2024, május29, szerda
KezdőlapFesz leszNémeth Sándor szerint azért nem lophatta meg a Hit Gyülekezetét, mert ő...

Németh Sándor szerint azért nem lophatta meg a Hit Gyülekezetét, mert ő maga a Hit Gyülekezete

-

A Facebookon nagy karriert futott be Németh Sándor egyik „prédikációjának” részlete, amelyben azzal hetvenkedett, hogy ő nem fél az ATV ellopása miatt. Az önmagában is furcsa, hogy Németh Sándor többet beszél az ATV ellopásáról, mint ahányszor Ágnes asszony a lepedőjét kimosta, de mi még emlékszünk az elhíresült „dadogós” videóra, és a megzakkant állapotára, amikor egy éven át rettegett attól, hogy börtönbe kerül. Miután a diktatúrának tett szolgálatai miatt megszüntették az ellene indult eljárást és politikai védelmet kapott, azzal henceg, hogy ő nem fél.

Ezért a tisztánlátás érdekében szögezzük le, hogy Németh Sándor nem azért nem ül börtönben, mert nem lopta meg a saját gyülekezetét, és nem követett el bűncselekményt, hanem azért, mert az önkényuralmi rendszernek behódolt, az Orbán-rezsimmel összefonódott, az ATV-t az orbáni propagandagépezet szolgálatába állította. Rogán felkérésére a Klubrádió frekvenciáját is lenyúlta, s a Spirit FM rádióval egy újabb álellenzéki csatornát működtet. Ezért cserébe futni engedték, leállították hatalmi szóval az ellene indult büntetőeljárást, és a szolgálataiért cserébe védelmet kapott.

Ennek fényében különös Németh szövege, amely úgy kezdődött, hogy „csodára óriási szükségünk van, mert ha nincs csoda, nincs jel, nem működik az Istennek az ereje, akkor azt gondolják, hogy ez a Németh Sándorról szól, az ő biznisze, ő szedi össze a tizedet, ő szedi össze a pénzt, ő tollasodik meg, a többi az mind áldozat. Emberek, nem ijedek ám meg ilyen szövegektől (taps)”. Csodának nem neveznénk éppenséggel azt, hogy a diktatúrának tett szolgálataiért a diktátor futni hagyja a tolvajt. Mert amit amúgy elmondott a pénzről, az pontosan úgy van, az áldozatok pedig tapsolják.

Ezután Németh elszólta magát: „ha valóban csak emberi természetem lenne, ööö, olyan módon, hogy nem születtem volna újjá, nem lenne bennem a Szent Szellem, biztos megijednék, hogy jaj, Istenem, lelepleztek, és keresnék egy olyan szigetet, ahol nincs kiadatási szerződés”. Németh ezzel maga beismerte, hogy „lelepleztek”. Nem azt mondja, hogy semmi nem igaz az egészből, hanem azt, hogy ő a Szent Szellem miatt nem fél és nem menekül. De ez sem igaz. Mert egyrészt nagyon félt, másrészt nem a „Szent Szellem” nyugtatta meg, hanem a Fidesz. Nagy különbség.

Németh most nagyot nevet, de nem nevetgélt addig, amíg a fideszes gazdái és tartóemberei nem nyugtatták meg, hogy lezárták az ellene zajló nyomozást. Abban pedig bárkivel fogadunk, hogy Németh fejében nagyon is megfordult, hogy elmenekül egy ilyen szigetre, és meg is tette volna, ha Magyarország egy független jogállam, ahol senki nem állhat a törvények fölött, és a nyomozást nem szüntetik meg politikai okokból. Erre aztán nagyon büszke lehet a „lelkész úr”.

Itt látható az egész videó:

Miután futni hagyták, és kiheverte az egy éven át tartó rettegést, most viháncolva hetvenkedett azzal, hogy „nyugodtan jövök-kelek”. Ez a bejelentése mosolyt és elégedett tapsot váltott ki azokból az emberekből, akiket meglopott, akiknek a vagyonát a saját nevére íratta, és akiket megrövidített többmilliárd forinttal. Mert a Hit Gyülekezete vagyona a közösség vagyona, a hívők pénze, azt ők adták össze. Az nem Németh Sándor tulajdona volt. A „vezető lelkész” azonban felvilágosította őket, hogy ez nem így van, mert minden az övé.

Ezt mondta: „Egyszer egy világi ember azt mondja nekem, ‘a Németh Sándor hogy tud a Hit Gyülekezetétől lopni, hát a Németh Sándor a Hit Gyülekezete’.” Németh ezt valóban így gondolja, de ez sem bibliai-szellemi-teológiai értelemben, sem evilági-jogi értelemben nincs így. Bibliai értelemben egy keresztény gyülekezet, a hívők közössége „Krisztus teste”, Isten tulajdona, nem a lelkészé, aki a Biblia szerint csak „szolga”. Szolgálat munkájára adatott, arra vállalkozott. Isten egyháza nem az ő tulajdona. Az emberek a pénzüket sem neki, hanem Istennek adják, így is kérték tőlük.

Ha Németh azt mondja, hogy a Hit Gyülekezete ővele azonos, akkor magát Krisztus helyébe teszi, és antikrisztusi szerepet tölt be. Ha viszont a gyülekezete valóban vele azonos, akkor nem Isten egyháza, hanem az ő üzleti vállalkozása. Pontosan úgy, ahogy azt a prédikációja elején cinikusan elmondta. Ebben az esetben a hívők nem Istenhez, hanem hozzá térnek meg. Egyébként pedig nem látszanak azok a bibliai és messiási csodák Németh Sándor magánegyházában, amelyek Isten egyházaként hitelesítenék azt a gyülekezetet, ami szerinte is vele azonos.

Ha pedig Németh azt mondaná, hogy a gyülekezet, mint látható szervezet azonos vele (a Hit Gyülekezete, mint egyházi szervezet az övé), az szintén hamis állítás, mert a Hit Gyülekezete egyház jogi személy, amely nem azonos vele, s még csak nem is az ő tulajdona. Az állami törvények szerint az egyházak nem gazdálkodó szervezetként működnek, melyeknek tulajdonosai vannak, hanem azok a hívők által létrehozott, önálló jogi személyek, amelyek hitéletre szerveződnek, és az egyház vagyona a közösség vagyona. Németh normális esetben ennek a közösségnek a fizetett alkalmazottja.

Ha Németh úgy tekinti, hogy a Hit Gyülekezete vele azonos, ami azt jeleti, hogy az ő tulajdona, akkor a Hit Gyülekezete bizniszegyház, amelynek nem az egyházak, hanem a gazdasági vállalkozások között kellene szerepelnie, amelynek a tulajdonosa Németh Sándor üzletember és magánvállalkozó. Ebben az esetben a szervezete profitot termel, amit ő adózatlanul vett ki milliárdos tételben, ez minimum a legnagyobb adócsalás, amit Magyarországon valaha elkövettek. Nemcsak az ATV miatt, hanem adócsalóként is menekülhetne egy szigetre, ahol nincs kiadatási szerződés.

Ezért Németh eldöntheti, kit lopott meg, annak alapján, hogy bibliai-szellemi, vagy evilági-jogi értelemben tekint arra, hogy a Hit Gyülekezete 100 százalékos tulajdonában álló ATV többségi tulajdonát egy liechtensteini offshore cég közbeiktatásával a saját nevére íratta, ellopta. Bibliai értelemben Istent, evilági értelemben a gyülekezetét, a híveit lopta meg. Sikkasztást követett el a lánya segítségével, aki a gyülekezet vagyonkezelő cégének ügyvezetőjeként összejátszott az apjával: lehetővé tette többmilliárdos vagyon ellopását, ezzel hűtlen kezelés bűncselekményét követte el.

Ez Jézus esetében úgy nézett volna ki, hogy nem Júdás, hanem Jézus lopta volna meg a közös kasszát, amit úgy úszott volna meg, hogy lepaktál Heródessel és Pilátussal, és a zsidó nép ellenében szövetkezik az elnyomó államhatalommal. Így elkerülhette volna a keresztre feszítést is. De Jézust nem azért feszítették keresztre, mert lopott, sikkasztott, egy offshore céggel megpróbálta becsapni a híveit, hanem azért, mert mások helyett áldozta fel magát. Némethet viszont jogosan és törvényesen ítélték volna el lopás és adócsalás miatt, ha nem adja el magát az elnyomó evilági hatalomnak.

Németh nem azt tette, amit Jézus, hanem azt, amit Júdás, aki elárulta Jézust. De Júdás legalább visszaadta a 30 ezüstöt, és megbánta, amit tett. Németh megtartotta a lopott holmit és nem bánt meg semmit. Júdás is elkárhozott, de Németh az ő szintjét sem érte el. Németh kérkedik, hogy ő nem tud lopni a Hit Gyülekezetétől, mert ő maga a Hit Gyülekezete, így nem tudja magát meglopni. De akkor miért volt szükség arra, hogy a liechtensteini offshore cég mögé bújjon, azon keresztül szerezze meg, majd írassa saját nevére a lopott vagyont?

Németh pontosan tudja, mi a különbség, ha az ő neve van tulajdonosként a cégpapírokon, nem a Hit Gyülekezete valamelyik cége. Ez utóbbi esetben semmi köze hozzá, de ha az ő nevén van, akkor az a magántulajdona, amely neki termeli a pénzt, és azt csinál vele, amit akar. Ami nem volt az övé, az övé lett. Ezt nevezik lopásnak.

Németh Sándor nemcsak lopott, hanem hazudik is. Pontosan tudta, hogy lop, azt is tudta, hogy amit tesz, az törvénytelen. Ezért reszketett annyira a lebukás után, hogy még prédikálni sem tudott, képtelen volt kiállni a nyilvánosság elé, mások prédikáltak helyette. A vicces az volt, hogy a prédikációkban mindig őt bátorították, mert remegett, mint a nyárfalevél. A „pénztiszteletnek” nevezett gyülekezeti összejövetelek azután stabilizálódtak, hogy megszüntették ellene a nyomozást, fideszes barátai pedig elintézték, hogy a Libri ne árusítsa Bartus László Fesz lesz című leleplező könyvét.

Ezek után a „keresztény” vezető lelkész, egyházi vezető a szószékről még „kétlábú barmoknak” nevezi azokat, akik leleplezték a lopását, szóvá teszik, hogy meglopta saját egyházát, kifosztotta a saját híveit. Majd azt mondja, hogy „ezért fontos táplálkoznunk Isten Igéjével, betöltekezni Szentlélekkel, hogy ezeken tudjon az ember nevetni”. Hát persze, erre való a Szentlélek. Hogy amikor lebukik a lopáson és az adócsaláson a lelkész, akkor tudjon rajta nevetni. De amíg csak a Szentlélekre számított Németh Sándor, addig nem tudott rajta nevetni. Kellett hozzá a NER segítsége.

Az különösen érdekes, hogy ezeket a mondatokat éppen Mészáros István volt SZDSZ-képviselőnek mondja, aki a lopásban úgy érintett, hogy az ő ügyvédi irodájába jegyezték be az offshore céget, ezért pontosan tudja, hogy ki lapult meg az offshore cég mögött. Annyi biztos, hogy nem a Szentlélek. „És megyünk tovább”, mondta Németh, mire Mészáros ámenezett egyet. Úgyis kell, Pista. Ez kedves az Isten előtt, ha hazudsz a tolvaj miatt. Majd Németh hozzátette kedvenc mondását: „Ahogy szokták mondani, a kutyák ugatnak, a karaván halad.” Ezt csak ő szokta mondani.

Németh Sándor vezető lelkész „kutyáknak” nevezi a Hit Gyülekezete egykori és jelenlegi tagjait, a magyar társadalom különböző csoportjait, akik megkérdőjelezik az ATV ellopását, a milliárdos vagyont, kastélyokat, nyaralókat, amelyek után nem fizetett adót. Csak „ugatnak”, akik a törvényességet, az evilági és a bibliai normákat kérik számon rajta, aki „Isten emberének” nevezi magát. Szépen nevezi őket, akiknek Krisztust kellene hitelesen bemutatnia, akikért az Isten Fia meghalt, akiknek az evangéliumot kellene hirdetnie.

Kétségtelen, a „karaván” halad. De a szekere hozzá van kötve Orbán Viktor karavánjához. Ez már Orbán karavánja, nem az övé. Nem minden karaván megy az égbe.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések