Németh Sándor legnagyobb bűne nem a lopás, hanem a hamis evangélium

Közzétéve July 11, 2020, 3:14 pm
27 mins

Miközben minden bizonnyal a jéghegy csúcsa csupán az ATV ellopása, az emberek többsége leginkább azt érti meg, hogy Németh Sándor vezető lelkész lopott. Egy trükkel meglopta saját gyülekezetét. A gyülekezeti vagyon magánvagyon lett. Szándékosan tette az ATV tulajdonosi struktúráját bonyolulttá, hogy ne lehessen könnyen átlátni, és a gyülekezet tagjai ne szerezzenek tudomást arról, hogy a bálványként tisztelt vezető lelkész meglopta őket. Amit “Isten munkájára” adtak, az eddig is – milliárdos nagyságrendben – Németh Sándor magánvagyona lett, amiből egy erődítménynek beillő kastélyt épített magának, amelyben ketten élnek a feleségével. A gyerekei is palotának beillő villában lakik.

De most még egy csaló trükkel, egy offshore cég mögé rejtőzve, egy kétmilliárdot érő vagyont is a nevére íratott egy 270 milliós üzletrész megszerzésével. Emellett az értelmiségi családból származó egyik veje, Pátkai Mihály tulajdonosa egy saját bevallása szerint 25 milliárdos ingatlancégnek, amelyben ha Pátkai strómanként Németh Sándor pénzét (is) forgatja, az sem független a Hit Gyülekezete tagjainak pénzétől. A vidéki ingatlanokat, azokra felvett hatalmas hiteleket nem is említve. A hatalmas vidéki földbirtokokról nem beszélve. A Hit Gyülekezete, mint bizniszegyház, egy hatalmas családi, üzleti vállalkozás, amely az egyházi adómentességet felhasználja a vagyonszerzéshez.

Az emberek többsége ebből érti meg, hogy Németh Sándor magánvállalkozást folytat egy bevett egyház mögé bújva. Képesítés nélküli állelkész, vallási szélhámos, aki lelkésznek adta ki magát. Azt már kevesebben érzékelik, hogy Németh Sándor legnagyobb bűne nem a lopás, s az általa okozott legnagyobb kár nem az anyagi veszteség, holott az is milliárdokban mérhető. Ennél is súlyosabb károkat okoz Németh Sándor hamis evangéliuma, hamis istenképe, amellyel súlyos lelki sérüléseket okoz a hívőknek, mert megfélemlíti, terrorizálja, függőségben tartja őket. A Biblia meghamisításával egyszemélyi korlátlan uralmat épített fel, amelyben semmiféle ellenőrzést nem gyakorolhat senki felette, a tagok feltétlen engedelmességgel tartoznak neki. Az engedelmességet a megfélemlítés, az Isten tekintélyével való visszaélés mellett a tagok személyiségének szándékos összezúzásával éri el.

A legnagyobb bűne az, hogy az evangéliumot, az Isten által megszerzett üdvösség tudatát veszi el. Ellopja Istentől az embereket, és az Isten kegyelmét kilopja a szívükből. Megfélemlíti, megtapossa, elnyomja és félelemben tartja őket.

Németh Sándor hamis evangéliumot hirdet, és annak alapján épített fel egy királyságot magának. A bűntől és a haláltól megváltott hívőket pokollal fenyegeti, és a kegyelmet ő szolgáltatja ki nekik, amikor ő akarja. Németh nem érti a Biblia megváltásról szóló üzenetetét, tagadja a hitből való megigazulást, a megváltás lényegét, és ezt a személyes hatalma és uralma kiépítésére használja. A hívők feletti lelki uralom megszerzésével egy feltétlen engedelmességre kényszerített militáns szektát hozott létre, amely egy családi maffia érdekeit szolgálja. Ehhez használják Istent, a médiát, a politikai zsarolást, illegális párttevékenységet, közéleti manipulációt, és rejtetten titkosszolgálati eszközöket és módszereket.

Bartus László Fesz lesz című könyve bemutatja ennek a rendszernek a felépítését, működését és az ideológiáját. A Hit Gyülekezete propagandájával ellentétben a könyv nem “gyűlöletet” közvetít, hanem elválasztja egymástól az igaz és a hamis egyházat, az igaz és a hamis evangéliumot. Bemutatja, hogy Németh Sándor hamis evangéliuma milyen súlyos sérüléseket okoz az embereknek. A hamis tekintélye, a lelki terrorja, a megfélemlítése milyen maradandó kötelékeket jelent az emberek életében, akik évtizedek alatt sem tudnak megszabadulni azoktól, és a lelkükben okozott kártól. A könyv segítséget nyújt ezeknek a sérüléseknek a feldolgozásához és gyógyulásához. Segítséget nyújt azoknak, akik a hamis démonológia miatt és az átkoktól való félelem miatt rettegésben élnek. Ajánljuk a könyvet hívőknek és nem hívőknek, gyülekezeti tagoknak és rokonoknak egyaránt.

Németh Sándor az ószövetség és az újszövetség, a törvény és a kegyelem sajátos keverékét tanítja. Ez abszolút bibliaellenes eretnekség. Az emberek hit által megigazulnak, majd jön Németh Sándor, aki kibeszéli őket a hitükből és magától teszi függővé őket is, az üdvösségüket is. Az Isten által megváltott embereket elrabolja az Istentől és saját hatalma, uralma alá hajtja őket. Ennek rendkívül súlyos lelki, szellemi és anyagi következményei vannak. A Fesz lesz című könyv Facebook olvasói csoportja és a szerzőhöz írt megdöbbentő levelek a bizonyítékai annak, hogy Németh Sándor hamis evangéliuma (amely nem csupán eretnekség, hanem eszköz az emberek igába hajtására), rendkívül súlyos károkat, évtizedeken át tartó lelki sérüléseket okoz magyar polgárok ezrei számára. A szétvert családok révén Németh Sándor sarlatán tevékenysége magyar állampolgárok tízezreinek okoz súlyos károkat.

Mit jelent a hamis evangélium? A hamis evangélium lényege, hogy Németh Sándor a pokollal fenyegeti azokat, akiket Isten örökre megváltott a pokoltól. Fenyegetéssel tartja sakkban és függőségben az uralma alatt levő hívőket. Azt állítja, hogy ha egy hívő a halála pillanatában a törvény szerint (a tízparancsolat szerint) bűnös, akkor a pokolba kerül. Mivel a kereszténység nem azt jelenti, hogy bárki képes lenne betartani a törvényt, és annak alapján igaz emberré válni, ezért senki nem érezheti biztonságban magát. A törvénnyel és a pokollal való fenyegetés állandó félelmet és rettegést jelent. Nincs olyan pillanata egyetlen ember életének, amikor Isten törvénye szerint ne lenne bűnös, és a cselekedetei alapján igaz ember lenne. Ezért a pokoltól, az üdvösség elvesztésétől való félelem állandó, amiről Németh Sándor hetente két prédikációval gondoskodik. A kegyelmet ő adja, amikor akarja, ezért a hívők tőle függnek, akitől kegyelmet kapnak.

Ezzel szemben az igaz evangélium azt mondja, hogy Jézus Krisztus tökéletes engesztelő áldozata kifizette az árat mindenki bűnéért. A jelenben, a múltban és a jövőben elkövetett bűneiért is, ezért a bűnei miatt nem kell aggódnia, mert a bűn miatt soha többé nem kerülhet a pokolba. Igaz emberré válik, amit a bűneivel, az erkölcsi törvény megszegésével soha nem veszíthet el. Az üdvösséget, a megigazulást, a mennybe jutást nem a cselekedeteivel szerezte, ezért nem is tudja a cselekedeteivel elveszíteni. Mindennek alapja a tökéletes véráldozat. A törvény vége Krisztus, minden hívő megigazulására. Ahol pedig nincs törvény, ott nem számíttatik be a bűn. Ezt mondja a Biblia. Ingyen van a kegyelem, nem a hívő érdemli ki. Ezért kegyelem. Németh Sándor ezt nem érti, nem tudja, ezt elutasítja és a híveit ettől elzárja. A pokollal fenyegeti őket, és az emberek tőle függnek, nem Isten kegyelmétől. Ez által gyakorol illegális uralmat a lelkük fölött.

Ezért a Hit Gyülekezete nem Jézus Krisztus egyháza, mert tagadja a hitből való megigazulást, és azt a törvény cselekedeteivel keveri. Németh Sándor egy prédikációja részletét ezzel a kísérőszöveggel helyezte fel a Facebook-oldalára: „A mennybe kerülés nem automatikus, mert ha a halál bűnös állapotban éri az embert, akkor semmilyen erő, vagy hatalom nem tudja őt megmenteni…” Ezt olyan hívőknek mondta, akik elfogadták Jézus Krisztust, akik már üdvözültek. Németh Sándor azt állította, hogy az erkölcsi törvények betartása, a mózesi tízparancsolatnak való megfelelés az üdvösség feltétele. Aki a cselekedeteivel megsérti a törvényt, a pokolba kerül, aki megtartja a törvényt, az üdvözül. A megváltott hívők is a törvény megtartása alapján jutnak a pokolba vagy a mennybe. Németh azt állítja, hogy a törvény cselekedeteiből van az üdvösség, és nem ingyen kegyelemből. Ez a legnagyobb eretnekség, amit el lehet képzelni. Németh Sándor hamis evangéliumot hirdet. Ha ő ezt hiszi, akkor nem ismeri a megváltást.

Az „örömhír”, amit Németh Sándor hirdet, a lehető legrosszabb hír, amit valaha mondtak. Ebben az esetben senki nem üdvözülhet, senki nem juthat a mennybe. A Biblia azt mondja: a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Németh Sándor állítása a megváltás és az Isten kegyelmén alapuló újszövetség tagadása. Ez Jézus Krisztus vérének, tökéletes engesztelő áldozatának taposása, a megváltás elutasítása. Ha Németh Sándor ezt hiszi, akkor ő nem fogadja el a megváltást. Ha emberek meg tudják tartani a törvényt, és azáltal üdvözülhetnek, akkor Jézus Krisztus feleslegesen halt meg. Ha nem üdvözülhet más, csak az, aki betartja a törvényt, akkor felesleges volt a megváltás.

Ha a törvény betartása által meg lehet igazulni, akkor Jézus Krisztus megváltása nélkül is mennybe lehet jutni, lehet üdvözülni. Jézus ugyanis azok helyett áldozta fel magát, akik nem tudják betartani a törvényt. Aki azt hiszi, hogy ő képes valaha megtartani a törvényt, az nincs tisztában a törvény tökéletes voltával, amelynek megtartására egyetlen ember sem képes. Pál apostol azt mondja, hogy a törvény cselekedete által nem igazul meg senki, egyetlen ember sem üdvözül az érdemei által. Aki a hit által való megigazulást elutasítja, az nem keresztény. Aki azt hiszi, hogy a megváltott hívő a bűnös cselekedetével elveszíti az üdvösségét, s csak akkor nyeri vissza, ha a bűne és a halála között újabb megtéréssel visszaszerzi azt Jézustól, az kétségbevonja Jézus Krisztus tökéletes áldozatát.

A hit által való megigazulás nem az, hogy ha vétkezünk, akkor elkárhozunk, de ha a halál pillanatáig minden vétkezés után hit által elfogadjuk Jézus áldozatát, és akkor üdvözülünk, a mennybe kerülünk. Minden ember vétkezik, ebben az esetben az élet egy orosz rulett, hogy megelőzzük a sorozatos újjászületésekkel a halált. Mert ha a hívő a bűne miatt elkárhozhat, akkor minden bűne után újjá kell születnie. Ez bolondság. A törvény és a kegyelem összekeverése, egymás mellé helyezése ez, miközben a kegyelem nem kipótolta, hanem felváltotta a törvényt. A törvény vége Krisztus. Az üdvösség hitből van, nem cselekedetből. Németh Sándor szerint bűnös cselekedettel el lehet veszíteni az üdvösséget, és hittel vissza lehet nyerni. De csak addig, amíg nem vétkezik újra. Ez hamis evangélium.

Mert ha nem szabad a törvény ellen vétkezni, mert aki vétkezik, az elveszíti az üdvösségét, akkor az üdvösség megtartása a törvény cselekedete által van. A törvényből lesz igaz a hívő, és nem kegyelemből. Akkor kérkedhet. Így megmarad a törvény. Másrészt, ez azt feltételezi, hogy a hívő csak akkor kap üdvösséget, ha minden bűnét megbánja és megvallja. Nem a bűnbánat és a bűnvallás által üdvözülünk, hanem kizárólag Jézus Krisztus engesztelő áldozata által. Az viszont megtörtént. Ahhoz az embernek nem kell hozzátennie semmit. Attól, hogy valaki megbánja a bűneit, nem üdvözül. Jézus engesztelő áldozata pedig nemcsak a bűnbánattal érvényes. Azt nem kell „működésbe” hozni. Az működik. Ki lett fizetve az ár. Az áldozat tökéletes. Ez elvégzett dolog.

Ha Jézus Krisztus egyszeri áldozata nem szerzett örök üdvösséget, hanem a bűnbeeséssel a hívő elveszíti az üdvösségét (amit vissza kell szereznie), akkor Jézus Krisztusnak újra meg kellene halnia, és fel kellene támadnia, minden bűnbeesés után. Ahogy a bakok és tulkok vére sem törölte el a bűnöket örökre, ezért meg kellett ismételni évente az áldozatot. A Fesz lesz című könyv több fejezeten át foglalkozik a valódi evangélium kérdésével. A Fesz lesz a szeretet könyve, nem a gyűlöleté: bemutatja Isten szeretetét, az igazi evangéliumban megnyilvánuló jóságát Németh Sándor hamis evangéliumával és hamis egyházával szemben.

Németh Sándor a földi erkölcsös életet, és az Istennel való járást összekeveri a megigazulással és az üdvösséggel. Németh Sándor nem érti a Bibliát. Nem tudja szétválasztani, hogy mi mire vonatkozik. Amikor a Biblia a megváltott hívők cselekedeteiről beszél, s a helyes életmódot tanítja, az nem a megigazulásra vonatkozik. Az nem az üdvösség feltétele. A megigazulás és az üdvösség már elvégeztetett: ingyen ajándék, hit által adatik. Bűnös cselekedetek a földi életet befolyásolják, nem az üdvösséget. A Biblia szerint Németh Sándor még átok alá is viszi a híveit. Pál apostol azt mondja, hogy „akik a törvény cselekedeteiből vannak, azok átok alatt vannak”. (Galata 3,10)

A kárhozattal és a pokollal való fenyegetés mindig hatásos, mert minden ember bűnös. Aki pedig kárhoztat, az manipulál, mert a megfélemlítéssel uralkodik a bűnösök fölött. Magától teszi függővé a bűntudattal manipulált embereket, akik nem Istenben bíznak, mert nem Isten igazítja meg őket, hanem benne bíznak. Németh Sándornak nem is arra van szüksége, hogy a bűneiből „megtérjen” és elhagyja őket, hanem arra, hogy elfogadja Jézus Krisztus ingyen ajándékát, a cselekedetek nélküli megigazulást. Ha nem fogadja el, hanem a cselekedeteiben bízik, és abból akar megigazulni, akkor nincs reménye, esélye. Akkor ő tényleg nem jut a mennybe.

Németh Sándor hamis evangéliuma nem ártalmatlan tévedés, mert ezrek életét teszi tönkre. Ő maga pedig uralkodásra és az Isten által megváltott emberek elnyomására használja. A maga javára kihasználja, kifosztja őket. Németh Sándor ezt azért meri megtenni, mert nem ismeri az Istent. Tagadja és elutasítja a megváltást, a hitből való örök üdvösséget. Nem pásztora, hanem farkasa a nyájnak. Hamis tanító, aki még csak nem is keresztény, ha tagadja a Krisztus tökéletes megváltását. Ebből következik minden további probléma: a pénzimádat, a hatalom szeretete, az emberek elnyomása, a lelki terror, mások átkozása, rágalmazása, üldözése, a hazudozás és a legaljasabb támadások, amelyeket emberek ellen indít. Valódi újjászületés és kegyelemből való megigazulás nélkül a vallás mindig szörnyetegeket hoz létre. Legjobb példa erre Németh Sándor.

Ennek legfőbb bizonyítéka az, hogy a kevert zagyva evangéliumában még a kegyelmet is akkor hirdeti, amikor az embereket így akarja megtartani és az uralma alá kényszeríteni. Még a legdrágább kincs is eszköz arra, hogy uralkodhasson felettük, megszerezze a pénzüket. Németh Sándor a manipuláció, a varázslás, a mágia nagymestere. A kígyó természete. Az illegális hatalmát, a pénzt, az uralkodást is meg akarja tartani, és a kegyelmet is felhasználni. A kettő együtt nem megy. Ez nem hiteles, hanem a manipuláció és a hazugság egy újabb formája. Ezt senki nem fogadhatja el. A Hit Gyülekezete “észrevétlenül”, az alapok megváltoztatása nélkül nem reformálható.

S ez így marad mindaddig, amíg nyilvánosan meg nem tagadja eddigi tanait, a korlát nélküli hatalmát, az emberek fölötti uralmát, amíg el nem ismeri azt, amit az emberek ellen tett, bocsánatot nem kér mindenért, és vissza nem adja a lopott holmit. Addig minden csak taktikázás, színjátszás és megtévesztés, hogy túlélje a lebukást és a szembesítést, és megtartsa a hívőket, akik közül sokan menekülnek tőle és a Hit Gyülekezetéből. Amíg csak a báránybőrt igazgatja magán, de belül marad ragadozó farkas. Miután túlélte ezt a krízist, a bosszún töri a fejét. Ilyen egy megtéretlen, Isten nem ismerő, gonosz ember.

 

26 hozzászólás : Németh Sándor legnagyobb bűne nem a lopás, hanem a hamis evangélium

 1. Amanda

  July 12th, 2020

  Na jó. Segítek rajtatok. Majdnem reménytelen, mégis megpróbálom.

  Szinte kizárt, hogy ez a világ idősebb legyen, mint száz év. Valószínűleg annál is jóval fiatalabb, bár kevés értelme van mérni, mert az idő nem lináris.

  Ha két perccel ezelőtt volt a teremtés, és minden emléked a teremtés része, soha nem veszed észre.

  Mégis van, amit észrevehetsz.

  Einstein valószínűleg nem létezett, mert aki nem volt síkhülye a matematikához már általános iskolában, annak két perc alatt észre kell vennie, hogy a speciális relativitás elmélet orbitális baromság. Az elmélet, ami a fénnyel kapcsolatos hipotézisre épül, nem alkalmazható a fényre. Akkor mégis mire lenne alkalmazható?

  A speciális relativitás elmélet szerint a fény energiája vagy nulla, vagy végtelen kell legyen. Ha a foton nyugalmi tömege nulla, akkor fénysebességnél is nulla a tömege. Így kinetikus energiája sincs, tehát nem lehet energiája. Mivel az elmélet szerint E=mc2, a foton, mint olyan, nem létezhet.

  Erre annak is rá kell jönnie, aki nullánál egy fokkal jobban érti, hogyan működik a nagyító. Ha létezne a fény, és úgy terjedne, ahogy azt tanultad róla, akkor egy rücskös falon nem látnád a rücsköket/texturát, mert a retinád tetszőleges pontjára a fal számos pontjáról egyszerre érkezne fény. Ha tudod, hogyan működik (elvileg) a nagyító, akkor ezt maximum pár perc alatt meg kell értsed. Ha nem tudod, kár magyaráznom.

  Ha az ősrobbanás megtörtént volna, és a világegyetem azzal a sebességgel tágulna, amit a NASA állít, akkor az egyrészt ellentmondana az energiamegmaradás elvének, másrészt a csillagok nagy részét az égbolt átellenes oldalán kéne látnod ahhoz képest, ahol valójában elhelyezkedik, és időben (látszólag!) visszafelé haladnának. A szupernovák csillagokká omlanának össze, és fiatalodnának. Ez azért van, mert a vöröseltolódás szerint a távoli csillagok a fénysebességnél gyorsabban távolodnak tőlünk, ergo a fényük eleve nem érné el a Földet, a közel ellentétes oldalon viszont utolérnénk a fényüket, méghozzá egyre korábbi fotonokat, tehát a csillag látszólag fiatalodna.

  Fekete lyuk sem létezhet a modern fizika szerint, mert a gravitáció a modern fizika szerint vagy fotonok vagy úgynevezett gravitinok által működik. Einstein szerint mellesleg fotonok által. Csak az a baj, hogy a fotonok nem tudják elhagyni a fekelye lyukat, így annak nem lehet gravitációs mezője, tehát nem hullanak bele a dolgok.

  Mint írtam, ez nem az jelenti, hogy Einstein hülye volt. Az jelenti, hogy valószínűleg nem is élt.

  Stephen Hawkingnál kevés ember mondott nagyobb ökörségeket. Ott kezdődik, hogy kiszámolta, hogy Isten nem létezik.

  Ez azért hatalmas állatság, mert ha, tegyük fel, Stephen Hawking megfejtette volna a világegyetem összes törvényét, és azokat mind 100% pontossággal, mindenféle hiba nélkül értette volna, Isten attól még simán ületne a sarokban, és kuncoghatna rajta.

  Bárki, akinek 90 felett van az IQ-ja, és eleme szintű filozófiai készséggel rendelkezik, be kell lássa, hogy nem tudod bizonyítani azt, hogy Isten nem létezik, kivéve akkor, ha te magad egy Istennél hatalmasabb lény vagy. Semmilyen más esetben nem bizonyíthatod ezt az állítást.

  A hawking sugárzás is baromság. A kvantummechanikában kevésbé járatos olvasók kedvéért nem írom le, hogy miért.

  Ez nem azért fontos, mert Hawking hülye volt. Hanem azért, hogy megértsük, közel kizárt, hogy nyolc milliárd ember ér a Földön, és ezt senki nem veszi észre.

  Az, hogy a képzeletbeli, a Nap körül 5 millárd évvel ezelőtt kialakult földön spontán megjelent az élet, a kémia legalapvetőbb törvényszerűsége alapján kizárható. Ez egyszerűen nem történhetett meg. Az anyag ugyanis energiaminimumra törekszik. Ez a kémia alaptörvénye. Na most, egy több ezer fokon izzó, majd lehűlő kövön már minden lehetséges kémiai folyamat lejátszódott. Nincs semmi, ami lejátszódhatna. Már elérte az energiaminimumot. A napfény pedig nem épít szerves anyagokat, hanem robolja őket. Bárkinek, aki próbált már napon szárítani mosott ruhát, vagy kintfelejtette a műanyag dömperét a homokozóban, tudnia kellene mindezt.

  Hogy ezt a vegyész tudósok és a biológusok nem értik, az kétségbe vonja, hogy ezek az emberek léteznek.

  Ha megnézzük a nyelvek evolúcióját, ugyanerre a következtetésre kell jutnunk. Az olyan redundáns baromságok, mint a németben a Der/Die/Das, lassan (sajnos rettentő lassan) kezdenek kikopni. Nem beszélve az egyedi többes számról és melléknevek fokozásáról.

  Kevésbé náci és sokkal népszerűbb és elterjedtebb nyelven, mint például az angol, ez a folyamat jobban megfigyelhető. Gondolok itt például a speciális igék múltidejére, amit egyre többen csak hagyomásan (-ed) módon képeznek.

  A kínaiak döntő többsége nem tud írni-olvasni kínaiul, ami a több mint tízezer írásjelet figyelembe véve érthető. Mégis, hogyan maradtal fent ezek a jelek? A könyvekben? Amiket több uralkodójuk is elégetett?

  Mindez akkor történik, amikor elméletben a valaha létezett legfejlettebb oktatás zajlik a világban, és minden tudás otthonról, digiálisan elérhető. Nem kell könyvet venni, nem kell elmenni a könyvtárba. Sőt, a könyv címét se kell tudni, mert van kereső.

  Ennnek ellenére a nyelvek egyszerűsödnek.

  És ezek után el kellene hinni, hogy ezek a speciális szabályok évszázadokon, esetleg évezredeken át fennmaradtak, amikor az emberiség nagy része vadász volt vagy földművelő, a maradék meg orgiákat rendező alkoholista földesúr?

  Ki a bánat tartotta volna fent ezt a tudást?

  Ez ellenkezik az emberi természettel.

  A Biblia kódnyelven íródott.

  Babilonban Isten nem a nyelveket zavarta össze, hanem az embert.

  Az ószövetségben nem azért büntette halállal Isten azokat, akik másik istenben hittek, mert Isten féltékeny volt. Nem azért tiltotta, mert léteztek más istenek. Azért tiltotta, mert nem léteztek. És az Isten, amelyik létezik, nem úgy mindenható, ahogyan azt az emberek gondolják. Aki kételkedik benne, az gyengíti az erejét. Az ellene dolgozik. Arra nincsen szükség.

  Mellesleg a buddhisták a legnagyobb kretének, mert a lélekvándorlásban hisznek, és ignorálják a tényt, hogy Buddha kimondta, hogy nem létezik lélek. Akkor mégis, mi vándorol? Mi születik újjá?

  A Buddhizmusban az a trükk, hogy úgy adja el a hazugságot, hogy az igazságnak tűnjön, és úgy adja el a vágyat, hogy azt rossznak mutatja. Azt állítja, hogy az újjászületés rossz, és az oka minden szenvedésnek. A valóság az, hogy a buddhisták azért hisznek a buddhizmusban, mert félnek az elmúlástól, és újjá akarnak születni. Arra vágynak, ami a vallásuk szerint az egyetlen létező probléma a világon. És azért hisznek a buddhizmusban, mert az ígéri számukra, hogy ez a probléma létezik.

  Lássuk be, ez zseniális.

  Legalábbis, ha majmokat akarsz idomítani.

  Nincs pokol. Feledés van.

  Nincs mennyország. Nincs Nirvana. Örök létezés van.

  A Serpent (magyar félrefordításban a Kígyó) az Univerzum.

  A Sátán és Isten ugyanaz a lény.

  Se nem gonosz, se nem jó.

  “Csak a gondolkodás teszi azzá.”

  Szívesen.

  Amanda

  Reply
 2. Idézet a bibliából.

  July 12th, 2020

  Kedves Bartus,

  Azért mégis úgy tünik, hogy nem minden hivő üdvözül:

  Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál! Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.
  Máté 5:27‭-‬30 HUNK

  És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.
  Máté 24:12‭-‬13 HUNK

  Később pedig a többi szűzek is megjövének, mondván: Uram! Uram! nyisd meg mi nékünk. Ő pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, a melyen az embernek Fia eljő.
  Máté 25:11‭-‬13 HUNK

  És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
  Máté 25:30 HUNK

  Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.
  Máté 7:22‭-‬23 HUNK

  Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen. Avagy nem tudjátok, hogy a kinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, a kinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?
  Róma 6:15‭-‬16 HUNK

  Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.
  Róma 6:23 HUNK

  Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők, Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.
  1 Korinthus 6:9‭-‬10 HUNK

  Reply
  • Amerikai Népszava

   July 12th, 2020

   Helyén és megfelelő jelentéssel kell olvasni ezeket az igéket. Ajánlom elolvasásra a Fesz lesz cimu konyv adekvat fejezeteit. Aki hisz, az udvozul. Roma level, Galata level, es mindennek alapja Krisztus tokeletes aldozatarol a Zsido level. Ezek a bemasolt igek nem arrol szolnak, hogy egy megvaltott, hit altal megigazult hivo a cselekedetei alapjan elvesziti az udvosseget. Vagy a cselekedeteivel nyeri meg. Ezek az igek egyenkent es kulon-kulon egeszen masrol szolnak.

   Reply
 3. Idézet a bibliából.

  July 12th, 2020

  Nincs szándékomban teologiai vitákban keveredni, de meg kell találni a helyes választ, ami a kegyelem és a törvény betöltését illeti.

  Kegyelem alatt vagyunk és nem a törvény alatt, ez így igaz, de ez nem azt jelenti, hogy akkor gyilkolhatunk, lophatunk, paráználkodhatunk, stb. korlátlan mennyiségben. Vagy mégis?

  A házassagtörő asszonyt a farizeusok Jézus elé állitották jogosan, mivel az asszony valóban elkövette a házasságtörés bünét, ami miatt meg kellet volna öt kövezni. Jézus kegyelmet adott neki, vagyis azt kapta, amit nem érdemelt. Tehát meguszta. De, ezt követően Jézus mit mondott neki? Eredj el és többé ne vétkezzél. Valahogy így: most kegyelmeztem neked, de többet ezt ne tedd. Nem azt mondta, hogy: tovább élhetsz házasságtörésben, mivel töllem kegyelmet kapsz mindig.

  Az asszony mégis a házasságtörést meg kellet szüntesse az életében.

  Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged? Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!
  János 8:10‭-‬11 HUNK

  Reply
  • Amerikai Népszava

   July 12th, 2020

   Én sem szeretnék itt teológiai vitába bocsátkozni, de meg kell tanulnunk mindnyájunknak a Bibliát olvasni. Az adott történet mikor, hol játszódott, az adott ige kinek szól és miről. Senki nem mondja, hogy a kegyelem azt jelenti, hogy tegyük a rosszat, hanem azt, hogy Jézus a múltbeli, a jelenbeli és a jövőbeli bűnökért is kifizette az árat, megbűnhődött, és megváltást szerzett. Ezért a bűnök miatt többé senki nem veszhet el, aki hisz és ingyen kegyelemből megigazult, mert a bűneiért Jézus bűnhődött, a jövőbeli bűneiért is kifizette az árat, és ezért neki már nem kell bűnhődnie. Ez elvégeztetett. Isten ingyen kegyelemből ad üdvösséget, aminek az alapja a tökéletes engesztelő áldozat. Ami pedig a megigazulás és az üdvösség utáni életet illeti, a kegyelem arra is hatással van, mert Pál mondja, hogy ami lehetetlen volt a törvénynek, az a kegyelem által lehetséges. A törvény a bűn ismerete miatt van, nem arra, hogy megtartson a bűntől, mert arra nem képes. Sőt, a bűn ereje a törvényben van. Ezért minden fordítva van, mint ahogy Ön mondja: ha valaki a törvényre tekint, ha a törvényt be akarja tartani, az bűnöket fog elkövetni, és annak ellenére, hogy egyébként üdvössége van, a rossz fókusza miatt állandóan a bűneiben fog vergődni. De ami a törvénynek lehetetlen volt, mármint a bűntől megvédeni, arra a kegyelem képes. Aki ingyen kegyelemből, hit által megigazul, az felszabadul a törvény és a bűn utralma alól, és ha magát igaz embernek tudja és látja, és a kegyelemre tekint, akkor nem uralkodik rajta a bűn többé, és nem kell a bűneiben élnie. Ezért a kegyelem nem bűnösebbé tesz, hanem fordítva. Ehhez pedig azt az igét ajánlom figyelmébe a Róma lev élből, ami ezt világosan megmondja: “Nem uralkodik a bűn ti rajtatok, mert nem vagytok a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt”. A kegyelem alatt lenni pedig nem más, mint hinni és tudni, hogy a törvény cselekedeteitől függetlenül örök életünk van. Ami pedig a házasságtörő asszony esetét illeti, tipikus példa az ige helytelen értelmezésére. Amikor ez az eset történt, Jézus még nem halt meg, nem fizette ki a bűnök árát, az ószövetséget nem váltotta fel az újszövetség, a törvény szövetségét nem váltotta fel a kegyelem szövetsége. Természetesen a cél az, hogy az ember ne vétkezzen, de aki ezt a törvény megtartásával akarja megoldani, az szükségszerűn bűnöket kénytelen elkövetni, aki azonban a kegyelem alatt van, ami azt jelenti, hogy az örök üdvösségében, az ingyenes megigazulás, megigazultság állapotában van, amit nem tud elvesziteni, az felszabadult a torveny es a bun alol.

   Reply
   • Idézet a bibliából.

    July 12th, 2020

    Kedves Bartus, én elismerem azt, hogy a kegyelemmel és a törvény betőltésével kapcsolatban nem vagyok tisztában, pont az sok újszövetségi ige miatt. Pl. az újszövetségi hivők a teljes kegyelem alatt vannak, nekik a törvény nem létezik, vagyis a törvényt nem kell figyelembe vegyék. Rendben, de mégis az újszövetség sok helyen figyelmeztet arra, hogy a paráznák, gyülölködök, stb. nem öröklik az Isten országát. Akkor ez hogy van? Ne érdekeljen a törvény, mert kegyelem alatt vagyunk, de ha mégis paráználkodunk, lopunk, v. csalunk, stb. , elkárhozunk.

    Reply
    • Amerikai Népszava

     July 12th, 2020

     Az elkárhozással kapcsolatos kérdésre: nem kárhozik el a test cselekedetei miatt, ha már egyszer ingyen kegyelemből megigazult és üdvözült a hívő ember. Tükéletes az áldozat, tökéletes engesztelést szerzett minden bűnért. Ha nem vonatkozna a megváltás a jövőben elkövetett bűnökre, akkor egyáltalán nem vonatkozna egyetlen bűnünkre sem, mert Jézus halálához képest minden bűnünk a jövőben volt. Ha ki lehetne esni a kegyelemből, az üdvösségből a bűnök miatt, akkor azt jelenti, hogy Jézus engesztelő áldozata azokra nem vonatkozik, ezért ebben az esetben Jézusnak újra meg kellene halnia az újabb bűnökért és minden egyes alkalommal, ahányszor újabb bűnök vannak. Mint az ószövetségben, évente megismételték az áldozatot, mert az nem volt tökéletes. De ő egyszeri tökéletes áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket, a jövőben elkövetett bűnökért is meghalt, engesztelést szerzett, ezért az újjászületés után nem kell a törvényre és a bűnre nézni, hanem Isten kegyelmére, azonosulni kell az örökre megigazult állapottal és az megtart a bűntől, sokkal inkább, mint a törvény. Ha mégis elesik, ha a test legyőzi, és a test cselekedetét hajtja végre, akkor azért már megvolt az engesztelés, ezért nem befolyásolhatja az üdvösségét. Ez az örömhír. Ennek lehet örülni. Az nem örömhír, hogy rajtunk múlik. Ez a megváltás. Minden olyan ige, amit ezzel kapcsolatban félremagyaráznák, és amivel kétségbe vonják az ingyen, kegyelemből, hit által elnyert örök üdvösséget, azt rosszul értelmezik, rosszul fordították vagy nem arról szól. Tipikus példa, ammit idézett. A helyes idézet nem áll meg ott, olvassa tovább:
     9. Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők,
     10. Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.
     11. Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.
     Tehát azokról beszél, akik még nem születtek újjá, akik nem üdvözültek, és arra figyelmeztet, hogy nektek már nm kell ilyennek lennetek, mert ti megmosattatok, megszenteltettetek, megigazíttattatok. Ez nem azokra vonatkozik, akik üdvözültek. S utána még ezt mondja: 12. Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá. Vagyis nem az üdvösségüket befolyásolja ez a cselekedet, hanem a földi életüket, mert ezek nem használnak, ezek rombolják az életet, az egészséget, függőséget okoznak. A legvégén azt mondja ugyanezeknek, hogy “áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi”. Nem azt mondja ezek után nekik, hogy mentek a pokolba, hanem áron megvetteknek nevezi őket ezután is. Ez az egész arról szól, hogy az elhváshoz, a megváltott, megigazított állapothoz méltón járjunk. Tehát az apostoli levelekben a szent életre való buzdítás az soha nem az üdvösséggel kapcsolatos, hanem az örök üdvösséget nyert hívő földi életére. Pál apostol máshol beszél arról, hogy ez pedig nem a törvény által lehetséges, mert aki a törvényre néz, a törvény cselekedetei által akar újra megigazulni, az nem tud a bűneitől megszabadulni. Az “igazságban járás” azt jelenti, hogy mindig, minden helyzetben igaz ember vagyok, nem a cselekedeteim által, hanem Isten kegyelme által, Jézus engesztelő áldozata miatt. Amikor mindig igaznak látom magam, amikor ezt Jézusnak tulajdonítom, rá nézek, neki vagyok hálás ezért, megtelik a szívem szeretettel, hálával és nem vétkezem. A megszentelődés nem a törvény, hanem a kegyelem által, még pedig úgy, hogy Jézusra tekintünk és az ő dicsőségétől változunk át dicsőségről dicsőségre. Remélem, segített ez. Kívánom, hogy legyen erről egy szellemi kijelentése, megértése, és töltse be a mennyei boldogság és öröm, az örök biztonsá megnyugtató tudata, mert a Biblia erre mondja, hogy megvan az Isten népének a szombatja, az Isten nyugodalmába való bemenetel ígérete. Ez az újszövetség szombatja.

     Reply
     • Idézet a bibliából.

      July 12th, 2020

      Hát nem egyszerű téma ez. 🙂

      Viszont, ami a mai kereszténységet illeti, sok mindennel találkoztam az életben. Sok magát igaznak tartott keresztény(hites nem hites, vezető, nem vezető, átlag hivő) lop, csal, paráználkodik, gyülölködő kommenteket firkál a netten, boszuskodik, gunyolódik, nézi a tisztátalan filmeket, stb. , valahogy ez nekem nem fér be a kereszténységről való világnézetemben. Persze én nem mással kell foglalkozzak, de jó erkölcsöt megrontják a gonosz társaságok.

      A Szellem gyümölcseit nem nagyon lehet látni a mai keresztény körökben.

      “De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.”
      Galátzia 5:22 HUNK

      Viszont a test cslekedetei mintha kiemelkedően jelen lenne(hites, nem hites, vezető, nem vezető körökben, stb.).

      “A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek : házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések, Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.”
      Galátzia 5:19‭-‬21 HUNK

      Valakit(magyar keresztény influencer, több tízezres követővel rendekező facebookos) megkérdeztem a gyümölcsökkel kapcsolatban, hogy milyen gyümölcsöket kell keresni a hívőkben, Jézus szavaira útalva(gyümölcseikről ismeritek meg öket). A kedves ifluencer a gazdagságot meg a sikert a gyümölcs kategoriába tette, amik nem szerepelnek a Gal. 5:22-ben. Többet nem is követtem a srácot.

      Ezt csak érdekesség kedvéért írtam.

   • Idézet a bibliából.

    July 12th, 2020

    Van itt egy érdekes dolog, ami az újszövetségi kegyelmi korszakot illeti, márpedig az, hogy , ha lop, csal a hívő, akkor ez nem gond, mivel Jézus ezeket a bünöket is magára vette a kereszten, és ha még lopni v. csalni fog a jövöben, akkor sem gond, mert Jézus azokat is magára vette a kereszten. Elvégesztetett. Ebben az esetben Németh Sándor is kegyelemben van, az ö büneit is Jézus magára vette a kereszten, ezért senki nem vonhatja felelösségre öt a cselekedetei miatt, pont a kegyelem miatt. Vagy nem?

    Reply
    • Amerikai Népszava

     July 12th, 2020

     Csak Isten tudja, ki üdvözül, és mi senkitől sem vitatnánk el és nem is zárnánk el senkit az üdvösség lehetőségétől. De Németh Sándor tagadja a megváltást, nem fogadja el a hitből való megigazulást, éppen ebben a cikkben olvasható, hogy a mennybe jutás vagy a pokolba kerülés nála a törvény cselekedeteitől függ. Egy hamis egyházat vezet, amelyben ő az isten. A gyülekezete mindenben ellentmond az egyház bibliai felépítésének. A Szentlélek gyümölcseit nyomokban sem lehet felfedezni rajta, meghamisítja a Bibliát, átkozza az embereket. Amit csinál, az sátáni. Vannak, akik “elesnek” bűnben, de Németh szisztematikusan és szemrebbenés nékül lop, csal, hazudik, rágalmaz. Ezekről a gyümölcseiről lehet megismerni a fát. Ha ezeket tekintjük gyümölcsöknek, és mi mást (a megtérők nem az ő gyümölcsei, hanem Isten Igéjének gyümölcsei), nem úgy tűnik, mintha ez egy megváltott, megigazult, keresztény ember lenne. Ha egyszer mégis elfogadja a megváltást és üdvözül, akkor ő nem a legnagyobb lesz, mint ahogy ő képzeli, hanem a legkisebb lesz a mennyek országában. Amúgy is, ő elvette már most a jutalmait itt a földön, mint a bibliai gazdag ember. Mi a különbség közte és a szegény Lázárt megvető gazdag ember között? De az, hogy ki üdvözül, Isten dolga. Ami embernek lehetetlen, Istennek lehetséges. Viszont, ha egyszer hit által megigazul és üdvözül, ha Jézus Krisztus igazsága neki tulajdoníttatik, ha elfogadja egyszer a tökéletes áldozatot, amit adtak érte, akkor az aljas cselekedetei miatt az üdvösségét nem veszíti el, csak ez mind széna, szalma és pozdorja lesz, ami megég. Ahhoz képest, amit képzel, már az is egy megalázás lesz, ha pőrén bejut a mennybe és a legkisebb lesz, de azért is nagyon hálás lehet. Mint egyébként mindnyájan.

     Reply
   • Idézet a bibliából.

    July 12th, 2020

    Kedves Bartus, én sok bünt elkövettem a megtérésem után akaratom ellenére, aminek éreztem a sulyát. Aval is tisztában voltam(büntudat által), hogy, ha nem bánom meg az Isten elött, elkárhozok. Ilyen bün volt az, amikor gonosz kivánságnak okáért néztem női személyre. Ezt a bünt csak megbánással tudtam rendezni az Isten elött, másképpen nem volt nyugodt a lelkiismeretem, automatikusan nem tünt el. Ilyen volt a helyzetem a többi elkövetett bünnel is. Ezt csak úgy irtam a saját tapasztalatból, öszintén.

    Reply
    • Amerikai Népszava

     July 12th, 2020

     Az utolsó bejegyzésére: a bűntudattól akkor szabadult meg újra, amikor elhitte, hogy Isten Jézus Krisztus miatt megbocsátott Önnek és igaz ember lett. Aki nem hiszi, hogy Jézus vére és engesztelő áldozata miatt kap bűnbocsánatot, ingyen kegyelemből, az hiába bánja meg a bűneit, hiába vallja meg, hiába próbálja jóvá tenni, nem használ semmit. Jézus vére nélkül, a helyettesítő áldozt nélkül nincs bűnbocsánat, nincs megigazulás, megmarad a bűntudat és a kárhozat érzése. Ha nem így lenne, nem kellett volna áldozat, elég lenne a bűnbánat. Ez azt jelenti, hogy nem a bűnbánat és nem a bűnvallás adja a bűnbocsánatot, hanem kizárólag Jézus Krisztus vére, engesztelő áldozata és az abba vetett hit. A kínzó érzés, hogy elkárhozik, a rossz tanításokból van, és végül eljut oda, sok vergődés után, ami már enélkül is megvan, Krisztus megváltása, tökéletes áldozata által a teljes bűnbocsánat és az örök élet. Az ingyen megigazulás azt jelenti, hogy nem kell érte tenni semmit, nem kell hozzá betartani a törvényt, nem kell érte vezekelni, rettegni, könyörögni, csak elfogadni, és hálát adni érte, hiszen megvan. Ezzel együtt az ember tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, és amikor ezt felismeri, megváltoztatja a gondolatait róla, és ez a megtérés. A megtérés nem bűntudat, nem bűnbánat, hanem metanoia, ami a gondolkodás megváltozását jelenti. Akkor “tér meg” valaki, ha megváltoztatja egy dologról a gondolkodását, és attól megváltoztatja a cselekedeteit. Ahogyan hiszünk, úgy élünk. Aki abban hisz, hogy eleshet és akkor elkárhozhat, az el fog esni. Aki abban hisz, hogy igaz ember, és nem kell rettegnie a cselekedetei miatt, az igazságban fog járni. Azért nem múlt el a bűntudata az elesés után, mert nem hitt Jézus Krisztus tökéletes áldozatában, ami már akkor megszerezte a bűnbocsánatot az elesésben elkövetett bűnre, amikor még el sem követte, és ez így van a jövőbeni lehetséges összes bűnével. Olvassa el a Fesz lesz című könyvet, ezt több fejezetben tárgyalom. Bemutattam, hogy Júdás megtérése tökéletes megtérés volt azok normái szerint, akik szerint el lehet veszíteni az üdvösséget. Megbánta, megvallotta, elismerte, visszaadta a pénzt, jóvá tette, mégsem múlt el a bűntudata, nem volt bűnbocsánata (ezért akasztotta fel magát), mert nem ment Jézushoz és nem fogadta el a vért, a tökéletes engesztelést, a tökéletes áldozatot. Abból, amit mond, hogy már a gondolat is bűn, mert azzal már elkövette a szívében, holott nem is akarta, de a megváltatlan teste teszi ezt, a látszik, hogy nem lehet a törvényt megtartani és az alapján üdvözülni, igaz embernek lenni. Jézus nem szigorította ezzel a törvényt, hanem megmutatta a tökéletes voltát, aminek nem lehet megfelelni. Ezért kellett a megváltás. És ha azt mindig el lehetne veszíteni, akkor az nem volt tökéletes. De ez nem igaz. Ez az óriási különbség a vallás és a hit között. A hit a nem látott dolgok valósága. Az igazság, az ingyen megigazulás valósága. A hit az, hogy hiszi, hogy Jzéus Krisztus engesztelő áldozata tökéletes volt, Isten ingyen kegyelmet adott, és ez nem az Ő akarata ellnére történt, hanem Ő akarta így. Odaajándékozta az örök üdvösséget. Ez az örömhr, ennek lehet örülni, ez felszabadít a félelem és rettegés alól. Ez az élet Krisztusban. Nem a pénze miatt mondom, hanem jót akarok Önnek. Olvassa el a Fesz lesz című könyvet, biztosan segíteni fog. Nagyon részletesen “ki van ez fejtve”.

     Reply
 4. Idézet a bibliából.

  July 12th, 2020

  Isten áldja meg önt is meg a Németh Sándort is.

  Reply
 5. Idézet a bibliából.

  July 12th, 2020

  Hát nem egyszerű téma a kegyelem. 🙂, megoszlanak a vélemények a keresztény körökben evel kapcsolatban.

  Viszont, ami a mai kereszténységet illeti, sok mindennel találkoztam az életben. Sok magát igaznak tartott keresztény(hites nem hites, vezető, nem vezető, átlag hivő) lop, csal, paráználkodik, gyülölködő kommenteket firkál a netten, boszuskodik, gunyolódik, nézi a tisztátalan filmeket, stb. , valahogy ez nekem nem fér be a kereszténységről való világnézetemben. Persze én nem mással kell foglalkozzak, de a jó erkölcsöt megrontják a gonosz társaságok.

  A Szellem gyümölcseit nem nagyon lehet látni a mai keresztény körökben.

  “De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.”
  Galátzia 5:22 HUNK

  Viszont a test cslekedetei mintha kiemelkedően jelen lenne(hites, nem hites, vezető, nem vezető körökben, stb.).

  “A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek : házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések, Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.”
  Galátzia 5:19‭-‬21 HUNK

  Valakit(magyar keresztény influencer, több tízezres követővel rendekező facebookos) megkérdeztem a gyümölcsökkel kapcsolatban, hogy milyen gyümölcsöket kell keresni a hívőkben, Jézus szavaira útalva(gyümölcseikről ismeritek meg öket). A kedves ifluencer a gazdagságot meg a sikert a gyümölcs kategoriába tette, amik nem szerepelnek a Gal. 5:22-ben. Többet nem is követtem a srácot.Ezt csak érdekesség kedvéért írtam.

  Reply
 6. Amanda

  July 13th, 2020

  A Biblia több helyen mondja, hogy ne ítélkezz. Mégis, a magát kereszténynek valló emberek döntő többsége mást sem tesz, mint méricskéli a bűnöket.

  Hogy ezt magad ellen is elköveted, az nem enyhítő, hanem súlyosbító körülmény.

  Majd ha Isten leszól az égből, lehetőleg lángoló csipkebokor formájában, hogy “Baszki, valaki segítsen már, nem bírom egyedül elítélni ezt a sok embert”, akkor lehet jelentkezni.

  Az nem bűn, ha megkívánsz valakit, mert megkívánni valakit nem a te döntésed.

  Ezt az “eredendő bűn”-t totál benézte az emberiség, mert maximum a gyermekeit hülyére szopató szülő fejével bír gondolkodni.

  Az Ószövetség számos pontján Isten attól “retteg”, hogy az ember olyanná válhat, mint ő. Ez történik az Édenben, és ez történik Babilonban is. Ezen lenne például érdemes gondolkodni, hogy ez mit jelent, miért lehet, és mi lenne vele a baj, már ha lenne vele baj.

  Ehhez valamennyire holisztikusan kellene tekinteni a Bibliára. Amíg odáig jut el valaki, hogy kinek a micsodájával mit kell tenni, ha az illető [xxx], addig kevés fog átjönni az üzenetből.

  A kevés alatt azt értem, hogy nulla.

  Reply
 7. Idézet a bibliából.

  July 13th, 2020

  Kedves Bartus,
  Olvastam a válaszait itt a kommenteimre és elgondolkodtam azokon amiket ön írt. Felhoztam a házasságtörő asszony esetét a bibliából, amire ön válaszolt. Van egy rész, amit ön írt:

  “Ami pedig a házasságtörő asszony esetét illeti, tipikus példa az ige helytelen értelmezésére. Amikor ez az eset történt, Jézus még nem halt meg, nem fizette ki a bűnök árát, az ószövetséget nem váltotta fel az újszövetség, a törvény szövetségét nem váltotta fel a kegyelem szövetsége. Természetesen a cél az, hogy az ember ne vétkezzen, de aki ezt a törvény megtartásával akarja megoldani, az szükségszerűn bűnöket kénytelen elkövetni, aki azonban a kegyelem alatt van, ami azt jelenti, hogy az örök üdvösségében, az ingyenes megigazulás, megigazultság állapotában van, amit nem tud elvesziteni, az felszabadult a torveny es a bun alol.”

  Egyet értek aval, hogy a házasságtörő asszony esete a megváltás elött történt, de van sok olyan eset az újszövetségben, ahol valahogy nem kegyelem van bemutatva, sőt az üdvösség elvesztése van bemutatva több esetben és ezek az esetek már a megváltás útáni keresztényeknek szól:

  Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.
  Máté 7:21‭-‬23 HUNK

  Később pedig a többi szűzek is megjövének, mondván: Uram! Uram! nyisd meg mi nékünk. Ő pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket.
  Máté 25:11‭-‬12 HUNK

  És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
  Máté 25:30 HUNK

  De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz.
  Jelenések 2:4‭-‬5 HUNK

  Térj meg: ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával.
  Jelenések 2:16 HUNK

  De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, a ki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványáldozatokból egyenek. Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából; és nem tért meg. Íme én ágyba vetem őt, és azokat, a kik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint.
  Jelenések 2:20‭-‬23 HUNK

  Hanem a mi nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök. És a ki győz, és a ki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon; És uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek; a miképen én is vettem az én Atyámtól:
  Jelenések 2:25‭-‬27 HUNK

  El lehet veszitteni az üdvösséget. A bolond szűzek ismerték Jézust, mégis elutsitotta öket, elkárhoztak. A haszontalan szolga is kapcsolatban volt Jézussal, mégis a külső sötétségre került. A hamis proféták is elkárhoztak, mindamellett, hogy csodákat tettek, démonokat üztek a Jézus nevében, karizmatikusak voltak, de rossz gyümölcsökkel(nem volt bennük szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség), a Máté 7 alapján. Ezekben az esetekben nem volt kegyelem, mégis újjászületett keresztényekről van szó, akik ismerték a feltámadott Jézust.

  Ne legyen semmi félreértes, én nem vagyok Bartus rajongó, de Németh Sándor rajongó sem, hanem Jézus rajongó. Jézus halt meg a büneimért a kereszten és támadott fel a harmadik napon a halálból, és nem Németh Sándor v. Bartus. Igyekszem #Loyális 🙂 lenni Jézushoz és a beszédéhez.

  Isten áldja önt Batus és Németh Sándort is.

  Reply
  • Amerikai Népszava

   July 13th, 2020

   Ha Ön Jézus Krisztus rajongó, akkor éppen ideje, hogy megismerje, mi a megváltás, mit eredményezett a kereszten az áldozat. A mostani igéi is egészen másra vonatkoznak. Ragaszkodhat az üdvösség elvesztéséhez és a kárhozathoz, csak akkor fogalma sincs arról, mi az örömhír. Amit megtehettem, én megtettem. Aki ragaszkodik a rögeszmihez, azon nem tudok segíteni. Egy jó tanács: először annak járjon utána, mit jelent az engesztelő áldozat és az mit szerzett meg, mi a különbség az ószövetség és az újszövetség között. Ha megértette a megváltást, utána keressen egy jó tanítót, aki megmagyarázza azokat az igehelyeket, amelyek látszólag cáfolják a megváltás valódi tartalmát, valójában mégsem. Sok sikert!

   Reply
  • ???

   July 14th, 2020

   Szerintem egy Jézus rajongó Jézussal foglalkozik, és nem a bűnnel. Ha valaki keresi, közeledik Istenhez természetes hogy olyan dolgok jönnek elő a szívéből, amitől kettéáll a füle (vagy mi).
   Egyébként meg „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.”(1. János 1:8)
   Szóval hogy is van ez? Ha azt mondjuk nincs bűn bennünk hazudunk, ha meg bún van bennünk, akkor a pokolba jutunk?
   Megvan a megoldás. Verjük a mellünket, hogy én bűnöm, én bűnöm, én nagyon nagy bűnöm. Ezzel csak az lehet a baj, hogy akik ezt csinálják valószínű, hogy fogalmuk sincs miről beszélnek, és nem csodálkoznék, ha magukban úgy gondolnák, hogy ők igazából Istennél is jobbak.

   Reply
 8. Idézet a bibliából.

  July 14th, 2020

  Kedves Bartus,

  Kérem magyarázza meg, hogy a bolond szűzek miért nem kerülnek be a mennyegzőre(és nem kapnak második esélyt)?

  A haszontalan szolga miért lesz a külső sötétségre dobva(itt sem nincs második esély)?

  A karizmatikus hamis profétáknak miért fogja mondani Jézus, hogy:

  “Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.
  Máté 7:23 HUNK”?

  Valamit elszurtak ,de nagyon. De mit?

  Kérem válaszoljon, mert én meg szeretném tudni? Ezért kérdezek.

  Reply
  • Amanda

   July 14th, 2020

   Miért szólítasz valakit a vezetéknevén?

   Az egy dolog, hogy az interneten a tegeződés az elfogadott kommunikációs forma, és a magázódás tiszteletlenség. Ezt nem mindenki tudja, ez ilyen.

   Viszont valakit a vezetéknevén szólítani ebben a formában kifejezetten bunkó dolog.

   Reply
   • Idézet a bibliából.

    July 14th, 2020

    Öszintén nem tudtam azt, hogy, ha a vezeték nevén szólitok valakit az a tegeződés kategoriában tartozik. Elnézést kérek kedves Bartus László és kedves Amanda.

    Köszi kedves Amanda a figyelmeztetést.

    Reply
    • Amanda

     July 14th, 2020

     Elhiszem, és nemes gesztusnak tartom a válaszodat.

     (Amúgy ez nem minden nyelven van így. Angolban és németben normális, ha Mr. Wood-nak vagy Frau Jögergönd-nek szólítanak valakit.)

     Reply
  • Amerikai Népszava

   July 14th, 2020

   Ezek az emberek soha nem igazultak meg, nem udvozultek. Kulso vallasos cselekedeteik voltak, szajukkal tiszteltek az Istent, de a szivuk tavolt volt tole. Nem arrol van szo, hogy nem kapnak masodik eselyt, hanem arrol, hogy meg az elso esellyel sem eltek, nem fogadtak el a megvaltast, nem nyertek udvosseget. A rossz cselekedeteik ennek hianya. Az olaj hiánya is ezt jelenti. Aki üdvözül, annak szivebe bekoltozik a Szentlelek, azoknak van olajuk. A kulso, formalis, latszatkeresztenyseg ez. Lehet csodakat tenni, profetalni, demonokat uzni valodi megteres es ujjaszuletes, valodi megigazulas nelkul is. Nem ezek igazoljak az Istenhez valo tartozast. Az alazatos sziv, a Szentlelek gyumolcsei, az Isten ingyen ajandekaba vetett hit, a megvaltas elfogadasa sokkal fontosabb, mint a jelek, csodak, az ero kultusza. Aki hisz, az udvozul. Es aki Istenhez megy, azokat o soha nem veti ki. Jezus nem vesziti el az oveit. O a jo pasztor, aki megorzi es megvedi a juhait. Ha egy elveszne, utana megy, es visszahozza. De amikor elkoborol, akkor is az ove marad. A tekozlo fiu akkor is az atya fia marad, ha elhagyja az atyai hazat. Csak nem elvezi azt, ami az ove lehetne, amit az atyja nekiadott.

   Reply
   • Idézet a bibliából.

    July 14th, 2020

    Köszi a választ kedves Bartus László.

    Van amivel egyet értek önnel, van amiben nem.

    Vannak “keresztények” akikkel lehet civilizáltan vitatni a bibliai írásokat még akkor is, ha nincs teljes egyetértés, de vannak “keresztények”, akik valóságosan bevadulnak, ha az álláspontjuk nincs elfogadva.

    Sok sikert.

    Reply
    • Amerikai Népszava

     July 14th, 2020

     Koszonom, Onnek is minden jot kivanok!

     Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)