Miközben az Orbán-rezsim a Netanjahu-kormány támogatásával igyekszik magáról letörölni az antiszemitizmus jogos vádját, a Horthy-rendszer restaurációja zajlik, s ennek érdekében meghamisítják a történelmet, és letagadják a magyar állam felelősségét a holokausztban.

Egyebek ez utóbbiról írt Heisler Andrásnak, a Mazsihisz elnökének címzett nyílt levelében Randolph Braham professzor, a magyar holokauszt legnagyobb kutatója. A New Yorkban élő tekintélyes történész, akinek véleménye mindenki másnál nagyobb súllyal esik a latban, azt írta: vitathatatlan tény, hogy a Horthy Miklós által kinevezett Sztójay Döme kormányának tagjai meghatározó szerepet játszottak a magyar zsidóság megsemmisítésében.

Ez a vélemény cáfolja a magyar Alaptörvény állításait a német megszállás utáni felelősség kérdésében, miszerint Magyarország elveszítette volna önrendelkezését, a Szabadság-téri náci emlékmű hazugságát és a Sorsok Háza antiszemita koncepcióját. Randolph Braham a Sorsok Házáért felelős Schmidt Máriát nacionalista, “ádáz holokuaszt-torzítónak” nevezi.

Az alábbiakban olvasható a magyar holokauszt-kutatás első számú tekintélyének nyílt levele.

Nyílt levél

Heisler András elnök úrnak

MAZSIHISZ

Síp utca 12. sz.

H-1075 Budapest

Magyarország

Tisztelt Heisler Elnök Úr!

Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet és hálámat azért a bátorságért, amellyel a holokauszt magyarországi fejezetének történelmi integritását Ön és a MAZSIHISZ többi vezetője az elmúlt években megvédte. Nagy érdeklődéssel követtem az Önök folyamatos és megalapozott ellenszegülését az úgynevezett Sorsok Háza megnyitása ügyében, amelyet látszólag „a holokauszthoz kapcsolódó múzeumként” képzelt el és tervezett a Terror Háza igazgatója ‒ aki ​egykor ​holokauszttudósnak indult, ám végül ádáz nacionalista holokauszt-torzítóvá vált. Úgy tűnik, hogy ez a holokausztmúzeum része annak a hosszú távú történelemtisztogatási tervnek, amelyet az Orbán Viktor által vezetett kormány kezdeményezett a Horthy-korszak rehabilitációja végett. Ennek a kormánynak az intézkedései világosan jelzik a szóban forgó korszak története megtisztításának (azaz meghamisításának) a kurzusát. Nyilvánvaló, hogy e cél elérése érdekében az Orbán-kormány törölni kívánja a tankönyvekből és a nemzet kollektív történelmi emlékezetéből azt a vitathatatlan tényt, hogy a Sztójay Döme kormányának tagjai ‒ valamennyiüket, alkotmányosan, Horthy Miklós államfő nevezte ki ‒ meghatározó szerepet játszottak a magyar zsidóság megsemmisítésében. Még az SS-t is meglepte az a buzgóság, lelkesedés és sebesség, amellyel ezek a vezetők a „végső megoldást” valóra akarták váltani ‒ még a gyorsan előrenyomuló szovjet erők megérkezése előtt.

Magától értetődőnek tartom, hogy ha ez a történelmi valóság a tervezett új múzeumban nem tükröződik, Ön és a magyar zsidóság többi vezetője továbbra is ellenezni fogja annak a megnyitását ‒ még akkor is, ha arra egy rabbi „kóser” jóváhagyási pecsétjét is rányomták. Ünnepélyes felelősség ez, amelyben mindannyian osztozunk, nemcsak a holokauszt történelmi integritásának védelme, hanem a mártír áldozatok emlékének megőrzése érdekében is.

Tudatában annak, hogy vállaira sok más, nagy kihívást jelentő közösségi felelősség is nehezedik, bízom abban, hogy Ön és munkatársai teljesíteni fogják ezt a történelmi feladatot.

Randolph L. Braham

kitüntetett emeritus professzor3 hozzászólás : Randolph Braham: Az Orbán-kormány meghamisítja a múltat

 1. radikalisdemokratak

  September 24th, 2018

  „A Múlt utolsó trükkje:
  megpróbálja eljátszani a jövőt!
  .
  A „Múlt” tudja, hogy „Jelen”-nek már nem fogadnák el, ahhoz túl frissek róla az emlékek, de a „Jövő”-ről még olyan kevés tapasztalatuk van az embereknek – hátha ebben a formában sikerül megtéveszteni őket.”
  .
  úgy gondolom, hogy a
  .
  BOLSEVIK-FASISZTA-FÉLFEUDÁLIS-JOBBÁGYSÁG=FIDESZ-FIDESZÁLLATOK BANDA
  .
  MAGA A MÚLT, S FOLYAMATOSAN JÖVŐNEK HAZUDVA MAGÁT
  .
  hiszen bolsevikek, már családi indíttatásból is – lásd akár a csutit, vagy a köteles dögöt,
  fasiszták, hiszen a horthy fasiszta rendszer – hitler utolsó csatlósa!!! – restaurációja folyik,
  félfeudális, hiszen föld alapú birodalomépítés zajlik,
  jobbágyság, hiszen az új földesurak a csutival szövetkezve bevezetik az új röghöz kötöttséget.
  .
  a fentebb említettek mind a szégyenteljes múltja ennek a kis kurvaországnak, amit túl kellene haladni, s ezeket végleg el kell törölni a Föld felszínéről!

  Reply
 2. Nyuszika

  September 24th, 2018

  Pusztába kiáltott szó…? A kiállásnak az egyéni lelkiismeret szempontjából van jelentősége, de valamiféle mentálisan higiénikus történelemkép, nemzeti identitástudat stb. kialakulásához egy demokratikusabb ( nyitottabb, egalitáriánusabb, emberségesebb stb. ) társadalmi berendezkedés felé való elmozdulásra, konkrétabban a jelenlegi rezsimet gyökereiben eltörlő, valamint a kialakulásához vezető – gazdasági, szociál, kultúr stb. – politikai hibákat nem megismétlő reformra lenne szükség. A magyar társadalom döntő többsége viszont ha tudomásul vesszük, ha nem; nem vevő minderre, alapvetően nem hisz a demokratikus értékek fontosságában, illetve nagy részük nem is érti ezeket a szocializációs minták, oktatás, történelmi örökség stb. okán, amelyek viszont nagy részben a társaddalmi, gazdasági – vagy éppen geopolitikai – tényezők által determináltak. Ami szerintem nem jelenti azt, hogy ezen nem lehetne változtatni, de ehhez legalább egy ehhez intellektuálisan és még inkább emberi tisztesség terén felnőtt és minél szélesebb “írástudó” rétegre lenne szükség ( no meg a “bérből, fizetésből élő”, népszerűtlen nevén munkásosztály – az ország talán nem elhanyagolható többségének – a jelenleginél legalább valamivel erősebb megszervezésére – de ehhez megintcsak intellektuálisan, emberileg felnőtt “írástudók kellenek ) Az a jelenleg létező, csak és kizárólag a világot a saját tetves, kicsinyes osztályérdekei alapján látó, saját privillégiumait féltő, a társadalmi mobilitás gondolatától irtózó ( a társadalom többi részét, pláne az elesetteket, kirekesztetteket lenéző ) részben “liberális” , részben ” nemzeti-keresztény” beállítottságú, de alapvetően mindkét esetben mélységesen reakciós középosztály a büdös életben nem lesz erre képes. És hajlandó. Csak a fennálló rezsimmel való kiegyezésre, “konszolidációra”, Európa egyik legegyenlőtlenebb, legigazságtalanabb, legkirekesztőbb, legbetegebb ( mind lelkileg, mind fizikálisan ) társadalmának végtelenségig való fenntartására. A – valójábban annyira nem vágyott, csak legfeljebb észjátszóan, rongyrázóan majmolt – “Európából”, “Nyugatból” csak az anyagi jólét ( saját szűk társadalmi rétrgük számára, az ország kb. kétharmadához képesti felsőbbséggel együtt ) az ami kell nekik. Ezt a mostani Sargentini jelentés kapcsán folyó szánalmas, magamutogató tüntetgetések is mutatják, de ez pont nem a problémák oka, hanem a tünete. Akinek pedig mindez nem tetszik, nem érzi benne jól magát, nem jut egyről a kettőre az legfeljebb elmegy világgá ( köztük potenciálisan olyanok, akik egy változás “kovászai” lehetnének, de ez se új s még jól járnak, hogy “épp bőrrel megússzák” ). A nagy kérdés, hogy képes lesz e kialakulni egy olyan nyitottabb gondolkodású, kevésbbé önző értelmiségi, középosztálybeli réteg, amely képes egy valódi változás előmozdítására. Különben ez az ország elbukja ezt az évszázadot is.

  Reply
 3. Mist

  September 25th, 2018

  CSAK A FIDESZ!
  Ez a választási szlogenjük, évtizede. És kiderült, ezt komolyan is gondolták. Hatalmon nem rúg labdába aki nem fideszfan.
  Rákosi elve az volt: Aki nincs velünk, az ellenünk van!
  Kádár: Aki nincs ellenünk az velünk van!
  orbán: Aki nincs velünk, a NINCS!

  És ezt is betartják! Nem nyilatkoznak ellenzéki médiának, a kultúrából a gazdaságból, a hitéletből mindent ki akarnak irtani ami fideszellenes.
  A Horthy rendszerhez nagyon hasonlók az elveik, egy nagy párt (aki nyer-mindenáron), sok kicsi esélytelen. Az oktatásban igyekeznek lebutítatani az embereket, elég, ha tudják, hova húzzák az x-et. A sok buta ember pedig jó lesz cselédnek, kastélyaikba, birtokaikra. Az egészségügy csak a gazdag rétegnek elérhető, az öregeket pedig a Tajgetoszra!

  Mindezeket igazolja a legfrisebb eset is, hogy volt miniszterük gazdasági szakcikkének tárgyilagos megállapításai miatt a Századvég aktuális számát bezúzatták, az internetes archívumokból töröltették, a szerkesztőséget pedig elbocsátották.

  Mint Orwell 1984-ben!

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)