2024, június16, vasárnap
KezdőlapFesz leszNémeth Sándor eljutott a "nemzetközi zsidó" fogalmához, amit az antiszemita Henry Ford...

Németh Sándor eljutott a „nemzetközi zsidó” fogalmához, amit az antiszemita Henry Ford alkotott meg, és Hitlertől kitüntetést kapott érte

-

Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze egy videófelvétel tanúsága szerint 2022. február 2-án a Hit Parkban különbséget tett a „nemzetközi zsidó” és az „izraeli zsidó” között. Azt mondta, hogy a „nemzetközi zsidóval van nekünk is problémánk”. A „nemzetközi zsidóval” legutóbb Adolf Hitlernek volt problémája. A kifejezés az antiszemita és náci irodalom kulcsfogalma, a zsidó világ-összeesküvés alaptézise. Erre épül a „Cion bölcseinek jegyzőkönyvei” című antiszemita koholmány, amely alapján 6 millió zsidót öltek meg a holokausztban.

A Mein Kampf szerint a „nemzetközi zsidó” a „más népek testén élősködő parazita”, a zsidó „nemzetközisége” a zsidóság létformája. Itt látható Németh Sándor antiszemita prédikációjának részlete:

A Németh Sándor által használt „nemzetközi zsidó” Hitler szerint „kárt okozó bacilus módjára csak akkor terjeszkedik, ha számára alkalmas talajra bukkan. Léte abban is hasonlít az élősdiekéhez, hogy ahol fellép, ott hosszabb vagy rövidebb időn belül kihal a gazdanép” (…) „valódi pióca, amelyik a szerencsétlen nép testére tapad.” Ez a „nemzetközi zsidó” kifejezés jelentése, ami éppen olyan nácizmus számára kisajátított és lefoglalt fogalom, mint az „élettér” stb.. A „nemzetközi zsidó” a nemzeteken élősködik és a nemzeteket pusztítja.

Az „elzsidósodás” Hitler szerint a nép faji és nemzeti jellegéből való kivetkőzése, ami nem más, mint a „nemzetközi zsidó” célja, hogy a nemzeteket az uralma alá kényszeríthesse. Németh Sándor a nácizmus lényegére tapintott, mert Hitler szerint a zsidó mindig „nemzetközi” marad, soha nem válik németté vagy franciává (ahogy magyarrá sem), mert „a faj nem a nyelvben, hanem a vérben gyökerezik, arra viszont senki sem tud jobban vigyázni mint a zsidó. (…) Az ember minden további nélkül megváltoztathatja nyelvét, vagyis másik nyelven beszélhet, ez nem jelent többet, mint hogy régi gondolatait új nyelven fejezi ki, belseje azonban mit sem változik. Ennek legkézenfekvébb példáját maga a zsidó nyújtja, aki ezerféle nyelven beszél, és mégis mindig zsidó marad.”

A „nemzetközi zsidó” soha nem lesz egy nemzet tagja, hanem „nemzetközi” marad, innen jön a marxizmus, a liberalizmus és a globalizmus antiszemita értelmezése. Ha valaki Adolf Hitler és a nácizmus fogalmait használja, az azt jelenti, hogy a kifejezések tartalmával és a szavak mögött levő gondolatisággal is azonosul, amit tökéletesen kifejez Németh Sándor a videóban, amelyben Hitlerrel és a Mein Kamp üzenetével tökéletesen megegyező ideológiát fejt ki. Németh kétfajta zsidót különböztet meg (cinkos és pajkos tekintettel), a „nemzetközi zsidót” és az „izraeli zsidót”.

Ez tökéletes megfelelője a náci sztereotípiának, ami „jó zsidókra” és „nem jó zsidókra” osztja a zsidóságot. Németh Sándor szerint a „nemzetközi zsidó” a „nem jó zsidó”, az izraeli zsidó pedig a „jó zsidó”. A kettő közötti különbségről Németh Sándor a legautentikusabb náci magyarázatot adja: „az izraeli zsidó nemcsak az egyéni boldogulása fontos számára, hanem népének a boldogulása is fontos számára, mint Izraelnek a boldogulása”.

Hitler a Mein Kampf „Nép és faj” című fejezetében hosszasan kifejti, hogy a zsidót az önzése megakadályozza, hogy saját nemzete legyen, merthiányzik belőle az „idealizmus”, hogy köz érdekét az egyéni érdekei fölé tudná helyezni. Németh Sándorhoz hasonlóan Hitler is nyilatkozott a zsidó államról: „Egyáltalában nem gondolnak arra, hogy azért építsenek ki Palesztinában egy zsidó államot, hogy azt maguk lakják, hanem csak nemzetközi garázdálkodásuknak a saját felségjogaik alatt szervezett és a többi állam beleszólási joga alól kivont központját akarják megteremteni; a kiutasított szélhámosok menedékhelyét és egyben a jövő zsiványainak fõiskoláját.”

Adolf Hitler és Németh Sándor között a különbség annyi, hogy míg a „nemzetközi zsidóság” tekintetében egyetértenek, Hitler Izrael államának tervét a „nemzetközi zsidóság” trükkjének tartja, menekülési útvonalnak és a jövő „nemzetközi zsidó” zsiványainak kiképző bázisát látja benne, Németh Sándor feltételezi, hogy az izraeli zsidókban megvan az, amit Hitlerrel együtt elvitat a „nemzetközi zsidókból”, a közösség iránt érzett „idealista” felelősség, amit képesek az egyéni érdekeik fölé helyezni. Ennyi a különbség Németh Sándor és Adolf Hitler antiszemitizmusa között.

A „nemzetközi zsidó” ismert náci fogalom és teória, a hírhedt amerikai antiszemita, az autógyáros Henry Ford ezen a címen jelentette meg The Dearborn Independent című lapjában 1920. május 22-től sorozatban az antiszemita írásait. A „mű” The International Jew: The World’s Foremost Problem (A nemzetközi zsidó: A világ első számú problémája) címmel jelent meg könyvben, a német antiszemitizmus egyik hírhedt képviselője, Theodor Fritsch, a Reichstag tagja adta ki (magyarul a neonáci Gede Testvéreknél jelent meg). Húsz nyelvre fordították le, kétmmilliót adtak el belőle.

Henry Ford „A nemzetközi zsidó” című könyvének I. és II. része

1924-ben Heinrich Himmler „A nemzetközi zsidó” elolvasása után Fordot „az egyik legértékesebb, legfontosabb harcosunknak” nevezte. Ford a „nemzetközi zsidó” fogalmának megalkotásával bekerült a Mein Kampf-ba (Hitler kétszer is méltatja). 1931-ben Hitler Fordot az egyik legnagyobb ihletőjének nevezte a „nemzetközi zsidó” fogalmáért és teóriájáért, fotóját a dolgozószobájában tartotta. 1938-ban Ford a 75. születésnapján elfogadta Hitler kitüntetését, a Német Sasrend Nagykeresztjét.

Ez volt a Harmadik Birodalom külföldieknek járó legmagasabb kitüntetése. Most Németh Sándor is megkaphatná. Ahogy azzal is Hitler elismerését és elégedettségét váltaná ki, ahogy marxistának bélyegzi a modern liberálisokat, akiket eszmetársai máskülönben a zsidókkal azonosítanak. Éppen úgy, ahogyan azt Hitler tette a Mein Kampfban. Meg is jelentette a Hit Gyülekezete a volt III/III-as ügynök, Morvay Péter hatalmas Marx monográfiáját (ami 18-as betűmérettel a Füles újságnál kisebb alakú könyvvel alig érte el a 70 oldalas terjedelmet), „A köztünk élő Marx” címmel.

Németh Sándor a Hit Parkban előadott antiszemita szövegével, amelyben előadta a „nemzetközi zsidókról” szóló megállapításait, ezekkel az elődeivel hozta egy szintre magát: az antiszemita Henry Forddal, és az általa megihletett Adolf Hitlerrel. Ennél durvább antiszemita szöveget, Csurka István kivételével, nem mondott senki az 1990-es rendszerváltás óta. Németh Sándor a klasszikus nácizmus, a hitlerizmus ideológiája, a Mein Kampf alapján kategorizálta a zsidókat. Hogy nincs tévedés, azt kifejezi a szövegkörnyezet, miszerint neki is a „nemzetközi zsidókkal” van problémája.

Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze azért élvezett a kilencvenes években bizonyos mértékű elismerést liberális demokratikus körökben, mert demonstratív módon kiállt a zsidóság mellett és elítélte az antiszemitizmust. Azt sokan érzékelték, hogy a Hit Gyülekezete nem egy szeretetközösség, hanem vezérelvű militáns szervezet, vallási diktatúra, élén a félművelt populistával, Németh Sándorral, de vele szemben minden kritikát felülírt a deklarált filoszemitizmus, amit sokan elhittek. Felszólalt az Élet Menetén és számos izraeli kitüntetést kapott ottani „barátaitól”.

Ehhez képest már Bartus László Fesz van című könyvében is jelentek meg adalékok arról, hogy Németh Sándor filoszemitizmusa több szempontból érdekvezérelt és nem szívből jövő támogatás. Miután 2010-ben paktumot kötött Orbánnal, és a liberális SZDSZ alapító tagjából az antiliberális Fidesz híve és szélsőjobboldali összeesküvés-elméletek terjesztője lett, idő kérdése volt, hogy az illiberális (valójában antiliberális) ideológia lényegét jelentő antiszemitizmus mikor buggyan ki belőle. Nem kellett rá sokat várni.

Orbán illiberális államának ideológiai alapja az antiszemitizmus és nácizmus. Németh Sándor miután a legteljesebb mértékben azonosult Orbán Viktor illiberális rendszerével, eljutott a nácizmus támogatásáig is. Érdekvezérelt bibliai „filoszemitizmusa” (Ábrahám áldása, miszerint „aki téged áld, az áldott, a ki téged átkoz, az átkozott”) annyiban választja el Hitler Mein Kampfjától, hogy ő a „nemzetközi zsidótól”, a „rossz zsidótól” (ebbe beleértendő valamennyi magyarországi zsidó is) megkülönbözteti az „izraeli zsidót”, a „jó zsidót”. Csak őket tekinti „Ábrahám fiainak”. Ez egy tipikus antiszemita és neonáci toposz.

Ez azonban a legteljesebb mértékben bibliaellenes, mert a Biblia nem tesz ilyen megkülönböztetést, hanem mindenkit zsidónak tart, aki Ábrahám magvából való. Németh Sándor nemcsak fasiszta, hanem antiszemita, náci is. A liberális demokratikus ellenzék csatornájának tartott ATV tulajdonosa, amit saját gyülekezetétől lopott el. Németh Sándor tévtanításai és istentelensége ezzel elérte a csúcsát: ma már nyíltan a hitlerizmust képviseli és a zsidó népirtás ideológiáját hirdeti. A Hit Gyülekezete az antiliberalizmussal eljutott a nácizmushoz és Hitler ideológiáját vallja.

Gratulálunk Magyarország „egyetlen filoszemita” keresztény egyházának viharos pályafutásához, ahogy egy évtized alatt behozta lemaradását, és utolérte a történelmi egyházak antiszemitizmusát, s már túl is tett rajta. Hitlert még a klasszikus keresztény antiszemiták sem idézik ilyen tisztán. Igaz, az ő gyökereik a Hitler előtti évszázadokhoz nyúlnak vissza. Németh Sándor modern illiberális, a modern antiliberális antiszemitizmus és nácizmus képviselője, amire már jelentős hatást gyakorolt az irányzat neves gondolkodója, Adolf Hitler.

Egy antiszemitából akkor is Hitler beszél, ha nem tudja.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések