2024, április23, kedd
KezdőlapFesz leszNémeth Sándor ATV-tulajdonos azt mondja a baloldalról, amit a Mein Kampf, mikor...

Németh Sándor ATV-tulajdonos azt mondja a baloldalról, amit a Mein Kampf, mikor bojkottálja az ellenzék az ATV-t?

-

Az Amerikai Népszava a legteljesebb mértékben érdektelennek tartja, hogy az ATV ellopásán tetten ért Németh Sándor nevű ember miről mit mond. Teljesen érdektelen, hogy egy érettségizett, képesítés nélküli állelkész, aki szélkakasként volt már SZDSZ-s, MSZP-s, MDF-es, most éppen Fidesz-hívő, s akinek bibliaértelmezései más emberek megátkozásáig terjednek, mit gondol úgymond a világról. Ezért a különféle korszakokról szóló zagyvaságait hallgatni sem vagyunk hajlandók, nemhogy kommentálni. Így a Hit Rádióban elhangzott legutóbbi szócséplést sem kommentáltuk.

Megtette azonban ezt a magyarországi Népszava, a csapongó szövegnek egyetlen mozzanatát azért emeljük ki, hogy felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy Németh Sándor az ellenzékinek hitt ATV tulajdonosaként a baloldalt kitagadja a magyarságból, a baloldal támogatóit kirekeszti a nemzetből. A baloldalt gyökértelennek, idegennek, nem „őshonosnak” nevezi, ezzel szemben szerinte a Fidesz fasiszta rendszere a magyar gyökerekhez való visszatalálást jelenti. Németh „háttérhatalomról” beszél, amivel antiszemita és náci tanokat hirdet. Azért adjuk közre ezeket a nem először hangoztatott, szörnyű, embertelen és hazug szélsőjobboldali nézeteit, hogy figyelmeztessünk mindenkit: amikor Orbán megbukik, Németh ne tudjon visszatáncolni a baloldalra, mintha ő soha nem is lett volna a NER náci ideológiájának támogatója és szószólója.

Másrészt szeretnénk felhívni azoknak a baloldali és liberális értelmiségieknek, politikusoknak a figyelmét, akik még bejárnak az ATV-be, s ezzel hozzájárulnak az Orbán-rendszert álnok módon támogató propagandacsatorna hazugságához,  hogy egy náci tulajdonos televíziójába járnak. Amit Németh Sándor hirdet, az tartalmában ugyanaz, amit Demeter Szilárd előadott: náci elmélet. Németh Sándor ugyanúgy sorosozik, uszít a liberális demokrácia, a jogállam ellen. Németh a NER és az illiberalizmus elszánt híve és hirdetője, Trump, Orbán és Putyin támogatója, aki gyalázza a nyugati demokráciákat és az Európai Uniót. Ezt most kiegészítette azzal, hogy megvonta a baloldaltól a magyarságát, és kirekesztette a baloldal támogatóit a magyarságból. Ezzel idegennek nevezte Magyarországon azokat, akik nem az illiberális keresztényfasiszta ideológia hívei, mert ők nem „őshonosak” Magyarországon. Ilyet a nácik mondtak utoljára a zsidókról.

A Népszava cikke szerint Németh a Hit Rádióban azt mondta az amerikai elnökválasztás eredménye kapcsán, hogy „látható módon a magyarországi baloldal örvendezik, mert arra gondolnak nyilvánvalóan, hogy nemzetközi baráti segítség következtében hatalomra tudnak jutni, mert érzik a gyökértelenségüket. Ezek a pártok, úgy mondanám, nem őshonos pártok. A Fidesz nagyon ügyesen megtalálta a magyar gyökereit, és ezért elsősorban a magyar választópolgárokra építi a programját, abban reménykedik, hogy megkapja a bizalmat. Az ellenzéknek viszont nemzetközi támogatásra, segítségre van szüksége. Ezt megkapta eddig is Brüsszeltől, és valószínű, hogy a jövőben az Egyesült Államok új kormányzatától is nagyobb segítséget fog kapni”.

Ez a nemzetközi baloldali, liberális zsidóság kódolt leírása, a Magyarországon „gyökértelen”, nem „őshonos” idegenek „nemzetközi baráti segítségre” számítanak, mert érzik, hogy gyökértelenek, nem magyarok, az ő gyökereik nem itt vannak, idegenek az országban. A „hatalomra jutásra” való törekvésük ezért magyarellenes, nemzetellenes, a magyarságra veszélyt jelent. Németh szerint vannak „nem őshonos pártok”. Németh Sándor a neonáci nyelv megújítója, eddig más sokféleképpen dekódolták a kommunista, liberális, baloldali zsidó világösszeesküvést, ami a „keresztény nemzetre” tör, „nem őshonos pártoknak még nem nevezték őket. Mivel a jellemzőjüket a zsidó világösszeesküvés náci teóriája szerint írja le, ezért Németh a baloldali pártokat úgy zsidózza le, ahogyan a Mein Kampf tette. Ezt erősíti az egyértelműen antiszemita gyökerű és Magyarországon is őshonos náci kifejezés, a „háttérhatalom”.

Világosítsuk fel Némethet, mielőtt demeterszilárdi magaslatokba tévedne, hogy a baloldali pártok vezetői, tagjai és támogatói ugyanolyan magyar emberek, mint bármelyik fideszes, vagy amilyen Németh Sándor, aki mellesleg a baloldali MSZP támogatásának köszönheti az ATV-t. Ő az általa most gyökértelennek és hontalannak nevezett baloldali párt szövetéges, kampányolója és szekértolója (is) volt. Mindig azt a segget nyalta, ahonnan a pénzt és a politikai védelmet remélte. Mindezt a soha nem változó Isten nevében, aki az igazságot szereti és a hamisságot gyűlöli. Minden magyar embert megillet a világnézeti szabadság, és annyiféle elv, idea, eszme világnézet őshonos Magyarországon, ahány elvet vagy világnézetet vallanak a magyar emberek. Ezt jegyezze meg, mielőtt eltévedne teljesen a nagy igyekezetében, és világnézeti alapon kirekesztene bárkit a nemzetből.

Egyetlen magyar ember sem veszíti el a magyar nemzeti identitását attól, hogy nem kirekesztő álkeresztény, fasiszta nézeteket vall, hanem a baloldali eszméket követi és a liberális jogállam híve. Ha Németh a kereszténységet nevezné már Magyarországon őshonosnak, leköpve önmagát és korábbi tanításait a névleges kereszténységről, a szentistváni állam antikrisztusi jellegéről, emlékeztetnék a Bibliára, amelyet kizárólag saját érdekeinek alárendelve használ az emberek megtévesztésére, hogy Jézus Krisztus tanításai, az Isten országának törvényei sokkal inkább baloldaliak, és az alázat, a szolidaritás, a segítség, az emberi egyenlőség hirdetésével sokkal közelebb áll a baloldalhoz, mint a tekintélyelvű és a nacionalista rendszerek. A kereszténység ráadásul kiemeli az embert a nemzeti korlátai közül és az egyetemes Isten országának polgárává teszi, amelyben másodlagosak a nemzeti hovatartozások. Németh ezt régen még tudta.

Magyarország és a magyarság nem azonos a történelmi hazugságokra épülő „keresztény állam” ideológiájával. Minden magyar embernek joga van abban hinni, amiben akar, olyan társadalmi célokért küzdeni, amilyeneket helyesnek tart, s ennek csak a törvények betartása szabhat határt. Senki nem idegen és nem ellensége a hazájának, aki másképp gondolja a boldogulását. A nemzethez való tartozás egy olyan adottság, amit nem lehet elveszíteni, és nem egy ideológia szolgálatával azonos. Ebbe pedig nincs beleszólása sem a regnáló hatalomnak, sem egyházaknak, sem haszonlesésből személyimádó szektavezéreknek. Magyarországon mindig voltak olyanok, akik a szentágostoni állameszme ellenfelei voltak. A vallási világnézeti állam mindig az elnyomás és a jogfosztás eszköze volt, ami ellen a történelemben mindig is fellázadtak a magyarok. A kilencvenes években éppen a Hit Gyülekezete fejtette ki a legerősebb ellenállást. De Németh Sándor meghasonlott önmagával, és az ellenkezőjét hirdeti annak, amit korábban. Átállt azok oldalára pénzért, védelemért, hatalomért és dicsőségért, akiket korábban fasisztának nevezett.

Orbán Viktort és a Fidesz, a Fidesz támogatóit és politikusait a Hit Gyülekezete tagjai és a Szent Pál Akadémia diákjai naponta, csoportosan, szervezetten és szisztematikusan megátkozták évtizedeken át. Orbánt az ördöggel azonosították. Mindez akkor változott meg, amikor Németh Sándor felismerte, hogy a pénze, a bizniszegyháza, a családokat szétszaggató szektája veszélybe kerül, ha nem áll át Orbán oldalára. Lépésről lépésre átvette az illiberális, antiszemita ideológiát és az egykor SZDSZ-nek kampányoló Hit Gyülekezete a NER gyűlölködő, antiliberális, sorosozó rohamcsapata lett. Németh Sándor pedig az SZDSZ-tól eljutott a kirekesztő, nacionalista, fasiszta, náci eszmék hirdetéséhez. Németh Sándor fasiszta és náci lett, aki már megkérdőjelezi a baloldali és liberális emberek magyarságát, a magyarságot faji alapon a keresztényfasiszta ideológiához kapcsolja.

Mindezt a magát ellenzékinek nevező ATV többségi tulajdonosaként, aki kézzel vezérli a fián keresztül az ATV manipulatív, megtévesztő és hazug propagandáját. A fia egy báb, akit az apja mozgat. Az ATV becsapja a nézőit, a csatorna úgy manipulálja az ellenzéki nézőket, hogy észrevétlenül szerelje le, zilálja szét, hazudtolja meg és bizonytalanítsa el Orbán ellenzékét. Ezt sokan nem veszik észre, de azt észre kellene venniük, hogy ez az ember fasiszta és már náci eszméket hirdet, uszít, a magyarságát is kétségbe vonja azoknak, akik a nézői, akiknek állítólag a hazug képmutató televíziója szól, akik nem egy álkeresztény, antiszemita ideológiára épülő, fasiszta rendszer hívei.

Ha a baloldali és liberális értelmiség távozásra szólította fel Demeter Szilárdot, akkor mit keres egy olyan ember televíziójában, aki neonáci „zsidó világösszeesküvést”, a „háttérhatalmat” hirdeti, idegennek, gyökértelennek és hontalannak nevezi a baloldali embereket, akik szerinte külföldi segítséggel akarják leváltani a magyar gyökerű, őshonos „nemzeti” kormányt, amelyet úgy mutat be, mintha a magyarsággal lenne azonos. Az ellenfelei pedig betolakodó idegenek, akik ellenségek, mert külföldi segítséggel támadják a magyarságot megtestesítő és a magyarsággal egyedül azonos kormányt. A zsidóságot mutatták ebben a szerepben a II. világháború előtt, és ezen az alapon deportálták haláltáborba őket. Németh Sándor nem nevezi még gázkamrának a liberális demokráciákat, de szellemiségében ugyanazt mondja, amit FDemeter Szilárd: az őshonos magyar „keresztény” hatalmat támadják idegenek, akik gyökértelenek.

Németh olvasgathatná a gyülekezeti propagandakiadványok, a Hetek és az Új Exodus korábbi számait, mert azokból megtudhatná, hogy a „gyökértelen” kifejezést kikre használták az antiszemiták, keresztényfasiszták és nácik, mint amivé ő maga is lett. A zsidó gyökértelen. Ez náci alaptétel. És kik a zsidók? A baloldaliak és a liberálisok. És miért ellenségei a nemzetnek? Mert nem keresztények. A magyarok viszont keresztények. Ezért nem magyarok a zsidók, nem magyarok a baloldaliak és nem magyarok a liberálisok. Idegen test, élősködők, vérszívók, akik el akarják venni a kereszténységet, a magyarságot, és nemzetek feletti uralmukat ki akarják terjeszteni a nemzetre. Ezért védekezni kell velük szemben. Ez a Mein Kapmpf. Ezt mondja Németh Sándor. De ha közelebbi, magyar „keresztény” szellemi rokont akar, akkor a numerus clausus atyja, Prohászka Ottokár.

A magyar baloldali és liberális értelmiség miért dugja be a fülét, s miért nem akarja meghallani, mit mond az ATV tulajdonosa? Prohászka Ottokár televíziójában is fontosnak tartanák, hogy megjelenjenek? Demeter Szilárd televízióját sem bojkottálnák? Mindennél fontosabb a televíziós szereplés? Aki szeretne többet megtudni Németh Sándor és a Hit Gyülekezete rejtett közéleti tevékenységének részleteiről és kulisszatitkairól, ennek az egyháznak álcázott bűnszervezetnek a működéséről, és arról, hogy Németh Sándor hogyan lopta el az ATV-t a Hit Gyülekezetétől, annak ajánljuk figyelmébe Bartus László Fesz lesz című könyvét, amelyet itt szerezhetnek be.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések