2024, június13, csütörtök
KezdőlapKiemelt fő hírJogerős ítélet támasztja alá, hogy Németh Sándor meglopta saját gyülekezetét

Jogerős ítélet támasztja alá, hogy Németh Sándor meglopta saját gyülekezetét

-

„A gyülekezeti vagyonból magánvagyon lett”, írta a Magyar Hang című hetilap az Átlátszóval közösen írt cikkében, amely miatt a Hit Gyülekezete sajtó-helyreigazítási pert indított, amelyet most másodfokon jogerősen is megnyert a Magyar Hang. Ez azt jelenti, hogy immár jogerős bírósági ítélet bizonyítja, hogy amit a Magyar Hang és az Átlátszó.hu megírt, az igaz, Németh Sándor „hazavitte” az ATV-t.

A két cikk Bartus László Fesz lesz című könyvében megjelent információk alapján készült, ami azt is jelenti, hogy a Fesz lesz című könyvben megjelent leleplezés bizonyított, igaz és helytálló.

Eszerint Németh Sándor egy offshore cég közbeiktatásával a nevére íratta a Hit Gyülekezete ATV-ben levő vagyonának 60 százalékát, mintegy kétmilliárd forint értékű vagyont. A tulajdonszerzésre úgy került sor, hogy miután a gyülekezet kivásárolt mindenkit az ATV projektből, megjelent egy lichtensteini offshore cég, amely több részletben megvásárolta a Hadar Gold Kft. 60 százalékos üzletrészét, majd ezt az üzletrészt átadta Németh Sándornak. A Hadar Gold Kft. az ATV projekt többségi tulajdonosa, így a Hadar Gold Kft. 60 százalékos üzletrészének megszerzésével Németh Sándor az ATV projekt többségi tulajdonosa lett. A tulajdona magában foglalja az ATV milliárdos értékű épületeit és a részvényeinek többségi tulajdonát. Ennek összértéke meghaladja a kétmilliárd forintot.

Az offshore cég mögött, amelyet annak az ügyvédi irodának az egyik tagja képviselt, amelyben Mészáros István, a Hit Gyülekezete Országos Vezetőségének ügyvivője dolgozik, nyilvánvalóan Németh Sándor érdekeltségébe tartozott. Az ügylet után az offshore céget megszüntették. Az offshore cég lényege, hogy eltüntesse a tulajdonost és kivonja a profitját a magyar adófizetési kötelezettség alól. Az offshore cég valódi tulajdonosa Németh Sándor (vagy a lánya) volt, ezért az offshore cég csak a Hit Gyülekezete pénzéből vásárolhatta meg a Hit Gyülekezete cégének többségi tulajdonát, mert Németh Sándornak nincs a Hit Gyülekezetén kívülről származó adózott jövedelme, amelyből százmilliós bevételei származnának. Ez azt jelenti, hogy Németh Sándor a Hit Gyülekezete vagyonát a Hit Gyülekezete pénzén szerezte meg, s végül még a vételár is az ő zsebébe vándorolt, méghozzá adómentesen.

Ha minden ügylet mögött valódi pénzmozgás történt, a Hit Gyülekezete kétmilliárd forintot meghaladó vagyona papíron 270 millió forintért került Németh Sándor tulajdonába, de még ez a 270 millió forint is a Hit Gyülekezetéből származott. A vezető lelkész a gyülekezet pénzéből „vásárolta meg” a gyülekezeti vagyont, méghozzá a vagyon értékének mindössze tíz százalékáért. Ez mindenképpen hűtlen kezelés, sikkasztás, csalás, lopás bűncselekményét alapozza meg, de az ügylet során felmerülnek adócsalás gyanújára utaló tények is. A Fesz lesz című könyv szerzőjének feljelentése nyomán a NAV Bűnügyi Főigazgatósága megalapozottnak találta a feljelentésben foglaltakat, és annak alapján ismeretlen tettes ellen „költségvetési csalás és más bűncselekmények” gyanúja miatt elrendelte a nyomozást az ügyben. Az eljárás jelenleg is folyamatban van.

Az ATV-ben történt tulajdonszerzés egyértelműen lopás. Németh Sándor saját nevére íratta a Hit Gyülekezete vagyonát. Ahogy a Magyar Hang írta, a gyülekezeti vagyon magánvagyon lett. A vezető lelkész saját gyülekezetét lopta meg, amelyben bűntársa volt a saját lánya, Németh (Kauzál) Alexandra, akinek nevéből származik az ügylethez felhasznált liechtensetini offshore cég, az X & A Marketing and Holding Limited neve. Ezért nem kizárt, hogy az offshore cég az ő nevén szerepelt, de mindenképpen a család érdekeltségébe tartozott és az apja irányítása alatt állt, amelyet utána Németh Sándor nevére játszottak át. Ez közönséges bűncselekmény, amely után Németh Sándort azonnal fel kellett volna menteni a gyülekezet vezetése alól, s fel kellett volna függeszteni a lelkészi tevékenységét. A Hit Gyülekezete nagy buzgalommal helyesli, amikor egy pásztort házasságtörés miatt menesztenek, de a lopás legalább akkora bűn, s a lopásért is azonnali felmentés járna.

Különösen akkor, ha az egyház vezetője saját egyháza vagyonát lopja el, saját híveit lopja meg, összejátszva a lányával, aki a gyülekezeti vagyonkezelő cég ügyvezetőjeként lehetővé tette az eltulajdonítást. A házasságtörés mégcsak nem is köztörvényes bűncselekmény. Ami az ATV eltulajdonítása során történt, az viszont köztörvényes bűncselekmények sorozata. A tény, hogy Németh Sándort nem váltotta le az egyháza, bizonyítéka annak, hogy a Hit Gyülekezete Németh Sándor magánbiznisze. Ezért gondolja úgy, hogy nem lopott semmit, hiszen ami a gyülekezeté, az minden az övé. Ez a tulajdonában álló bizniszegyház, amelynek Németh Sándor nem a szolgálója, hanem a tulajdonosa. Ezért nem lehet őt leváltani. A Hit Gyülekezete formális testületeinek semmiféle valódi jogosítványai, hatáskörei nincsenek, azoknak Németh Sándor parancsol. Leváltani csak ő válthatja le őket, fordítva nem történhet meg. Ez bibliaellenes és törvénytelen is.

Ez ellentétes az egyházi törvénnyel, sérti az egyházakról szóló törvényeket, mert magántulajdonban levő bizniszegyház nem működhet állami bejegyzéssel és állami támogatással. Németh Sándor és társai akkor is bűncselekményt követtek el, ha Németh Sándor a magántulajdonának tekinti saját egyházát és ezt a hívei is elfogadják, mert a jogi helyze ezt nem engedi meg. A Hit Gyülekezete önálló jogi személy, amelynek nem Németh Sándor a tulajdonosa, nem veheti ki adó nélküli profitot belőle. Márpedig a milliárdos vagyonát is így vette ki belóle adózatlanul, ami törvénytelen. Az adómentesség nem milliárdos profitra, hanem lelkészek havi fizetésére vonatkozik. Ezért a Hit Gyülekezete vagyonát sem írhatja a saját nevére, mert az a közösség tulajdona. Ha ezt megteszi, akkor az lopás. Németh Sándor tolvaj, köztörvényes bűnöző. Ez az egyházi modell sérti a Bibliát is. A Biblia szerint a pásztorok nem korlátlan hatalommal bíró tulajdonosai az egyháznak, hanem a szolgálói, akik felett a presbitérium gyakorol ellenőrzést. Jézus Krisztus egyháza nem magánbiznisz. A Bibliában olvashatók pásztorokkal szembeni követelmények, egy tolvaj nem lehet a juhok pásztora.

A Fesz lesz című könyvből kiderül: a Németh család ellenőriz minden fontos posztot. Németh Sándor felesége, fia, lányai, vejei vannak az intézmények és a céghálózat élén. Németh Sándor a lopással kapcsolatban nem tudott semmi magyarázatot, cáfolatot adni. Dadogós videójában elismerte a szándékosságát, amikor azt mondta: „Azért tettük bonyolulttá, hogy ne lehessen könnyen eligazodni!” Németh Sándor a gyülekezeti tagjai előtt hazudott a lopásról, letagadta és meghamisította a tényeket. A lopott vagyont a lebukás után sem adta vissza, és hónapokon át a gazdagságról és a pénzről prédikált, hogy őt megilleti a gazdagság és a pénz, ami Isten áldása. A lopás azonban nem Isten áldása, hanem a tízparancsolatban is elítélt bűn, emellett köztörvényes bűncselekmény. Hauzgság, hogy a Hit Gyülekezetét nem érte kár, mert az a többségi tulajdon, ami Némethé lett, a Hit Gyülekezete tulajdona lenne ma is a lopás nélkül.

*

A Magyar Hang ellen indított perben a Hit Gyülekezete arra tett kísérletet, hogy bírósági ítéletben cáfolja Németh Sándor lopásának tényét. Mint minden esetben, ezúttal is ravaszkodni és trükközni próbáltak a bíróságon, mert úgy próbáltak számukra kedvező ítéletet szerezni, hogy csalárd módon támadták meg a Magyar Hangban leírtakat. Méghozzá úgy, hogy azt akarták helyreigazíttatni, hogy az újság valótlanul állította, hogy a Hit Gyülekezete egyház több milliárd forint olyan állami támogatást kapott, amelyből magánvagyon lett. Mintha az állami támogatás lett volna magánvagyonná. Ha a bíróság úgy ítélt volna, hogy Németh Sándor lopása során állami támogatásból nem lett magánvagyon, akkor Németh azt a hamis látszatot kelthette volna, hogy a bíróság abban adott igazat neki, hogy nem lopott. De a bíróság nem vette be a trükköt, és megállapította, hogy az újság ilyet nem mondott. Viszont amit a lopás tényéről állított, azt bizonyítani tudta.

Ebből a szempontból az ítéletnek az a része legfontosabb, amelyen elutasította azt a helyreigazítási kérelmet is, amely arra az állításra vonatkozott, hogy „A gyülekezeti vagyonból magánvagyon lett”. Ez maga a lopás ténye. Ám erről a bíróság megállapította, hogy „az alperes a tényalapok tekintetében a valóság bizonyítására vonatkozó kötelezettségének eleget tett”. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Hang című újság a Fesz lesz című könyvben nyilvánosságra hozott tények és bizonyítékok bemutatásával bizonyítani tudta, hogy a gyülekezet vagyona magánvagyon lett. Ami addig a Hit Gyülekezete, a közösség, a gyülekezet vagyona volt, az Németh Sándor magánvagyona lett, amit majd a gyerekei örökölnek. Ez maga a lopás, a soikkasztás, másik oldalról pedig a hűtlen kezelés. Minden szempontból bűncselekmény.

Az ügy érdekessége, hogy Németh a hamiskodó csúsztatással egyszerre két kedvező bírósági ítéletet akart szerezni, ezért két külön eljárásban perelte be ugyanazért a Magyar Hang nyomtatott és online változatát. A puska fordítva sült el, mert mindkét perben, két különböző bíró utasította el a keresetüket és adott igazat a Magyar Hangnak. Ezért már két jogerős bírósági ítélet is született arról, hogy Németh Sándor tolvaj, aki meglopta saját gyülekezetét. Németh az első és egyetlen olyan egyházi vezető, akiről kiderült, hogy meglopta a saját gyülekezetét. Több milliárdot érő vagyont tulajdonított el, de továbbra is egy keresztény egyház vezetője lehet. Isten nevében taníthatja a Bibliát, hirdetheti a jó erkölcsöt. Jézus Krisztust veszi a szájára, aki a farizeusokról és a képmutatókról beszélt a legkeményebben. Németh úgy tesz, mintha semmi nem történt volna, fanatikus, bálványimádó hívei pedig büszkék arra, hogy a vezető lelkészük meglopta őket.

Kivéve azokat, akik a Fesz lesz című könyvben leleplezett tények után (ezek nemcsak az ATV ellopásáról, hanem Németh Sándor közéleti, politikai szerepvállalásáról, a családok szétválasztásáról, a lelki terrorról, megfélemlítésről, totális kontrollról, az általa hirdetett hamis evangéliumról, az ellenfelei megátkozásáról, emberek haláláról, titkosszolgálati eszközök és egyéb bűncselekmények elkövetéséről is szólnak) elhagyták a gyülekezetet. Az online istentiszteletek alapján megállapítható, hogy a Hit Gyülekezetét a tagság mintegy fele elhagyta. Egy gyülekezeti tag számára a legfontosabb kötelezettség Németh Sándor meghallgatása. A vezető lelkész nézettsége pedig a könyv után mintegy felére esett vissza. Ha a politikai kapcsolataival Németh elintézi, hogy megússza a börtönt, akkor elhiteti magával és másokkal, hogy nem is csinált semmi rosszat. Miután a könyvet eltüntette a Libri boltjaiból, azt nyilatkozta: minden helyreállítható. A becsület és a tisztesség kivételével. Ahhoz a bűncselekményt be kellene ismerni, bocsánatot kellene kérni, vissza kellene vonulni és a lopott pénzt vissza kellene adni. Ez lenne a bibliai követelmény.

A közvéleményben és más egyházak személyében Németh Sándor megbukott, hitelét és legitimitását vesztette. Annál is inkább, hogy a könyvből kiderül: Németh csalással szerezte egyetlen diplomáját, amelyet magának állított ki és hamis diploma. Semmiféle teljesítés nem áll mögötte. Németh Sándor képesítés nélküli állelkész, akinek legmagasabb állami iskolai végzettsége érettségi, és ezzel a felkészültséggel tanítja a Bibliát és terrorizálja a gyülekezete tagjait. Németh Sándor egy kuruzsló, sarlatán, feketemágus, nem lelkész, hanem egy szélhámos csaló, akit soha nem szenteltek fel sem lelkésszé, sem pásztorrá, magát nevezte ki az állelkész. A Fesz lesz című könyvből kiderül, hogy Németh Sándor a budaörsi házat is lenyúlta, ahol a Hit Gyülekezete indult, mindent másoktól vett el és mindent másoktól lopott. Az egész „szolgálata” egy hazugság, csalás és hamisítvány. Az ördög az, aki azért jött, hogy lopjon.

Németh Sándor az ügy után nem megtért, hanem alvilági módszerekkel, pénzzel és kapcsolatokkal elérte, hogy a Fesz lesz című könyvet levetette a Libri kínálatából. Bartus László a Librit az okozott kár megtérítésére beperelte. A Fesz lesz című könyv a Book24.hu könyvkereskedő cég forgalmazásában továbbra is kapható, megrendelhető az Alexandra.hu kínálatából. A könyv továbbra is megvásárolható a Filologosz könyvesboltban, a Láng Tékában és a független könyvesboltokban szerte az országban. Keresse az Álomgyár könyvesboltokban, amelyek szükség esetén a könyvet beszerzik.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések