Halász Péter: Pillanatfelvétel

Volt magyar miniszterelnökökkel New Yorkban rendszerint a Terhesné-féle magyar vendéglőben találkozott az ember. Ez a vendéglő a Második Avenue és a 70. utca sarkán álló házban volt, New York Yorkville nevű negyedében. Annak előtte sok magyar vendéglő volt New Yorknak ebben a

Halász Péter: Elveszett és elmúlt dolgok

Rövid budapesti látogatásairól visszatérve könyvekkel ajándékoz meg a fiam, olyanokkal, amelyekről feltételezi, hogy közelebbről érdekelnek engem. Legutóbb Saly Noméni „Törzskávéházambül – zenés kávéházba” című könyvét hozta és Zórád Ernő „képemlékeit” a Tabánról. Pár nappal később baráti házaspártól a „Kávéház-sirató” című könyvet kaptam

Halász Péter: Theodor von Kármán…

Amikor az Egyesült Államok 1963 január havában a Nemzeti Tudomány Érdemrendjét létesítette, már eldöntött tény volt, hogy az első kitüntetést Kennedy elnök Theodor von Kármánnak, a modern aerodinamika úttörőjének nyújtja át, annak a tudósnak, aki a korszerű repülőgépek teljesítményét megalapozta. A kitüntetés

Halász Péter: Rostélyos

Vonal alatt Velem nagyjából azonos életkorban lévő személy Budapestről keltezett érdekes postával lepett meg a minap. Levelében azt írta, hogy a Széchenyi könyvtárban őrzött régi újságok archívumában folytatott böngészgetésének tapasztalatairól küld rövid tudósítást, amihez néhány ott készített másolatot mellékel. Mivel a másolatok

Halász Péter: “Tiszta lappal…”

Nagyobb reményekkel indított, de rövidebb sorsot megélt újságot aligha tart számon a magyar sajtó-történelem, mint amilyen a Hétfői Hírlap volt. Az első évfolyam harmadik, egyben utolsó számának dátuma: 1956. október 22. Az öthasábos főcím azt hirdette, hogy „Bizakodó nyugalom Varsóban.” A bizakodás

Halász Péter: A hazug

 Hatesztendős korában hazudott először. Néhány hete járt csak iskolába, amikor egy délben földúlt arccal érkezett haza és előadta, hogy a tanító óra alatt elfordult a székéről és meghalt. Holnapra már új tanítót kapnak. Olyan drámai átéléssel adta elő a tanító hirtelen halálát,

Halász Péter: Ki a tettes?

Amikor a televízió műsorában valaminő politikai bölcselkedés elől menekülve rákapcsolok egy-egy „krimire” és végig is nézem, mindig arra gondolok, hogy ennek kéziratát Faragó Miklós a Világvárosi Regények kiadója és főszerkesztője visszaadta volna szerzőjének. Nem azért, mert már a történet elején tudni lehet,

Halász Péter: Az első emigráns

A hazájából elmenekült ember sorsáról – ahány menekült, annyiféle sors! – lelkiállapotáról, révbe éréséről, vagy kudarcáról, váltakozó kedélyéről, tapasztalatairól művek ezrei, filmek százai születtek. Iskolás korunkban Mikes Kelemen törökországi leveleiből sejtettünk meg legelőször valamit a száműzöttség tragédiájáról. A Rákóczi-emigráció rodostói évtizedeinek krónikája,

Halász Péter: A Csendes Don rejtélye

Az 1928-as esztendőben a Szovjetúnióban napvilágot látott annak a regénynek első kötete, amely mindmáig a huszadik századi orosz irodalom egyik legjelentősebb alkotásának tekinthető. A Pravda annak az évnek április 19-i számában ünnepelte a művet és íróját, aki csak egy hónappal később, május

Halász Péter: Emigránsok filmje

A kultusszá eszményesült film tüneménye viszonylag újkeletű. A fogalom keletkezése az 1957-es esztendőhöz fűződik, amikor (58 éves korában) elhunyt Humphrey Bogart amerikai filmszínész. „Bogey” természetesen népszerű volt addig is, de tragikus halála után varázslatos személyiségének nagysága nőni, növekedni kezdett és a legendák