2024, április23, kedd
KezdőlapMagyarországOrbán izraeli ideológusa szerint "az Európai Unió a Német Birodalom új formában"

Orbán izraeli ideológusa szerint „az Európai Unió a Német Birodalom új formában”

-

Orbán Viktor a kolostorában fogadta Yoram Hazony izraeli filozófust, a jeruzsálemi Herzl Intézet elnökét, akinek A nacionalizmus erénye című könyve elnyerte a 2019-es év Konzervatív Könyve díját, közölte Havasi Bertalan, Orbán sajtófőnöke. A nemzetsratégiai propagandamédia beszámolója szerint a találkozón a jelenlegi populista hazugságok tézisei szerepeltek: „a nemzetállamok helyzete a birodalomépítési törekvések időszakaiban”. Mint ismert, Orbán a jogállam felszámolása miatt hangoztatott jogos európai kritikákat a magyar „nemzetállam” és az európai „liberális birodalom” konfliktusának igyekszik beállítani. Ehhez a hazugsághoz illeszkedik az izraeli filozófus nacionalizmust dicsőítő könyve, amely az ugyancsak illiberális Netanjahu „nemzetállami” politikájának alátámasztásául szolgál. Ez azonban nem minden.

Yoram Hazony egy lapinterjúban azt mondta, hogy szerinte az „Európai Unió a Német Birodalom új formában”. Az orbánista propaganda örömmel kapta ki az izraeli filozófus szájából az „aktuális” mondatot, mivel Orbán Viktor Európai Néppártban való felfüggesztése annak köszönhető, hogy a német pártok (amelyek eddig bűnös módon fedezték) kiálltak mögüle, és elfogadták a tagpártok indítványát, hozzájárultak Orbán felfüggesztéséhez.

Mivel az Európai Néppárt a legnagyobb pártcsalád az Unióban, s mivel a német pártok a legerősebbek az Európai Néppártban, ezért az Európai Unió, mint „birodalom”, az orbáni propagandában a „Német Birodalom” megjelenése egy „új formában”. Csakhogy a „Német Birodalom” első korszaka „Német Császárság” néven ismert, a második szakasza a weimari köztársaság, csupán a harmadik szakasza ismert „birodalomként”, ezen a néven, ez pedig a Harmadik Birodalom, 1943 és 1945 között ez a hivatalos elnevezés is. Ezért a „Német Birodalom” elnevezés a náci Németországot idézi fel az emberek tudatában, és az izraeli filozófusnak tulajdonított mondat azt a hatást kelti, mintha az Európai Uniót a náci Németországgal, a Harmadik Birodalommal állítaná párhuzamba, egy „új formában”.

Ez a párhuzam akkor is hamis, megtévesztő és csalárd, ha Yoram Hazony a „Német Birodalom” alatt az egymásnak homlokegyenest ellentmondó három korszakot együtt értette 1871-7ől 1945-ig, mert annak is része a náci Németország, és ez mindenképpen a mai Németország, és ami még durvább, az Európai Unió lenácizását jelenti. Emellett a „Német Birodalom” mindhárom korszakában a német nyelvterületet foglalta magában, s ez még igaz a náci harmadik Birodalomra is, amely elfoglalta Európát. Az elfoglalt területek nem voltak a Harmadik birodalom részei. Ezért az Európa nyugati felét teljes egészében magába foglaló Európai Uniót a „Német Birodalom” mai megjelenési formájának tekinteni, a legsúlyosabb sértés és legszélsőségesebb hazugság Európa szuverén államaival szemben. Méghozzá éppen a „nemzeti” függetlenség ellentéteként említve.

Ha az izraeli történész, Yoram Hazony, valóban ezt mondta (esetleg írta, vagy állította valaha), akkor azzal a legnagyobb szakmaiatlanságot követte el, és erősen megkérdőjelezte önmaga történész voltát. Ez nemcsak történelmi tévedés, hanem egy olyan hazugság, olyan hamis propaganda, amely az Európai Unió tagországairól azt álltja, hogy azok a „Német Birodalom” részei, Németország „tagállamai”, mintha a németek a történelmi múlttal szemben ma nem fagyverekkel, hanem az Európai Unión kerestzül foglalták volna el, és igázták volna le az Európai Unió tagállamait. Az általuk alkotott szabad európai társulást az izraeli történész-filozófus egy olyan egykori államalakulathoz hasonlította, amelynek része volt a népirtásban bűnös náci Németország is. Ez még diplomáciailag is akkora botrány, hogy párját ritkítja. Az orbáni eszeveszett propaganda, amely igazolni akarja magát, mint az Európai Unió”, a „liberális birodalom” nemzeti függetlenségért harcoló áldozata, a szélsőjobboldalon is túltesz és országokat kérdőjelez meg.

Feltéve, hogy Yoram Hazony szájából ez a mondat elhangzott, mert ezt a neki tulajdonított mondatot a Hit Gyülekezete agitációs- és propagandakiadványa, a Hetek (közismert becenevén: a „Retek”) idézi, mely az orbáni propaganda élenjáró támogatója. Az idézetet Németh Sándor vezető lelkész személyi titkára, a Hetek rovatvezetője, a „Hartmann László” fedőnéven volt III/III-as ügynök, Morvay Péter tette közzé a Facebook oldalán. Ez a mondat élesen egybevág Morvay jelenlegi „tartótisztjének”, Németh Sándornak március 15-e kapcsán elhangzott prédikációjával, amelyben Németh Sándor azt állította, hogy a náci Németország nem volt „nacionalista”, illetve a náci Németország csak annyiban volt nacionalista, amennyire „szocialista” is volt. Ezzel azt sugallta, hogy Hitler a mai szocialistákhoz tartozott.

Morvay ráadásul elképesztő módon „Európa új urait” Hitler volt támogatóival azonosítja. Ezzel vonja párhuzamba Yoram Hazony kijelentését az Európai Unió és a Német Birodalom azonosságáról. Morvay ezzel egyértelműen lenácizza az Európai Uniót. Mindezt egy izraeli filozófusra hivatkozva. Ha ennél van sötétebb és mocskosabb propaganda, aljasabb uszítás, akkor Joseph Goebbels egy angyal volt:

Mivel Yoram Hazony kijelentése nemzetközi botrány, diplomáciai skandalum, mindenképpen tisztázni kellene, hogy Morvay „tolta túl a biciklit”, hogy utólag is igazolja Németh Sándor botrányos kijelentését, és a tetszését elnyerje, vagy nem történt félrefordítás, az izraeli filozófus valóban ezt mondta, és akkor vállalnia kell a szavai következményét. Mivel Yoram Hazony az orbánista média beszámolója szerint Orbánnal nemcsak találkozott, hanem azonos nézőponton állnak, az Európai Uniós országok nagykövetségeinek tisztázniuk kell, hogy valóban Németország, a „Német Birodalom” részének mondja-e Orbán és az izraeli nemzetállami történész az Európa Unió tagországait, és valóban a náci Németországhoz hasonlítja-e a liberális demokratikus jogállami Európai Uniót. Ez ugyanaz az összeesküvés-elmélet, amely azt állította, hogy a menekülthullám nem más, mint az iszlám terjeszkedése, Európa fegyver nélküli elfoglalása. Most ugyanezt mondják a németekről, hogy az Európai Unió a fegyver nélküli német megszállás.

Ezt kellene leforditani, ha ez így megjelenik a Hetekben, és elküldeni az Európai Bizottság, az Európai Néppárt vezetőinek, a német nagykövetségnek, az érintett országok nagykövetségeinek, az izraeli nagykövetségnek, az Orbánnal történt találkozó fotójával és nyilatkozatával együtt. Ez azt mondja, hogy az Unió egy náci birodalom, az Unió független országai, tagállamai egy új Német Birodalom részei. Ez valami elképesztő.

Nem mintha Yoram Hazony ezen kívül is ne mondana elég butaságot, például azt, hogy „a nacionalizmus értelmes alapelv, amely szerint lehető legjobb kormányzási forma a világ számára”, ami önmagában is egy szörnyűség, különösen egy izraeli történész szájából, miután a zsidóság több évezredes üldöztetése, gyilkolása, beleértve a holokausztot is, a nacionalizmusok következménye. Az is éppen elég őrültség, ha Yoram Hazony a nacionalizmust azzal azonosítja, amikor „a nemzetek szabadon és önállóan határozhatják meg saját irányukat, megőrizhetik hagyományaikat, és minden külső beavatkozás nélkül törekedhetnek nemzeti érdekeik érvényesítésére”. Yoram Hazony szerint pedig „ez a gondolat áll szemben az imperializmus, a birodalomépítés elvével, amely úgy szeretné a békébe és a jólétbe vezetni a világot, hogy – amennyire csak lehetséges – egyesíti az emberiséget egyetlen politikai rendszerben”.

Csakhogy az „egyetlen politikai rendszer” ebben az esetben a joguralom, a demokrácia, az emberi szabadságjogok tisztelete, minden más alternatív politikai rendszer ennek az ellentéte. Másrészt, mitől lenne az Európai Unió birodalom, ha bárki bármikor kiléphet, ha akar? Mindenki szabad akaratából társulhat, és önként fogadja el a „politikai rendszert”, a jogállami demokráciát. Aki ezt alutasítja, az távozhat. Orbán azonban ehelyett a demokratikus normák helyére antidemokratikus normákat akar az európai független országokra kényszeríteni. A legkevesebb, ha Yoram Hazonyról azt mondjuk, hogy nem teljesen normális.  Yoram Hazony még a Biblia tartalmát is meghamisítja, amikor a törvényességet, a jogállamiságot, az emberi méltóság tiszteletét, a jövevényekkel szembeni bánásmódot állítja a nemzeti önrendelkezéssel szembe.

A magyar vonatkozás

Magyaroknak nem kell mondani, hogy nemzeti függetlenségnek semmi köze az Európai Unióval fennálló vitához. A jogállam felszámolása a konfliktus oka, az antidemokratikus rendszer, amelyben Orbán sérti a sajtószabadságot, a jogegyenlőséget, a parlamentarizmust, a szabad választásokat, az igazságszolgáltatás függetlenségét, a hatalmi ágak szétválasztását, az emberi jogokat, a civil társadalom szabadságát, a tudomány szabadságát, az oktatás szabadságát, a világnézeti egyenlőséget, a sajtószabadságot, rendszere antiszemita ideológiára, uszításra és gyűlöletkeltésre épül. Orbán ezt próbálja úgy beálltani, mintha a bevándorlás ellenzése miatt lenne kifogása a németek által vezetett Európai Néppártnak és az egész Európai Uniónak vele szemben. De nincsenek menekültek, a bavándorlókat senki nem kényszeríti rá, ez mind hazugság.

Március 15-én Orbán gyávaságból nem merte Brüsszelt nevén nevezni, de ugyanazt a fasiszta támadást intézte ellene, mint korábban. Taktikai okokból „liberális birodalomnak” nevezte az Európai Uniót, amely a nemzetek szabadságát akarja korlátozni. Tegyük hozzá: a fasiszta nemzetekét, és kizárólag azokét, akik önként elfogadták az Európai Unió demokratikus és jogállami kereteit, és vállalták, hogy betartják azt. Orbán nem akarja betartani, mert felszámolta a demokráciát, de nem lépett ki a demokratikus Európai Unióból, amely számon kérné rajta a vállalt értékeket, ez a konfliktus oka. Orbán ezt próbálja úgy láttatni, mintha ő a nemzeti szuverenitás védelme miatt állna ellentétben az Európai Unióval és saját Néppártjával is, amely a „birodalmi” jellege miatt akarja rákényszeríteni a liberális demokráciát.

Mivel két különböző néven kódolják Orbán „ellenségeit”, az Európai Uniót és a néppárti németeket, ezért a propaganda most egyesíti a kettőt, és az Európai Uniót a „Német Birodalommal”, benne a nácikkal azonosítja. Miközben az Európai Unió és a néppárti német pártok egyetlen bűne, hogy nem elég fasiszták, és ahhoz már nem is elég korruptak, hogy Orbán fasiszta diktatúráját, agresszióját eltűrjék. Kíváncsian várjuk, mikor mennek el megint a legszélsőségesebb irányba, és mikor nácizzák le nemcsak közvetve, hanem közvetlenül is az Európai Uniót, és mikor nevezik majd nyíltan a „Német Birodalom” részének a független európai országokat, az Európai Unió tagjait. Nagy tartalékok vannak még itt a pofonládában.

Ami pedig a „nemzetállamok” dicsőítését illeti, annak a határon túli magyarok nyilván nagyon örülnek. A „nemzetállamnak” ugyanis a nemzeti kisebbségek nem egyenjogú polgárai, ahogy azt Netanjahu is kifejtette. Ha Orbán a „nemzetállami” létet javasolja az ukránoknak, a románoknak, a szlovákoknak, az osztrákoknak, a szerbeknek, szlovéneknek és a világ minden országának, ahol magyarok is élnek, akkor a határon túli és a külföldön élő magyarok jogainak eltiprására szólította fel a világ minden országát. Köszönjük, Viktor! Klassz vagy!Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések