2024, június18, kedd
KezdőlapKiemelt fő hírOrosz bábkormány van Magyarországon, megint a nagy Oroszország "kovácsolta" frigy

Orosz bábkormány van Magyarországon, megint a nagy Oroszország „kovácsolta” frigy

-

Magyarországon mindig felszabadítóként ünnepelték a megszálló oroszokat, ahogy most is békeharcosként védelmezik az oroszok tömeggyilkos háborúját. Oroszország Magyarországra még soha nem hozott békét és szabadságot, hanem mindig csak háborút, vérbe fojtott szabadságharcot és elnyomást. Oroszország saját népének sem adott soha szabadságot, és évszázadok óta a szabadságot pusztítja az egész világon. 1956-ban felkelt az orosz elnyomás és az orosz bábkormány ellen a nép, amely 1990-ben elnyerte függetlenségét, de ma újra orosz bábkormány van Magyarországon.

2010-ben Orbán Viktor a demokratikus választáson szerzett győzelmet „fülkeforradalommá” minősítette át, és már a győzelem napján bejelentette az alkotmányos rend megdöntését. A szabadság és a függetlenség azon a napon veszett el Magyarországon, amikor Orbán forradalommá nyilvánította a demokratikus választást, és bejelentette, hogy a forradalommal egy új társadalmi rendszer, a „Nemzeti Együttműködés Rendszere” létrehozásával bízta meg a magyar nép. Erről mindenki akkor hallott először, Orbánt senki nem bízta meg semmivel, csak egy négyéves kormányzással.

Magyarország ezen a napon elveszítette a szuverenitását és az önrendelkezését. Orbán Viktor állemellenes bűncselekményt, államcsínyt hajtott végre, melynek során az általa vezetett szűk csoport kezébe került minden hatalom. Eltörölte a demokratikus Alkotmányt, azt pártja ideológiájára épülő és a korlátlan hatalmát biztosító törvénytelen és illegitim, közjogilag érvénytelen alaptörvénnyel váltotta fel. Felszámolta a jogállamot, a demokratikus kereteket formálisan megtartotta, de annak tartalmát megszüntette. A diktatúrát demokráciának, a fasizmust kereszténységnek nevezte el.

A NER-nek nevezett Orbán-rendszer fasiszta ideológiára épülő önkényuralom, diktatúra. Az alkotmányos rend megdöntésével létrejött, alkotmányosan tiltott, a hatalom kizárólagos gyakorlásának megvalósult formája. Az Orbán-rendszer ezzel megsértette az Európai Unió alapszerződését, rendszere inkompatibilis az európai liberális demokráciákkal, harcot hirdetett azok ellen. Orbán ehhez a harcához szövetségre lépett a demokrácia és a szabadság mindenkori ellenségével, az orosz állammal. Oroszország pedig szokásához híven Orbánt és Magyarországot a rabszolgájává tette.

Aki igénybe veszi oroszok segítségét, legyen az orosz maffia vagy orosz állam (a kettő között szoros a kapcsolat), elveszíti a szabadságát és a függetlenségét. Soha többé nem szabadul az oroszoktól. Aki ezt az alapigazságot nem tudja, csapdába kerül. Soha nem tudja viszonozni az általa kért segítséget, az oroszok megzsarolják, megfenyegetik és alattvalóvá teszik. Minden olyan politikus, aki az oroszoktól bármilyen szívességet kért és kapott, velük formális vagy informális szövetségre lépett, elveszítette az önállóságát és a függetlenségét, orosz báb lett, és nemzetbiztonsági kockázattá vált.

Az oroszokkal csak szembenállni lehet vagy behódolni és alattvalóvá válni. Ezt bizonyítja a világtörténelem és a magyar történelem is. De ezt bizonyítja a rendszerváltás utáni magyarországi alvilág története is, amelyben az orosz állam és a volt KGB által szervezett és ellenőrzött orosz maffia révén ellenőrizte Budapestet. Ezt bizonyítják az 1956 előtti és 1956 utáni magyar bábkormányok, s ezt bizonyítja az Orbán-kormány is, amely szintén az oroszok bábkormánya lett.

Orbán felszámolta a magyar szabadságot, és a szabadság mindenkori ellenségeinél, az oroszoknál keresett támogatást és segítséget. Ezt megkapta, cserébe viszont elveszítette saját szabadságát és függetlenségét is. Putyin láncos kutyája lett, s ezáltal Magyarország is újra az oroszok fennhatósága alá került. Magyarországon egy ugyanolyan orosz bábkormány működik, mint 1956 előtt és után volt. Azzal, hogy Orbán megdöntötte és felszámolta az 1990-ben kivívott szabadságot és demokratikus rendet, Magyarország visszahullott az orosz érdekszférába.

Jelenleg az a különleges állapot van, hogy Magyarország még mindig tagja az Európai Uniónak és a NATO-nak, mert megörökölte azt, de már az oroszoktól függő és Oroszországnak kiszolgáltatott állam, mert a korlátlan és kizárólagos hatalommal rendelkező vezetője az oroszok markában van és az oroszok bábja. A nyugati szövetségben az oroszok érdekeit szolgálja, és az oroszok megbízását teljesíti. Orbán az EU-ban és a NATO-ban is az ellenség embere. Ő maga is ellenség. Mindezt Magyarország nevében, az országot túszként maga elé tartva.

Ennek egyértelmű bizonyítéka, hogy nem akar (nem tud) megszabadulni az orosz energiafüggőségtől és nem a szabadságért harcoló Ukrajna oldalán áll, hanem az orosz támadók oldalán. Az ukrán nép ugyanazt a harcot folytatja, amit a magyarok 1956-ban. Ezért Orbán kénytelen meghamisítani 1956 jelentését, mert nem az „56-os” ukránok, hanem az orosz megszállók mellett áll. Orbán még az orosz népirtást és a tömeggyilkosságokat, a bizonyított háborús bűncselekményeket sem tudja egyértelműen, határozottan és világosan elítélni, mert nem szabad ember, hanem orosz báb.

Orbán orosz propagandát folytat Magyarországon, harcot indított az orosz népirtókkal szembeni szankciók ellen. Nyíltan védelmez háborús bűnösöket, mint a pátriárkának nevezett orosz bűnözőt, Kirillt. Az oroszok azért indítottak háborút Ukrajna ellen is, hogy egy orosz bábkormányt állítsanak fel Ukrajnában. Ez ellen harcol az ukrán nép. Orbán pedig, aki szintén orosz bábkormányt vezet, az oroszokat segíti az ukránok ellen. Olyan, mint a posztszovjet köztársaságok orosz bábkormányai, élükön egy-egy helyi diktátorral. Orbán szerepe ugyanaz.

*

Mindezt úgy próbálja eladni az 1956-os forradalmat megélt magyaroknak, mintha nem az oroszok, hanem a „béke” oldalán állna. Ezért képes meghamisítani még az 1956-os forradalmat is, mintha a magyar forradalmárok a „békéért” harcoltak volna. 1956 véres szabadságharc volt az orosz (akkor szovjetnek nevezett) hadsereg ellen, amely véres leszámolással végződött. Orbán csakis azért, hogy az oroszokat védje, képes az 1956-os véres szabadságharcot „békeharcnak” beállítani, hogy magát orosz bábként is az 56-osokkal azonosítsa. Ez azonban egyre nevetségesebb és felháborítóbb.

Ráadásul, a békét az oroszok szüntették meg, mert ők indítottak területszerző, népirtó, gyilkos háborút az ukránok ellen. A béke akkor állna be, ha az oroszok befejeznék az agressziót, elhagynák az általuk megszállt területeket. De Orbán úgy állítja be, mintha az ukránok ellenállása lenne az oka, hogy nincs béke. Szerinte az kellene a békéhez, hogy az ukránok adják megk magukat, és tegyék le az oroszok előtt a fegyvert. Adják át az országukat. Mintha a „pesti srácokat” tenné felelőssé, hogy 1956-ban nem volt „béke”, és őket szólítaná fel, hogy adják meg magukat, mert akkor lesz béke.

Orbán a magyar történelem legdicsőségesebb szabadságharcát gyalázza meg, mert ő Magyarország ellenségeinek oldalára állt. Kiszolgáltatta magát nekik, és őket szolgálja Magyarország ellen. Ha Orbán 1956 jelentőségét, valódi tartalmát hamisítja meg, teszi hiteltelenné, akkor az oroszok oldalára állt az 1956-os forradalmárokkal szemben. Most ő vezet egy orosz bábkormányt, ő az oroszok beépített embere, amivel hazaárulást követ el, mert egy idegen hatalom érdekeit szolgálja Magyarország ellenében.

1956 október 23-a a magyar nép szabadságvágyának ünnepe, amikor felkelt a nép egy orosz bábkormány ellen, kinyilvánította a szabadság és a függetlenség iránti akaratát. Az oroszok akkor is azt tették, amit most a szabadságpárti és független, nyugatbarát Ukrajnával szemben. Magyarország akkor kivívta a világ elismerését, akárcsak ma az ukránok, mert ellenálltak az orosz elnyomóknak, felvették a harcot a túlerővel szemben. Akkor a Nyugat nem segítette meg a magyar forradalmárokat, mint most Ukrajnát, és Orbán most ezt a segítséget helyteleníti és akadályozza.

Orbán Viktor nemcsak puccsista és diktátor, nemcsak köztörvényes tolvaj bűnöző, hanem hazaáruló, aki egy idegen hatalom érdekeit szolgálja. Az 1848-as és az 1956-os szabadságharcot leverő oroszok bábja, aki Magyarországot az oroszok igájába hajtja. Kiszolgáltatja a szabadság esküdt ellenségeinek. Szembeállítja a magyarokat a nyugati demokráciákkal és a hős szabadságharcot vívó ukrán néppel. Éppen most nullázza le azt az erkölcsi tőkét, amit a magyarok 1956-ban szereztek.

*

Az 1956-os forradalom évfordulóján Magyarországon arról kell megemlékezni, hogy Magyarországnak jelenleg is egy orosz bábkormánya van. Az oroszok embere az ország diktátora, aki kilopta a magyar nép vagyonát, s kivezette Magyarországot a nyugati demokráciák közösségéből. 1956 újra aktuálissá vált Magyarországon, harcolni kell az orosz bábkormány, az elnyomó orosz állam ellen, meg kell szabadulni az oroszoktól, az orosz energiafüggőségtől és az oroszok bábkormányától, Orbán rendszerétől, s ki kell vívni a magyar függetlenséget és szabadságot.

Az oroszügynök diktátor meggyalázta 1956 emlékét, a magyar hősöket, a gyilkosaik oldalára állt. Hazudik, hogy a magyarokkal elfogadtassa újra az orosz elnyomást. Orbán 1956 évfordulóján már nem mer Budapesten a magyar nép elé állni. A lelkiismerete miatt, mert a magyar nép még mindig nem ismerte fel, hogy legnagyobb ellensége az ország teljhatalmú ura. 1956 évfordulóján ki kell nyilvánítani, hogy nem akarunk orosz gyarmat lenni. Ehhez azonban meg kell szabadulni az oroszok által zsarolt, kézben tartott Orbán Viktortól és diktatórikus rendszerétől.

A magyaroknak világossá kell tenniük, mit választanak: a nyugati szabadságot vagy az orosz gyarmatosítást. Szabad és független magyar kormányt vagy egy orosz bábkormányt akarnak? Orbán nem független, nem ura saját magának sem. Orbán egy idegen országtól függ, s annak szolgálatában áll. Ez az idegen ország Magyarország és a magyar szabadság mindenkori ellensége, amely az ország két legnagyobb szabadságharcát leverte. Magyarországot egy idegen állam tartja a kezében, amíg Orbán Viktor áll az ország élén.

Követelni kell Orbán és orosz bábkormánya távozását, Orbán és bandája törvényes felelősségre vonását, a magyar függetlenség és szabadság kivívását, a liberális demokratikus alkotmányos rend helyreállítását. Nemcsak a tanárok és az oktatás helyzete a probléma, mert ezek csak tünetei és következményei az orosz bábkormány és az orosz típusú fasiszta diktatúra működésének. Ennek kell véget vetni, mert ez az ország minden bajának az okozója.

Rabok legyünk vagy szabadok? – kérdezte a költő, aki az életét adta a magyar szabadságért. Azért a szabadságért, amit Orbán könnyűszerrel elvett, és amiről a magyarok olyan könnyen lemondtak. A magyar költőt egy orosz katona ölte meg. Ebben a képben benne van a mindenkori magyar szabadság és az orosz állam viszonya. Ezt a lengyelek, a szlovákok, a csehek értik. A nyugati országok is értik. Orbán is értette mindaddig, amíg a szabadság ellensége és az oroszok bábja nem lett.

Ha Orbán az oroszokkal van, akkor Magyarország ellen van. Az oroszok a magyar szabadság és függetlenség ellenségei, ezért a markukban tartott Orbán, aki nekik dolgozik, a magyar szabadság és függetlenség ellensége. 1956 arra tanít, hogy az oroszok és az oroszok bábjai, kiszolgálói ellen harcolni kell. Miért lenne Orbán kivétel?Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések