2024, április14, vasárnap
KezdőlapKiemelt fő hírOrbán Viktor az Isten Igéjének nevezte magát

Orbán Viktor az Isten Igéjének nevezte magát

-

A HVG adta közre magyarul Bernard-Henri Lévy francia filozófus feljegyzéseinek részleteit az Orbán Viktorral folytatott budapesti találkozójáról, amelyeket a Le Point című hetilapnak adott át. Ezekben idézi azt, miket mondott neki Orbán. Feltehetően a filozófus jegyzetelt, és pontosan adja vissza Orbán hitvallását.

Ezek egyike volt az, amikor Orbán kijelentette magáról: „Én vagyok a legkeresztényebb, tehát a legeurópaibb az európaiak között. Európa DNS-e vagyok, annak az őrzője.” Az a tény, hogy Orbán még csak nem is keresztény, kiolvasható abból, hogy a kereszténységben nincsenek keresztényebbek és legkeresztényebbek. A keresztények egyformán igazak kegyelemből, minden keresztény ugyanazt kapja. De Orbán az európaiságot a kereszténységgel azonosítja, ezért magát a kereszténység „DNS”-ének, magjának, az Isten Igéjének, a megtestesült Krisztusnak vallja.

A DNS (teljes nevén a dezoxiribonukleinsav) egy összetett molekula, amely a genetikai információkat tárolja, és adja tovább nemzedékről nemzedékre. Ez a genetikai mag, amely öröklődik, és tulajdonsággá válik a személyiségben. Ez maga a Mag, nem véletlenül egy pisztráng spermájában azonosították először. A DNS egy genetikai információ, amely a sejtmagban található, a sejtek valamennyi funkciója a DNS ellenőrzése alatt áll. A DNS minden élő dolog programja, leglényege, szubsztanciája, magja, amely által minden élőlény azonosítható, és amely azzá teszi, ami.

Orbán az európaiságot a kereszténységgel, a kereszténységet pedig magával azonosítja, miszerint ő hordozza a kereszténység DNS-ét, a kereszténység Magvát. Ő a Mag. Ebben az esetben Orbán Viktorban Jézus Krisztust, a megtestesült Igét üdvözölhetjük. A Bibliában a Galata levél 3,19 a mózesi törvényről ez áll: „bűnök okáért adatott, amíg eljő a Mag, a kinek tétetett az ígéret”. Ez a Mag Jézus Krisztus, az Ige, aki testté lett. János evangéliuma így keződik: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige volt az Istennél, és Isten volt az Ige.”

Írhatta volna a szerző úgyis, hogy kezdetben volt a DNS, az Isten DNS-e, és Isten volt a DNS. Az Isten DNS-e az Ige. Az Ige a Mag, az Isten lényege, maga az Isten. Az Ige az Isten DNS-e. Minden általa lett, és nála nélkül semmi nem lett, ami lett, mondja a János evangélium. Ezért, amikor Orbán azt mondja, hogy ő a kereszténység DNS-e, akkor azt állítja magáról, hogy ő az Ige: „Minden általa lett, és nála nélkül semmi nem lett, ami lett.” Azt mondja, ő az Isten szubsztanciája, az Isten lényege, ő maga az Ige, a Krisztus. Ő az Isten.

A Biblia a keresztényekről azt mondja, hogy „újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, a mely él és megmarad örökké”. A romolhatatlan mag az Isten Igéje, ez a DNS. János evangéliuma pedig azt mondja az 1. fejezet 14. versében, hogy „És az Ige testté lett és lakozott mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes volt kegyelemmel és igazsággal”. Ha Orbán Viktor a DNS, akkor ő az Ige (a kereszténység DNS-e), és az Ige benne lett testté, s akkor ő a Krisztus. Ha pedig Orbán a Krisztus, akkor nem Jézus Krisztus az. Ebben az esetben Orbán tagadja, hogy Jézus a megtestesült Krisztus, helyette azt állítja, hogy ő a Krisztus.  De az I. János levél 2. fejezetének 22. verse azt mondja, hogy „Ki a hazug, ha nem az, a ki tagadja hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, a ki tagadja az Atyát és a Fiút.” A 4. fejezet 3. verse szerint „valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már”.

Orbán magát a „legkeresztényebbnek”, a kereszténység DNS-ének, az Isten Igéjének vallja. Ez nem értelmezhető úgy, hogy ő a legjobb keresztény, hanem csak úgy, hogy ő maga a kereszténység lényege, szubsztanciája, a romolhatatlan Mag, az Isten Igéje. Azt állítja, hogy ő maga ez a Mag. Ő az Isten. Ha nem Istennek mondja magát, akkor nem a DNS hasonlatot használja. Amikor valaki elfogadja Jézus Krisztust megváltójának, akkor befogadja Isten Igéjét, a romolhatatlan Magot, és él többé nem ő, hanem él benne a Krisztus. Ez a Mag, az Isten Igéje. Jézus Krisztus igazságát kapja a hívő ajándékul, és szívébe kerül az Isten szubsztanciája, örök élete. Ebben nincs különbség, mindenki ugyanazt a tökéletes teljességet kapja. Nincsenek legkeresztényebbek és kevésbé keresztények. Ez még a tetteiktől is függetlenül így van. Tehát a hívőbe bekerül az Isten Igéje, az Isten DNS-e, nem ő maga a DNS.

Orbán nem azt mondta, hogy benne van az Isten Igéje, az Isten „DNS”-e, hanem azt mondta, hogy „én vagyok ez a DNS”. Ez egyértelmű állítás, hogy magát nevezi az Igének, a Krisztusnak, és végső soron Istennek. A Bibliában Isten mondja magáról azt, hogy „én vagyok”. Azt mondja magáról, hogy „Vagyok, aki vagyok”. Mózesnek mondja, hogy ha kérdezik, ki küldött, mondd azt, hogy a „Vagyok” küldött. Jézus Krisztus ezt fejtette ki számos alkalommal, amikor azt mondta, hogy „én vagyok: az út, az igazság és az élet”. „Én vagyok a világ világossága.” „Én vagyok a szőlőtő”, a jó pásztor, „én vagyok a feltámadás és az élet”, stb.. Orbán ezeket állítja magáról, amikor azt mondja magáról, hogy „én vagyok” a kereszténység „DNS-e”, az Isten Igéje.

Orbán ezzel Istenné tette magát. Ő a Mag. Ez az antikrisztus szelleme. A Biblia szerint Orbán nemcsak nem keresztény, hanem egyenesen egy antikrisztus, aki tagadja, hogy Jézus a megtestesült Krisztus, az Isten Igéje, aki testté lett. Magát helyezi Jézus helyébe. Istennek képzeli magát, és egy vallást hozott létre: a valótlan és hamis kereszténységet, amelynek ő maga az istene. Nagyon érdekes, hogy Orbán a katolikus egyház fejével, a pápával szemben is Krisztust játszik, és a pápa fölé helyezi magát. Jegyezzük meg, hogy a római katolikus pápa nem az egyetemes Egyház feje, mert annak Jézus Krisztus a Feje. De a katolikus egyháznak hosszú évszázadok óta egy keresztény pápája van, aki krisztusi elveket vall, szemben Orbánnal, aki a bevándorlók, a „jövevények” ügyében Krisztussal ellenkező álláspontot képvisel.

Orbán azt mondta a pápáról, hogy „Ez valóban kellemetlen. Olyannyira, hogy a pápának el kellene látogatnia Budapestre. De többször vettem a zarándokbotomat, hogy újságírók vagy bárki más nélkül elmenjek a katolikusokhoz, és elmagyarázzam nekik az álláspontomat.” Vagyis Orbán, a „Krisztus”, a „Mag”, a „DNS”, megalázta magát, és elment a katolikusokhoz, de nem használt, ezért a pápának kellene Budapestre jönnie hozzá, aki az Isten és a kereszténység „DNS”-e, hogy meghallgassa őt és elmagyarázza neki a bevándorlásról szóló „igazságot”. Ami mellesleg tökéletesen ellentéte a Biblia álláspontjának és Jézus Krisztus tanításának. Orbán tehát nemcsak a tagadása miatt antikrisztus, hanem a kereszténységgel kapcsolatos minden állásfoglalása is antikrisztusi.

Magyarország krisztusi tulajdonságokat felmutató lelkészével, Iványi Gáborral kapcsolatban is nyilatkozott Orbán, ami nagyon érdekes. Köztudott, hogy Orbán törvénytelenül megfosztotta Iványi Gábort és az egyházát az egyházi státuszától és az azzal járó kedvezményektől. Orbán ezt mondja Iványi Gáborról: „Jól ismerem Iványit, két gyerekemet is ő keresztelte meg. De volt a parlamentnek egy döntése, amely miatt lefasisztázott. Ezt nem tudom megbocsátani neki.” Orbán, a kereszténység „DNS”-e, nem tud megbocsátani. Ez elég árulkodó. De még ennél is érdekesebb, hogy Orbán az „Isten Igéjének”, a „DNS”-nek nevezte magát, ezzel szemben a keresztény értékeket hordozó Iványi Gábor „fasisztának” hívta őt. Minden jel szerint Iványi Gábor eltalálta Orbán lényegét, megragadta Orbán „DNS”-ét. Eszerint Orbán nem a kereszténység, hanem az európai fasizmus DNS-ét hordozza, ő maga a fasizmus DNS-e.

Ezt alátámasztja az egész NER, az antiszemita kampányok, az európai fasisztákkal való együttműködés, ahogy Orbán fertőz, ahogy továbbadja a maga DNS-ében levő fasizmust. De az is, hogy mit mondott ebben a beszélgetésben Horthy Miklósról, a csaknem félmillió magyar zsidót haláltáborba küldő antiszemitáról, akinek kultuszát építi: „Én lennék az első, aki dicséri Horthy kormányzót? Része a magyar történelemnek. Nem ő szabadított meg minket Kun Bélától?” Ez a fasiszták antikommunista antiszemitizmusa, amelyet jól egészít ki a liberalizmusellenesség, mint antiszemitizmus, Orbán illiberális (antiliberális) rendszerében. Minden együtt van, ami a fasizmus és a nácizmus lényege, szubsztanciája és DNS-e. Orbán hamis küldetéstudatban él, az örödg becsapta, és azt képzeli, hogy ő a kereszténység. Ebből látszik, hogy az antiliberalizmus az mindig antiszemitizmus és antikrisztusi, keresztényellenesség is.

Orbán ezt mondta az illiberalizmusról: „A liberalizmus szülte a politikai korrektséget. Vagyis a totalitarizmus egy formáját, így ez a demokrácia ellentéte. Ezért gondolom azt, hogy az illiberalizmus helyreállítja az igazi szabadságot, az igazi demokráciát.” A politikai korrektség azért „totalitarizmus”, mert nem engedi a faji, vallási kisebbségekkel szembeni megkülönböztetést, diszkriminációt, a származás, a bőrszín alapján való megbélyegzést. Ezt nevezi Orbán a „demokrácia ellentétének”, ennek elvetése jelenti az igazi szabadságot, az igazi demokráciát. A fajgyűlölet útjában álló akadályok elhárítása az igazi szabadság, az igazi demokrácia.

Ez fasiszta és náci hitvallás. Ebből felismerhető, hogy Orbán minek a DNS-e. Ez a DNS, aki ő maga, a fasiszta államot és a hitlerizmust örökíti tovább Európában.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések