2024, április20, szombat
KezdőlapFesz leszAttól, hogy megszüntették a nyomozást, a Hit Gyülekezete vagyona még Németh Sándoré...

Attól, hogy megszüntették a nyomozást, a Hit Gyülekezete vagyona még Németh Sándoré maradt

-

A propaganda természetrajzát tanulmányozóknak Magyarország egy paradicsom, de ezen belül is különleges csemegének számít a Hit Gyülekezete propagandagépezete, amelynek külön előnye az, hogy az archívumaiban fellelhetők azok a cikkek, amelyekben ugyanazok az emberek az ellenkezőjét írták, mint amit ma. Méghozzá ugyanazzal a manipulációs technikával és ugyanúgy az Isten nevében, aki a Hit Gyülekezete interpretációjában állandóan változik, tegnap, ma és mindörökké soha nem ugyanaz. Ha valaki azt hinné, hogy ezt már nem lehet fokozni, téved.

Ebből a termésből is kiemelkedik, amikor a gyülekezet saját meglopását ünnepli. A Hetek „A NAV és a Kúria előtt is felsült Bartus László” című cikke a műfaj klasszikusait megszégyenítő alkotás, amit vélhetően a világ propagandagyáraiban fognak tanítani. Például a kínai kommunista párt propagandaiskolájában, a China Media Group boszorkánykonyhájában, amelynek cikkeit a Hetek is közölte, a pénz mellett nyilván szakmai érdeklődésből, bár Morvay Péter, a Hartmann László fedőnevű volt III/III-as ügynökhöz képest a kínai kommunista propagandisták csupán elsőáldozók.

Az is egy propagandagyár mindennapi életének része, hogy a kínai kommunista párt elnökének újévi köszöntőjének közlése utáni botrány miatt a Hetekből törölték a korábbi kínai kommunista propagandacikkeket, ahogy a Hit Gyülekezete fotó- és videóarchívumában is olyan retusálás zajlik a nem kívánatos személyek eltüntetésére, amilyet a sztálini Szovjetunióban is megirigyeltek volna. A propagandagyárak kötelező tananyagának beillő mostani cikk alcímében például azt közlik, hogy Bartus László újságírónak „a könyve miatt bocsánatot kell kérnie Németh Sándortól”.

Aki csak címeket olvas, azt hiheti, hogy Bartus László Fesz lesz című 580 oldalas könyve valótlanságot tartalmaz Németh Sándorról, emiatt kell a szerzőnek bocsánatot kérnie. A Hetek sugalmazása szerint Németh Sándor ártatlan, mint a ma született bárány, és a könyvből semmi nem igaz. Ha a könyve miatt bocsánatot kell kérnie, hogy a könyv egésze hazudik, semmi nem igaz belőle, a Hit Gyülekezete vezető lelkészét alaptalan támadások érték. Németh Sándor ártatlan, de most győzött az igazság. Bartus egy ördög.

Nem sikerült az igazság minden részletét kibontani a cikk egészében sem, minderről az utolsó bekezdésben is csak annyit írtak, hogy „a napokban a Kúria is elmarasztalta Bartus László a Fesz lesz című könyvében elkövetett jogsértések miatt. A szerzőt jogerősen arra kötelezték, hogy a könyve valamennyi példányából távolítsa el a jogellenesen felhasznált képmásokat, valamint a Magyar Hang című lapban kérjen bocsánatot Németh Sándortól a jogsértések miatt.” Ez a kifinomult propaganda mesterműve, a csúsztatás és a hazugság magasiskolája.

A három mondatban kétszer külön szerepel, hogy „jogsértések” miatt elmarasztalták a szerzőt, és „jogsértések” miatt bocsánatot kell kérnie. A két mondat között olvasható, hogy a könyvből el kell távolítani „a jogellenesen felhasznált képmásokat”, de ezt nem kapcsolták össze, hogy a „jogsértések” azonosak néhány képmás (fotó) engedély nélküli felhasználásával. Ahogy az sem derül ki, hogy összesen három fotóról van szó. Az egész könyvben összesen annyi a „jogsértés”, hogy a bíróság szerint három fotóhoz engedélyt kellett volna kérni, hogy bekerülhessen a könyvbe.

A Hetek azért használja többes számban a „jogsértések” szót, mert három fotóról van szó, nem egyről. De az olvasó azt gondolhatja, hogy a könyv érdemi tartalmával kapcsolatban állíptottak meg „jogsértéseket”, vagyis a könyv tartalma nem igaz. Miközben csak három olyan fotó felhasználásáról van szó, amelyeket Németh Sándor maga osztott meg a Facebookon. A Hetek beszámolója nem tesz említést arról sem, hogy az eredeti keresetét tekintve Németh Sándor elvesztette a pert, mert a három fotó miatt az egész könyv megsemmisítését kérte, amit a bíróság elutasított.

Valójában az ítélet jogsértő, mert túlterjeszkedett a kereseten, ugyanis a keresetben csak a megsemmisítést kérték, a fotók eltávolítását nem. De az elsőfokú bíróság csont nélkül elutasította fotók miatt indított egész keresetet, mert álláspontja szerint a képek közlésével nem történt jogsértés, azok jogszerűen jelentek meg a könyvben. Az Orbán-rendszer által elfoglalt fellebbviteli bíróságon fordult meg a kereset megítélése, mint ahogy ez ma általában zajlik minden olyan esetben, amikor politikailag elkötelezett peres felek jelennek meg a bíróság előtt.

De még ennél is szebb az, ahogy a Hetek az ATV többségi tulajdonának ellopása ügyében indult nyomozásról beszámol. A cikk „lead”-jében azt írták: „A NAV megszüntette az eljárást, amelyben Bartus László az ATV tulajdonosi szerkezetének változása miatt jelentette fel Németh Sándort”. Itt pontosítanunk szükséges. Nem „az ATV tulajdonosi szerkezetének változása”, hanem lopás és sikkasztás, valamint hűtlen kezelés miatt született a feljelentés, ami nem egészen ugyanaz. Nem a tulajdonosi szerkzet változott meg magától, hanem a többségi tulajdont Németh Sándor ellopta.

Az sem pontos megfogalmazás, hogy „a nyomozás sem talált semmi valóságalapot a Bartus feljelentésében megfogalmazott vádakra”, mert a nyomozást megszüntető határozat sem ezt tartalmazza, hanem azt, hogy „a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján a bűncselekmény elkövetése nem volt megállapítható”. Ami magyarra fordítva azt jelenti, hogy a „nyomozás” nem azt állapította meg, hogy amit Németh és a lánya (Németh Alexandra) csinált, az nem bűncselekmény, hanem azt, hogy nem derítették fel teljes körűen, hogy Németh és a lánya mit csinált.

Ennek alapján nem volt megállapítható bűncselekmény elkövetése. Egész pontosan ez azt jelenti, hogy a nyomozást megszüntető határozatból nem derül ki, hogy kiderítették-e, kinek a tulajdona volt a liechtensteini offshore cég, amely a színlelt tulajdonrész vásárlásokat elkövette. Mert ha az Németh Sándor, a lánya vagy valamelyik családtagja tulajdona volt, akkor egyértelmű, hogy a cég nem valós befektető volt, hanem csak arra hozták létre, hogy a közbeiktatásával egy akkori értéken több mint kétmilliárdos vagyont átírjanak Németh Sándor nevére.

A tények ezek: az ATV-ben levő vagyon korábban 100 százalékban a Hit Gyülekezete tulajdona volt, ami a hívők pénze, amit „Istennek” adtak. Ennek a 60 százalékos többségi tulajdona Németh Sándor nevére került. Ez is tény. Az is tény, hogy ez ma legalább 5 milliárd forint körüli érték. A Hit Gyülekezete (mint egyház, önálló jogi személy) tulajdona Németh Sándor magántulajdona lett. Papíron ezért 270 millió forintot fizetett, ami szintén a Hit Gyülekezetéből származott. Ha övé volt a liechtensteini offshore cég, akkor saját magának fizetett és a pénz csak körbejárt.

Ez színtiszta lopás. Németh Sándor meglopta saját egyházát, meglopta saját híveit. A lopáshoz saját lányát, Németh Alexandrát használta fel, akit megtett a gyülekezeti vagyon kezelését és őrzését végző Új Spirit Kft. ügyvezetőjének. Apa és lánya bűntársakként játszottak össze a vagyon eltulajdonításában. Az apa lopást és/vagy sikkasztást, a lánya hűtlen kezelést követett el. Ezt lepapírozták ugyan, de ha levesszük róla a mázt, alatta csak az marad, hogy ami a Hit Gyülekezete vagyona volt, az Németh Sándor vagyona lett, amit tizedáron szerzett meg, de azt is a gyülekezet pénzéből.

A meglopott Hit Gyülekezete nem keresi rajta a vagyont, hanem örvendezik azon, hogy a vezető lelkész lenyúlta a tulajdon 60 százalékát, és magántulajdonaként bánik vele. A gyülekezet tagjainak és más vezetőinek azt minimum azt meg kellett volna követelniük, hogy Németh Sándor az eredeti dokumentumokkal igazolva mutassa be nyilvánosan, hogy kinek a tulajdona volt az offshore cég. Ha az övé (vagy családtagjai nevén szerepelt), magyarázza meg, mi szükség volt erre az offshore cégre a lopás leplezésén kívül, hogy „azért tették bonyolulttá, hogy ne lehessen eligazodni rajta”.

Miközben a Hit Gyülekezete központi lapja, agitációs propagandakiadványa, a Hetek azon örömködik a meglopott hívekkel, hogy politikai kapcsolatai és a rezsim kiszolgálása miatt Németh Sándor bűncselekményét a nyomozóhatóság elsimította, megfeledkeznek egy apróságról. Arról, hogy a nyomozás megszüntetése nem változtatott azon a tényen, a Hit Gyülekezete vagyona Németh Sándor magánvagyona lett, s az is maradt. Lehet örülni, hogy sikerült a nyomozást megszüntetni Isten nagyobb dicsőségére, de a gyülekezet elveszítette az ATV-ben levő vagyonának 60 százalékát.

Ezért nem vagyunk olyan biztosak, hogy Bartus László újságíró az, aki „felsült”. Sokkal inkább az orruknál vezetett, meglopott és kifosztott emberek, akik annak örülnek, hogy meglopták őket, hogy egy tolvaj a vezető lelkészük, aki kísértetiesen hasonlít arra a bibliai személyre, akiről meg van írva, hogy azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Annak örülnek, hogy a tolvaj pásztoruk gazdag, ők pedig szegények, mert aki a pénzét a gazdagnak adja, az elszegényedik. Aki a részletekre kíváncsi, itt megtalálhat mindent egy helyen.

Ha pedig a meglopott hívő még örül is ennek, és ezt „Ábrahám áldásának” tartja, azzal még istenkáromlást is elkövet, a nyakába pedig kiakaszthatja „hülye vagyok” táblát. Vagy még pontosabb, ha azt írja, hogy „Németh Sándor hülyének néz engem, és igaza van, mert az vagyok”. Igaz, a tábla nélkül is mindenki látja, hogy így van. Ez az ember hülyének nézi őket és hülyét csinál belőlük.

Utóirat:

A Hetek megszólaltatja Németh Sándort is (de nem az offshore cégről kérdezi), aki ezt nyilatkozta: „Egy percig sem aggódtam emiatt a vizsgálat miatt, mert biztos voltam abban, hogy minden törvényesen és tisztességesen zajlott.” Akit érdekel a cseppet sem aggódó Németh Sándor, az nézze meg itt alul a dadogós videóját, amikor el kellett volna számolnia azzal, amit tett. A nem aggódó hőst pedig kétséget kizáróan igazolta az ATV vezérigazgatója: „Nem lehetett volna ennek a vizsgálatnak más eredménye, mert a vádak önmagában is nevetségesek voltak.”

Ezt a választ vártuk, nem is lehetett volna más. Az ATV vezérigazgatója ugyanis Németh Szilárd, Németh Sándor fia, aki a testvéreivel együtt a lopott vagyon örököse lesz. Egy milliárdos, aki hamar elfelejti majd a Hit Gyülekezetében lekopasztott, egyik napról a másikra élő hívőket, akiknek a pénzén NER-lovagként celebkedik a rongyrázó feleségével együtt, aki Sarka Katával és társaival költi az „Isten pénzét”. Ők legalább már nem teszik hozzá, hogy a „Jézus Krisztus nevében”.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések