Már itt a keresztény „végső megoldás”: egy alabamai polgármester szerint ki kell nyírni a melegeket, transzgendereket, abortuszon átesett nőket

A gyűlölettől minden út a gyilkossághoz vezet, és ezt legjobban azok a keresztények tudhatnák, akik egyre inkább elszakadnak Istentől és a Bibliától is, de arra még emlékezhetnének, hogy a Biblia szerint aki gyűlöl, mind embergyilkos az. A gyűlöletben benne van a gyilkosság, mert aki gyűlöl, a szívében már elkövette azt. Ettől csak egy lépés az, hogy valaki fizikailag is követelje vagy elkövesse az emberölést. Ez hasonlóan működik, mint amit Jézus a paráznaságról mondott, miszerint aki gonosz kívánság okáért tekint idegen asszonyra, azzal már paráználkodott a szívében, mert a szívében elkövette azt.

Mióta a protestáns és neoprotestáns evangéliumi keresztények is a középkori katolikus egyház felfogására jutottak, miszerint a bűnt és a bűnösöket állami erővel kell üldözni és korlátozni, az államhatalmat a bűnt és a bűnöst egyaránt gyűlölő keresztény hívek által megválasztott fasisztákra kell bízni, a kereszténység változik: nem a jó hír hirdetője, nem az önfeláldozó Krisztus természetének megjelenítője, hanem gyűlöletet hirdető és gerjesztő militáns vallás képét mutatja, amely teljesen eltéveszítheti szeme elől mind az ő Istenét, mind a küldetését, mind az Isten országát.

Megnyerni akarják ezt a világot, ahol mindenki olyan, mint ők, de nem azért, mert mindenki megtér, hanem azért, mert ők betiltják, korlátozzák, üldözik, megbélyegzik őket, ha nem térnek meg. Észrevétlenül alakul ki a gyűlölet a szívben, aminek a végeredménye az lesz, amire egy alabamai polgármester jutott, hogy „Olyan társadalomban élünk, ahol homoszexuálisok oktatnak ki erkölcsből, transzvesztiták az emberi biológiából, babagyilkosok az emberi jogokról és szocialisták a közgazdaságról”, majd hozzáfűzte: „egyetlen módon lehet változtatni ezen, ha kiirtanánk őket. Tudom, hogy ilyet nem szabad mondani, de a kinyírásuk nélkül egyszerűen nincs megoldás”.

Gyűlölt csoportokkal szemben nem lehet mit tenni, ha a gyűlöletet még szítják is ellenük, és a hívő emberek elveszítik a bűnösökkel szembeni isteni nézőpontot. Ha bármilyen vallás a hatalom közelébe kerül, és azt gondolja, hogy a hitetleneket és a bűnösöket megbélyegzéssel és erőszakkal kell megváltoztatnia, annak ugyanaz lesz a vége: a végső megoldás gondolata. Ebből lesznek a terrorista cselekmények, a keresztes háborúk, a népirtások. A kiindulópont lehet bármilyen vallás, ideológia, fajelmélet, amely képtelen tolerálni a másokkal való együttélést, amelyet a liberális demokrácia, a jogállam biztosít. Különösen visszatetsző ez olyan emberek részéről, akik elvileg ismerik a Bibliát, a Szentírást, és tisztában lehetnének azzal, hogy Isten nem így tekintett a bűnösökre és nem ezt a megoldást választotta.

Vajon, milyen bűn nagyobb, mint a gyilkosság? Az élet védelme gyilkossággal?

Mark Chambers, Carbon Hill polgármestere utólag azt mondta, hogy szavait „kiragadták a szövegkörnyezetéből”, de nincs olyan szövegkörnyezet, amelyben az a kifejezés, hogy „ki kell nyírni”, helyén való lehet. Az ilyen esetek figyelmeztetések, hogy a melegek, a transgenderek és az abortusz ügyében kifejtett propaganda, a politikai eszközként felhasznált vallás, erkölcsi törvények hova vezetnek, és milyen szellemiség áll mögötte.