak. Az alaptörvény semmissé nyilvánításától, az Orbán-rendszer eltörlésétől úgy félnek ezek, mint ördög a szenteltvíztől. Ez a magyar szabadság, jogállam és demokrácia kulcsa. Erről szólt Hack interjúja, ez pedig azt jelenti, hogy ezt kell csinálni.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések