2024, június25, kedd
KezdőlapKiemelt fő hírAz úszók nyilvánosságra hozták a pszichikai terror létezését, itt az ideje a...

Az úszók nyilvánosságra hozták a pszichikai terror létezését, itt az ideje a visszaélések leleplezésének mindenhol

-

Rendkívül súlyos problémára hívta fel a figyelmet Cseh László úszó, s mindazok a tisztességes és bátor társai, akik nyilvánosságra hozták a pszichikai terror létezését, hatásait és pusztítását. Ideje, hogy a magyar társadalom is szembenézzen a „bántalmazás” e súlyos formájával, amely nemcsak az uszodában, nemcsak a sportban, hanem egyházakban, iskolákban, munkahelyeken jelen van, az élet minden területén, ahol kiszolgáltatottak az emberek, és a vezető (a felettes, a lelkész, a tanár, a főnök, az edző, stb.) lelkileg meg akarja törni őket.

Cseh László nagyon pontosan leírta ezt a folyamatot a 24.hu-nak adott emlékezetes interjújában: „ha sikerül megtörni a versenyzőt, onnantól kezdve nem lesz önálló gondolata, avagy gondolkodás nélkül csak azt csinálja, amit én mondok neki. Ha megtörik, teljesen átadja magát, és csak így lehet a maximális teljesítményt kihozni belőle, így lehet biztosan eredményt elérni”. Ez a hivatkozás, ami hazugság. Azok a vezetők, akik arra törekszenek, hogy megfélemlítéssel, lelki terrorral összetörjék a nekik kiszolgáltatott, alárendelt emberek személyiségét valójában pszichopaták.

A diktátor hajlamú emberek mindegyike személyiségzavarban szenved, kisebbrendűségi komplexusokkal küzd, és csak akkor érzi biztonságban magát, ha teljes hatalma van azok fölött, akiket irányít. A hivakozása az, hogy csak így lehet eredményt elérni, vagy így válik valaki alkalmassá arra, hogy sikeres legyen azon a területen, amit csinál, valójában erre a vezető beteg személyisége miatt van szükség, aki saját bizonytalanságát kompenzálja azzal, hogy az alárendeltek fölött totális uralmat gyakorol, teljes függőséget hoz létre és feltétel nélküli engedelmességet követel.

Magyarországon, ahol ettől függetlenül is erős az uralkodásra, az elnyomásra való hajlam, a patriarchátus szemlélet, szinte az élet minden területét behálózzák ezek az emberek, szervezetek és rendszerek, amelyben az emberek személyiségét szándékosan összezúzzák, megfélemlítik, lelkileg megtörik, a személyiségüket és az önálló akaratukat fel akarják számolni. Az Orbán-rendszer is erre épül, maga Orbán Viktor is egyértelműen egy ilyen vadállat, aki körül retteg mindenki, ez messziről látszik. De Magyarországon sokan azt hiszik, hogy ez a normális, és megtaposva élnek.

Cseh László azután váltott, hogy két hetet eltöltött Amerikában, és megértette, hogy úgy is lehet eredményt elérni, ha az úszók nem sírnak az uszodában, nem terrorizálják őket, ha az edző partner és nem egy pszichopata vadállat, akinek minden célja az, hogy összetörje a neki kiszolgáltatott úszó lelkét és személyiségét, hogy állandó pszichikai terror alatt tartsa. Cseh Lászlón mindig látszott a lelki terror által elszenvedett lelki sérülés, soha nem látszott felszabadultnak. Ugyanilyenek azok, akikkel szemben hasonló lelki terrort alkalmaznak, és egy vadállat terrorja alatt élnek.

Az egyik legjobb példa erre a Hit Gyülekezete, ahol Németh Sándor vezető lelkész ugyanezt a lelki terrort alkalmazza, amiről az Amerikai Népszava főszerkesztője, Bartus László újságíró már húsz évvel ezelőtt könyvet írt, és nem történt semmi. Azóta egy másik könyvben még pontosabb leírta és bemutatta ezt a jelenséget, de a pszichopaták által alkalmazott tudatos, szándékos lelki terrorral szemben azóta sem történt Magyarországon semmi. Az úszók kiállása miatt először lett a közbeszéd tárgya a pszichikai terror, amiről Cseh László azt mondja, hogy rosszabb, mint a fizikai bántás.

Cseh Lászlóval és társaival azt hitette el Turi György edző, hogy csak akkor érhetnek el eredményt, ha lelkileg teljesen összetöri őket. Németh Sándor vezető lelkész azt hitette el, hogy nem lehet az Istent (valójában őt) szolgálni úgy, hogy valakinek nem zúzzák össze a személyiségét, és nem rendeli magát az ő totális uralma, elnyomása és terrorja alá. Még jó keresztény sem lehet az, akinek ő nem zúzza össze a személyiségét. Mindez hazugság, mert az úszó is többre képes, ha felszabadult ember, és Isten is szabaddá teszi az embert, nem agyonterrorizálja. Ezt csak beteg emberek teszik.

Az emberi jogok egyre szélesebb területet ölelnek át, nagy lökést adott ennek a #MeToo mozgalom, a nőkkel szembeni erőszak elleni tiltakozások, amelyeknek lényege az volt, hogy a bántalmazók visszaéltek azzal a helyzettel, hogy neki kiszolgáltatott emberekkel szemben visszaélhettek a pozíciójukból fakadóan. Producerek, rendezők, edzők, lelkészek, munkahelyi vezetők, hírességek, olyan emberek, akik a nekik kiszolgáltatott, tőlük függő emberek félelmeivel, igyekezetével és hiszékenységével szándékosan és aljas módon visszaéltek. Ezek bűnözők, akikkel szemben meg kell találni a felelősségre vonás módját.

A fizikai erőszak után itt az ideje, hogy a társadalom megismerje a lelki terror működési mechanizmusát, kiváltó okát, a lelki terror technikáját és biztos jeleit, s szembenézzen annak pusztításával. Egy egész társadalom megbetegedhet attól a kultúrától, amelyben pszichopaták töltenek be mindenféle irányító és vezető funkciókat, akik lelki terror alatt tartják az embereket, szétzúzzák bennük mindazt, ami az embert emberré teszi. Ahogy Cseh László mondja, ennél nincs nagyobb pusztítás nincs, ez a legsúlyosabb erőszak és bűn, amit egy emberrel szemben el lehet követni.

A lelki terror alapvetően a hamis tekintély, a megfélemlítés és a kiszolgáltatott helyzet hármas kombinációjára épül. A diktátor különleges szerepét és jelentőségét, hamis tekintélyét elfogadó ember máris veszélyben van, ha enged a megfélemlítésnek, a kárhoztatásnak, a megalázásnak, személyisége lerombolásának, s nem tudja valamilyen oknál fogva a kiszolgáltatott helyzetét megváltoztatni. Az ilyen emberek lelki rabszolgák lesznek, elveszítik az önállóságukat, szabad akaratukat, jobb esetben kettős életet élnek, mert képesek kívülről látni saját helyzetüket, de változtatni nem tudnak.

Németh Sándor tömegesen zúzza össze a neki kiszolgáltatott emberek személyiségét, hogy a személyétől függővé tegye őket. A prédikációkat használja ehhez, miután mindenki bűnös ember, ezzel tudja őket kárhoztatni, megfélemlíteni, vádolni, lerombolni, lelkileg összetörni, és önmagától függő helyzetbe hozni. Mert ő az, aki kárhoztat, és ő az, aki saját akaratából megigazít, ha akar. Ennek semmi köze a Bibliához, különösen nem a megváltáshoz. A kárhoztatás egy nárcisztikus pszichopata, egy súlyosan beteg személyiség kezében gyilkos fegyver.

De van ennél rosszabb helzet is, amit azok élnek át, akik a közvetlen környezetében vannak. Az elnyomásnak, a pszichikai terrornak és a megfélemlítésnek olyan légkörében élnek, amely kizárólag akkor viselhető el, ha valaki tudatosan lemond saját személyiségéről, akaratáról, saját életéről, és az élet minden percében mutatja a diktátorának azt, hogy önmagát megvető senki, aki feltétel nélküli szolgája az elnyomónak. Az ilyen ember nem is tűr meg senki mást a maga közelében, csak olyanokat, akiknek a személyiségét teljesen összetörte.

Akik elmenekülnek, azokból mindig lázadók, ügynökök, ellenségek lesznek, akiket egy életen át gyűlölnek és üldöznek az ilyen pszichopaták. Különösen, ha valaki átlát rajtuk és leleplezi őket. Egy diktátor pszichopata vadállatot nem lehet elhagyni, nem lehet neki következmények nélkül ellentmondani. A bosszúszomját semmi nem tudja csillapítani, mert pszichopata személyisége szenved sérülést azzal, hogy ellent mondanak neki, nem engedelmeskednek és leleplezik őt. Ezeket egy életen át zaklatják és meg akarják félemlíteni. Kicsiben ez még családokban is ugyanígy játszódik le.

A probléma kezelését nehezíti, hogy nehezen azonosítható, nehezen bizonyítható, s nem lehet olyan egzakt módon tetten érni, mint azt, amikor valaki fizikai erőszakot követ el. Hiába mondják az úszók, hogy mindig sírt valaki a medencében, attól függően, hogy a „Cárnak” becézett Turi nevű pszichopata gazember éppen kit akart megtörni és terrorizálni, de szankcionálni minden bizonnyal a fizikai terrorját fogják majd. Pedig az semmi a lelki terrorhoz képest.

Amerikában a „bullying” kifejezéssel megpróbálják legalább a gyerekek körében megállítani, visszaszorítani és szankcionálni ezt a jelenséget, de felnőttek között ez kevésbé történik meg. Annak ellenére, hogy Amerikában legalább ismerik ennek a felnőttek körében tapasztalható változatát, ami nagy eredmény Magyarországhoz képest, ahol semmi nincs. Még akkor is, ha a „bullying” nem fedi teljes mértékben a lelki terrornak azt a típusát, amiről itt szó van. De Amerikában lehet segítséget kérni és feljelentést is lehet tenni, mert sokszor halállal végződik az efféle lelki terror.

Magyarországon az egészségügyben ismerik ezt a jelenséget, de még abban az esetben sem tud senki bírósághoz fordulni, ha orvosok diagnosztizálják és igazolják, hogy valakinek a személyiségét akarták összezúzni, lelki terrort alkalmaztak vele szemben. Pedig ennek maradandó következményei lehetnek, nagyon sok embernek teljesen tönkre teszik az életét. A minimális követelmény az lenne, hogy legalább vonják ki a forgalomból ezeket a pszichopata vadállatokat, közönséges bűnözőket, akik évtizedeken át zavartalanul terrorizálhatnak és tehetnek tönkre embereket.

Itt az idő, hogy ehhez értő szakemberek elkezdjenek egy munkát, amivel kidolgozzák ennek a jelenségnek az ismérveit, és javaslatokat készítenek a probléma kezelésére, a felvilágosítástól kezdve az áldozatok mentésén, kezelésén, lelki rehabilitációján át a jogi szabályozásig és a büntetőjogi fellépésig bezárólag. Fontos lenne, hogy az úszók kiállása elindítson egy folyamatot, amely a világ már részein jól ismert és szankcionált jelenséget Magyarországon is feltárná és helyére tenné, mert a fél ország ettől beteg, és ezért lehet diktatórikus rendszereket is működtetni.

Üzenjük az úszóknak: #MeToo. Sokat segítene, ha az úszók után mások is előállnának az élet minden területén és beszámolnának az elszenvedett lelki terrorról, és kikényszerítenék azt, hogy ezek a pszichopata gazemberek, lelki terroristák lelepleződjenek, és vissza kelljen vonulniuk. Németh Sándorral és társaival az élen. Szükséges lenne az is, hogy rehabilitálják azokat az embereket, akik az élet minden területén az úszókhoz hasonló szisztematikus lelki terrort szenvedtek el, hogy elégtételt kapjanak és felszabaduljanak az elszenvedett lelki terror hatásai alól.

Szilágyi Liliána úszó azt mondta, hogy „az abuzáló edzőknek, szakembereknek nincs helyük a sportban”, amit egészítsünk ki azzal, hogy az abuzáló lelkészeknek nincs helyük az egyházakban, az abuzáló főnököknek nincs helyük a munkahelyeken, az abuzáló politikusoknak nincs helyük a közéletben, stb.. Itt az ideje, hogy Magyarországra is elérkezzen a felvilágosodás és az emberi jogok.

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések