2024, május22, szerda
KezdőlapFesz leszNémeth Sándor legnagyobb bűne nem a lopás, hanem a hamis evangélium

Németh Sándor legnagyobb bűne nem a lopás, hanem a hamis evangélium

-

Miközben minden bizonnyal a jéghegy csúcsa csupán az ATV ellopása, az emberek többsége leginkább azt érti meg, hogy Németh Sándor vezető lelkész lopott. Egy trükkel meglopta saját gyülekezetét. A gyülekezeti vagyon magánvagyon lett. Szándékosan tette az ATV tulajdonosi struktúráját bonyolulttá, hogy ne lehessen könnyen átlátni, és a gyülekezet tagjai ne szerezzenek tudomást arról, hogy a bálványként tisztelt vezető lelkész meglopta őket. Amit „Isten munkájára” adtak, az eddig is – milliárdos nagyságrendben – Németh Sándor magánvagyona lett, amiből egy erődítménynek beillő kastélyt épített magának, amelyben ketten élnek a feleségével. A gyerekei is palotának beillő villában lakik.

De most még egy csaló trükkel, egy offshore cég mögé rejtőzve, egy kétmilliárdot érő vagyont is a nevére íratott egy 270 milliós üzletrész megszerzésével. Emellett az értelmiségi családból származó egyik veje, Pátkai Mihály tulajdonosa egy saját bevallása szerint 25 milliárdos ingatlancégnek, amelyben ha Pátkai strómanként Németh Sándor pénzét (is) forgatja, az sem független a Hit Gyülekezete tagjainak pénzétől. A vidéki ingatlanokat, azokra felvett hatalmas hiteleket nem is említve. A hatalmas vidéki földbirtokokról nem beszélve. A Hit Gyülekezete, mint bizniszegyház, egy hatalmas családi, üzleti vállalkozás, amely az egyházi adómentességet felhasználja a vagyonszerzéshez.

Az emberek többsége ebből érti meg, hogy Németh Sándor magánvállalkozást folytat egy bevett egyház mögé bújva. Képesítés nélküli állelkész, vallási szélhámos, aki lelkésznek adta ki magát. Azt már kevesebben érzékelik, hogy Németh Sándor legnagyobb bűne nem a lopás, s az általa okozott legnagyobb kár nem az anyagi veszteség, holott az is milliárdokban mérhető. Ennél is súlyosabb károkat okoz Németh Sándor hamis evangéliuma, hamis istenképe, amellyel súlyos lelki sérüléseket okoz a hívőknek, mert megfélemlíti, terrorizálja, függőségben tartja őket. A Biblia meghamisításával egyszemélyi korlátlan uralmat épített fel, amelyben semmiféle ellenőrzést nem gyakorolhat senki felette, a tagok feltétlen engedelmességgel tartoznak neki. Az engedelmességet a megfélemlítés, az Isten tekintélyével való visszaélés mellett a tagok személyiségének szándékos összezúzásával éri el.

A legnagyobb bűne az, hogy az evangéliumot, az Isten által megszerzett üdvösség tudatát veszi el. Ellopja Istentől az embereket, és az Isten kegyelmét kilopja a szívükből. Megfélemlíti, megtapossa, elnyomja és félelemben tartja őket.

Németh Sándor hamis evangéliumot hirdet, és annak alapján épített fel egy királyságot magának. A bűntől és a haláltól megváltott hívőket pokollal fenyegeti, és a kegyelmet ő szolgáltatja ki nekik, amikor ő akarja. Németh nem érti a Biblia megváltásról szóló üzenetetét, tagadja a hitből való megigazulást, a megváltás lényegét, és ezt a személyes hatalma és uralma kiépítésére használja. A hívők feletti lelki uralom megszerzésével egy feltétlen engedelmességre kényszerített militáns szektát hozott létre, amely egy családi maffia érdekeit szolgálja. Ehhez használják Istent, a médiát, a politikai zsarolást, illegális párttevékenységet, közéleti manipulációt, és rejtetten titkosszolgálati eszközöket és módszereket.

Bartus László Fesz lesz című könyve bemutatja ennek a rendszernek a felépítését, működését és az ideológiáját. A Hit Gyülekezete propagandájával ellentétben a könyv nem „gyűlöletet” közvetít, hanem elválasztja egymástól az igaz és a hamis egyházat, az igaz és a hamis evangéliumot. Bemutatja, hogy Németh Sándor hamis evangéliuma milyen súlyos sérüléseket okoz az embereknek. A hamis tekintélye, a lelki terrorja, a megfélemlítése milyen maradandó kötelékeket jelent az emberek életében, akik évtizedek alatt sem tudnak megszabadulni azoktól, és a lelkükben okozott kártól. A könyv segítséget nyújt ezeknek a sérüléseknek a feldolgozásához és gyógyulásához. Segítséget nyújt azoknak, akik a hamis démonológia miatt és az átkoktól való félelem miatt rettegésben élnek. Ajánljuk a könyvet hívőknek és nem hívőknek, gyülekezeti tagoknak és rokonoknak egyaránt.

Németh Sándor az ószövetség és az újszövetség, a törvény és a kegyelem sajátos keverékét tanítja. Ez abszolút bibliaellenes eretnekség. Az emberek hit által megigazulnak, majd jön Németh Sándor, aki kibeszéli őket a hitükből és magától teszi függővé őket is, az üdvösségüket is. Az Isten által megváltott embereket elrabolja az Istentől és saját hatalma, uralma alá hajtja őket. Ennek rendkívül súlyos lelki, szellemi és anyagi következményei vannak. A Fesz lesz című könyv Facebook olvasói csoportja és a szerzőhöz írt megdöbbentő levelek a bizonyítékai annak, hogy Németh Sándor hamis evangéliuma (amely nem csupán eretnekség, hanem eszköz az emberek igába hajtására), rendkívül súlyos károkat, évtizedeken át tartó lelki sérüléseket okoz magyar polgárok ezrei számára. A szétvert családok révén Németh Sándor sarlatán tevékenysége magyar állampolgárok tízezreinek okoz súlyos károkat.

Mit jelent a hamis evangélium? A hamis evangélium lényege, hogy Németh Sándor a pokollal fenyegeti azokat, akiket Isten örökre megváltott a pokoltól. Fenyegetéssel tartja sakkban és függőségben az uralma alatt levő hívőket. Azt állítja, hogy ha egy hívő a halála pillanatában a törvény szerint (a tízparancsolat szerint) bűnös, akkor a pokolba kerül. Mivel a kereszténység nem azt jelenti, hogy bárki képes lenne betartani a törvényt, és annak alapján igaz emberré válni, ezért senki nem érezheti biztonságban magát. A törvénnyel és a pokollal való fenyegetés állandó félelmet és rettegést jelent. Nincs olyan pillanata egyetlen ember életének, amikor Isten törvénye szerint ne lenne bűnös, és a cselekedetei alapján igaz ember lenne. Ezért a pokoltól, az üdvösség elvesztésétől való félelem állandó, amiről Németh Sándor hetente két prédikációval gondoskodik. A kegyelmet ő adja, amikor akarja, ezért a hívők tőle függnek, akitől kegyelmet kapnak.

Ezzel szemben az igaz evangélium azt mondja, hogy Jézus Krisztus tökéletes engesztelő áldozata kifizette az árat mindenki bűnéért. A jelenben, a múltban és a jövőben elkövetett bűneiért is, ezért a bűnei miatt nem kell aggódnia, mert a bűn miatt soha többé nem kerülhet a pokolba. Igaz emberré válik, amit a bűneivel, az erkölcsi törvény megszegésével soha nem veszíthet el. Az üdvösséget, a megigazulást, a mennybe jutást nem a cselekedeteivel szerezte, ezért nem is tudja a cselekedeteivel elveszíteni. Mindennek alapja a tökéletes véráldozat. A törvény vége Krisztus, minden hívő megigazulására. Ahol pedig nincs törvény, ott nem számíttatik be a bűn. Ezt mondja a Biblia. Ingyen van a kegyelem, nem a hívő érdemli ki. Ezért kegyelem. Németh Sándor ezt nem érti, nem tudja, ezt elutasítja és a híveit ettől elzárja. A pokollal fenyegeti őket, és az emberek tőle függnek, nem Isten kegyelmétől. Ez által gyakorol illegális uralmat a lelkük fölött.

Ezért a Hit Gyülekezete nem Jézus Krisztus egyháza, mert tagadja a hitből való megigazulást, és azt a törvény cselekedeteivel keveri. Németh Sándor egy prédikációja részletét ezzel a kísérőszöveggel helyezte fel a Facebook-oldalára: „A mennybe kerülés nem automatikus, mert ha a halál bűnös állapotban éri az embert, akkor semmilyen erő, vagy hatalom nem tudja őt megmenteni…” Ezt olyan hívőknek mondta, akik elfogadták Jézus Krisztust, akik már üdvözültek. Németh Sándor azt állította, hogy az erkölcsi törvények betartása, a mózesi tízparancsolatnak való megfelelés az üdvösség feltétele. Aki a cselekedeteivel megsérti a törvényt, a pokolba kerül, aki megtartja a törvényt, az üdvözül. A megváltott hívők is a törvény megtartása alapján jutnak a pokolba vagy a mennybe. Németh azt állítja, hogy a törvény cselekedeteiből van az üdvösség, és nem ingyen kegyelemből. Ez a legnagyobb eretnekség, amit el lehet képzelni. Németh Sándor hamis evangéliumot hirdet. Ha ő ezt hiszi, akkor nem ismeri a megváltást.

Az „örömhír”, amit Németh Sándor hirdet, a lehető legrosszabb hír, amit valaha mondtak. Ebben az esetben senki nem üdvözülhet, senki nem juthat a mennybe. A Biblia azt mondja: a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Németh Sándor állítása a megváltás és az Isten kegyelmén alapuló újszövetség tagadása. Ez Jézus Krisztus vérének, tökéletes engesztelő áldozatának taposása, a megváltás elutasítása. Ha Németh Sándor ezt hiszi, akkor ő nem fogadja el a megváltást. Ha emberek meg tudják tartani a törvényt, és azáltal üdvözülhetnek, akkor Jézus Krisztus feleslegesen halt meg. Ha nem üdvözülhet más, csak az, aki betartja a törvényt, akkor felesleges volt a megváltás.

Ha a törvény betartása által meg lehet igazulni, akkor Jézus Krisztus megváltása nélkül is mennybe lehet jutni, lehet üdvözülni. Jézus ugyanis azok helyett áldozta fel magát, akik nem tudják betartani a törvényt. Aki azt hiszi, hogy ő képes valaha megtartani a törvényt, az nincs tisztában a törvény tökéletes voltával, amelynek megtartására egyetlen ember sem képes. Pál apostol azt mondja, hogy a törvény cselekedete által nem igazul meg senki, egyetlen ember sem üdvözül az érdemei által. Aki a hit által való megigazulást elutasítja, az nem keresztény. Aki azt hiszi, hogy a megváltott hívő a bűnös cselekedetével elveszíti az üdvösségét, s csak akkor nyeri vissza, ha a bűne és a halála között újabb megtéréssel visszaszerzi azt Jézustól, az kétségbevonja Jézus Krisztus tökéletes áldozatát.

A hit által való megigazulás nem az, hogy ha vétkezünk, akkor elkárhozunk, de ha a halál pillanatáig minden vétkezés után hit által elfogadjuk Jézus áldozatát, és akkor üdvözülünk, a mennybe kerülünk. Minden ember vétkezik, ebben az esetben az élet egy orosz rulett, hogy megelőzzük a sorozatos újjászületésekkel a halált. Mert ha a hívő a bűne miatt elkárhozhat, akkor minden bűne után újjá kell születnie. Ez bolondság. A törvény és a kegyelem összekeverése, egymás mellé helyezése ez, miközben a kegyelem nem kipótolta, hanem felváltotta a törvényt. A törvény vége Krisztus. Az üdvösség hitből van, nem cselekedetből. Németh Sándor szerint bűnös cselekedettel el lehet veszíteni az üdvösséget, és hittel vissza lehet nyerni. De csak addig, amíg nem vétkezik újra. Ez hamis evangélium.

Mert ha nem szabad a törvény ellen vétkezni, mert aki vétkezik, az elveszíti az üdvösségét, akkor az üdvösség megtartása a törvény cselekedete által van. A törvényből lesz igaz a hívő, és nem kegyelemből. Akkor kérkedhet. Így megmarad a törvény. Másrészt, ez azt feltételezi, hogy a hívő csak akkor kap üdvösséget, ha minden bűnét megbánja és megvallja. Nem a bűnbánat és a bűnvallás által üdvözülünk, hanem kizárólag Jézus Krisztus engesztelő áldozata által. Az viszont megtörtént. Ahhoz az embernek nem kell hozzátennie semmit. Attól, hogy valaki megbánja a bűneit, nem üdvözül. Jézus engesztelő áldozata pedig nemcsak a bűnbánattal érvényes. Azt nem kell „működésbe” hozni. Az működik. Ki lett fizetve az ár. Az áldozat tökéletes. Ez elvégzett dolog.

Ha Jézus Krisztus egyszeri áldozata nem szerzett örök üdvösséget, hanem a bűnbeeséssel a hívő elveszíti az üdvösségét (amit vissza kell szereznie), akkor Jézus Krisztusnak újra meg kellene halnia, és fel kellene támadnia, minden bűnbeesés után. Ahogy a bakok és tulkok vére sem törölte el a bűnöket örökre, ezért meg kellett ismételni évente az áldozatot. A Fesz lesz című könyv több fejezeten át foglalkozik a valódi evangélium kérdésével. A Fesz lesz a szeretet könyve, nem a gyűlöleté: bemutatja Isten szeretetét, az igazi evangéliumban megnyilvánuló jóságát Németh Sándor hamis evangéliumával és hamis egyházával szemben.

Németh Sándor a földi erkölcsös életet, és az Istennel való járást összekeveri a megigazulással és az üdvösséggel. Németh Sándor nem érti a Bibliát. Nem tudja szétválasztani, hogy mi mire vonatkozik. Amikor a Biblia a megváltott hívők cselekedeteiről beszél, s a helyes életmódot tanítja, az nem a megigazulásra vonatkozik. Az nem az üdvösség feltétele. A megigazulás és az üdvösség már elvégeztetett: ingyen ajándék, hit által adatik. Bűnös cselekedetek a földi életet befolyásolják, nem az üdvösséget. A Biblia szerint Németh Sándor még átok alá is viszi a híveit. Pál apostol azt mondja, hogy „akik a törvény cselekedeteiből vannak, azok átok alatt vannak”. (Galata 3,10)

A kárhozattal és a pokollal való fenyegetés mindig hatásos, mert minden ember bűnös. Aki pedig kárhoztat, az manipulál, mert a megfélemlítéssel uralkodik a bűnösök fölött. Magától teszi függővé a bűntudattal manipulált embereket, akik nem Istenben bíznak, mert nem Isten igazítja meg őket, hanem benne bíznak. Németh Sándornak nem is arra van szüksége, hogy a bűneiből „megtérjen” és elhagyja őket, hanem arra, hogy elfogadja Jézus Krisztus ingyen ajándékát, a cselekedetek nélküli megigazulást. Ha nem fogadja el, hanem a cselekedeteiben bízik, és abból akar megigazulni, akkor nincs reménye, esélye. Akkor ő tényleg nem jut a mennybe.

Németh Sándor hamis evangéliuma nem ártalmatlan tévedés, mert ezrek életét teszi tönkre. Ő maga pedig uralkodásra és az Isten által megváltott emberek elnyomására használja. A maga javára kihasználja, kifosztja őket. Németh Sándor ezt azért meri megtenni, mert nem ismeri az Istent. Tagadja és elutasítja a megváltást, a hitből való örök üdvösséget. Nem pásztora, hanem farkasa a nyájnak. Hamis tanító, aki még csak nem is keresztény, ha tagadja a Krisztus tökéletes megváltását. Ebből következik minden további probléma: a pénzimádat, a hatalom szeretete, az emberek elnyomása, a lelki terror, mások átkozása, rágalmazása, üldözése, a hazudozás és a legaljasabb támadások, amelyeket emberek ellen indít. Valódi újjászületés és kegyelemből való megigazulás nélkül a vallás mindig szörnyetegeket hoz létre. Legjobb példa erre Németh Sándor.

Ennek legfőbb bizonyítéka az, hogy a kevert zagyva evangéliumában még a kegyelmet is akkor hirdeti, amikor az embereket így akarja megtartani és az uralma alá kényszeríteni. Még a legdrágább kincs is eszköz arra, hogy uralkodhasson felettük, megszerezze a pénzüket. Németh Sándor a manipuláció, a varázslás, a mágia nagymestere. A kígyó természete. Az illegális hatalmát, a pénzt, az uralkodást is meg akarja tartani, és a kegyelmet is felhasználni. A kettő együtt nem megy. Ez nem hiteles, hanem a manipuláció és a hazugság egy újabb formája. Ezt senki nem fogadhatja el. A Hit Gyülekezete „észrevétlenül”, az alapok megváltoztatása nélkül nem reformálható.

S ez így marad mindaddig, amíg nyilvánosan meg nem tagadja eddigi tanait, a korlát nélküli hatalmát, az emberek fölötti uralmát, amíg el nem ismeri azt, amit az emberek ellen tett, bocsánatot nem kér mindenért, és vissza nem adja a lopott holmit. Addig minden csak taktikázás, színjátszás és megtévesztés, hogy túlélje a lebukást és a szembesítést, és megtartsa a hívőket, akik közül sokan menekülnek tőle és a Hit Gyülekezetéből. Amíg csak a báránybőrt igazgatja magán, de belül marad ragadozó farkas. Miután túlélte ezt a krízist, a bosszún töri a fejét. Ilyen egy megtéretlen, Isten nem ismerő, gonosz ember.

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések