Bartus László: TGM is bojkottot javasol

Közzétéve June 14, 2019, 1:49 pm
17 mins

Az már jelent valamit, amikor az elegáns sétapálcájával közlekedő filozófus, aki még a NER-t vezető bűnszervezet vezetőjét is “Orbán Viktor Úr”-nak szereti szólítani (hogy megőrizze az emberi méltóságát), azt írja a HVG-ben: “Undorodom tőletek!” Nem emlékszem, hogy TGM az Orbán-maffia tagjaira használt volna hasonlóan erős kifejezéseket, mint most az “ellenzékre”, de az ellenfeleivel igyekszik nagyvonalúbb és mértéktartóbb lenni az ember, ami egyébként nem helyes, és nem elfogadható. Az orbáni bűnszervezettel szembeni tisztelet meghamisítja a valóságot és megtéveszti a közvéleményt.

Persze, mindenki őszintébben és közvetlenebbül fogalmaz “sajátjaival”, vagy azokkal szemben, akiket “sajátjainak” kellene tekintenie. Mielőtt bárki, esetleg maga TGM, félreértené, s azt gondolná, hogy védeni akarom az ellenzéket, esetleg nem tartom helyénvalónak a velük kapcsolatos kifejezést, gyosan kijelentem: ellenkezőleg. Nagyon is örülök, hogy TGM ezt a kollaboráns, immorális társaságot elkezdi a nevükön nevezni, én még enyhének is tartom velük kapcsolatban az “undorodom” kifejezést, ahhoz képest, hogy a NER hivatalos ellenzéke legitimálja és működteti Orbán rendszerét. Mindezt kizárólag a pénzért.

Az nem kifejezés, hogy ezektől undorodik minden jóérzésű demokrata, aki nem leképezi Orbán pártfalkáját a másik oldalon, hanem megértette, hogy az Orbán-rendszer léte attól függ, hogy képes-e megőrizni a rendszer demokratikus látszatát. Mindennél világosabb ez most, amikor Orbán nagy erőkkel próbálja visszanyalni magát az Európai Néppártba, miután Európa – ostoba várakozásai ellenére – kifejezetten ellene szavazott. Most megint fontos lett a jogállam, újra “tiszteli” az uniós értékeket a “pávatáncos” (értsd: jellemtelen gazember), és a NER újra egy demokrácia.

Pedig némi örömöt az okozott az elmúlt kilenc évben, hogy Orbán maradék eszét is elveszítve, az európai parlamenti választás előtt nyíltan vállalta önmaga és rendszere szélsőjobboldali, fasiszta jellegét, és elvégezte az “ellenzék” munkáját. Mert az ő legfontosabb dolguk az lenne, hogy Orbán valódi énjét és rendszerének lényegét leleplezzék, megvonják a legitimitást az alkotmányos rend megdöntésével létrejött önkényuralomtól. Helyettük Orbán ezt megtette, mert azt hitte, a szélsőjobb nyer Európában. Most nem győz visszakozni, és ebben biztosan számíthat hű csatlósaira, az általa kitartott hivatalos “ellenzékre, ők majd legitimálják.

De TGM nemcsak annyit mondott, hogy undorodik tőlük, hanem azt is kijelentette, hogy ezt a rendszert választáson legyőzni nem lehet, mert nincsen választás, a szavazásokon részt vevő emberek nincsenek az információk birtokában, hogy valóban választani tudjanak. Emellett az egész választási cirkusz szerepe kizárólag az, hogy legitimálja Orbán rendszerét, mintha az ő hatalma a népakarat kifejeződése lenne. Erről szó sincs. Egy bűnöző magához ragadta az országot, becsapja a népet, elcsalja a választásokat, és zsarnoki rendszert működtet, amelyben felszámolja Magyarország szellemi értékeit, és anyagilag is kirabolja az országot. Ez a hazug álellenzék pedig bemegy a díszletparlamentbe, ahol az önkényt és a zsarnokságot “törvényessé” teszik az ő asszisztálásukkal. Ezért a látszatért kapják a pénzüket, és ebből élnek. Megélhetési csalók, miközben semmi hatalmuk, beleszólásuk nincs, a parlament működése nem is hasonlít egy igazi parlamentre, és hajlandók Kövér ostorcsattogtatása közben legitimálni a diktatúrát.

Ezért ezeken a “választásokon” részt venni semmi értelme. Nemcsak praktikus, morális szempontból is helytelen, hogy tisztességes ember része legyen ennek az aljasságnak, s elveszítse az emberi tartását. Azok lehetnek egy jövendő Magyarország építői a romokon, akik megőrzik magukat ettől a szennytől. Az Orbán-rendszerrel szemben pedig azért nem lehet tenni semmit, mert mire felébredne néhány ember, megint jön valamilyen hamis “választás”, amikor azonnal előtérbe tolakodnak az Orbán által kitartott, prostituált “ellenzéki” pártok, és elkezdik a TGM-ből is joggal undort kiváltó egyezkedéseiket és kitöltik a rendelkezésre álló teret az ármánykodásaikkal, a helyezkedésükkel, a képmutató “összefogásaikkal” és árulásaikkal, az emberek pedig azt hiszik, hogy nem kell tenni semmit, mert jön a valamilyen választás, és majd akkor leváltják a zsarnokot. Ezt hitetik el az “ellenzéki” pártok, miközben az egész csak az Orbántól nekik leosztott pénz újrafelosztásáról szól. Erre lehet szavazni, melyik mennyit kapjon.

Ezért személy szerint én és az Amerikai Népszava 2012-től hirdetjük az Orbán-rendszer és a csaló választások bojkottját, ami egy elvi és morális egyéni döntés, az engedelmesség és a legitimáció femondása. Ennek nem látható praktikus haszna a tudat, hogy én nem engedelmeskedem neki, én nem veszek részt benne, velem nem játszotta ezt el, én nem legitimáltam, nem alkudtam meg, és megőriztem a lelki erőt és a belső szabadságot egy fasiszta rendszerrel szemben. Aki feladja az elveit, és részt vesz ezeken, az elveszíti a belső erőt, és a rendszer illegitim voltának a képviseletét, mert ő maga legitimálja, hitelesíti, és ő maga állítja ki a bizonyítványt arról, hogy Orbán rendszere törvényes. Nincs mit tenni ellene. Az ellenzék legnagyobb bűne az, hogy ebbe a hazugságba belerángatják a népet.

Ezért hirdeti az Amerikai Népszava majdnem tíz éve, hogy az Orbán-rendszer megdöntésének első lépése a hivatalos ellenzék legyőzése és félreállítása az útból. Míg ez az ellenzék az állami pártfinanszírozás megszerzése érdekében legitimálja ezt a rendszert, bolondját járatja az emberekkel, elviszi őket egy csaló választásra, és agyonvereti, Orbán csapdájába csalja őket, addig nem lehet Orbán közelébe sem jutni, nemhogy megdönteni. Ezért az Orbán-rendszer megdöntésének kulcsa az álellenzék, az Orbánt legitimáló és az országot megbénító hazaárulók eltakarítása az útból. Míg ezek a szemét emberek a pénzükért eljátsszák a demokráciát, a választásokat, elhitetik az emberekkel, hogy lehetne, lehetett volna, és legközelebb megint lehet demokratikusan legyőzni egy diktatúrát, addig Orbán azt csinál, amit akar.

Ha az emberek felismerhetnék a rendszer lényegét, és azt, hogy nem lehet Orbántól megszabadulni, és felmondanák az engedelmességet, ez a primitív rendszer összedőlne. Mi ezt hirdetjük kezdettől fogva, ezért utálnak bennünket az ellenzéki pártfanatikusok, akik minden alkalommal (legközelebb most ősszel), teljes erejüket összeszedve, bután nekirohannak fejjel a falnak, aztán nagyot koppannak, elhallgatnak, majd kezdik elölről újra. Szemfényvesztő, hazug szélhámosok azok, akik az emberekkel ezt elhitetik. Most örömmel állapítjuk meg, hogy TGM is belépett a “szalonképtelen szélsőségesek” szűk táborába, akik a rendszer és a választások bojkottját, az engedelmesség felmondását hirdetjük, és a rendszer legitimitását a fülkeforradalomtól kezdődően nem fogadjuk el. Kedves TGM, Welcome to the Club!

Most kellene az “A” után “B”-t mondani, nem megelégedni egy remekbe szabott publicisztikával, egy tisztességes ember őszinte felismerésével és felháborodásával, hanem ráállni erre a kősziklára, mint szilárd alapra, és megtalálni a polgári engedetlenség egyéni formáit, amelyek tüzet gyújthatnak mások szívében is, és a sok csalódásból következő felismerés és kijózanodás után járható utat mutat azoknak, akik nem akarnak Orbán Viktor megtaposott alattvalóiként élni, és meg akarják az emberi méltóságukat és a polgári önérzetüket őrizni. Nem akarják úgy érezni, hogy lehetne, csak nem voltunk elegen. Ha létrejönne egy bázis, amely ezekben az alapokban egyetért, az képes lenne arra, hogy továbbgondolja, mivel lehet az embereket felvilágosítani, informálni. Létrejöhetne egy alulról szerveződő antifasiszta mozgalom.

Végezetül idézek a szerzőtől, mert TGM annyira jól megfogalmazta ezeket az alapelveket, amire én soha nem lennék képes, pedig a felismeréssel megelőztem őt majdnem tíz évvel. De nem az számít, hogy ki mikor jön rá valamire, hanem az, hogy megvilágosodik, és ezt képes artikulálni. Íme néhány idézet a cikkből, amelyet teljes egészében javaslok akár többszöri, alapos elolvasásra:

“A zsarnoksággal szemben az egyébként világszerte pusztuló „polgári” játékot játszani – választásokkal és szimbolikus gesztusokkal, szónoklatokkal és interjúkkal – inadekvát és reménytelen, de még ezt a tragikomikus szerepet is lehetne tisztességgel alakítani. Jelképesen meg lehetne mutatni, hogy az egyébként világszerte haldokló parlamentarizmus, helyi adminisztráció, érdekvédelem stb. mire volt, mire lehetett volna jó. Már ha valaki ebben hisz.”

“Miben különb hát az ellenzék Orbán százszor elátkozott, vakbuzgó, kritikátlan, minden tényre süket – megtévesztett és manipulált – táboránál? Nem ér semmit az utcán tiltakozni Orbán önkényes és elnyomó politikája ellen, ha az ellenzék kicsiben, a saját körében elfogadja ugyanazt a hatalomtechnikát és ugyanazt az erkölcsöt. (Nem beszélve az etnicizmus, a nacionalizmus és az idegengyűlölet szégyenletes „ellenzéki” variánsairól.)”

“Hát inkább ne legyen ellenzék! Nyerjen Tarlós, nyerjen Orbán, nyerjenek a Kocsis Máték – nagy dolog az eleve lefutott versenyben nyerni!… –, de anélkül, hogy a szabadság, az egyenlőség, a kultúra pártján álló honpolgárok bűnrészessé váljanak ebben az egész szörnyűségben.”

“Minek az egypártrendszert többpártrendszernek hazudni? Minek az ellenállást pitiáner – ráadásul kilátástalan – hatalmi pozícióvadászattal bemocskolni? Minek kompromittálni azt, ami valamikor a szabadabb jövő csírájává válhatnék?”

“HAGYJUK ABBA. ILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT – NEM SZABAD VÁLASZTÁSON – SZAVAZGATNI ÉRTELMETLEN.”

“Az örök békéhez fűzött egyik széljegyzetében (L Bl F 15) írja Immanuel Kant: „A republikanizmus… a nép joga, hogy ha úgy találja, nem törvényesen jártak el vele, a minisztertől avagy magisztrátustól [a kormánytól vagy a bíróságtól] az engedelmességet megtagadja mindaddig, ameddig az ellenkezőjéről meg nem győzik.” (Mesterházi Miklós fordítása.)

“Ameddig az erényes köztársasági rendnek ez az alapföltétele nem teljesül, addig az engedelmesség szabad honpolgár számára merőben lehetetlen.”

“Az első lépés ebben az irányban: eltakarítani az útból ezt a szétzüllött, viszolyogtató, haszontalan ellenzéket – undorodom tőle csakugyan – , és tiszta szemmel, józan ésszel meglátni a zsarnokságnak azt a sivatagát, azt a nemzeti pusztulást, amelyben élünk.”

Bravó, TGM! Úgy legyen. Ismerjük fel, hogy ez az Európai Unió első fasiszta állama.

(A felhasznált kép az Index rajza Tamás Gáspár Miklós eredeti cikkéhez)

 

7 hozzászólás : Bartus László: TGM is bojkottot javasol

 1. Frici

  June 15th, 2019

  Ezt nevezem, hiteles, igaz, őszinte és egyenes beszédnek!
  Éljen sokáig az Amerikai Népszava és Bartus László, valamint Tamás Gáspár Miklós, hogy írásaikkal felébreszthessék a magyar népet Csipkerózsika álmából.
  Osszátok! Osszátok! Osszátok!
  Hadd jöjjenek rá az emberek minél többen, hogy mi is zajlik ebben az országban.

  Reply
 2. Avi

  June 15th, 2019

  Azért TGM elég későn ébredt, ha egyáltalán………. Nálam ugyanolyan hiteltelen mint Kéri László aki a 2010-s választások előtt arra buzdított, hogy nem kell félni Orbán 2/3-tól. Véleményem szerint Kertész Ákos szavaival élve genetikusan alattvaló. Nem igényli az önálló gondolkodást. Örömmel nyalja bárkinek a hátsóját. Tisztelet annak a néhány tíz kivételnek akik nem hajlandóak erre.

  Reply
 3. emigrant

  June 15th, 2019

  Ha jól emlékszem, TGM már korábban is bojkottpárti volt. Valamikor a 2014-es választások elleni egyik tüntetésen is így szólalt fel. (Akkor sokan dicsérték ezért a felismerésért, holott Bartus már sokkal korábban rámutatott a bojkott szükségességére.) Időközben sem emlékszem ezzel ellentétes megnyilvánulására. De ha tévednék, javítsatok ki.

  Reply
 4. Félszemű

  June 15th, 2019

  Én a magam részéről már végrehajtottam a bojkottot, és ugyanezt fogom csinálni összel is. Nekem a 2018-as országgyűlési választások tették be a kaput, amikor elromlott az informatikai rendszer, a vezérünk pedig megkérdezte a nemzet Ilonáját, hogy “Ugye győztünk?” Meg amikor az általam is támogatott nemzetiségi lista mandátumot hozott, a nemzetiségi képviselő meg beült a fidesz frakcióba. Akkor végleg feleszméltem, és beláttam, hogy nincs más immár, csak a bojkott. De nagyon sok választópolgárnak kellene még belátnia ezt.

  Reply
 5. Amanda

  June 17th, 2019

  Valóban Bartus László volt, aki ezzel minden közszereplőt és publicistát évekkel megelőzött. Minden elismerésem.

  Ha egy kívánságom lehetne ezzel kapcsolatban, az annyi volna, hogy azt az évi 1-2 “Ha meg akarja váltani az országot, azt kell megértenie a DK-nak és Gyurcsány Ferencnek…” cikket esetleg ugorjuk át.

  A DK nem a megoldás, hanem a probléma része. Ez jövőre is így lesz. Két év múlva is így lesz. Egészen addig így lesz, amíg a DK megszűnik.

  Azt gondolni, hogy esetleg talán nem így lesz, pontosan olyan, mint azt gondolni, hogy O1G esetleg visszaállítja a köztársaságot, a demokráciát, visszaad mindent, elnézést kér, és lesitteli saját magát.

  Ez nem különböző. Ez pont olyan.

  Pont most derült ki (ha tízmillió korábbi adat nem volna elég a megértéséhez), hogyan nyírta ki Feri Jávor Benedek karrierjét. Nekem nincs se jó, se rossz véleményem Benedekről, viszont itt az oldalon páran “megsiratták”. Ezért hozom fel őt. Ugyanis ő a Gyurcsány Karácsony paktum áldozatává vált. (Hogy ez Karácsonyról mit mond el, az másik történet).

  Lényegtelen részlet, hogy abban, hogy Jávor Benedek nem lettt EP képviselő, a fenti paktum mekkora szerepet játszott. Ha 70%-ot játszott benne, ha 100%-ot, és ha 0%-ot, az mind ugyanaz az eset.

  A DK fő küldetése kivégezni minden esélyes és érdemes ellenzéki szereplőt. Beleértve a valódi ellenzéket is. Lásd diák- és civil tüntetések.

  A párt neve nem azt jelenti, hogy Dobrev Klára. Azt jelenti, hogy “De Ki legyen a következő?”

  Ráadásul az Amerikai Népszava szintén az első volt abban, aki ezt leírta. Már évekkel ezelőtt írt arról, hogy a DK rátelepszik a bíztató kezdeményezésekre, és megfojtja.

  Ezért végképp nem értem, amikor idejövök, és az olvasom, hogy mit kell Gyurcsány Ferencnek megértenie ahhoz, hogy ő legyen az ellenzék vezető ereje.

  Semmit sem kell megértenie.

  El kell mennie a jó édes…. levesbe.

  Ha egymillió múltbeli esemény nem volna elég ennek a megértéséhez, csak rá kell nézni a testbeszédére. Tetszőleges interjú jó lesz. Ez az ember alattomos, sunyi, és pusztít. Sajnálom, ha valaki ezt nem látja. Annak azt javaslom, ne járjon üzleti tárgyalásokra.

  Meg lehet nézni, ki volt az, aki a 2018-as bukás után eltakarodott a politikából. Abban a kettőben volt valami gerinc. Ha agyuk is lett volna, el se indultak volna.

  A DK az ellenkezője annak, amit bármilyen értelemben megváltónak lehet nevezni.

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)